Vísir - 20.01.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 20.01.1928, Blaðsíða 2
VISiB THHN1 ©L Nýkomið: Danskar kartöflur, Kartöflumjöl, Aprikósur, þurkaðar, Steinlausar svcskjur, ískex, gott og ódýrt. Laukur. Fy rirliggjandi; Mola- og strausykur, Hrisgr]ón, Pdlm-Oave-sápa, A. Obenhaupt, Símskeyti Khöín 19. jan. FB. Voldemaras forsætisráðherra fastur fyrir. Frá Kovno er símað:, Wolde- raaras forsætisráðherra í Lithauen hefir látið birta svar sitt viS til- lögu Póllands um að Lithauen- menn og Pólverjar hefji samninga- tilraun um deilumál sín. Segir Woldemaras, aS óhjákvæmilegt sé að setja það skilyrði, að Pólverjar komi fyrst fram með tillögur við- víkjandi úrlausn Vilnamálsins. Ennfremur fullyrðir hann, að Pól- verjar hafi ekki fullnægt ýmsum skilyrðum Genfsættarinnar. Njósnarar Rússa dæmdir í Englandi. Frá London er símað: Tveir, menn, annar breskur, hinn þýskur, «r á hafa sannast njósnir fyrir Rússa, um bresk hermál, hafa ver- i'S dæmdir til tíu ára fangelsis- vistar hvör um sig. „Forráðamennirnir" á flótta. Eg leiðrétti hér í blaðinu á dög- imum missagnir „forráSamanna" íhaldsflokksins, á ftindi í „Verði", cr snertu viðskifti mín og'þeirra út af bæjarstjórnarkosningunum. A fundi þessum höfðu þeir sagt, að eg hefði með öllu aftekið, að nokkur frekari samvinna gæti átt sér stað milli frjálslynda flokksins og íhaldsflokksins, og á þessari þvermóðsku minni hefði öll sam- vinna strandað. í „Morgunblaðinu" í gær er ný útgáfa af þessari rangfærslu þeirra, „forráðamannanna". Nú á samvinnan að hafa strandaö á því, aö nefnd frjálslyndra hafi ekkert vilyrði viljað gefa um frekari samvinnu. En einnig þetta er rangt. Af hálfu íhaldsnefndarinnar var ekkí með einu orði farið fram á, a<5 nokkurt slíkt vilyrði væri gef- ið. Það kom því.ekki til þess, að samvinnan gæti strandað á því, að neita'5 væri aS gefa það. Hinsveg- ar sagði formaður íhaldsnefndar- innar, Jón Kjartansson, ritstjóri Mbl. og þá að líkindum höfundur þessarar greinar í Mbl., í viðtali við nokkra nefndannenn úr frjáls- lyndu nefndinni, að íhaldsmenn vildu ekki samvinnu á þeim grund- velli, sem yið hefðum stungið upp á, af því að engin frekari eða við- tækari samvinna væri komin á, milli floktoanna. Og þetta verður vart skilið á annan veg, en sem ákveSiS afsvar um samvínnu af hálfu íhaldsmanna að svo komnu, alveg án tillits til þess, hvort hugs- anleg væri „frekari eða víðtækari samvinna" i framtíðinni; það eitt, að slík samvinna var ekki komin á, nægSi til þess, að „forráðamenn- irnir" sáu ekki fært, að hafa sam- vinnu vi'S frjálslynda í þessum kosningum á þeim grundvelli. — Einn af samnefndarmönnum mín- um.vakti þá athygli Jóns Kjart- anssonar á því, að slík samvinna nú, mundi þó geta greitt fyrir frekari samvinnu síðar, tog það meira en nokkuð annað. Hinsveg- ar mundi barátta nú gera sam- vinnu ennþá örðugri í framtíðinni. Þessu játaði J. Kj., en gaf að öðru Ieyti ekkert út á það. En hvernig þessi ummæli nefndannannsins hafa síðan getað snúist svo við í höfði hans, að hánn hefir dregið p.f þeim þá, ályktun, að við vild- um ekfcert vilyrði gefa um frekari samvinnu, það skil eg ekki. Nei, það stoðar þá „forráða- mennina" ekkert, að halda því fram, að samvinnan hafi strand- að á okkur. Þéir vita það vel sjálf- ir, að svo var ekki. Og það er miklu drengilegra að kannast við þaS. En það er orSið þeim dálítið óþægilegt, af því að þeir gerðu það ekki þegar í stað, en byrjuðu á því að reyna að blekkja flokks- menn sina. Mbl. segir einnig í gær, að eg hafi skýrt rangt frá því, sem fram fór á „Varðar"-fundinum. En með þögninni játar það, að eg hafi sagt rétt frá því, sem fram fór á nefnd- arfundinum daginn eftir. Það var sami maöurinn,. sem sagði mér frá bvorutveggja. — Og hann var á báðum fundunum. Enn segir blaSið, að ýmsir „leið- andi menn" meðal frjálslyndra manna hafi verið fylgjandi sam- | vinnu við ihaldsmenn á þeiíri grundvelli, að íhaldsmenn réðu öllu um listann. Eg fullyrði, aS þetta sé algerlega rangt, nema ef tií vill að því er einn mann snertir. Og þá staðhæfing mína styð eg við það, aö á fjölmennum fundi, sem haldinn var í frjálslynda féiaginu s.I. miSvikudag, var samþykt í einu Mjóði áskorun um að fylgja lista frjálslynda flokksins, B-list- anum, fast fram. Og því var ekjki andæft af einum einasta manni á fundinum! — Hvar ætli þeir hafi verið þá, þessir „leiðandi" menn, sem Mbl. talar um? „Alþýðublaðið" er eitthvað að nagga, út af þessum sam- vínnu-bollaleggingum „ihaldanna" beggja, sem þaS svo kallar. — Ójá, skinnið! Leiðtogar flokks þess hafa lýst sig reiSubúna að gera samning viS íhaldsflokkinn um að hafa í kjöri aðeins tvo menn af sinni hálfu, e'f aðeins þrír menn yrðu í kjöri auk þeirra, þannig, aS engin kosning þurfi að fara fram. Það ber þannig ekki á öðru, en að þeir séu Iíka fúsir til samvinnu, ekki aöeins við eitt íhald, heldur tvö! — Og eg hefi það fyrir satt, að „forráðamenn" íhaldsflokksins hafi verið mjög fúsir til slíkrar samvinnu við jafnaðarmenn, áður en listi frjálslyndra kom fram, svo fúsir, að sú samvinna hafi verið afráSin í þeirra hóp. Jakob Möller. FFá Alþingi, Þingsetning fór fram i gær, með venjulegum bætti. Voru allir þingmenn við- staddir. Er guðsþjónustu í dóm- kirkjunni var lokið, gengu þing- menn í sal neSri deildar. Þar las forsætisráðherra, Tryggvi Þór- hallsson, bréf konungs um aS stefna saman Alþingi og setja það. Jóhannes Jöhannésson bað kon- ung lengi lifa, og tóku þingmenn undir það með níföldu húrrahrópi, aðrir en jafnaðarmenn, er sátu kyrrir og þögðu. Björn Kristjánsson, aldursfor- seti Alþingis, tók þvi næst við fundarstjórn og gekst fyrir því, að þingheimur skiftist í 3 kjör- deildir, til að athuga kjörbréf þingmanna. -— Eftir nokkurt hlé höfðu kjördeildirnar lokið störf- um, og höfðu ekkert að athuga við kosningu nokkurs þingmanns, ann- ars en Jóns A. Jónssonar. Raunar hafði Páll Hermannsson, 2. þm. Norðmýlinga, gleymt kjörbréfinu beima, en hafði fengið símleiðis staðfest eftirrit af því, og var það látið gott heita. — En um kosn- ingu Jóns A. Jónssonar er það aS segja, að meiri hluti þeirrar kjördeildar, er hafði kjörbréf hans til athugunar, lagði til, að frestaS yrði fyrst ú'm sinn aS taka kosn- inguna gílda, með því að mjög alvarlegir glæpir og óþektir hér á landi hefðu farið fram í sam- bandi við hana, það er kosn- iugasvikin, sem kend eru viS Hnífsdal. — Minni hluti nefndar- innar lagði áherslu á það, að hvað sem þessum kasningasvikum liði, þá hefði komið fram alveg ótví- rætt vilji mikils meiri hluta kjós- enda í Norður-ísafjarðarsýslu um það, að kjósa J. A. J. Kæmi því ekki annað til mála, en að taka kosninguna gilda, enda hefSi ekki einu sinni komið fram kæra út af henni. Svo fóru leikar, að sam- þykt var að fresta ákvörðun um það, hvort kosningin yrði metin K. F• ö. Ke Kaffikvöld kl. 8Va i kvöld. — Venju- legt fyrirkomulag. — Fjölmennið. — gild, með 25: 17 atkv. —> Fram- sóknarmenn, jafnaðarmenn og Gunnar Sigtu-ðsson greiddu atkv. nveð frestuninni, en íhaldsmenn og Sig. Eggerz á móti. — Varð Jón Auðun því aS rýma úir sæti sínu fyrst um sinn. Forsetakosningar o. 'fl. Þá var gengið til forsetakosninga í Sam- einuðu þingi. ViS fyrstu tilraun fékk Magnús Torfason 19 atkv., Jóhannes Jóhannesson 15, Jón Baldvinsson 5, auðir seðlar voru 2. Þessi kosning var ógiid, með þvi að þingsköp heimta, áð for- seti haf i meira en helming greiddra atkvæða. Var því reynt að nýju og fékk Jóhannes Jóhannesson nú 15 atkv., auðir voru 6 seðlar, en Magnús Torfason fékk 20 atkv., og var því réttkjörinn. — Vara- forseti var kosinn Ásgeir Ásgeirs- són, en skrifarar Ingólfur Bjarnar- son og Jón Ólafsson. í kjörbréfanefnd voru kosnir Gunnar Sigurðsson, Sveinn Ólafs- son, Héðinn Valdimarsson, Magn- ús GuSmundsson og Sig. Eggerz. Sú nefnd mun taka til nánari at-/ hugunar kosninguna í Norður-ísa- fjarSarsýslu. Til efri deildar voru þessir 8 þingmenn valdir meS hlutbundn- um kosningum: Erlingur Friðjóns- son, Björn Kristjánsson, Jóhannes Jóhannesson, Halldór Steinsson, Einar Árnason, Guðmundur Ólafs- son, Ingvar Pálmason, Páll Her- mannsson. — Einar yJónsson og Jóhannes Jósefsson, sem báðir voru í efri deild í fyrra, verða nú í neðri deild. Efri deild. Kl. 5^4 voru settir fundir í deild- uhum, og fóru fram kosning for- seta og skrifara. - Forseti efri deildar var kosinn Guðmundur ólafsson, með 8 atkv. Halldór Steinsson, sem um nokk- ur ár hefir verið forseti deildar- irmar, fékk 6 atkv. — Fyrri vara- forseti var kjörinn Jón Baldvins- son, síðari varaforseti Ingvar Pálmason. — Skrifarar voru kosn- ir Jónas Kristjánsson og Einar Árnason. Neðri deild. Þar var kjörinn forseti Benedikt Sveinsson, með 14 attov., Magnús Guðmundsson fékk 9 atkv., 4 'seSl- ar auSir. — Fyrrí varaforseti var kosinn Þorleifur Jórtssoi^, síSari varaforseti Jörundur Brynjólfsson, skrifarar Halldór Stefánsson og Magnús Jónsson. Þá hófst hlutavelta um sæti þingmanna, en hún mun vera hin eina hlutavelta, sem nú er leyfð að lögum. í efri deild afsöluðu þingmenn sér þessari dýrmætu skemtun, en í neðri deild stóð hún góða stund. Og eftir að fundi var slitiS, fór drjúgur tími í hrossa- kaup um sætin, er á þennan hátt höfðu fengist, því að ekki vildu allir una því, er forsjónin fékk þeim. Jarðarför frú Steinumiar Sæmundssoja íer fram á morgun kl. 2 frá dóni- kirkjunni. Veðrið í morgun. Hiti um land alt. í Reykjavík 4 sf., ísafirSi 4, Akureyri 2, SeyS- isfirSi 7, (engin skeyti frá Vest- mannaeyjum, Grindavík, Utsira og Angmagsalik), Stykkish. 3, Blönduósi 6, GrímsstöSum o, Rauf- arhöfn 3, Hólum í HornafirSi 5, Kaupmannahöfn —- 2, Tynemouth 5. Hjaltlandi 7, Jan Mayen ~ 1 st. — Mestur hiti hér í gær g st., minstur 2 st. Úrkoma 5,9 mrn. Mjög djúp lægð (um 700 ram.) yfir suðve^turlandi. Hreyfist aoriJ- austur yfir land. Suðvestan stinn- ingskaldi í NorSursjónum. Aust- an hvassviðri á Halanum. ¦— Horf- ur: Suðvesturland, Faxaflói: Stormfregn: í dag hvass norS- austan. I nótt sennilega norðan- rok. Hríðarveður. BreiðafjörSur, Vestfirðir: Stormfregn: í dag vaxandi norðaustan • hvassviðri. í nótt sennilega norðanrok og hríð- arveður. NorSurland, norðaustur- land. AustfirSir: í dag hvass suð- austan. Rigning. í nótt sennilegá norSanhríð. Suðausturland: Storm- fregn: í dag hvass suðaustan. Rigning. í nótt hvass norSvestan. Síra Gí^i Einarsson, prófastur t Stafholt, er sjötugur í dag. Vísir kemur út timanlega á sunnudaginn. Aug- lýsendur eru vinsamlega beðniraS koma auglýsingum í sunnudagfs- blaSið á afgreiSsluna í ASalstræti 9B (sími 400) fyrir kl. 7 annaÖ kveld, eða í Félagsprentsmiðjuna fyrir kl. 9 annað kveld. — Eias Gg allir vita, er langbest að aug- lýsa í Vísi. Skipi hlekkist á. Enskur botnvörpunur, seni Spider heitir, og var á leið til Grænlands, ætlaði að leita hafnar hér í fyrrinótt, til þess aö fá sér kol. Veðtu var hvast, og bar hann af leiö upp undir Mýrar og rakst þar á sker, en losnaði aftur. Mýra- menn komu honum, til hjálpar, og tveir þeirra leiðbeindu skipstjóra með skipið hingað suður. Kom þaS hingað sí'ðd. í gær, allmikiS lask- aS og svo lekt, aS það flaut aS eins hingaS, og var þó sjónum dælt af kappi úr skipinu alla leið. Þegar hingað kom, var skipinu lagt upp i fjöru og bíSur ná aS- gerða. Frá Englandi komu í gær Apríl og Tryggvi gamli. Gyllir * kom af veiðum í morgun. Áflasala. Hilmir seldi í Englandi i gær sex hundruð og áttatíu „kit" fyrir 1G30 sterlingspd. — Arinbjörn hersir selur í dag. Verkakvennafél. Framsókn heldur fund í kvöld kl. 8%, í Bárunni, uppi. Kaupgjaldsmálið á dagskrá. Kaffi drukkiS. Konur beðnar að hafa meS sér kökur.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.