Vísir - 30.08.1929, Blaðsíða 2

Vísir - 30.08.1929, Blaðsíða 2
V I S I R Nýkomið: Confetti, Karamellnr, Lakkrís. + Siglivatur Bjarnason jusiitsráð, fyrrum bankastjóri, andáðist að heimili sínu i nótt. Æviatriða hans verður síðar getið hér i blaðinu. Símskeyti Khöfn, 29. ág. FB. Hnattf luginu lokið. Frá Lakehurst er símað: Loft- skipið „Graf Zeppelin" lenti hér í dag kl. 13 (Mið-Evróputími) og hefir þvi flogið kring um hnöttinn á 21 degi og 5 klukku- stundum. Haagfundurinn og skaðabóta- málið. Frá Haag er símað: Vegna samkomulagsins á milli Bretaog bandalagsþjóða þeirra um skift- ingu skaðabótanna, vérður sennilega hægt að koma til leið- ar endanlegri af greiðslu Young- samþyktarinnar. Þ j óðverj ar hafa að visu ekki enn fallist á samninginn um skif tingu skaða- bótanna, en samningurinn eyk- ur nokkuð byrðar Þjóðverja. Þó er búist við, að samþykki Þjóð- verja fáist. Ennfremur hefir náðst samkomulag um greiðsl- ur Þjóðverja til Bandamanna með vörum. Samkomulagið er hagfelt Bretum, því að greiðsla Þjóðverja með kolum hefir ver- ið takmörkuð. Auk þess hefir ítalska stjórnin lofað að kaupa eina miljón smálesta af ensk- um kolum árlega i þrjú ár. Heimköllun setuliðs Banda- manna úr Binarbygðum er riú sem stendur rædd á Haag-fund- inum, og er von manna, að mál- Sið verði leitt til farsællegra lykta innan skamms. Rósturnar í Palestínu. Frá London er símað: Óeirð- irnar í Palestínu eru nú mestar i Haifa. Arabar hafa rænt og brent Gyðingabústaði þar, en breskir hermenn hafa rekið Ar- aba á flótta eftir harðan bar- daga. Alment er óttast, að óeirð- irnar breiðist út fyrir Palestínu. Vaxandi æsing er á meðal Ar- aba i Transjordaníu og Sýrlandi. Tuttugu þúsund Arabar í Dama- skus hafa látið í ljós andúð gagnvart Gyðingum. Herlið hef- ir verið sett á vörð við bústaði Gyðinga í borginni. Beuter-fréttastofan tilkynnir, að Arabar haldi þvi fram, að ásóknarstefna Gyðinga sé orsök óeirðanna, sem sé ekki beint gegn Bretum. Frakkar hafa sent beitiskip til Beyrutli. Blaðíð New York World skýr- ir frá því, að fascista-sinnaðir Gyðingar bafi átt upptökin að óeirðunum. Hinsvegar eru skeyti um grimd af hálfu Araba í garð Gyðinga samhljóða. Khöfn, 30. ágúst, F.B. Vígbúnaður Japana. Blöð i Tokio skýra frá því, að flotamálaráðuneytið hafi samið tillögur um, að Japan láti smiða fjögur tíu þúsund smá- lesta beitiskip, 15 stóra tundur- spilla og mörg minni herskip á næstu sex árum. Kostnaður- inn áætlaður 400 miíjónir yen. Tilgangur þessara áforma Jap- ans-stjórnar virðist vera sá, að gera aðstöðu Japans auðveldari á væntanlegum stórveldafundi um takmörkun herskipaflota. „Aukninfl Valhallar". v Fjárlög næsta árs mæla svo fyrir, að ríkisstjórninni skuli heimilt, „að veita Jóni bónda Guðmundssyni á Brúsastöðum alt að 25 þus. kr. viðbótarlan úr viðlagasjóði, til aukningar gistihúsinu Valhöll á Þingvöll- um, eða ábyrgjast lán fyrir hann, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, enda samþykki hún tilhögun breyt- inga-þeirra, sem gerðar verða á gistihúsinu." Eins og kunnugt er, hefir „Valhöll" verið rifin niður og flutt vestur um Öxará og reist þar af nýju. Mun stjórnin hafa lagt fjárstyrk nokkurn til þeirra flutninga, en fráleitt hefir þó sá styrkur hrokkið nándar-nærri fyrir öllum kostn- aði, er af flutningunum hefir leitt. — Hefir Jón Guðmunds- son, eigandi „Valhallar'V vafa- laust orðið að bæta við allmiklu fé úr eigin vasa, því að flutn- ingarnir á efniviði hússins urðu miklu kostnaðarsamari, en áætlað hafði verið i fyrstu. Mun hafa verið gert ráð fyrir, að flutningarnir gæti farið fram á isum siðastliðinn vetur, en því varð ekki við komið, sakir þess, að Öxárá lá aldrei undir isi degi lengur allan veturinn. Var því ekki annars kostur, en að ferja alt efni yfir ána, og reyndist það ærið tafsamt og dýrt. Gistihúsið er nú fullbúið að mestu, og verður bætii hent- ugra og rúmbetra en áður. Verður ekki betur séð, en að hin nýja „Valhöll" muni verða nægilega stórt gistihús á Þing- völlum um margra ára skeið. Þess ber að gæta, að gistihús til sumardvalar eru nú að rísa upp allvíða hér syðra þessi árin. Gistihúsið i Þrastaskógi (Þrasta- lundur) hefir nú starfað tvö sumur, og nýtt gistihús er risið upp að Ásólfsstöðum. Er mælt, að þar hafi jafnan verið fjöldi gesta i sumar. Þá hefir og heyrst, að í Laugarvatnsskól- arium verði framvegis tekið á móti gesium sumarmánuðina, bæði til næturgislingar og lengri dvalar. Og vafalaust bætast við enn fleiri gestahæli austan f jalls á næstu árum. - Eru þvi litlar horfur á, að aukast muni gestasókn að Þingvöllum næstu árin. Hitt er öllu sennilegra, ef haldið verður áfram að fjötra þar alt í girðingum og jþröngva kosti gesta á annan hátt af op- inberri hálfu, að fólk leggist frá hinum fornhelga stað og leiti í aðrar áttir, þó að flestum, sem reynt hafa, beri saman um, að framkoma gestgjafans og að- búnaður allur af hans hálfu sé i besta lagi. . Það yrði þvi að teljast mjög misráðið, ef sá kostur yrði tek- inn, að fara nú áð stækka Val- höll til nokkurra muna. Þeirrar stækkunar yrði áreiðanlega ekki nein þörf til venjulegra nota. „Aukningin" mundi ekki verða að neinu gagni, nema þessa fáu daga, sem hátíðahöldin standa þar eystra að ári. En nú hefir heyrst, að reisa eigi matskála hjá Valhöll fyrir þær 25 þús. kr., sem stjórninni er heimilað að lána gestgjafanum. — Og sá skáli á ekki að verða neitt smásmiði. Hann á að sögn að rúma 300 gesti í sætum og geta menn af því ráðið, hversu stór hann muni verða. Væri sök sér, þó að slegið yrði upp ódýrum tímburskála til bráðabirgða, er nota mætti til borðhalds þessa fáu daga. — Hitt er vitanlega óðs manns æði, að f ara að koma þarna upp með ærnum kostn- aði einhverju rokna-gimaTdi úr steinsteypu. — Sá mikli skáli hlýtur að kosta stórfé og þvi fé 'er öllu á glæ kastað, sakir þess, a'ð skálinn verður að engu eða sama sem engu gagni, hvorki landinu né gestgjafanum, nema eina þrjá eða fjóra daga. Timb- urskála mætti rífa niður, þegar að hátíðahöldunum loknum og hafa eitthvað upp úr efniviðun- um, en steinskála-verðið er al- gerlega glatað fé. — Það er nú altalað, að þegar sé ákveðið, að steinsteypuskálinn skuli reistur, og má um það segja, að ekki sé öll vitleysan eins. — Og gest- gjafanum í „Valhöll" er ætlað að taka stórfé að láni, og verja þvi í byggingu, sem ekki eru neinar horfur á, að nokkuru sinni geti gefið honum hinn allra minsta arð, nema þessa fáu daga, sem hátíðahöldin standa yfir að ári. Jón Guðmundsson mun hafa tapað all-miklu fé á flutningi gistihússins vestur mn Öxará. Að vísu er Valhöll vandaðra og betra hús í sjálfu sér í hinni endurbættu útgáfu. En gisti- húsið er miklu ver fallið til að- sóknar á hinum nýja stað og má því búast við, að hagnaður eigandans af rekstrinum verði ekki meiri en áður. — Allir þeir, sem um Þingvelli fóru, hlutu að koma í gömlu Valhöll, því að hún var á almannaleið. Hin nýja „Valhöll" liggur mjög afskekt og rýrir það gildi henn- ar1 sem veitingahúss. — Þar er ogalt f jötrað í gaddavírsgirðing- um og má nærri geta, að slíkt er lítt til þess fallið, að laða gesti að staðnum. — Veit eng- inn hvenær því gaddavírs-fári muni linna, en sennilega rekur að þvi, að íslendingum þyki þröngt um sig í gaddavírs-kvi- um stjórnarinnar þar eystra, ef svo verður stefnt til lengdar, sem nú horfir. Það verður nú ekki betur séð, en að Jón Guðmundsson verði allhart úti, ef hann á að þola ])að bótalaust, að- vera rekinn irieð ¦ gistihúsið af einhverjum allra-hagairiegasta staðnum í {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXli TEOFANI ei» orðið — 1,25 * bordid. QCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX? jpg0 Besta skemtilerðin nú um helgina, verður skemtiferð meí áætlunarbifreið Steindórs. — Á laugardagskvöld og sunnudagsmorgun til Þingvalla e8a í Þfasta- skóg, að ölfusárbrú, EyMfbakka eða austur í Fljótsb.llð. — Heim aftur á sunnudagskvöld. STEINDÓR. Þingvallalandi og holað niður á einum Irinna lökustu. Sérsták- lega verður ranglætið áberandi, er þess er gætt, að hann hefir beðið allmikinn halla af flutn- ingunum og getur átt það á hættu, að aðsókn þverri að gisti- húsinu sakir þess, hversu illa iþví er í sveit komið. — Og ofan á alt þetta er svo ætlast til, að hann taki stórfé að láni og verji því til skálabyggingar, sem fyr- irsjáanlega verður arðlaus eign. Bóðnr skólanámsgrein. Að æfa íþrótt, hverju nafni sem hún nefnist, skapar þrótt og þol og eykur því starfshæfni. Þess vegna hafa allar iþrótta- iðkanir óbeina hagræna þýð- ingu fyrir þjóðfélagið. Auk þess eru sumar íþróttir þannig, að þjóðirnar geta ekki án þeirra verið, vegna atvinnu sinnar og lífsbaráttu. Slik íþrótt er róðurinn fyrir okkur Islendinga. Öll okkar fiskimannastétt hefir fram að þessu fengið bróðurpartinn af líkamsuppeldi sínu við árarnar. En nú hefir vélmenningin með öllum sínum kostum og göll- um hertekið þennan atvinnu- veg, svo að ségja alveg. Og því er spurningin: Við hvað eiga nú hinir upprennandi sjómenn að efla orku sína og þrótt — þegar áranna gerist ekki lengur þörf við hin daglegu störf. Stoltir erum við af þvi, að eiga einhverja hina harðfeng- ustu og hraustustu sjómanna- stétt, sem til er í heiminum. En hvernig hefir þessi stétt þroskast? Við brimróður og harðræði viðsvegar við strend- ur landsins. Og hvernig verður nú þegar róðrinum, þessari þróttgefandi íþrótt, er sjómenn- irnir hafa iðkað af blákaldri iþörf frá blautu barnsbeini, er skyndilega kipt burt úr upp- eldi þeirra og ekkert látið i staðinn? Það þarf ekki mikla þekkingu á þróunarlögmáli manna og dýra, til að sjá hvern- ig þetta hlýtur að fara. Óhjá- kvæmilega hlýtur stéttin, ef ekkert er að gert, að missa mátt smátt og smátt og úrkynjast. En hvað á þá að gera til að bæta upp þetta tap, sem vélarn- ar valda? Það á að gera róður að föst- um lið í uppeldisstarfseminni. Við eigum að kenna og æfa róður í öllum skólum þessa lands, þar sem því verður við komið. Hver sú þjóð, er þekkir sínar eigin þarfir, og veit hvers ber að vænta af uppeldi, hagar þeirri starfsemi með þarfirnar fyrir augum. Nú er það aug- ljóst, að mjög mikill hluti þeirra unghnga, er alast upp við sjávarsíðuna, verða sjómenn. Og líka er hitt kunnugt, að þrátt fyrir allar vélarnar, er fleyta áfram flota vorum, iþá geta þau atvik altaf komið fyrir, að sjó- mennirnir þurfi að grípa til ár- anna og.geta þá átt líf sitt und- ir því, að kunna vel að neyta þeirra. Vaxandi sjómanni er því nauðsyn, að læra að róa. Fyrst- og fremst af þvi, að róðrar- kunnáttan getur oft og einatt verið honum lifsnauðsyn. Og í öðru lagi hefir langvarandi reynsla sýnt okkur, að það, að æfa róður, er einhver sá allra besli undirbúningur, er sjómaS- ur getur fengið undir sitt erfiða og áhættusama lífsstarf. Og varla verða bornar á það brigður, að sjómannastéttin hafi aflað svo mikilla auðæfa fyrir þessa þjóð, að hún eigi kröfu til þess, að vera ekki lak- ar undirbúin til starfs síns af hálfu hins opinbera, en aðrar stéttir. Enda ætti þjóðfélagið að sjá sinn eigin hag í því. En eins og nú standa sakir, hefir ungur sjómaður, sem ekki kann að róa, ekkert tækifæri til þess, að læra það, hvað þá að hann geti æft róður í frístundum sín- um, sér til ánægju og hreysti- auka. Reykjavíkurborg hefir risið, svo voldug og sterk sem hún er, að mestu fyrir atgerðir sjó- mannanna. — Tilvera hennar byggist að mestu á þeim. Það væri þvi hvorttveggja í senn hagsmuna og metnaðarmál fyr- ir þetta bæjarfélag, að hefjast nú þegar handa og gera eitt- é Hínar fallegu Oxford- buxur eru nú enn komnar afíur í mðrgum brúnum litum og ennfremur gráar. &^> J fáwa&uúffiinaöof? W<

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.