Vísir - 26.01.1916, Blaðsíða 2

Vísir - 26.01.1916, Blaðsíða 2
VÍSIR VISIR Afgreíðsla blaðsins á Hótel Island er opin frá kl. 8—8 á hverj- um degi, Inngangur frá Vallarstrætí. Skrífstofa á sama stað, inng. frá Aðalstr. — Ritstjórinn til viðtals frá U. 1—3. Sími 400.— P. O. Box 367. Hverjir verða elstir? Niðurlag. Konur verða eldri en karlar. Innan 70 ára aldurs deyja tniklu fleiri karlar en konur. Á fyrsta ári éru seytján sinnum tneiri líkur til að drengurinn lifi en að hann deyi, en stúlkan hefir 21 sinni fleiri líkurtil 3 þess. Á 5.—13. ári eru líkurnar líkar, en eftir þann tíma fá konurnar yfirhöndina. Á 15.—19. ári eru Hfslíkur karla 269 á móti 1, en kvenna 277 á móti 1. Á 70.—90. ári hafa karlar yfirhöndina, en konur eftir þann tfma. Miklu fleiri konur verða ifræðar en karlar. Barnadauðinn styftir meðalaldurinn mest. Fyrsta aldursárið er það hættulegasta; á þeim aldri deyja flesíir. — Athygli manna hefir beinst mjög að þessu, og hafa ýms ráð verið fundin tíl þess að koma í veg fyrir bama- dauðann; stöðugar framfarir heilsu- fræðinnar og endurbætur á meðferð og næring ungbarna mun bæta mik- ið úr þessu. í Frakklandi þykjast menn þegar hafa orðið varir við framfarir, en þar er brýnust þörfin á þvi að bæta úr, vegna mannfækk- unarinnar þar í iandi. Hve lengi lifi eg? Svo spyr sjálfsagt margur. »Mín lífátíð er á fleygiferð, eg flýti mér til grafar*, segir í sálminum, og enginn getur sagt fyrir hve fljótt dauðann getur borið að höndum. En ef ekkert öhapp vill til og líkamsbyggingunni er ekki ábótavant i neinu, þá má fara nokkuð nærri um aldurinn. Enskur læknir, Richardson að nafni, hefir sett þetta dæmi: Hvermaður getur gert ráð fyrir að ná þeim með- aialdri, sem kemur út, er lagður er saman aldur foreldra hans og for- eldra þeirra beggja og deilt í þann írafjölda með 6. — Oft rætist þetta sjálfsagt, en stundum ekki, og rétt- ast er að hugsa ekkert um það, en haga sér eftir þessu: Sá sem vill lifa lengi má ekki stytta aldur sinn með óeðlilegum og óreglulegum lifnaðarháttum. (X þýddi.) Barnaballið ílðnó. Eg minnist ekki að hafa Iesið jafn auðvirðilegan pistil og þann hinn nafnlausa, með þessari fyrir- sögn í Morgunblaðinu þ. 17. þ. m.: »Fyr má nú rota en dauðrota«. — Heldur ritstjórn Morgunblaðsins, að hún hafi siðferðislegan eða laga- legan rétt til þess að dæma um stofnun, sem notið hefir almenn- ings lofs og hylli um mörg ár, öðrum eins sleggjudómi og hún gerir í þessari grein ? Það er ekki ætlun mfn að svara þessum grein- arstúf — slíkur ritháttur sem þar er borinn á borö, er ekki svaraverð- ur. Þær sannarlega heiðvirðu kon- ur, sem veita liústjórnarskólanum forstöðu, eru af almenningsálitinu hátt yfir það hafnar að slíkur ó- hróður geti hrinið á þeim. Eg vildi að eins vara ritstjórn Morg- unblaðsins við því framvegis, að láta hvorki rúgbrauð né annan mat »hleypa svo á sig« að hún gefi út annað eins saurblað og þetta eintak Morgunblaðsins er. Ekki af því, að mér sé svo ant um viðgang Morgunblaðsins, eg les það sjaldan og mér til lítillar ánægju eða upp- byggingar, þá sjaldan eg geri það — heldur af því að eg álít það siðferðislega nauðsyn að slíkur rit- háttur sem þessi sé kveðinn niður í dagblöðutn bæjarins. Enda hefi eg heyrt því fleygt að sumum kaup- endum Morgunblaösins hafi þegar orðið svo bumbult af þessari »þykku sneið«, sem það bauð uppá þ. 17. þ. m., að þeir hafi mist lystina á meiru af þeirri andlegu fæðu og ætti það ekki að koma flatt upp á ritstjórnina, sem sjálf á svo bágt með að melta »þykkar sneiðar*. B. Ennfremur segir verslunarmála- ráðuneytið, að árið 1913 hafiEng- lendingar flutt til HoIIands fituefni, fyrir 74,947, pd.sterl. en árið 1915 sendu þeir þangað fituefni fyrir 1,072,556 pd. sterl. Verslun við Þjóðverja. í enskum blöðum er mikið um það talað um þessar mundir, að Þjóðverjar fái allmikið af vörum frá Bretlandi þrátt fyrir verslunar- bann Englendinga. Verslunarmála- ráðuneytið hefir nýgefið út skýrslu um það, að árið 1913 hafi dunn- in bómull verið flutt til Hollands fyrir 132,200 pd.sterl., en 1915 var flutt út frá Englandi til Hol- lands fyrir 866,973 pd.sterl. Árið 1913 var flutt frá Englandi til • Svíþjóðar óunnin bómull fyrir 179,690, pd. sterl., en árið 1915 var flutt þangað bómull fyrir 764,313 pd. sterl. Þykir Englendingum Ijóst að meiri hlutinn af þessum aukna útflutningi, fari ekki til viðkomandi landa, heldur til Þýskalands. Mjólknrframleiðslan og Jóhannes Kr. Jóhannesson. —o— Ekki er það gott, en nota verð- ur það, sem Jóhannes Kr. Jóhann- esson læíur frá sér fara >' Visi hinn 7. jan., 6. tölubl., þar sem hann er að rembast við að gera mjólk- urframleiðendur að minni mönnum fyrir söluna á mjólkinni o. fl. Ekki dettur mér í hug að eltast við allar þær lokaleysur, er í grein hans standa, en nokkrar þeirra verð eg að taka til meðferðar. — Fyrst verður þá fyrir að hann segistekki ætla að dæma um það, hvort mjólk- in sé dýrari en aðrar fæðutegundir hér. Þar er hann, eins og hún kisa greyið, aö forðast hitann, og læt eg þau ein um það. En hannfull- yrðir, að mjólkin sé of dýr í sam- anburði við verð á henni annars staðar á landinu, og ekki nóg með það, heldur einnig í útlöndum, t. d. í Höfn. — Að mínu áliti er ólíku saman að jafna, í Höfn og hér, og kemur það þvi ekki til greina, enda er mér ókunnugt um verð á mjólk þar, en eg veit hvað mjólkin kost- ar á ýnisurn stöðum hér og það ætti J. Kr. J. að vera kunnugt um líka. Hefi heyrt, að mjólk á fsafirði væri í 28 aurum síðan í haust, en hánn er ekki að fást um það!!! Hafnarverð á mjólk og ísafjarðar- mjólkurverðið ætti ekki að verða til þess, að styðja hans málstað. Næsta ólíkir staðhættir að framl. mjólk hér og í Höfn. — Bóndi fyrir austan fjall selur brúarsmiðum land- sjóðs 100 potta á dag á 12 au. pottinn. Sá hefir ekki verið mjólk- urlaus! Að vísu gæti þetta borið sig ef maðurinn hefir ekki náð í smjörbú eða á annan hátt getað gert sér peninga úr mjólk sinni, en að eyða henni jafnóðum til heim- ilis. En ekki sannar það að bænd- ur hér í kringum Rvík selji hana of dýrt, þó bóndi sá hafi selt mjólk sína fyrir þetta verð, Þá segir hann aö foreldrar sínir hafi selt mjólk fyrir 12 au. o. s. frv. En sama vindhöggið er það, því þó karl og kerling fyrir tugum ára hafi gert það, þá er það ekki nein sönnun fyrir að mjólkin sé of dýr hér nú, og má færa mörg rök fyrir því. Smjör þá í 50—60 aú. pund- ið, ódýrari jarðir, vinna og m. m. fl. All-mikið gerir hann úr gróð- TIL M I N N IS: Baðhúsið opið v. d. 8-8, ld.kv. lil 11 Borgarstskrifjt. í brunastðð opín v. d 11-3 Bæjarfóg.skrífst. Hverfisg. op. v. d. 10-2 og 4-7 j Bæjargjaldk. Laufásv. kl. 12-3 og 5-7 v.d Islandsbanki opinn 10-4. K. F. U. M. Alm.samk.sunnd.8Vj siðd Landakotsspít. Sjúkravitj.tími kl, 11-1. Landsbankinn 10-3. Bankastjórn til við- tals 10-12 Landsbókasafn 12-3 og 5-8. Utlán 1-3 Landssíminn opinn v. d. daglangt (8-9) Helga daga 10-12 og4-7 Náttúrugripasafnið opið Vj^-21^ síðd. Pósthúsið opið v. d. 9-7. sunnd. 9-1 Samábyrgðin 12-2 og 4-6. Stjórnarráðsskrifstofurnar opn. 10-4 v. d. Vifilsstaðahælið. Hcimsóknart'mi 12-1 Þjóðmenjasafnið opið sd. þd. fmd. 12-2 Ókeypis lækning háskólans . Kirkjustræti 12: Alm. lækningar á þriðjud. og föstud, kl. 12—1. Eyrna-, nef- og hálslækningar á föstud. kl. 2—3. Tannlækningar á þriðjud. kl. 2—3. Augnlækningar í Lækjargötu 2 á mið- vikud. kl. 2—3. Landsféhiröir kl. 10—2 og 5-6. anum, sem hann segir að sé33%i samkvæmt reikningi mínum, sem hann annars getur ekki hrakið, en eg tók íram, aö upp í þessar 165 kr. og 60 au. væri margt ótaliö til útgjalda og verður það því ekki talinn hreinn ágóði, því ef hann á kú, veit hann að gera þarf fleira en aðeins að kaupa fóður handa henní, mjólka hana, hýsa hana og gefa henni. Þaö þarf ílát undir mjólkina, flytja hana á sölutorgið, borga sölulaun og ýmislegt, er eg nenni ekki að eltast við nú. En það telur J. Kr. J. einskis virði og hleypur þar á hundavaði og kærir sig kollóttan. Hægt batnar er hann segir, að heyið hafi ekki kostaö bóndann meira en 2 aura i sumar, Vill hann selja mér nokkur þús- und kíló fyrir það verð af góðu kúaheyi? Það væri gott að hafa slíkan leiðtoga við hönd sér til að læra af, svo hægt væri að selja mjólk samsvarandi því heyverði. Hann þyrfti aö búa á Álftanesinu, kaupa þar kot sem fleytir 3—4 kúm, fyrir 6—8 þús. krónur. Það er fleira við aurana að gera en kaupa matinn, það er: klæða sig og sína, borga dýra vexti, borga fólki, gjalda til allra stétta, okkur tjáir ekki að strjúka þó við sjáum okkur til óvænna, að geta staðið í skilum, eins og heyrst hefir að^ sumir heyprangararnir geri stund- um, þegar þeim ræður svo við að liorfa. Næst segist sá vísi hafa heyj- að og selt 36hestaá3—3V2pund- iö. En hvort ætli sé betra, að kaupa horblöðkuna hans á 3—3V2 eða góða töðu á 4—4V2? Þarna veitir honum ekki af að vanda um við sjálfan sig. Ekki er nú vakurt þó riöið ,sé. Svo segir hann, að Frh. á 4. síðu.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.