Vísir - 09.05.1924, Blaðsíða 4

Vísir - 09.05.1924, Blaðsíða 4
>'* VISBI Nokkrar Wggiur 3l Öddeyrartanga, meS sóluuuu plássuni og stórum lóðum og UVÖarrýmindum. hafa HJL „Hinar samcuHiðu íslensku versl- suirr" enn þá óleigðar. Aðstaða öll er Ma fcesta lil verkanar og söltunar á síld. ; Hvergi er eins fljdtt og gott að fá síld saltaða sem á Odd- íeyri. parf engar fastráðnar stúlkur. . , Lysthafendur snúi sér semfyrst til verslunarstjórans, sem 3*«fur nánari upplýsingar, ©g sem einnig tekur að sér söltun áfc æúld.. HLs. Skaftfellingur hleour. i dag tíl Eyrarhakka. Fluíningur afhendist nú þegar. Mic. Bjarnason. r TAPAÐ-7UNÐIÐ 1 Lykfar hafa tapast Skifist á af- 'greiðslu Vísis gegrt fundarlaunum. (324 Battkur, rnerktur: „M. M." hef- 5r iapast. Uppf. í síma 655. (340 B^mm¦M^fcw^w 111 11 ¦ ¦ ¦ Ðrengjabufa liefir fimdíst. Vitj- isi á liitdargötu gsB, aiðri, (332 r ! I b ú 3. 3 herbergi og eldhús óska eg eftír að fá 14. maí. Niku- lás Friðrikssom Sími 1390. (315 Leigá. Stort herbergi með sér- irmgangi, hentugt f yrirskrif stofu eða vinnustofu, er til leigu á Laufásveg 5. (191 inir-'- - 1 11 -¦ - —¦ ¦ -- Iiinhleypur matSur' óska'r eftír herbergí og sérstakri geymslu. Areiðanleg: borgun. Tilboð auð- (34íi TILKYNNING 1 Talsírrtanúmer heEr Nýi Basar- rœi 1523. (316 r L.EIGA 1 iðanleg borgu fcent 35, sendist Yísi. 2 herbergi meö husgöguutn til leigu á Uppsöluni. (347 3 herbergja ibúS Laugaveg 70 B. íil leigu, (346 Ágœt söíubúð til leigu, á mjög* hagkvæmum stað í Hafnarfirði. ¦— "Uppl. Mjpstræti 4, HafnarfírðL ' (277 * "¦¦" ¦............... ¦' Til íeigu, smíðavinnustof a og, íbúðarherbertu'. Hverfisgöru 42. (266 r FÆÐI """""Í Á Vatnsstíg; 3 er seft faeði, eins *ög áðtnv og sérstakar máltíðir. (327 3 herbergi mcð aðgangi áð eld- húsi og þvottahúsi, ttl leigu. A. V- á. (345 Gott kjallarapíáss <ig skrifstofu- pláss til leigu \ frá 14. maí, —¦ á iíverfisgötu 18. (344 111 '--*»¦ ámmt* 1 M...I—1 .......mmm^mmm — 1 ' Herbergi til ieigu fyrir ein- blcypa á Laugavcg 3. (341 Góð stofa til lcigu, rétt við niið- fcæinn, A. v. á. (337 r HÚSNÆÐI 1 Stofa. úl Ieigtt með forstofuimt- gangL Bókhlöðustíg 10. niðri. (331 -¦¦ ' 1 ¦ 1 ;; Herbergi með húsgögnum óskast 20. maí í 2—3 vikur. Fyrirf^am- greiðsla. Uppl. í síma 732 í dag.. Í330 —11— —I I ¦!¦ —¦—Ihi I Sólrík stofa tíl leigu á porsgötu i21 A. Símí 1430. (325 1 1 w»Mi»n..i-............ ¦!!¦ ¦ m iim» 1 ***m*tm*m m l herbergi með aðgangi að cld- hósi til leigu. UppL Freyjugötu 5- _____2 ___^______(321 .Stofa til {eígti mc^ aðgangt átí <í.idhúsi. á Lrðarstíg- K. i$3$ r KENSLA 1 KENSLA- Byrjunarkensla í lestri, skrift og reikningi, hefst í Kennaraskólanum 15. maí. Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Jóns- dóttir, pingholtsstræti 12. Heima 6—8 e. h. (306 r VUfNA 2 herbergí til leigulí Aðáfstræli t> Sigurþór jónsson, úrsmiður. (33f> 4 herbergi auk eldliúss, þyotta- hús og ge^'msla, til lcigu frá 14. mai. A. v. á. (335 Herbergi til leigu fyrir 25 kr. á mánuði. Uppl. Skolavörðustig 35, uppi- (319 •'"¦"'¦ ¦ - i ii ii,, Stofa með húsgögnum, og svcfnherbergi til leigu frá 14. maí fcða 1. júní, fyrir 1 eða 2 einhleypa reglumenn. Uppl. í síma 726 og 282. (.149 Ibúð til leigu á Hverfisgötu 64. ___________________ (305 Tvö herbargi og eldhús óskast til leigu. Tilboð merkt: „Prentari" sendisí Vísi fyrir Iaugardagskvöld. (284 Stúlka óskast til NorfifjarSar. Uppl. Efórsgötu 8, niSrt. (334 Stúlka með bam á fyrsta ári óskar eftir dvöl á góðu sveitaheim- ili yfir sumarið. Tilboð ásamt til- tekinni mánaðarmeðgjöf, sendist af- greiðslu Vísis fyrir 20. maí, auð- kent: „Sumardvöl". (329 1 ¦—; ¦!¦ 1 ' ' ¦ ¦ Dugleg stúlka óskast í vist 14. maí. Uppl. á Bergstaðastrætt 14, niðri. (328 —¦¦—i——w^— ¦ 1,11 Stúlka óskast í vist frá 14. maí. Gtjðmundur Thoroddsen, læknir. (323 Ábyggilega stúlku vantar mig 14. mat. Lilja Guðmundsdóttir, Njálsgötu 14. (322 Gott vinnufólk eða kaupafólk óskast. Uppl. á Hverfisgötu 44, frá 7—8 næstu daga. (320 Utsvars- og skattakærUr skrifar Pétur Jakobsson, Nönnugötu 5. Heima kl. 6—8 síðd. (318 Stúlka óskast yfir vorið. A. v. á. (317 Dugleg þvottakona óskast 1 dag í mánuði, yfir alt sumarið. A. v. á. (314 Röskatt og ábyggilcgah ungling 15—17 ára, vantar til sendiferða bálfatt daginn (10 til 1). A. v. á. {309 M—m — ¦ w »»¦! 11 Stúlka um eöa vfir ferminsu Hálft húsiS nr. 8B við Óðins- göttt, ásamt meöfylgjandi eignar- lóð, veröttr sclt nieð góöum borg- unarskilmálum, cf sainiö er Btrax. Sólrík íbúð t húsiiui er laus fyrir kaupanda nú þcgar. Úpplýsitigar kaupum þessum yiðyikjandi, gcf- ur eigandi hússms', Kristnum<lur . (jíslason, efta Gunnar \i. Benc- diktsson. lögfr. Símár 1033 Qg 853. (35S Ostaskálinn við Laugarnar er til' sölu með tækifærisverði. Tilboð sendist Jóni Á. Guðmundssyni. Grundarstíg 8. (326 Tækifærisvero. 1 Tennis Rac- kcl 14 07... 1 Tcnnis Racket f -*!•'.- (v.'.., 12 Tetmis Rultar lil sölu V verslun ilalldórs R. (umtutrssoii- íir. Aðalstræti (>. (Áður versluii- (iuðm. Olsen)-. (35^ Stórt gólfteppi oskast kcypt. Má vera iiotað, etí lítið slitið. Xilboð mcð stærð, li£ og veröi, auðkent „stórt", óskasi lagt intí á afgreiðslúná: (354 Regnkápur. Kaupiö kyerm'a, karlá og ung- Itngakápur án vctðha'kkttnar hj.v Guöm. I>. Vikar, I.augavcgi 5. (355 1 wmm 1 ,, (ióöir og ódýrir kvcu- og barna- sokkar fást í verslunjnni Balduni- brá, á SkólavörðUstíg 4. <35-* óskast. Njálsgotu 54. (342 Gert við saumavélar, og 1 karl- mannsreiðhjól til sölu, t Örkinni hans Nóa, Njalsgotu 3 B. (412 Allar viðgerðir og alt til viðgerð- ar á barnavögnum í örkinni hans Nóa, Njálsgötu 3 B. (411 Ef þér viljið fá stækkaðar myndir, þá komif t Fatabúoina. ödýrt og vel af hendi leyst. (345 Hey til sölu i fíoépfners-pakk- húsi, Hafiiarstræt.i, (351 Kven-.sumarkápa til sölu. Lágfc vcrð. Gruridarstíg 15 B, uppi. (350 Litur á að eins J5 aura brcíife', í verslun Halldórs R. Gumiars.son- íi!-, Aðalstræti 6. < 34*1 I 11 ^mWmmm ¦ ¦ ini......¦ ,,,¦ Til sölu: Buffet og l>ókaskáp- ttr, á sama stað 2 herbergi tit Icigti, annað á 25 króiiur. UppL ;! Grettisgötu 46, uppi. (34J Ódýr barnavagn til sölu á Óð- insgötu 28. (33(''' Hj'ólreiðaföt fást, í Fatabúðinni. aíar-vönduð.' Hraust unglingsstúlka, Í6—17 ára, óskast. Skólavörðustíg 27. Z___________________(271 Kr. 115.00. — Þar sem eg hefi keypt lítið eitt af taui, sem á að selj'ast ódýrt, get eg sniðið handa yður falleg og góð fot fyrir kr. 115.00. — Komið í tíma og Iátið mtg taka mál, þar sem efnið er lítið. O. Rydelsborg. Ct^o r KAUPSKAPUR 1 Falíeg sutnarfcápa og sílkíslæða til söhr. Gjafverð. Skólavörðustig 42, itiSrL (338 Gúmmísólar, níðsteTkir, seljaaS nú fyrir að eins kr. 1,50 parið. —• Jónatan porsteinsson. (20 fc ' II I -1 I I I II ¦ II II I I ¦>! ¦!¦¦...... ¦# Með tækifærisverði (hárfvirði)' fæst keypt stórt búðarborð xne& skúffum, einnig annaS rninna. —> Uppl. í Nýhöfn, uppi, allan dag- inn. (578 —¦1— ¦»—...........m 111 -i Decimálvog óskast keypt."Uppl!' í síma 765. (307 Hattar og húfur í stórtt úrvaíi- fyrir konur, karla og l>orn, fæsí mjög ódýrt í Fatabúðinfti; (234 P————.ili— 1 ¦ »1 I m%mmmMnmmmM " III ¦ ¦ i .. Rátas^ór. BifreiSadekkja-rettít- skór fást góSir og ódýrir í Gúmrni- vinnustofu Reykjavíkur, Laugaveg; 76 (566 —¦»»— ¦!¦¦ f r ¦ ¦ ¦ n ----. Sundföt fy'rir unglinga fást mjög ódýr í Fatabúðinnt. (233 Félagsprentsmiðjan.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.