Vísir - 31.05.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 31.05.1928, Blaðsíða 2
VISIR )Hh«M*OLSÐi( Fengum með Bpúapfossi: Lauk i pokum KartöfliiF. Nokkpip pokar enn eitip at Eyvindarkaptöflixm. Nýkomið: Príma, galv. þdksaumur með mjög stópum haus. Ferðakoffort 30x70 ctm., 9 7 tegundip mjög ódýpap, A. Oberaliaupí. Kvennaflokkur í. R. fœr góðar viðtökur í Lundunum. London FB. 30. maí. Höfðum „privaf-sýningu i gærkveldi í leikfimissal Poly- techriic Institute, en hann er stærsti leikfimissalur í Lund- únum. Viðstaddir voru helstu professional og amatör leik- fimiskennarar Lundúnaborg- ar. Þótti þeim sýningin takast framúrskarandi vel og iuku miklu lofsorði á kennarann, Björn Jakobsson. Mynd var birt i Evenirig Standard af komu okkar til Lundúna í gær- kveldi. Höfum ekkert komist út í dag fyrir blaðamönnum og Ijósmyndurum frá öllum aðal- blöðum Lundúna. Um sextíu myndir hafa verið teknar af okkur hér. First National og Pathé Freres Cinema Iétu taka kvikmyndir af staðæfingunum. Sýningu höldum við i Lundún- um á laugardaginn kl. 3 með aðstoð skrifara breska leik- fimisfélaga sambandsins og fleiri, sem sáu okkur i Calais. Gerum það ó'keypis, en þeir bera peningalega ábyrgð á sýningunni. — Erum boðin út í kveld. Kveðjur. Símskeytf Khöfn, 30. maí. FB. Leitað að Nobile. Frá Osló er símað: Stjórnin í ítaliu hefir óskað þess, að hjálp þeirri, er hún haf ði beðið norsku stjórnina um, til þess að leita að Nobile, verði frestað, það eð ftalíustjórn íhugi málið. Flugmaðurinn Holm er lagð- ur af stað frá Tromsö og held- ur áfram ferð sinni, þrátt fyrir þetta. Frekari hjálp af Norð- mannahálfu sennilega frestað. Jugoslavar og ítalir. Æsingarnar í Jugoslaviu eru sprottnar af óánægju Jugoslava við stjórnina i Jugoslaviu út af því, að stjóruin hefir óskað þess að þingið í Jugoslaviu sam- þykki Nettunosamning á milh Jugoslaviu og ítalíu, er gert var uppkast af 1924. Mússóliní hefir margsinnis óskað þess að fá samninginn samþyktan. Italska stjórnin hefir sent stjórninni i Jugoslaviu orðsendingu út af æsingunum og heimtað móðg- unarbætur. Bretar og Jugoslavar. Frá London er símað: Blaðið Times álitur, að breskir bank- ar hafi heimtað Nettunosamn- inginn samþyktan sem skilyrði fyrir lánveitingu til Jugöslaviu. Frá Grikklandi Frá Aþenuborg er simað: Samkomulag hefir náðst um það, að Zaimistjórnin verði áfram við völd, studd af frjáls- lyndum. Venizelos verður aft- ur flokksforingi frjálslyndra. Afskifti hans af stjórnmálum nú verða sennilega þau, að hann geri tilraun til þess að koma i veg fyrir áformaða samninga- gerð milli Grikklands, ítalíu og Tyrklands. Skólamálið enn. í síðasta tbl. „Tímans" er ver- ið að gera tilrauri til að ver ja að- gerðir kenslumálaráðherrans i skólamálinu. Telur blaðið „úlfa- þyt Beykjavíkurdagblaðanna út af takmörkun á fjölda þeirra nemenda, er inntöku fá í menta- skólann hér, ástæðulausan". Hcr sé verið að stof na unglinga- skóla, sem veita eigi æskulýð bæjarins almenna mentun, jafn- framt því, sem reynt sé að koma á verkaskif tingu milli skólanna, þannig, að mentaskólinn taki við þeim unglingum, sem lik- legastir séu til framhaldsnáms, en um leið sé gieitt úr húsnæð- isvandræðum þess skóla. Hverskonar mentun skyldi það vera að áliti „Tímans", sem mentaskólinn veitir nemendum gagnfræðadeildar? Er það nokk- Barnavagnteppi komin aftup. Vepslun. flottri k\m fiskiiao vantar. — Uppl. á Bakkaslig 5 kl. 7—9 sítSdegis. SÍIIBÉ DlfíUB uð annað en „almenn mentun?" Vitanlega ekki. En það er kunn- ugt, að hinn nýi skóli á að vera tveggja ára skóli að eins, svo að hann er bersýnilega stofnaður fyrst og fremst í þvi skyni, að draga úr þeirri mentun, sem æskulýðnum er gefinn kostur á í gagnfræðadeild mentaskólans. Blaðið skýrir svo frá, að ekki sp ráðgert að byggja yfir þenn- an nýja unglingaskóla i bráð, heldur verði kensla Iátin fara f ram í skólahúsum rikisins, þar á meðal fyrst og fremst í menta- skólahúsinu. Virðist því vera farið nokkuð einkennilega að þvi, að bæta úr húsnæðisvand- ræðum mentaskólans! Virðist svo sem alveg eins hefði mátt hafa kensluna í gagnfræðadeild skólans að einhverju leyti seinni hluta dags, eins og að nota hann seinni hluta dagsins fyrir ung- lingaskólann. Og yfirleitt, hvaða húsnæði sem nota á fyrir ung- mennaskólann, þá virðist svo sem eins mundi mega nota það fyrir gagnfræðadeild menta- skólans. Úr skólahúsnæði er á engan hátt bætt með stofnun þessa nýja skóla, nema síður sé, ef gert er ráð fyrir, að við- taka verði veitt enn fleiri ung- mennum en gagnfræðadeild mentaskólans hefir gert. Um verkaskiftinguna milli skólanna er það að segja, að engin trygging er fyrir því, að hún verði eins og hlaðið ráðger- ir. Með þeirri handahófstak- mörkun á fjöldanum, sem veita á inntöku i mentaskólann, getur vel farið svo, að bægt verði frá ýmsum, sem betur eru fallnir til náms en margir þeirra, sem þó kunna að verða hærri við prófið. Kemur þar margt til greina, sem öllum skólafróðum mönnum ætti að vera kunnugt. Hins vegar er augljóst það rang- læti, sem af þessu getur leitt. peir unglingarnir, sem með þessum hætti verður bægt frá mentaskólanum, en eiga efnaða aðstandendur, geta aflað sér meiri kenslu og síðan e. t. v. náð gagnfræða- og stúdents- prófi, en fátæklingarnir verða að hverfa frá fyrir fult og alt. Hinn fyrirhugaði ungmenna- skóli getur vitanlega haft sitt hlutverk, auk gagnfræðadeildar mentaskólans. En hann gétur ekki jafngilt henni. Og hvers vegna á beinlínis með valdboði að hindra það, að unglingarnir geti fengið þriggja ára gagn- fræðaskólakenslu, þeir sem þó eru sæmilega til þess fallnir? — Sú ástæða, að annað sé ekki týnir ekki lofí sínu. Gæðin eru óbreytanleg. » fært, kostnaðarins vegna, er tæplega frambærileg. En auk þess er óvíst, að nokkuð verulegt sparist, méð þvi að hafa skólana tvo. Tveir skólar hljóta að verða dýrari í rekstri en einn. Hins vegar hefði það vitanlega verið fær leið til að draga úr kostn- aði ríkissjóðs við skólahaldið, að láta bæjarsjóð Reykjavíkur greiða einhvern hluta af honum, alveg eins og ráðgert er um ung- lingaskólann. Næturvörður L. R. pegar L. R. kom á föstum næturverði fyrir 7 árum, var gert ráð fyrir að þetta fyrir- komulag yrði bæði bæjarbúum og læknum til hægðarauka: bæjarbúar ættu þá alt af greið- an aðgang að lækni á nótt- unni, en læknarnir gætu haft ótruflaða næturró fyrir utan sínar varðnætur. En því miður hefir reyndin orðið sú, að ó- ánægju hefir kent hjá báðum aðilum. Fólkið hefir verið ó- ánægt með að vera bundið við einn lækni, og umkvartanir hafa heyrst um að stundum væri erfitt að ná í næturlækninn, o. s. frv. En óánægjan hefir ekki verið minni læknanna megin. Mikið af næturferðum þeirra, ef ekki meiri hlutinn, hafa ver- ið óþarfasnatt, sem hefði áttt að spara lækninum. pað er t. d. ekki óalgengt, að fólk rýkur í að kalla á næturlækni, ef harn vaknar og fer að orga. pegar ófærð er svo mikil á vetrarnótt- um, að ekki verður komist á- fram á hjóli (bíll fæst aldrei eft- ir kl. 2), segir sig sjálft að hætt er við að einn fótgangandi maður geti orðið ónógur til að gegna öllu sem að kallar milli Suðurpóls og Selbúða. pá má geta þess, að næturvitjanir borg- ast yfirleitt afarilla. Sumpart vegna þess, að flestar þeirra liggja til fátæklinga, sem ekki geta borgað, sumpart vegna þess, að sú trú virðist vera tölu- vert útbreidd að ekki þurfi að 'borga næturlækninum neitt. Ef læknirinn notar bíl þann tíina sem bilstöðvarnar eru opnar, verður útkoman þvi venjulega sú, að læknirinn fær að borga 10—20 kr. fyrir bílinn, en fær lítið eða oft ekkert fyrir vinnu sína og ónæði. pegar næturvörðurinn komst á, bjuggust læknar við að bæjar- félagið mundi létta undír þessu fyrirtæki þeirra, t. d. með J>ví að leggja til bík eins og tíðkast erlendis, þar sem skipulegum lænkaverði hefir verið komið'é, L. R. hefir þvi fyrir löngu farið fram á það við bæjarstjórnina, að næturlæknirinn fengi bíl 0 ókeypis afriota á næturferðunx sínum. En ekki hefir orðíð neinn árangur af þeim málaleit- unum enn þá. Á fundi L. R. £ aprílmánuði siðasthðnum var samþ., að leggja næturvörðinn niður 1. maí, svo framarlega sem ekki hefði þá fengist ákyeð- ið svar við bréfi L. R. dags. 22. des. f. á. til bæjarstjórnarinnar út af næturbíl. Svarið er ókomið enn, svo að nú verður næturvörðurinn lagður niður frá 1. júní nse»t- komandi. Til að koma i veg fyrir mis- skilning skal þess getið, að með þessu er ekki gert neitt verkfajl af læknanna hálfu, heldur að- eins horfið aftur til þess sem áður yar, áður en næturvorð- urinn komst á. Hver læknir annast sína sjúkhnga, einnig aS nóttunni, eftir því sem þörf er á. En menn eiga ékk'i éins vís- an aðgang að einum lækni eins og verið hefir undanfarið. Níeb P. Dungal. p. t. form. Læknafél. Rvikur. rnalÉei FB. 30. mai. I dag eru liðnir f jórir mánuð- ir frá þvi að Slysavarnafélag íslands var stofnað. pað hefir Verið fremur hljótt um það hingað til. J?að er þó ekki hægt að kvarta yfir því, að félagið hafi ekki fengið 'sæmilegar und- irtektir hjá almenningi. ]?að má miklu fremur segja, að eftir at- vikum hafi þær verið ágætar. pað virðist að mönnum hafi skilist, að hér var þarft og gott málefni á ferð. Menn og konur af öllum stétlum þjóðfélagsins hafa gerst félagar. Einn af ráðherr- unum var á meðal stofnenda þess, ásamt fjölda erfiðismanna og kvenna. Embættismenn, iðn- aðarmenn, bændur, kaupmenn og sjómenn hafa lagt þvi lið- sinni. Elsti félaginn er 80 ára gömul kona, sá yngsti, nýfædd-

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.