Vísir - 29.02.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 29.02.1928, Blaðsíða 2
V15> 1 Jft IJNfemffl Hðfum til: Rugmjöl íi'á Havi&emöllen, í Vi pokum, do. — ------ - 7a — Hálfsigtimjöl------ Nýkomid: Bio-kaffi prima tegimd. Graetz-vélar og varastykki. [ A» Obenliaupt. Nánari fregnir af strandi Jóns forseta. .1 gærkveldi komu þeir sunn- an frá strandstaðnum skip- stjórarnir Halldór Kr. porsteins- son og Jón Sigurðsson, og hafði Vísir tal af Halldóri. Fregnin af strandinu barst þeim þegar uin nóttina, því að loftskeyti tókst að senda frá skipíriu áður eií stöðin bilaði. J>eir brugðu þá við og f óru suð- ur i bifreið og komust að bæn- um Fuglavík, milli Sandgerðis og Stafness, og fengu þar besta. Vegur er mjög seinfarinn pg komust þeir laust eftir kl. 7 á strandstaðinn. Skipið lá um 300 til 400 f aðma f rá landi (en ekki 40 til 50 faðma, eins og Visi hafði verið sagt áður) á svo kölluðu Stafnesrifi, og hallaðist frá landi. í fyrstu sýndist þeim mjög lítil von um björgun, því að skipin sem lágu úti fyrir gátu með engu móti komist nógu nærri til þess að veita hjálp og með flóðinu varð engri hjálp komið við úr landi. En innan við rifið er djúpt lón, og þar mátti róa um bátum, þegar fór að f jara. — Um morguninn var sent eftir lækni til Keflavikur og tveir bátar fengnir frá Sand- gerði. Bátarnir komu með olíu með sér og annar þeirra feklc línubyssu að láni i pór, en hún kom raunar ekki að haldi. Á Stafnesi vóru þrír bátar, einn áttæringur* með vél og tveir minni bátar. Þeir fóru á móti Sandgerðisbátunum og fengu hjá þeim olíu og linubyss- una og síðar vóru þessir þrír bátar notaðir við björgunina. Lýsi og olíu var helt í sjóinn, bæði utan og innan við rifið, en það kom ekki að haldi, barst altaf fyrir straumi og vindi ut- an við rifið. Skipverjar á Jóni forseta settu út dufl (bauju) með linu og tólcst öðrum litla bátnum að ná því eftir mikla fyrirhöfn. Þá var áttæringinum lagt á lóninu og kaðall strengdur milli hans og Jóns forseta. Síðan voru átta lóðarbelgir bundnir á annan litla bátinn (fjórir á hvort borð) og hann dreginn mannlaus út að skipinu. Skipverjar fleygðu sér svo í hann og náðust smátt og smátt, en þegar þrir menn voru eftir, slitnaði kaðallinn. pa var öðru dufli fleygt út frá skipinu og hættu menn lífi sinu mjög til að ná því og tókst það að lokum, en bátinn margfylti áður. pá var enn dreginn mann- Iáus bátur út að skipinu, en kað- allinn bilaði öðru sinni. Tveir þeirra, sem ef tir voru, hentu sér þá í brimlöðrið og varð öðrum bjargað af sundi, en liinn náð- inst örendur. Þriðji maðurinn fórst í skipinu. Var þá orðið svo illt aðstöðu, að engin tök voru til þess að ná sambandi við skipið oftar. Læknir veitti öllum mönnum hjálp, sem björguðust, og voru þeir tafarlaust reiddir heim að Stafnesi og fengu þar ágæta hjúkrun. Fólk kom og frá öðr- um bæjum með rúniföt og ann- að, til þess að hægt væri sem best að hjúkra mönnunum og hresstust þeir vonum bráðara. Halldór lofaði mjög hreysti pg dugnað þeirra manna, sem hættu lífi sinu við björgunina, og alúð og hjálpfýsi allra, sem þarna koinu til hjálpar, bæði á sjo og landi. Skipverjar á Jóni forseta sýndu mikla hugprýði og æðruðust aldrei í þessuin miklu raunum og háska. Vísir spurði Halldór, hvort hann héldi, að björgunarbátur hefði komið þarna að liði. Hann svaraði því svo: Eg er ekki svo kunnugur þeim málum,' að eg vilji fullyrða neitt um það, en þó tel eg líklegt, að björgunin hefði tekist fyrr, ef völ hefði verið á nýtísku björgunarbát. Mér finst, að nú ætti að hefja almenn samskot til þess að kaupa björgunarbát, og hann ætti að vera í Sandgerði. En jafnframt þarf að leggja greið- færan veg fram með sjónum á þessum afarháskalega stað. Eg þekki engan hættulegri stað hér við land en þetta svæði, og bóndi, sem eg lritti syðra, sagði mér, að 40 menn hefðu farist þarna síðustu 14 árin. Jón forseti var smíðaður í Glasgow árið 1906 ogkom hing- að í janúar 1907. Hann var fyrsti botnvörpungur, sem smíð- aður var handa íslendihgum, og mjög til hans vandað. Hann reyndist ágætlega og hafði aldrei hlekst á fyrr en þettai Simskeyti Khöfn 28. febr. FB. Lichnovsky fursti látinn. Frá Berlín er símað: Lichnov- r« sky fursti, fyrrum sendiherra Þýskalands í Englandi, er látinn, Kvikmyndaleikhús-bruni. Frá Rómaborg er símað : Kvtk- rnyndaleikhús í smáhæ eiimm" á NorSur-ítalíu brann, og fórust 35 menn í bmnanum. Margir særð- ust hættulega. Deila ítala og Austurríkismanna. Frá London er simað : Menn bú- ast alment við því, aS deila sú, sem upp er komin á milli ítala og Austurríkismanna, muni leiSa til nánari samvinnu á milli Austur- r'skis og Litla bandalagsins. Leiðrétting. í skeytinu i gær, þar sem getiS er ummæla Nationaltidende, átti ekki a'S standa „raunverulega,(fak- tisk), heldur „f o r m e 11", sam- kvæmt leiSréttingu, sem FB. heiir borist í dag. Fi»á Alþingi. Þessi mál voru til umræSu í gær: Efri deild. 1. Frv. til 1. um- nauðungar- uppboð á fasteignum og skipum (3. umr.) var afgreitt til neSri cieildar. 2. Frv. til 1. um eftirlit með verksmiðjum og vélum, 2. umr. Allshn. lagSi tií, aS frv. væri sam- þykt með nokkrum breytingum, sem aS hennar eigin dómi máttu að mestu teljast orSabreytingar. Náöu þær allar samþykki deildar- innar, og var frv. visaS til 3. umr. 3. Frv. til 1. um skiftingu Gull- bringu- og Kjósarsýslu í tvö kjör- dæmi, 2. umr. AJlshn. klofnaSi um máliö og lagSi meiri hl. (J. Bald. og Ingvar) til, að frv. væri sam- þykt óbreytt. Minni hlutinn, Jón Þorl., lagSi hins vegar megin- áherslu á, aS meS þessu væri veriö aS draga „þungamiðju valdsins" í landinu úr sveituntun i kaupstaS- ina, og það fanst honum aldrei mega verSa. En ef bæta ætti einu atkv. á þingi viS. kaupstaðina, þá væri nær aS taka þaS frá öörum en Gullbringu- og Kjósarsýslu, því að 3 tveggja manna kjördæmi væri fámennari en sýslurnar án Hafnar- fjarðar. Fylgjendur frv. lögSu sem áSur áhersluna á þaS, aS Hafnar- fjörSur væri orSinn svo fjölmenn- ur, aS hann ætti sanngirniskröfu til sérstaks þingmanns. Hins veg- ar sögSu þeir, aS „bændavaldinu" væri eins gott aS íosna viS kaup- sfaSinn, því aS þaö gæti þá notiS sín betur á eftir, í hinum hluta kjördæmisins heldur en þeim þótti reynslan sýna, aS þaS hefSi gert á undanförnum árum. Eftir aS lcngi hafSi veriS um þetta deilt, var frv. vísaS til 3. umr., meS miklum atkvæSamun. Neðri deild. 1. Frv. tií 1. um sölu prestsset- ursjarðarinnar Garða á Akranesi (3. umr..) var ssanþykt og endur- sent EcL 2. Frv.. til i tmi sfcattgreiðslu h.f. Eimskipafélags íslands, 2. uim'.. Frv. var samþykt meS þeirri breytmgu íté. Sigurjóni Á. Ólafs- synii, aS meSan félagið' nyti þeirra hhinninda, er í lögunum greinir, mætti þaS)ekki greiSa hluthöfum nakkurn arS. Frv. var síSan vísaS til 3. umr. 3. Frv.-til 1. um heimild. handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á víðvarpi, 2. umr. Allshn." mælti eindregiS með því, aS þessi heim- ild til stjórnarinnar til þess aS reka stóra útvarpsstöS, væri lögleidd. Voru brtt. fáar og fæstar stórar. Ein var sú, aS í staS orSsíns. „víð- vai-p" skyldi koma „útvarp", alls- staSar í frv. Var hún samþykt meS nafnakalli, og þaS án þess, aS séS væri aS hún væri flokksmál nokk- urs flokks. önnur brtt. hljóSaSi tim þaS, aS ríkisstjórnin mætti taka aS sér „ríkisrekstui" á útvarpi nú þeg'ar, meS minni stöð en hér um ræðir, til bráSabirgiSa, enda komi l>að ekki í bága við rétt þess fé- lags, er nú hef ir einkarétt á rekstri útyarps". Þessu fylgdu þau til- mælí frá frsm. nefndarinnar (Gunnari Sig.), aS ekki væri fariS of illa meS „brautrySjendurna" í útvarpsmálum hér á landi, þ. e. ,.h.f. Útvarp". HéSinn Valdimars- son gat þess, aS hann vildi ekki veita þessa heimild nema því aS eins, aS stjórnin sæi um, aS hún gæti selt þessa litlu stöS aftur eSa fengiS hana tekna sem afborgun upp í stóru stöSina, sem á aS DyggJa eftir frv- — Brtt. voru all- ar samþyktar og frv. vísaS til 3. umr. 4. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta tekju- og eignaskatt með 25% við- auka, 1. umr. Þessu frv. HéSins Valdimarssonar, sem er um þá hrossalækningu á tfckju- eignar- skattslögunum, að hækka skattinn á öllum um fjórðung, var vísaS til 2. umr. og nefndar. 5. „Eldhúsdagur" (frh. 1. umr. fjárlaga-frv.). Þeir höfSu orS fyr- ir íhaldsmönnum í gærkveldi og nótt um árásir á stjóniina Magnús GuSmundsson og Jóhann Jósefs- son. Magnús beindi orðum sínum einkanlega aS því,aS stjórnin virt- ist hafa haft sinnaskiíti til hins betra í ýmsum mcólum, síSan hún fékk völdin i hendur. Taldi ¦ þaS sanna skort á samviskusemi og einlægni í málum þeim, er Fram- sóknarflokkurinn þættist hafa boriS fyrir brjósti. Nefndi hann þar til gengismáliS, Spánarsamn- ingana, sendiheiTaembættið í Kaupmannahöfn o. fl. Jóhann Jós- efsson talaði um afskifti dóms- málaráðherra af varSskipum rík- isins, og lögbrot þau, er hann taldi þar hafa veriS framin og aS réttu heyrSu undir landsdóm. — Stjórn- in vildi ekki viSurkenna, aS hún hefði „bætt" ráS sitt á þann hátt, sem M. G. talaSi um, og dóms- málaráSh. varSi gerSir sínar um varðskipin. Munu flestum þegar kunn rökin í því itiáli á báða l>óga. Jafnframt sneri ráSherrann um- ræSunum í þaS horf aS verða eld- ímsdagur yfir Magnúsi GuS- mundssyni og stjórnmensku hans. Var þar, að áliti dómsmálaráSh., um auSugan garS aS gresja að ávirðingum. Nefndi hann m. a. hörku M. G. ttm að ganga eftir björgtmarlaunum; fyrir enskan botnvörpung; er „Órðinn" hafSi biargaS útv strandi. KvaS hann þaS mál mundu hafa oröiS landi og lýð tálí störskammar, ef sín hefSi ekki viS notiS til aS kippa því í lag. — Einnig nefndi hann þaS, að, M.. G^ hefSi veitt lán úr Fiskiveiðasjóði út á skipið Stefni, er þá .þegar hafi mátt teljast 'ónýtt, og væri lanið nú aS fullu tapa;S. — Þá sagSi dómsmálaráSh., að M. G. hefði í raun og vertt gef- iS leynifélagi í bænum (Oddfélög- itm) Thorkilli-sjóSinn og fengiS konungsstaSfestingu til óheimilla breytinga á honum. En fé sjóSs- ins á nú aS verja til hælis handa berklaveikum börnum. Sagði ráS- herrann, aS opinbert mál mundi höfðaS gegn Oddfélögum fyrir þaS, hvernig þeir ,hefSu komist yf- ir dánarminningasjóS VífilsstaSa- hælis. — Enn nefndi dómsmála- ráSh. afskifti Magnúsar af bygg- ingu olíudunkanna miklu viS SkerjafjörS, er hann taldi geta orSiS hættulega sjálfstæSi lands- ins. Fann hann mjög aS afskiftum fyrv. stjórnar af því máli. — Loks talaði dómsmálaráSh. um sýslu- menskuna í BarSastrandarsýsIu, brot M.- G. á fiskiveiðalöggjöfinni o. fl. Kvaöst vera til meS að smeygja höfðinu í snöruna á eftir, þegar landsdómur hefSi látiö hengja Magnús fyrir afskifti hans af strandvarnarskipunum. — Umr. var frestaS kl. 3 í nótt, og voru nokkrir á mælendask'rá. Ekki voru þær fjörugri en svo, aS for- sætisráSh. kvartaði sáran undan því, að þurfa aS „draga ýsur" mestallan fundartímann vegna þess, hve daufir og leiðinlegir andstæSingarnir væru. Hepingarliúsvisíin í Reykjavík. Eftir Sigurbjörn Á. Gíslason. VII.í> Gamla hegningarhúsið í Reykja-, vík mætti nota áfram til gæslu- varShalds og til gistingar fyrir ÖlóSa menn. Annars hygg eg, aS ekki veittí af aS vel væri íhugaS, hvort þau hús, sem svo eru notuS í öSruni kaupstöSum vorum, séu til þess fallin. Eg hefi séð 3 þeirra aö innan og leist illa ; á þau öíl, aS þvi fráteknu þó, aS þau munu oft- ast auS, sem betur fer. ASalstórgalli þeirra allra var sá, aS enginn frjáls maSur eSa eftir- litsmaSur býr í þessum húsum. Verði gæslufangi eSa ölóSur maS- ur snögglega veikur, er enga* hjálp ; aS fá tafarlaust, geti hann ekki kalí'aS á einhvern, sem framhjá gengur, og mun þó ekki ætlast til aS gæslufangar skrafi viS fólk í

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.