Vísir - 02.11.1928, Blaðsíða 5

Vísir - 02.11.1928, Blaðsíða 5
VISIR Sundhallarmálið. Eftir Erling Pálsson. SuudhallarmáliS er það stór- mál, sem allir þeir, sem iþrótt- um, heilbrigði og hreinlæti unna, fylgja nú með mikl- um áhuga. Menn gerðu sér al- ment vonir um, að byrjað yrði á byggingu sundhallarinnar síð- astl. vor. Sá dráttur, sem orðið hefir á málinu, mun að nokkru leyti stafa af þvi, að nokkurn tíma hefir tekið að ákveða til íullnustu stærð og fyrirkomu- lag sundhallarinnar. En nú fflun landsstjórn og bæjarstjórn i samráði við iþróttamenn orðin ásátt um að byggja stóra og vandaða byggingu með öllum nýtísku útbúnaði, yfir 33% metra langa sundlaug, 10 metra breiða. Byggingin verður svo hólfuð i tvent, verður annað kenslulaug en hitt baðlaug og æfingalaug fyrir jþá, sem eru syndir. Báðar verða laugarnar með' sérinngangi. Millihólfið verður með sérstökum útbún- aði, sem tekur úr ált hljóð milli lauganna og svo þegar nauð- syn krefur má með örlitilli fyr- irhöfn taka þetta skilrúm burtu, og er þá laugin svo stór, að í henni mega fram fara allar teg- undir sundlistarinnar, svo sem dýfingar, kappsund, sundsýn- ingar óg alls konar vatnsknatt- leikir t. d. Water-polo o. fl. á þann hátt, sem krafist er i lög- um I. S. í. og alþjóðaíþrótta- reglum. Ágætir áhorfendapall- ár eiga að vera í þessari bygg- ingu. Sunnan á húsinu eiga að vera ágæt sólbaðsskýli, sumpart yfir- bygð úr þannig gerðu gleri, að .hinir ultra-bláu sólargeislar komist þar óhindraðir gegnum. Hveravatnið, sem svo verður leitt í sundlaugina, er bæði sótt- hreinsandi og magnað með ýinsum læknandi efnum, langt fram yfir algengt vatn. : J?á er innréttingunni þannig hagað, að hver maður, sem vill fá a'ð synda, eða fara ofan í sundlaugina verður fyrst að ganga i gegnum eins konar hreinsunareld, þ. e. að fara fyrst i sérstakt baðherbergi, áður en hann fer í íaugina. Slíkt er sjálfsagt hreinlæti og hlýtur öll- um að lika vel. Suður af þessari byggingu, sem eg nú hefi lýst, á sjólaugin að vera. Hún verður eigi stór, og ætti eigi að verða ýkja dýr bygging, en mjög er hún nauð- synleg eigi að síður. Sjólaugin ætti að vera 12—14 stiga heit á Celcius, eða sem til- svaraði meðal sjávarhita hér við Suðurland að sumarlagi. Allir vita, hversu holl og hress- andi sjóböð eru, og ekki'liður manni betur eftir nein böð, en sjóböð, ef sjórinn er hæfilega hlýr. Spekingurinn Platon sagði, að sjóböð væri vörn við flestum sjúkdómum, og að sjóböð hafa ekki verið alment viðhöfð hér í Reykjavik við ails konar kvill- um, álít eg að kénna kaldri og illri aðstöðu; Sjólaugin á Iika að vera herslulaug fyrir alla synda, menn og konur. Hún á að minna oss á hinn sáif urbláa ,$gi, sem umvefur strendur landsíns sínum breiða faðmi. Og hver sá er eigi þorir að fallast í faðmlög við dætur Ægis, sökum kulvisi, eða'sökum þess, að hann brest- ur sundkunnáttu, getur tæpast talist skilgetinn afkomandi hinnar fornu vikingamóður. — Or volgu lauginni liggur leiðin út i sjólaugina og úr sjólauginni út i fjörðinn. Sjómannastétt vor ætti sér- staklega að leggja stund á sund- æfingar i sjó, og mun það verða alment, þegar sjólaugin er kom- in. í fyrs'tu stóð til að taka sjóinn í sjólaugina úr Rauðarárvíkinni, og jafnvel enn þá vilja sumir ráðandi menn það, en slíkt álit eg hina mestu fjarstæðu. Af- rensli bæjarins og fiskstöðv- anna gerir sjóinn svo óhreinan, að óliklegt er, að bæjarbúa langi til að synda í honum, þótt hann eitthvað að nafninu til yrði hreinsaður. Sjóinn á auð- vitað að sækja suður i Fossvog, þvi að þar er hann hreinn. í sambandi við sjólaugarbygging- una ætti að vera t. d. tvær stof- ur fyrir baðstofuböð. Við þau er mjög einfaldur útbúnaður. Lof tið er hitað upp i 60—63° C. og haft hæfilega rakt. J?essi böð mýkja vöðvana betur en nokk- uð annað, sem eg hef i þekt, opna húðina og pressa út ýmsa óholla vessa og föst efni, sem annars valda gigt. Landlæknirinn, hr. Guðmundur Björnson, sem kynti sér mjög rækilega fyrir- komulag nýtisku baðstaða i ut- anför sinni i sumar, hefir sagt mér að baðstofuböð væri að verða almennust allra baða í Noregi og Sviþjóð, t. d. sagði hann, að þau væri notuð 60% af öllum böðum í Noregi. Hugsum okkur baðstofu, upp- hitaða með hveragufu. Vísinda- menn og læknar eru nú að kom- ast á þá skoðun, að í hverahit- anum og hveraguf u séu ýms þau efni, sem hafi læknandi áhrif, bæði á brjóstveiki og liðagigt. Væri mjög vel til valið að ganga úr baðstofubaði í sjó- laugina til að kæla sig og loka húðinni. J?ar sem heita vatnið inni í þvottalaugunum hefir aukist til muna vi'ð boranirnar, sem þar hafa farið fram, og fyllilega má búast við að það aukist eitthvað enn þá, þá gefur það góða von um að sundhöllin geti fengið nóg heitt vatn. Ætti þá að nota tækifærið og koma upp við sundhöllina alls konar böðum, svo sem steypiböðum og ker- böðum o. fl., svo að þessi merki- lega bygging gaflti orðið jafn nytsöm fyrir alla, unga og gamla, synda og ósynda. Heyrst hefir, að meiri hluti bæjarstjórnar Reykjavíkur væri andvígur sjólauginni, og þykir mér liklegt, að það stafi frá sjónum úr Rauðarárvíkinni, en ætíð f jölgar þeim röddum, sem óska eftir sjólaug, og ólíklegt er að nokkur verði á móti sjólaug með hreinum sjó, sunnan úr Fossvogi. íþróttamenn munu áreiðan- lega Iáta sjólaugarmálið til sin taka. Og til þess að sýna vilja sinn í verki, ættu þeir að bjóð- ast tll'að grafa endurgjaldslaust skurðinn fyrir sjópipunni suður Föstudaginn 2. nóv. 1928. IMirkjólar úr ull og silki, kosta aðeins 6,75. ^IMAK I58s 1958p| Hitamestu koiin og smáhögginn eldivlður hjá Valentínusi. Símar 229 og 2340. Guðm. B. Yikar. Fyrsta flokks klæðaverslun og saumastofa, Laugaveg 21. — Stórt úrval af fata,- og frakka- efnum. — Nýjar vörubirgðir með hverri ferð. J Kviðslitl L______ MONOPOL-BINDI. Amerísk gerð með einkaleyfi. Tog- leðurbelti með sjálfverkandi, loftfylt- um púða. Engin óþœgindi við notk- un þess, þótt verið sé með það nótt og dag. Með pöntun verður að fylgja mál af gildleika um mittið. Einfalt bíndi kostar 14 kr., tvöfalt S!2 kr. — Myridir fást sendar. — Frederiksberg: kem. Labaratorium Box 510. Köbenhavn N. Trúlofunar- hringir og steinhringlr Afar ódyrir hjá » Jóni Slgmundssyni Laugaveg 8. ,,uiíáiiiirí. K.F.U.K. A-Ð Funduv i kveld kl. 8Va. - Fjöimennið. i Fossvogi.* Væri þar með nið- ur fallnar allar skynsamlegar rölcfærslur gegn því, að hyggja sjólaugina. Gangi íþróttamenn allir sem einn maður undir það heit að skiljast eigi við þetta mál, fyrr en fullum sigri væri náð, og legðu á sig slíkt erfiði seni hér um ræðir, til gengis, jafnt öldum sem óbqrnum, þá mundi þess lengi verða minst í árbókum hins unga íslenska rikis, og gæti orðið góð hvatn- ing hinni ungu uppvaxandi kyn- slóð um ósérplægt starf, og framtakssemi í þarfir nytsam- legra fyrirtækja í þágu ætt- landsins. 26. okt. 1928. * Síðan þetta var ritað, haf a íþróttaamenn haldið fund og samþykt að gangast fyrir því að grafa endurgjaldslaust fyr- ir sjójeiðslunni úr Fossvogi. E. P. Margar endurbætur. Lægra verð. KHEVROLET, Chevrolet vörubifreiðar eru enn á ný mikið endur- bættar. Sérstaklega má nefna: Hömlur (bremsur) á ölluin hjólum. Fimm gír, 4 áfram og 1 aftur á bak. Sterkari girkassi með öxlum er renna i legum í stað „busninga". Sterkari framöxull. Sterkari stýrisumbúnaður. Stýrisboltar í kúlulegum. Sterkari hjöruliður. Framf jaðrir með blöðum sem vinna á móti hristingi og höggum, á vondum vegum. Hlíf framan á grindinni til að verja vatnskassa og bretti skemdum við árekstur. Burðarmagn 1500 kíló (1866 kíló á grind). General Motors smíðar nú um helming allra bifreiða sem framleiddar eru í veröldinni, og þess vegna hef*:r tekist að endurbæta bifreiðarnar og lækka verðið. Chevrolet vörubifreiðar kosta kr. 2970,00 hér á staðn- um. Verð á varahlutum lækkað mjög mikið. Chevrolet fæst nú með GMAC hagkvæmu borgunar- skilmálum eins og aðrar General Motors bifreiðar. Jóli, Ólafsson & Co* Reykjavík. Umboðsmenn General Motors bifreiða á íslandi. sem vilja fá verulega gott hrossakjöt til vetrarins ættu að tala við okkur sem allra fyrst. KjötbúB HafnarfjarBar. Sími 158. ifrastar ílar *m estii*. Bsnkastræti 7. Slmi 2292. Hænsnafðuiir. Hveitikorn, blandao fóður, heilmaís, hænsnabygg og þurfóbur. VON. Ef tennurnar vantar gljáa. Gerið þá þetta." REYNIÐ þessa athugaverðu nýju aðferð eftir fyrirmælum helztu séríræðingi. Híð ljúfasta bros verður ljótt, ef tenn- urnar eru dökkar. Nú gera vísindi vorra tíma blakkar tennur blikandi hvítar á ný. bað hefur sýnt sig, að blakkar. tennur s eru blátt áfram því að kenna, að á tönn- unum myndast húð. Rennið tungunni um tennurnar og þér finnið þessa húð nú;það er eins konar hál himna. Hún hefur í för með sér skemdir í tönn- um, kvilla í tannhoidi og pyorrhea, sökum þess að söttkveikjur þrífust í skjóli hennar. Nú hefur fundizt vísindaleg aðferð til þess að berjast gegn henni, nýtt tannpasta, sem nefnist Pepsodent. Reynið það. Sendið miðann í dag og þér munuð fá ókeypis sýnishorn til 10 daga. PfiDSAU^M ÓKEYPIS 10 daga túpa. A. H. RHSE, Bredgade 25 E Kaupmannahöfn K. Sendið Pepsodent-sýnishorn til 10 d»ga til Nafn..........,.......................... Heimili.................................. Afieins.eÍB túpa hasda fjSltkyldu. ——¦§¦¦— iii 111 ¦¦ iiii IC.2Q.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.