Alþýðublaðið - 08.06.1956, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 08.06.1956, Blaðsíða 4
AiþýgublaðiS Föstuáagur 8. júní 1958 1 Útgefandi: Alþýðuflokkurinn. Ritstjóri: Helgi Sæmundsson. Fréttastjóri: Sigvaldi Hjálmarsson. Blaðamenn: Björgvin Guðmundsson og Loftur Guðmundsson. . Auglýsingastjóri: Emilía Samúelsdóttir. Ritstjórnarsímar: 4901 og 4902. Augiýsingasími: 4906. Afgreiðslusími: 4900. Askriftargjald kr. 20.00 á mánuðL Aíþýðuprentsmiðjan, Hverfisgötu S—10. Drengskaparbragðið ÞJÓ Ð V IL' JIN N ¦ nef nir öðru hvoru, að Reykvíking- ,ar sendi Eðvarð Sigurðsson á þing í kosningunum 24. júní, og Einar Olgeirsson kvað hafa mælzt til hins sama í ræðu sinni á furidi Al þýðubandalagsins í Austur- bæjarbíói. Ýmsir ætía, að þetta sé misheppnaður áróð- ut, þar eð Sósíalistaflokkur- inn fékk 6704 atkvæði í höf- uðstaðnum við síðustu kosn- ingar og tapaði 1429, en ¦þyrfti allt að 10 000 nú til að fjórði maður listans gæti gert sér von um uppbótarþing- sæti. Tilmælin eru þess vegna hlægileg, ef skilja á þau eftir orðanna hljóðan. En málið er ekki þannig vax- ið. Kommúnistar vilja koma Eðvarð á þing með því að höggva honum braut upp eftir listanum. Og vopnaburð urinn til að ná því marki mun bitna á Alfreð Gíslasyni og kannski Hannibal Valdi- marssyni. Þessi drengskaparaðferð er áður kunn í íslenzkri stjórnmálasögu. — Bjarni Benediktsson dómsmálaráð herra beitti henni viS al- þiítgiskosningarnar 1946 í samkeppni við Björn Ólafs son um þingsæti í Reykja- vík. Heimdellingarnir og gömlu nazistarnir í Sjálf stæSisflokknum strikuðu Björn út samkvæmt Ieyni- legri dagskipun Bjarna. Bragðið tókst: Björn féll, og Bjarni hlassaðist í upp- ' bóíarþingsæti flokksins. Verkið mæltist hvarvetna ? ílla fyrir, en sýndi hins vegar, að ódrengir geta ¦ sigrað samherja sína með þessum hætti. ¦, Og nú er þessi fyrirmynd •4>brðin kommúnistum kær og fhugstseð. Þeir halda leyni- tfund í skúmaskotum til að pæfa drengskaparbragðið, og Þjóðviljinn leggur fram sitt tiiðsinni meS boðskapnum tium, að Eðvarð Sigurðsson í.skuli á þing, þó að hann sé llangt fyrir neðan alla kjör- yvon á lista Alþýðubandalags Uns. Poringinn, sem æfir liðið undir læknismorðið, er Brynj ólfur Bjarnason, og tilgang- urinn helgar meðalið. Brynjólfur ætlaði Eð- varð upphaflega þriðja sætið á framböðslistahum dg '¦ hafði meirihluta til þeirrar ráðstöfunar i hér- aðsnefndinni, sem kaus sjálfa sig. Hannibal Valdi- marsson og AlfreS Gísla- son undu þessu stórilla, enda leikurinn til þess gerður af þeirra hálfu að hreppa þingsæti. Einar Ol- geirsson var eins og milli steiris og sleggju, og allt virtist í hnút um sinn. En þá slakaði Brynjólfur til allt í einu — aldrei þessu vant. Einar fékk fyrsta sæt ið, Hannibal annað, Alfreð þriðja og Eðvarð fjórða, og svo var Iistinn samþykktur samhljóða, þrátt fyrir á- greininginn undanfarnar vikur. Hannibal og AífreS þóttust hafa unnið mikinn persónulegan sigur, og Finnbogi Bútur fann for- ingjavalcliS stíga sér til höfuðs, en Brynjólfur glotti í kampinn. Hann sá sér Ieik á borði. Alfreð skyldi sitja í baráttusætinu fram á kjördag og gegna því hlutverki að reyna að ginna vinstri sinnaða sak- leysingja til að kjósa list- ann. En Brynjólfur var eft- ir sem áður staðráðinn í að senda Eðvarð á þing. Og til þess ætlar hann að beita drengskaparbragði Bjarna Benediktssonar frá 1946. Skæðar tungur herma, að Brynjólfur vilji hér slá tvær flugur í sama-höggi í þeim skilningi að reka rýtinginn gegnum Alfreð og á kaf í Hannibal, svo að báðir falli. Og víst er maðurinn til alls vís. ' Enga fyrirlítur hann meira en aðkomumenn á borð við Alfreð og Hannibal, þó að honum finnist sjálf- sagt að nota þá sem kosninga beitu, þegar aflinn trefðast. En hvað sem því líður er hitt augljóst, að Eðvarð Sigurðs- son á að fá þingsætið, sem Hannibal ætlar vini sínum og þjáningabróður á eyði- merkurgöngunni. Egg j un Þjóðviljans ogEinars Olgeirs sonar talar sínu máli. Og glott Brynjólfs mun verða að hæðnishlátri, þegar Al- freð Gíslasyni svíður bakið eftir rýtingsstunguna. Frá Sameinuðu þjóðunum: ÞrýsfiloffS¥éíar valáa bylfíngu HINAR öru framfarir á sviði flugmálanna síðari ár hafa þáð m. a. í för með sér, að gera verður mjög kostnað- arsamar endurbætur á flugvöll- um í flestum löndum. Flug- menh verða að læra méira, en þeir vita nú.r Fjármagn til flug mála þarf að auka, ef menn ætla að fylgjast með tímanurri í - flugmálunum. Alþjóðafjug- málastofnunin, ICAO, sem. er sérstök stofnun inrian Samein- liðii þjóðanná, hefur bent á. að ekki sé seinna vænna, að ¦rriénn geri sérljóst, að mörg vanda- mál bíða úrlausnar á sviðí flugmálanna. ICAO hefur því boðað til alþjóðaráðstefnu um þessi mál og verður hún hald- in. í Caracas í Venezuela í þess- um mánuði. t6teð eru ekki eingöngu tæknileg vandamál, sem komið hafa á daginn i sambandi við hinar miklu framfarir á sviði Sömu laun fyrlr sömu vinnu. SOVÉTRÍKIN hafa nú gerzt aðilar að alþjóðasamþykktínni um sömu laun fyrh- sömu vinnu. Samþykkt þessi var gerð 1951 á vegum Alþjóða- vinnumálaskrifstofunnar CILO) og kveður svo á, að gieiða skuli konum jafnt sem korl- um sömu laun þegar urri sömu vinnu er að ræða hjá báðum. Alls hafa 11 ríki gerzt að- ilar að samþykktinni. Auk Sovétríkjanna eru eftirtöld ríki búin að undirskrifa og samþykkja hana: Austurríki, Mexíkó, Frakkland, Philipps- Belgía, eyjar, Júgóslavía, Kúba, Pólland, Doniniska Búlgaría, lýðveldið. flugmálanna heldur og fj'ár- hagsleg og félagsleg að því leyti, að það er fyrirsjáanlegt að mikill skortur verður imi- an skamms á fluglistarsér- fræðingum. . : Þrýstiloftsflugvélar fram- tíðarinnar verða risa stórár og rnunu fljúga., með gífurlegum hraða. Bæði þessi atriði valda f yrirs j áanlegum erf iðleikurn. Þrystiloftsflugvíélar. franitíð- arinnar munu flj úga., í um 12 km. hæð og með 850 km. hraða á klukkustund. Þegar slík vél er fullhlaðin vegur hún um 150 smálestir og til þess að vélin geti hafið sig til flugs þarf þriggja kílómetra , ílug- braut.. ¦ ,. Alþjóðasamvinna naiifi- sjnleg.. Alþjóðaflugmáiastoínunin..:::, bendir.á, aðnú þegar; sérflug- umferðin á alþjóðaleiðum orð -in svo mikil, að erfitt sé að veita þá þjónustu frá. land- stöðvum, sem nauðsynleg er. í framtíðinni mun flugumferð- in aukast enn t.il muna ¦ og þörfin fyrir aukna landþjón- ustu því aukast frá því sem nú er. Alþjóðasamvinna í flug- málum hefur yfirleitt verið góð og það er aldrei nauðsyn- legra en nú og í framtíðinni að sú samvinna haldist. Gert er ráð fyri^, að ílugið verði kostað með cvipíiðum hætti og verið hefur, þ. e. af þeim, sem flugvélarnar nota (farþégar og þeir, sem Séhda póst og vörur með flugvélum). Ennfremur er gert ráð fýrir ríl^i^styrk til flugfélaga eins og nú tíðkast í mörgum lond- um. ICAO gerir sér hins vegar l]óst, að með hinum nýju dýru flugvélum, \riðhaldi þeirra og kostnaði við landþjónustu og flugvelli, munu marga af smá Slysahættan í byggingariðnaði 300 af hverjum 10 þús. verkamoiin' um í Evrópu farast á vinnustað. (ILO) AlþjóðavínnuniáJa- skrifstofan í-Genf, hefur látið rannsaka hve mikil brögð séu að slysum á byggingavinnu- stöðvum í Evrópulöndum. — Rannsóknin hefur m. a. leitt í ijós, að það eru þrjú prósent líkindi til þess, að ungur mað- ur, sem gerist byggingaiðn- aðarmaður, þegar hann er 18 ára, farist af slysförum á vinnustað áður en hann verð- ur 65 ára. lákindi til þess að hann missi fót, handlegg eða auga á sama tíma eru tvö prc. í skýrslunni er þess enn- fremur getið, að á byggingar- vinnustöððvum í einu latxdi í Evrópu (sem þó er ekki nafn- greint) farist að meðaltali 2 menn daglega og 870 særist Af hverjum 10 þúsund bygging- arverkamönnum, sem hefja vinnu í fanginu þegar þeir eru 18 ára og hálda áfram að starfa munu 300 íarast af slysförum áður en þeife verða 65 ára, eða 188 missa ííót, handlegg eða auga. 3r í skýrslu: ILO er bent á. að fyrir utan i'manntjónið v^aldi slysin í byggingariðnaðinum stórkostlegu fjártjóni. . Það hefur t. d. verið reiknað át, að 'slys á byggingarstöðvum í einni hafnarborg í Evrópu kosti sem svarar byggingu 616 nýrra íbúða. Bent er á.áð eng- ar hagskýrslur nái yfir þá sorg og þær hörmungar, sem hin tíðu stys valda og að nauðsyn á auknum varúðarráðsíöfun- um.hafi aldrei verið jafn að- kallandi og nú. í skýrslunni eru taldar upp ýmsar varúðarráðstafanir, sem gera megi til að fyrirbyggja slys á vinnustað. Verkfræðing- ar og arkitektar eru hvattir ti' að benda vinnuveitendum sín- umá, að þau aukaútgjóid, sem fara til aukinna varúðarráð- stafana verði að skoða, sem nauðsynlegan lið í sjálfum. byggírigarkostnaðinum. 2é kynslóSir á árfc W H O , þ. e. alþjóða beil- brigðismálastofnun Sameín- uðu þjóðanna, skýrir frá því, að viðkoma flugutegundarinn- ala í hitabeltislöndunum — musca vicina — sé svo ör, aú um sé að ræða allt að 26 kyn- slóðum á eínu ári. þjóðunum ekki taka þát.t í kapphlaupinu um nýjar þrýsti loftsflugvélar heldur nota hær vélar áfram, sem nú eru ;í notkun. Blaððmönnum b&< ið fil að kyitnas Sam. þjóðunum. BLAÐAMÖNNUM víða a3 úr heiminum verður bráðlega boðið að dveljast umhriorí aðalstöð-yum Sameiriuðu þjóð- anna í New Vork og í skrif- stofum þeirra í Genf til þess ;að . þeir fái tækifæri til áð kynna sér starfsémi bandaíags- ÍnS.- y; Samkvæmt tillögum D;ig Hammarskjölds, aðalfor"stj,óra S. Þ. verður 15—20 blaða- mönnum. boðið á námskeið | í júlí—; ágúst. Námskeiðið verð- ur haldið á meðan á í-ingi Efnahags- og félagsmálaráðs S. Þ. stendur, en það verður haldið í Genf að þessu sinnL Síðar verður blaðamönn- um boðið til New York, þar sem gert er ráð fyrir að þeir dvelji um sex mánuði. Þessir blaðamenn fá tækifæri hl að kynnast allri starfsemi S. Þ. og fá sömu réttindi . eins og skráðir frétfaritarar þar njóía nú. Þ. e. aðgang að blaða- mannafundum, ráðstefnum og húsakynnum stofnunarinnar. Valdir verða blaðamenn frá þátttökuríkjum samtakanna. Ríkisstjórnir viðkomandi ríkja eiga að' gera tillögur um.hvaða blaðamönnum verður ba5i<5, en aðalforstjórinn ákveður endanlega hverjum verður boðið. Enn er ekki ákveðici hve mörgum. blaðamönnum verður hægt að bjóða. Fer þao eftir því hve mikið fé veröur \'eitt til heimboðsins. Þessar kynnisferðir blaða- manna til Sameinuðu þjóðarina \roru samþykktar af Alliherjar þinginu, sem í liður í að auka skilning 6g þekkingu meðal fréttamaima . í öllum löndum á starfsemi Sameinuðu þjóð- anna ,,í þeim tilgangi að éfla friðínn , og samvinnu med'al. þjóðanna", eins og það er orð- að í tillögunni. hm\u byggiit á- lii manna á mí ¦ MENNINGAR- og vísinda- stofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO), sem m. a. vinnur að gagnkvæmum skilrujigi eg vináttu á milli þjóða, hefur á- kveðið að láta rannsakaá hverju _menn byggja skoðanir sínar á erlendum þjóðiim í: þeim tilgangi að kveða níður fordóma og rangar hugmynd- ir; sem ríkja víða i þ«ssum efnum. UNESCO mun með skoðana- könnun rarinsaka t. d. hvorí 'slcoðanír manna byggjaíit ,á því er þeir hafa, lært í skól- irin, lesa í bókum eða af kynn- I urn sínum við útlendinga.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.