Alþýðublaðið - 07.01.1955, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 07.01.1955, Blaðsíða 8
Föstudagur jánúar lööa Alþýðublaðinu hefur borizt bréf frá tveimur ungum Hollend- tngum, á'samt mynd þeirri, ,er hér birtist og þeir segja að birzt hafi í hollenzka blaðinu „Limleiug Dagblad". Segja Hollend- ingarnir, að myndin sé af „tveimur fáíegum íslenzkum" og birtist hún ásamt grein um ísland. Vilja piltarnir gjarnan fá „adréssur" sttúlknanna og biðja blaðið um upplýsingar! Blaðið .getur upplýst, að stúlkUr þessar éru báðar starfandi flugfreyj ur hjá Flugfólagí íslands og heita þær Auður Jónsdóttir (t.v.) oig.Eagnheiður Gröndal (t.h.) Nitján bæir milli Blönduóss og í Skagaslrandar fá rafmagn Unnið að bi;tytingum á rafveitukerfi Skagastrandar, háspennulínan komin Fregn til Alþýðublaðsins SKAGASTKÖND í gær. UNNIÐ ER NÚ að breytjnírum á rafveitukerfinu hér í þorpinu, til þess að unnt verði að tengja við það háspennulínu frá LaxárstÖðinni við Blönduós. Er búið að leggja þá línu hing að út eftir frá stöðinni. Lagningu háspennulínunnar * ; var lokið snemma í vetur, og um miðjan desember var búið að tengja við línuna alla bæi 'fi leiðinni frá Blönduósi, þar sem j línan liggur eftir Refa. fjveit, óg Skagaströnd. Eru það wítján bæír, sem fengið hafa rafrnagn. OYRTOG ONOGT RAF- MAGN. Ekki er liklegt, að Laxárraf i magnið verði hleypt á þorps- fcerfið hér fyrr en í vor úr því æm komið er, enda allmikið verk að breyta kerfinu. Frarn -tM þessa hefur Skagaströnd íengið rafmagn fria' diesilstöð Ktilli, og rafmagnið verið bæði dýrt og ónógt. Fagna pví íbú arnir því ,að fá. rafmagn frá JJaxárstöðinni. B.B. Snjólausí upp í brúnir DJÚPAVOGI í gær. ÁGÆTIS veður hefur verið Shér austan lands um tíma, eins og annars staðar á landinu, ÍSefur allan Jsnjó tekiS upp að heita má, svo að autt er íipp í brúnir. ÁK. ! VetMIi áag : Iiéttir til með íiorðan goiu, '. 1—3 stiga frost Þtít báfar gerðir úí frá Skagasfrönd í vefur SKAGASTRÖND í gær. ÁKEÐIÐ mun vera, að þrír bátar að minnstta kosti verði gerðir út héðan í vetur. Það eru Bjargirnar þrjár, Auð- bjórg, Aðal'björg og Ásbjörg. Auðbjörg og Ásbjörg eru 26 tonna bátar, en Aðalbjörg 35 tonn. Ásbjörg rnun. hafa farið fyrsta róðurinn í dag. — BB. larfhaldii hyggsl gera burfamannahæli ! íilíaga um aukið sjúkrahúsrýffil ALFREÐ GÍSLASON o<z Gils Guðmundsso'n. bá'Ti frsiTft leffcirfarandi iilicgu t^ bæjar stjórnarfundi í gær: „Vegna stöðugra vönttunar á sjúkrahúsrými í, bæum og æskir bæjarstjórniníbess, a? betur séu athugaðir möguleik ar á . að taka á leigu 2. hæ(.ir vegna erfiðra vinnuskilýrða í sjúíkrahúsi ; Hvitabartíisins, í húsi því sem nú er t bygg- ingu við Hvítabandsspítla. Telur bæjarstjórnin bæjarráði að athuga sérstaklega hvort ekki sé unnt að fá hagstæðara Ber fram í bæjarstjórn frumvarp um að hafa megi á hælinu húsnæðislausa einsfæðíoga LAGT VAR FRAM í Bæjarstjórn Reykjavíkur í gæs frúmvarp að reglum fyrir Vistheimilið í Arnarholti. Sam- kyæmt frumvarpi þessu á vistheimilið ekki eingöngu að vera fyrir ahdlega bilaða sjúklingá heldur einnig húsnæðislausa einstæðinga. Hyggst bæjarstjórnaríhaldið þyí fara inn á þá l)raut að £era Arnarholt að; éins" konar þurfamannaheimili. Alfreð Gíslasön kváddi séí¦* hafa • neinn rétt til að setja hljóðs við UrnræðLirriár og fór þángað ; húsnæðisláúsa einstak Ust; honum orð ábefsa leið:-.:¦, ílinga, ef. heilbrlgðir eru, erj iheimild tii,bess,er veitt.í fy.rs.tta ,grein þessa frumvarps. Því þarf mð';breytá. ' , í Arnarhóí't; !er 10fl%.VISTMA?Í.NA SJÚKLINGAR Vistheimilið hæli eða. hjúkrunaÆéiinííi. Ég veit ekki betur en að 100% vistmanna þar séu|;sjúklingar, lángflestir andlégá: bil'aðir. Þar ékkér't hafa verið og e'rU sjúklingar, þessa ÓVIÖKOMANDI FBAMFÆRSLUNEFND. Þá i,.-. á framtærslunefndin að hafa með rekstur hjúkrunarlielmilis að teigutilboð en nú lig°gu7"fyr |°g M f'^fkf?'^^. seva- Það era> eins c% é% hefi . , „.,, / , , , Í-^M ^ramfæí-slunefnd í eða %&& tekið fram hér í bæjar- ir . Tillagan var samþykkt !fulitrúar hennar ¦ mega ¦ ekki^tjóm, leifar frá úrltum og ó> — 1 viðurkvæmilegum þurfamanna hugsunarhætti. A3 réttu lágí heyrlr starfræksla þessa hælia undir stjórnarnefnd heilbrigð-. isstofnana bæjarins. Sú nefndi er enn. ekki til, en þyrfti sem fyrst að komast á laggirnar. A meðan færi bezt á því, að yfiriframfærs]ufulltrúi annað- ist reksturinn undir stjórn bæjarráðs. Pafreksfirðingar fiafa hug á a0 hefja úSgerö sférra vélbáfa Hafa keypt 40 tonna bát, en verður að leigja hann til vors til að Ijúka kaupunum HjHEINT víti. Þetta hæli hefir lengi verið áhyggjuefni ráðsmanna bæjar ins fyrir ýmissa hluta sakir„ Fregh til Alþýðublaðsins PATREKSFIRÐI í gær. EINN BÁTUR verður gerður hér út í vetur. Hann er að eins 24 tonn að stærð, og í rauninnj of lítill, en Patreksfirðing ar eiga ekki stærri báta. Allir aðrir bátar þeirra eru minni. Þar hefir "árum saman geisað í»eir hafa hins vegar mikinn hug á að eignast stóra vélbáta eldur úlfúðar milli ráðamanna og gera þá út héðan. (hælisins og gert vistfólkinui Itjlveruna að hreina víti, eins Patreksfirðingar álíta hag- kvæmt að gera útb&ta" þar á vetrarvér'tíð5 dg . sækja á. inið suður í Breiðafjörð, en til þess þurfa þeir minnst tonna bát. T?4ir keyptu í. haus't 40 tonna bát í Reykjavík, vél bátinn Skrúð, sem. strandaði og gerður hefur verið upp, en til þess að geta lokið kaupunum urðu þeir að leigja hann þar til í vor. SJÓMENN FARA SUÐUR. Sjómenn á Patreksfirði hafa margir farið suður í ver. bæði til Vestmannaeyja og annarra verstöðvá syðra. En væru næg ir bátar til hér, mundu þeir að sjálfsögðu stunda sjó hér heima. Ólatur Jáhannsson, fiáka nú; og einn framífærslufulltrúinK fyrir frystihúsið hér. í vetur.komst að orði við mig. Það^ verða settir upp hér allmargir sem annars hefir valdið sér- hjallar til að herða í fisk.'stökum erfiðleikum þar frá 40 Verða þeir um 70 alls. Áður læknislegu sjónarmiði, er að hefur ékki verið hertur fiskur þar ægir saman mjög ósam- hér nema lítils hátiar í fvrra.' . Framhald á 7. síðu. HJALLAR Togararnir REISTIR, báðir, Gylfi og Varla líður sá dagur, að Flug- félagiðfái ekhi hollenzk bréf Geysilegur áhugj HoJlendinga á íslandi Einkum mikill áhugi á flugi íslendinga Góður af li Djúpavogs og Horna fjaroarbáfa í fyrsfu róðrum Þrír bátar gerðir út frá Djúpavogi í vet- . ur og horfur fyrir niannaskort EINN BÁTUR, Víðir, hefur byrjað róðra héðan frá Djúpa v»gij og aflar vel. Hann hefur farið tvo róðra, og féldk í fyrri róðrinum í gær, 16 skippund, en í dag 14 skíppund. Hollendingar vSrðast hafa rnikinn áhuga á íslandi, eink um þó á flugi íslendinga. Berast Flugfélagi íslands svo til daglega bréf frá Hollandi, þar sem spurzt er fyrir um flug á Islandi, möguleilcá á ferðum til Islands og óskað er margs konar upplýsinga um land og þjóð Ef til vill er skýringin ,su, að Hollendingar bafa geysi- mikinn áhuga á flugi og öllu, er að flugi lýtur. Hefur lík- lega engin þjóð eins mikinn áhuga á flugi og Hollending ar. Einkum kemur þessj á- hugi frani hjá yngri kynslóð inn^. Er flugmodelsmíði stunduð þar af miklu kappi og hollenzkir piltar safna flugmerkjum frá öllum lönd- um heims. Er það mjög al- gengt í bréfum þeirra til Flugfélags íslands, a'ð óskað er eftir merki félagsins, svo og myndum af flugvéluiii og fleiru. . Flugfélagi íslands berst fjöldi svipaðra bréfa frá öðr um löndum, en þó ekkert líkt þty{i einis 'mikið og frá Hollaiidí. Þetta þykir góður afli í byrj un vertíðar, en annars er afli oft góður í janúár^ ef friður er til að stunda sjó. Hornafjarð arbátar eru þrír byrjaðir róðra fyrir nokkrum dögum. Aflinn hjá þeim er álíka, 14—15 skip pund á dag. ¦ VANTAR;MENN;Á BÁTANA. Gert er ráð fyrir,, að þrír bátar verði gerðir út héðan frá Djúpavogi í vetur. En helzta vandamálið er það, að erfiðlega gengur að ráða menn á þá. VerðUr allt gert til, að halda þeim úti á vertíðinni. . ...FÆKKAR'. UM EINN. Víðir. er stærsttir af bátUn- um, um 100 tónn að stærð, hin ir tveireru uin 30 tonn. Nú hefur fækkað hér um einn bát. Fiskveiðasjóður hefur • eignazt Vélbátinn Papey, og verður farið með hann suður innan skamms, AK Togaramálið mjög fil umræðu á Húsavík, en engin ákvörðun Fregn til Alþýðublaðsins HÚSAVÍK í gær. MIKIÐ ER RÆTT um þa^ hér á Húsavík, hvort Húsvík ingar eigi að taka þátt í tog araútgerðarfélagsskap með ÓlafsfirSingum og Sauðkrækl ingum, ^n engin ákvörðun hefur verið tekin um það enn, Það var upprunalega ætlun Húsvíkinga að kaupa togara ednir, og hafði verið aflað fjár til stofnunár ' viæntanlegs hlutafélags. Þessl" tilraun fór út um þúfur vegna þess að aðstoð ríkisins fékkst ekki.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.