Vísir - 29.05.1916, Blaðsíða 2

Vísir - 29.05.1916, Blaðsíða 2
VlSlR VISIR A f g r e 1 ð s I a blaðsins á Hótel Island er opin frá kl., 8—8 á hverj- um degi, Inngangur frá Vallarstræii. Skrífstofa á sama stað, inng. frá Aðalstr. — Ritstjórínn til viðtals frá kl. 3-4. Síml 400.— P. O. Box 3ö7. Skátalireiílngm Eftir A, Bonde. Skátahreyfingin er eins rík aö 'fyrirheitum og vorið sjálft. Selnia Lagerlöf. NI. Mikilsmetnir uppeldisfræðingar hafa sagt, að Baden-Powell hafi af mikílli uppeldisþekkingu lagt grundvöllin undir þessa ný/'u uppeldisstefnu. Sjálfur heflr hann sagt, „að flokkurinn sé nú ein- ing, sem öll deildin standi og falli með«. í Skáta-„flokki" eru 6—8 dreng- ir, sem lúta stjórn eins jafnaldra síns, eða lítið eitt eldri félaga, flokksforingjans, sem einning er kennari þeirra. — þetta er eitt af aðalatriðunum í fræðum B.-P. og þeir sem ætla sér að hafa fult gagn af, verða að haga sér sam- kvæmt þessu. í hverri Skátadeild eru margir , flokkar, en deildinni stýrir ung- ur maður, sem helzt má ekki vera undir tvítugu, og ekki eldri en 40—45 ára. Hlutverk deild- arforíngjans er nánast að leið- beina, gefa góð ráð. Hann kem- ur á fundi með flokksforingjun- um og ræðir við þá um störf þeirra, en hann tekur ekki fram fyrir hendur þeirra, nema óhjá- kvæmilegt sé. — Á þenna hátt eflist féíagslyndi drengjanna, á- byrgðartilfinning, sjálfstæði, snar- ræði o. m. fl. Flokksforingi er framkvæmar-afl hreyfingarinnar lá sem innir vinnuna af hendi, en fær þó minst af heiðrinum, en allar vandlætingarnar, ef eitthvað bjátar á. En reynslan hefir sýnt að gömlu flokksforingjarnir okkar komast ágætlega áfram í lífínu. Eg ræð því hverjum þeim, sem ætlar að gerast brautryðjandi þessa velferðamáls æskulýðsins í sveit sinni, til þess fyrst Og fremst, að vanda sem bezt val flokksforingjanna. Veljið vand- lega í samráði við kennarann 4—8 drengi á 13—16 ára aldrin- um. Myndið með þeim „flokk" sem þér stýrið sjálfur og kostið kapps um að fá þá til að skoða yður sem jafninga sinn. Notið danska leiðarvísinn Spejderbogen eða þann enska (Scouting for boys), en beztur er þó sá amer- iski (í 2 hlutum, fyrir foringja og fyrir drengi). Farið hægt af stað, leggið vel niður fyrir yður fyrirfram, hvað þér ætlið að fara yfir, og verið sem mest úti undir beru lofti. — Ef vel er að verið, er hægt að æfa flokkinn til fullnustu á 4—5 mánuðum, en því næst á að leyfa drengjunum að vinna upp á eig- in spýtur. Og hleypið svo hin- um drengjunum að í hópum, * fáir þeirra munu verða fyrir von- ! tíð föðurlandsins. — Danski skát- inn, sem þetta ritar, árnar „Skáta- sambandi íslands" allra heilla á Hfsleið þess. brigðum. Látið svo hvern » foringja koma á fund með flokk sinn, eitt kvöld í viku, heima hjá sér eða í einhverju hentugu hús- næði, þar sem þér getið sjálfir verið viðstaddur stutta stund, til að sjá, hvernig foringinn leysir starf sitt af hendi. Varist að ávíta hann í návist hinna drengj- anna, því það spillir aganum, sem þér einmitt vérðið að hjálpa honum að halda uppi. Haldið fund með foringjunum nokkrum sinnum á mánuði. Ræðið við þá um starfið, látið drengina1 koma fram með nýjar uppástung- ur, ræðið þau ávalt í fullri alvöru, sýnið þeim fult traust, þá munið þér á skömmum tíma uppskera ágætan ávöxt. Skátaforinginn verður að hafa ást á málefninu, allnæman skiln- ing á tilfinningum drengjanna og að taka þátt í starfinu afeldmóði og svo miklu æskufjöri sem unt er. Tómstundir sínar verða menn að mestu að leggja í sölurnar og talsverða þolinmæði. Og von- brigðum verða menn ávalt að vera viðbúnir. En þegar starfið er komið á góðan rekspöl, þá kemur ánægjan. því eru nær engin takmörk sett, sem maður getur kent skátunum sínum og þeir geta unnið hlut- verk sitt þó við mikla örðugleika sé að stríða. Óræka sönnun þess hafa menn fengið nú á ófriðar- tímunum. Eg hefi sjálfur séð ungu dönsku félagana mína, úr öllum stéttum, frá syni erfiðismannsins til kongssonarins, inna af hendi margskonar skylduverk og ekki ætíð í sem þægilegustum kring- umstæðum; og það verk, sem þeir voru gersamlega óvanir; en áhuginn og skylduræknin bættu fullkomlega það upp, sem þá brast í æfingu. Um leið og skátahreyfíngin breiðist út yfir ísland, eignast land- ið nýtt velferðarmál. Og henni eiga að fylgja beztu óskir allra kærleiksríkra karla og kvenna. Hún geymir í skauti sínu fram- Sýsiumaður segir af sér. Guðmundur Eggerz, sýslumaður í Suðtirmúlasúslu hefir sagt af sér embætti. Tildrög til þess eru ali- óvenjuleg, og ber hann þvf við, að Stjórnarráðið hafi móðgað sig. Svo er mál með vexti, að Guöm. Ásbjörnsson, fi íkirkjuprestur þar eystra, haföi verið kosinn sýslu- nefndarmaður fyrir Eskifjarðarhrepp á mannialsþingi er haldið var síðari hluta júnímánaðar 1910. Kjör- tímabil sýslunefndarmanna er 6 ár og skulu þeir kosnir á manntals- þingum. — í vor var þing haldið hér um bil mánuði fyr en gert haföi verið árið 1910 og sýsln- fundur ákveðinn 2 dögum síðar. Á þinginu vai kosinn sýslunefndar- maður í staö Guðmundar, svo sem vera ber, en er á sýslufund kom teis upp ágreiningur um þaö, hvor tulltrúinn ætti að sitja hann fyrir Eskifjaröarhrepp, sá nýkosni eöa Guðmundur. Gerði hinn síðar- nefndi kröfu til þess að fá að sitja fundinn, vegna þess að kjörtíma- bil hans væri ekki útrunnið, enda hafði hann setið að eins á 5 sýslu- fundum. Var máiiö lagt undir at- kvæði fundarins og iundarseta Guð- mundar samþykt meö 6 atkvæðum gegn 5 (sýslumanus og fjögra ann- ara). Frestaðí sýslumaöur þá fundi til næsta dags. En er á fund var komið daginn eftir, las sýslumaður npp úrskurð, þar sem hann feldi úr gildi samþykt fundarins og úr- skurðaði að hinn nýkosni fullírúi skyldi taka sæti á fuiidiuum. Þessum úrskurði sýslumanns á- frýjaði Guðmundur til stjórnarráðs ins, en það feldi hann út gildi og símaði sýslumanni þau úrslit máls- ins á þá leið, að úrskurður hans mundi vera lögum andstæöur. — En þá símsvaraði sýslumaður um hæl á þá leið, aö hann ætlaði ekki að gefa stjórnarráðinu fleiri tæki- færi til að móðga sig, og segði því af sér embættinu frá I. okt n. k. í sambandi við þetia munu menn minnast þess, að fyrir skömmu síð- ! an (1911) var mikið deilt um það, i hvort skipa ætti nýja konungkjörna ' þingmenn fyrir þingið það ár. — ' Lauk því máli svo, að þáverandi ráðherra lét gömlu þingmennina sitja, vegna þess að kjörtímabil þeirra var ekki útrunnið er þing TI'L MIKNIS: Baðhúsið opið v. d. 8-8. Id.kv. til 11 Borgarst.skrifjt. í brunastoð opin v. d 11-3 Bæjarfóg.skrifst. Hverfisg. op, v. d. 10-2 og 4-7 Bæjargjaldk, Laufásv. kl, 12-3 og 5-7 v.d Islandsbanki opinn 10-4. K. F. U. M. Alm. samk.sunnd.8Vj siðd Landakotsspit. Sjúkravitj.tími kl, 11-1. Landsbankinn 10-3, Bankastjórn til við- tals 10-12 Landsbókasafn 12-3 og 5-8. Utlán 1-3 Landssiminn opinn v. d. daglangt (8-9) Helga daga 10-12 og4-7 NáUúrujrrlpasafnið opið U/i-21/, s'od- Pósthúsið opið v. d. 9-7, sunnd. 9-1 Samábyrgðin 12-2 og 4-6; Stjórnarráðsskrifstofurnar opn. 10-4 v. d, VifilsstaSahælið. Hcimsóknartími 12-1 Þjóðinenjasafnið opið sd. þd, fmd. 12-2 Ókeypis lækning háskólans Kirkjitstrætl 12: A!m. lækningar á þriðjud. og fðstud, kl. 12—1. Eyrua-, nef- og hálslækningar á (östud, kl. 2—3. Tannlækniiigar á þriðjud. kl. 2—3.; Augnlækningar í Lækjargötu 2 á mið- viknd. kl. 2—3. Laudsféhirðir kl. 10—2 og 5—6. Fatabúðin íHafnarstræti 18. Sími 269. Nýko'mnar Regnkápur og Rykfrak ka fyrir herra, dömur og börn. Einnig margt fleira. var sett, og var það þó 4. reglu- !ega þingiö, sém þeir sátu og þeir andstæðingar hans. En þingtiminn hafði verið tlutlur til, annars hefði ekki komið til mála að þeir sæti fleiri regluleg þing en þrjú, — Þá mun sýslum. Sunnmýlinga hafa fylt flokk þeirra manna, sem héldu þvi fram, að þingmennirnir ættu rétt- mæta kröfu til þingsetu meðau kjörtímabil þeirra, 6 ár, entist. Líklegt er því aö sýslumaður átti sig á málinu og taki aftur þessa »ras«gerð sína. Og tíma fær hann fil umhugs- imar, því að óformleg hafði lausn- arbeiðnin verið — átti að stílast »undirdánugast« til konungs, en var alt annað en »undirdánug« og stíluð til stjórnarráðsins. Mtan aj ^andx. Símfrétt. Haganesvík í gær. Ágætt veður f hálfa aðra viku og hlákur. í Vestur-Fljótum er snjólítið, en í Austur-FIjótum mikill gaddur, þó nokkur kinda snöp. Hákarlaskipin eru að koma og er aflinn ágætur. Lifrartunnan er 50 kr. og hlut- urinn 500 kr.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.