Alþýðublaðið - 11.11.1954, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 11.11.1954, Blaðsíða 8
ufum@ryggi¥i s seflar fvrr m DeiSt hart á dráttinn, sem orðin er á frarn kvæmd laganna urn öry^éisráðstafanir á-vinnustöSum. íí UMRÆÐUM um fyrirspurn Eggerts G. Þorsteinssonar um „Öryggi á vinnustöðum" upplýsti Ingólf ur Jónsson, iðnaðarmála jráðherra, að reglurnar um öryggi og velf erð verkamanna á vinnu stað yrðu ekki tilbúnar fyrr en á næsta sumri. Auk framsögu wianns tóku til máis Gísli Jónsson, Emil Jónsson og Gunnar Jóhannsson, —"* Allmiklar umræður urðu um, fyrirspurn þessa, en reglu gerðina á að setia samk/æmt 3. kafla laganna um öryggisráð stafanir á vinnustöðum. ^reifinum og söfnuðin- umvarð a!!! í eínu i!l! [srkiunm. Spiíakvold í Kópavogi ALÞÝÐUFLOKKSFÉ LAG KÓPAVCGí!írftÉPPS foyrjar vetrarstarfsemi sína með spilakvöld í husi flokks félagsins að Kársnesbraut 211 í kvöld. Auk þess sem fé lagsvist verður spiluð, verða sagðar fréttir frá flokksþingi Alþýðuflokksins. Félagsstarf semin mun verða mjög fjöl breytt í vetur, eins og skýrt hefur verið frá hér í blaðinu. Hluiavelía álþýðu flokksféiags Hafnar M s s s s~ \ ALÞYÐUFLOKKSFÉLÖG ?v $ IN í Hafnarfirði halda hluta 5 veltu í Alþýðuhúsinu við S Strandgötu n. k. sunnudag, S 14. þ. m. Þeir, sem hefðu i Vhyggju að gefa muni á hlufa ) veltuna eru vinsamlega beðn í ir um að koma þeim i Al- ) þýðuhúsið milli kl. 8 og 10 c e. h. dagíega. SAMRAÐ VIÐ HIN NQRÐURLÖNDIN. Að lokinni framsöguræðu Eggerts, svaraði iðnaðarmála- ráðherra því, að unnið hefði verið að þessari regiúgerð síð- an lög'n hefðu verið sambykkt og haft í bví efni náið samstarf og samráð vig hin Norðurlönd in. En bó væri reglugerðar þess arar ekki að vænta fyrr en .á öndverðu næsta sumri. ÁHUGALEYSI OG SLÆM UMGENGNI. Þá sagði ráðiherra, að stöð- ugt væri unnið að því af hálfu öryggiseftirlitsins að bæta að- búnað á vinnustöðvum, en þar gætti í senn áhugaleysis vinnu veit-enda og slæmri umgengni verkamanna. . LÍTILL ÁRANGUR. Gísli Jónsson taidi Eggert hafa veitzt að lðnaðarmálá- nefnd efri deildar, er breytti unphaflega frumvarpi Emiis Jónssonar, sem væri undir- staða þesrara laea oq; vildi mót mæla því. Emil Jónsson og Eggert svöruðu Gísla og töldu með öllu óviðunandi fram- kvæmd þe^rara mó.Ia og lítill árangur virtist sjáanlegur af því eftiri:ti, sem íramkvæmt væri um öryggi verkamanna. GUÐSÞJÓNUSTAN í lítllli danskri kirkju sunnudag einn í októiber virtist ætja að verða heldur söguleg. Þegar 'hringj- arinn var að lesa bænina í upp hafi guðsþjónustunnar, varð honum skyndilega 'Ht og hneig hann lémagna niður á stól. Fá- um andartökum síðar tók presturinn að kenna lasleika og kvað svo rammt að, að hann varð að yfirgefa altarið og fara út. Rétt í því hætti orgelmús- íkin skyndilega og konan, sem. lék á orgelið, féll. á gólf;ð. Mýtti sér svo hver sem betur gat af kirkjugestum að komast út, og voru margir slæmir yfir höfðinu. Kom í Ijós, að kolsýruloft hafði myndazt í ofninUm og streymt inn í klrkjuna vegna bilunar. * Bazar kvenfélags- ins frestað ATHYGLI skal vakin á því, að bazar Kvenfélags Alþýðuflokksins, sem halda átti 16. þ. m., cr frestað til 23. nóvemfoer, vegna aðal- fundar Bandalags kvenna. Fimmtudagur 11. nóv. 1954 Sókn söfnuði útskom vog Haristöflu .%! angelsisvisí íyrir að wð íyndinn á kostnað stjórnarinnar I ssæíunni* austantjalds verða kaupmenn að koma upp um fyndna viðskiptavini 1»AÐ ER DÝRKEYPT SPAUG að henda gaman að komm €nistastjórninni í Austur Þýzkalandi. Undanfarna mánuði hef «r háð í garð kommúnista verið svo magnað í Austur Þýzka landi, að stjórnin sá sér þann kost vænztan að láta hvern þann mann, er staðinn væri að slíkri óhæfu, sæta fimm ára fangelsis "VÍst.. !-.,,.! " .'' ' | ' I • ' ¦¦¦¦ ' Kaupmenn austur þar hafa, „félagi læknir, ég er með iyrirskipanir um að gefa upp | ilsig," segir sá næsti. alla þá viðskiptavini, er láta sér, „Félagi Ulíbriöht er líka með sæma að hlæja að and-komm- ilsig, þó er hann deildarforseti únistisku háði. E:nn;'g er lög- xeglunni skylt að vera á varð- bergi gagnvart slíku og hand- taka gáirungana begar í stað. (Þrátt fyrir valdboð og við- okkar. Hæfur til þjóriXtu. Næsti." ,,'Eg er nærsýnn, félagi," seg ir sá þriðji. „¦Félagi Grotewohl gengur •urlög lætur kímnigáfan ekki j Hka me3 gleraugu og hann er kúga sig og bJrtist hér saga, j deildarforseti okkar. Hæfur til sem gengur manna a milli aust þjónustu. Næsti." ur^ar: ; Fjórðj nýliðinn gengur inn •Ein sagan er um læknisrann með heimskulegt glott á vör sóknir á hæfni nýliða til að(0g hvíslar í eyra" læknisins: gegna þjónustu í Alþýðulög reglunni. Fyrstur þelrra er Íeitlaginn maður. Hann segir svo: „Félagi læknjr, ég er iKPæddur um, að ég sé of feit- wr til að vera í lögreglunni." „Hafðu gát á tungii þinni, fé- lagi læknir — ég er vitskert- ur." DJUPAVIK í gær. NÚ í HAUST hefur reki held ,;Pieck forseti er Iika feitur ur glæðzt, og er nú meiri é'n maður " svarar lækn]rinn, „en hann ,hefur Verið f . Þótt rek pratt fynr þao er hann mesti . , • . kennima-ður þjóðarinnar. Hæf-1inn se ekkl mikiU enn> er viður sur til þjónustu. Næsti." ' b° góður, væn tré. Wiihe!m Beckmann tréskurðarmaður aíi henti gjöfina, sem er skorin af honum WILHELM BECKMANN, tréskurðarmaður, sem býr i Kópavogi, afhenti nýlega séra Gunnari Árnasyni, presti Kópa vogssafnaðar, og formanni sóknarnefndar, altaristöflu, er hanis. hefur gert, í væntánlega Kópavogskirkju. 'Segist séra Gunnari svo frá um umlbúnað. Áhrifunum verð um altaristöflu þessa m. a.: j Ur' að sjálfsögðu ekki með orð- „Tafla þessi er að mínum um lýst, en ekki skil ég a.ð dómi hinn mesti kjörgripur,' neinum dyljist fegurð mynd- sem haldá mun nafni gefand- arinnar né sú heígi, sem frá ans lengi á lofti, enda gerð henni stafar. Hún hvetur til hennar næsta einstæð allt frá lotningar og ríkrar íhugunar.'' siðaskiptum." NIÐURTEKNING KRISTS. „Hún er gerð úr maghoni- viði og skorin út af geysihag- leik. Efni myndarinnar er nið- urtekning Krists af krossinum. Sýnir andvana líkama Krists „'Þessi' nýja altarista'fla verð ur í fyrsta sinn hengd upp viS 'næstu guðsþjónustu safnaðar-i ins, sem fer fram í Kópavogs- skóla n. k. sunnudag kl. 3 e. h. Gefst þá hverjum, sem vill, kostur á að sjá hana." , .. , i .jÞess má geta áð gefandinn og þriar konur, sem veita hon , „ ,- ; ^. x¦ _. .. 6 * J ,hefur í hyggju að gera ut- umgerð skorna Sitifai ai j)ví að sem f rfki verði fekin í samtök S.I*. um töfluna með ákveðinni áletrun. Muns hún eflaust auka Gnn áhrif töfl unnar og fegurð." ÞTOÐVER.TI. ,,Hr. W. Beckmann er þýzk ,ur maður, ,sem miög lengi hef- Ályktanir 43. þings Alþjóðaþingmanna- ur dvaiið hér á landi og unnið sambandsins í Vínarborg ALÞJÓÐAÞINGMANNASAMBANDIÐ gerði allmargar á lyktanir á 43. þingi þess í Vínarborg 27. ágúst — 2. september en þing þetta sóttu íslenzkir þingmenn eins og áður hefur verið skýrt frá. m. a. beindi þingið þeim tilmælum til þjóðþinga heims ins að þau beiti sér fyrir því við ríkisstjórnir í hverju landi um sig, að þær stuðli að því, að þau ríki, er þess óska, verði tekin í samtök Sameinuðu þjóöanna. Hér fara á eftir nokkrar*"......... "" helztu ályktanir þingsins: ANÆGJA MEÐ SARFSEMI SAMEINUÐU ÞJÓDANNA. .43. þing. Alþjóðaþingmanna- sambandsins lýsir ánægju sinni með þann skerf, er Sam- einuðu þjóðirnar hafa, frá því, FYR5TA FARÞEGA- FLU6 TIL GRIMSEYJAR AKUREYRI í gær. FYRSTA farþegaflugið til að mvndskurði. Hann er kvænt ur íslenzkri konu. Eiga þau tvö börn og var hið eldra fermt á þessu hausti." ÝMSIR AÐRIR KIRKJU- '¦ GRIPIR. "; „Hr. Beckmann hefúr áður gert marga ágæta kirkjumuni^ — skírr,ar.font í Búðakirkju i Fí'•krúðsf irði, skírnarfont Í Ólafs'víkurkirkiu, Ijósasúlur í Fríkirkjunni í Reykjavík, Akra ne°kirkju og Ga.ulverjabæjar- kirkiu og minningairtö'flU' í Búðakirk.i'u á Snæfeilsnesi. ÖU lofa verk þessi meistarann og ekki sázt altaristatla sú, sem hér um ræðir." i er þær voru stofnaðar, lagt til l Grímseyjar var farið í dag. Ein bætzt samkomulags þjóða í milii og hagsældar mannkyns- ins. Enda þótt Sameinuðu þjóð- unum hafi enn eigi tekizt að draga úr kvíða meðal þjóða heims, þá er það álit þingsins, að ekki sé sem stendur hægt að bæta um starfeháitu stofn- unarinnar með neinni meiri háttar breytingu á grundvelli þeim, er stofnunin hvílir á. Enda þótt meðal þátttöku- bjóða Aiþjóðaþingmannasam- bandsins séu bæði þjóðir, er standa að samtökiira Samein- uðu þjóðanna og utan þeirra, þá eru þingmannasambönd hinna ýmsu þátttökuþjóða sam mála um, að samíök Samain- ,uðu þjóðanna geti því aðeins fyllilega gegnt köllun sinni, að bau sameini innan sinna vé- banda sem flestar þjóðir heims. ATHUGUN Á STARFS- HÁTTUM S.Þ. Þingið æskir þess, með tilliti til þeirrar reynzlu, sem feng- izt hefur, að látin verði fara fram athugun á starfsháttum Sameinuðu þjóðanna í því skyni að gera samtökin að^virk ara tæki til sátta í þágu frið- Framhald a 3. síðu. flugvélanna, sem Flugfélag ís f lands sendi hingað í dag, var S látinn halda áfram og fór hún ' ^ með 4 farþega norður, en kom t ) S með sex til baka. Flugvöllurinn er sagður allgóður, þótt ekki muni hann vera fullgerður enn. Flugferðir til Grímseyjar eru ómetanleg samgöngubót fyrir eyjabúa, sem löngum hafa átt við meiri samgöngu vandræði að búa en aðrir landsfenn. S S V s V NÆSTA SPILAKVOLD s Spílakvöid í Hafn- arfirdi 3 Alþýðuflokksf élaganna iS J Hafnarfirði verður í AlþýðuS húsinu við Strandgötu |S íkvöld og hefst kl. 8,30i S •^ Eins og venjulegi* verður» S fyrst spiluð félagsvist og síð^ S an stiginn dans. f Fregn til Alpýðublaðsins að tekið hefur fyrir jörð, niðri DJÚPAVÍK í gær. | á láglendinu, en annars er þai! MIKILL SNJÓR er kominn / töluverður snjór# Er nú til'fjalla, enda þar orðið alveg haglaust fyrir sauðfé. Á lág lendi eru aðeins snapir en litlar þó, og er fé nær einvörðung beitt í f jöru. Það er einkum vegna þess, að frosið hefur á bleytusnjó, tveggja til þriggja stiga frost flesta dagat Óveðrið, sem olli sköðun. um sunnan lands, kom ekki hingað, en allur vari var þó á hafður, ef það brysti á skyndi lega. i

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.