Vísir - 30.09.1931, Blaðsíða 5

Vísir - 30.09.1931, Blaðsíða 5
 VÍSIR )) teimci i Olseh (( Með e.s. „Goðafoss" fengum við aftur: L A U K í 25 kg. kössum, APPELSÍNUR og EPLI. Miövikudagkin 30. sept. 1931. Bágar ástæfiur. Þaö er engin nýjung fyrir Reyk- vikinga, aS heyra þeim lýst, og þá heldur ekki ný bóla að Reykja- víkurbúar rétti hjálparhönd, þeim, sem viö bág kjör eiga að búa. A8 þessu sinni, vill sú, er þessar lín- w ritar, vekja athygli góðfúsra manna á mjög örðugum kringum- stæðum stór fatlaSs (lamaSs) sjúkli'ngs, sem búiö hefir viS sjúk- dómsþrautir svo árum skiftir. '—¦ Margir þekkja af eigin reynd, aSr- ir af sjón, hversu sjúkdómsokiS eitt út af fyrir sig er þungbær þraut, en þegar þar viS bætist sí- feldar, nagandi áhyggjur út af af- komunni, þá þarf ekki mörgum orSum um þaS að fara, hve þröngur er hagurinn. Húsaleigan er mörgum svo erfiSur baggi, aS bvi þarf ekki aS lýsa. Daglegt brauS kostar peninga, og þegar fyrirvinnan er engin, svo aS vik- um og mánuSum skiftir, þá hverf- ur brauSiS sjálfkrafa af borSinu, og þegar húsmóSirin er svo ger- samlega svift heilsu og líkams- burSum, aS hún er engu færari um aS bjarga sér, heldur en ung- barniS, þá er þaS bersýnilegt, aS heimiliS getur ekki veriS hjálpar- laust, hvaS þaí5 verklega snertir. Yilja nú ekki einhverjir góSir menn, gleSja og styrkja mædda og heilsulausa konu hér í bænum, meS því aS skjóta saman nokkrum krónum hancja henni, svo aS hún þurfi hvorki aS hröklast úr íbúS- inni sinni eSa verSa aö fara á mis viS þá aShlynningu, sem hún sök- um lömunar sinnar og heilsuleys- is getur ekki án veriS. Eg treysti Vísi.til aS veita viStöku þeim pen- ingum, sem kunna aS safnast, og gefa nánari upplýsingar um heim- ilishagi konu þessarar. » Kona. Stundakennarar. Skólanefnd hefir samþykt að ráða til stundakenslu í vetur þau Ólöfu Gunnarsson, Vigni Andrésson, Svanhildi Jóhanns- dóttur, Hólmfríði Jónsdóttur, Gísla Sigurðsson, Sigriði Pét- ursdóttur og Sigríði Magnús- dóttur. Hitaveitan. Veganefnd hefir athugað til- lögur Ben. Gröndals um nýt- ingu heita vatnsins úr laugun- um. Telur nefndin sjálfsagt, að vatnið verði notað í hverfinu milli Barónsstígs, Freyjugötu, Njarðargötu og Laufásvegar. Bæjarverkfræðingi falið að at- huga mátið nánara. Thorvaldsensstræti. Landssímastjóri hefir óskað þess, að gert yrðið við strætið. Vill hann helst að það verði malbikað, en annars að góð gangstétt verði gerð meðfram húsunum. Veganefnd frestar að taka ákvörðun um málið, uns fjárhagsáætlun næsta árs verð- ur samin. Flugfélag íslands fer fram á, að Reykjavíkur- höfn greíði 30 þúsund kr. til við- bótar fyrra tillagi hafnarsjóðs til flughafnarinnar (30 þús. kr.), með því að kostnaður við byggingu flugskýlis og dráttar- brautar hafi farið mjög fram úr áætlun, og félagið treysti sér ekki til að greiða þann kostnað. Hafnarnefnd vill ekki leggja til, að greitt verði meira fé til flug- hafnarinnar en þegar hefir ver- ið gert. Hlutaveltuhappdrætti I. R. Þessir vinningar voru dregnir út lijá lögmanni: Á einn sekk hveiti komu þessi númer: 4815, 1374, 1005, 830, 2345* 2374, 4839, 2336, 2449, 2135. Á einn sekk hrísgrjón: 3063, 3009, 782, 1990, 4880. 1 sekkur kartöflur: 3184, 2288. 1 sekkur Haframjöl: 3413, 3738.1 sekkur strausykur: 1759. 1 kassi molasykur: 1089. 1 kassi bl. ávextir: 1702. 1 ks. sveskjur: 910. 1 ks. kex: 780, 1554. — Vinninganna sé vitjað til Silla & Valda, Aðalstræti 10. Lokunartími mjóikursöluimða. Eins ög kunnugt er, gekk ný reglugerð um lokunartíma brauða- og mjólkursölubúða hér í bænum i gildi þann 15. þ. m., svo að nú eru þeir sölustað- ir ekki opnir lengur en til kl. 7 á kvöldin á virkum dögum, og á sunnudögum að eins 2V2 klt. — frá 81/2—11 f- b. — Hér er um mjög gagngerða breyt- ingu að ræða, sem þó virðist eigi miða að því að bæta kjör nokkurs manns, en aftur á móti mun hún gera allflestum bæjarbúum óþægindi —¦ ef ekki beinan fjárhagslegan skaða. — Það er undravert að slík ráðstöfún skuli ekki hafa mætt eindregnum mótmælum almennings. —¦ Sannast það hér, sem oftar, að Reykviking- ar eru þolinmóðir, og láta bjóða sér upp á margt misjafnt, án þess að „hljóða undan högg- um". — Styttingin á sölutíma mjólk- ur og brauða er í vægasta lagi sagt einstrengingsleg og ósannT gjörn ákvörðun, sem kemur hart niður á framleiðöndum og kaupöndum yfirleitt, en mun þó verða tilfinnanlegust hjá fá- tækasta fólkinu hér í bænum. Það er varla vafamál, að stytting sölutímans hlýtur að draga beinlínis úr mjólkur- kaupum, til skaða bæði fyrir framleiðendur og neytendur. Þegar mikil mjólk berst að, eins og t. d. á sumrin í hitatíð- inni, er hætt við að hún seljist ekki upp, á daginn, og eyðilegg- ist —- nema sú, sem gerilsneydd er og seld i lokuðum ílátum. Fleira kemur hér til athugun- ar, svo sem það, að fólk, sem vinnur ýmsa vinnu hingað og þangað út i bæ, þar á meðal búðarfólk og námsfólk, getur ekki, þó það vildi, komist til að fara í bakarí og mjólkurbúðir, fyr en eftir kl. 7 á kveldin. Nú er sú leið lokuð. Mjólk og bakarí-kökur á almenningur ekki kost á að geyma stundu lengur án þess að skemdir verði á. Þess vegna er hentugast, að fólk eigi kost á að ná í þessar neytsluvörur á sölustöðunum samstundis og það þarf a^B nota þær. Mörgu fátæku heimili hefiiv orðið það að góðum notum, að geta sent í næstu mjólkurbúð- ina, þó liðið sé nokkuð fram á kveldið — og fengið þar mjólk- urdropa eða þá kökur með kaffibolla handa heimafólki eða gestum. — Elfnamannaheimil- in — sum a. m. k. — eiga fyr- irliggjandi vín, öl og ávexti, sem hægt er að grípa til hvenær sem er, þegár góða gesti ber að garði. Þar á móti verða efna- minni heimilin að láta sér nægja með að bjóða gestum sínum kaffisopa. — Þeir sem hafa unnið dyggi- legast að þeirri breytingu, að mjólkur- og brauðabúðir skuli vera lokaðar þá tíma úr sólar- hringnum sem jafnvel væri mest þörf á að hafa þær opnar, munu láta sér standa á sama, þótt almenn heimilisgestrisni falli niður. Þeir vita sem er, að kaffihús borgarinnar eru opin til kl. ll1/^ á hverju kyeldi. Þangað geta þeir farið sem hafa aura, og boðið með sér kunningjum sínum. Og þar er miklu fínna að sitja heldur en í heimahúsum. — Eg hefi heyrt það fært fram, sem eina gildustu ástæðu fyrir því, að mjólkur- og brauða- sölutíminn var styttur, að af- greiðslustarfið yrði of þreyt- andi, og starfstimi afgreiðslu- stúlknanna of langur, ef búðum væri haldið opnum til kl. 9 á kvöldin. Ef sömu manneskjunni væri ætlað að standa við afgreiðslu í brauðsöluhúð allan daginn (segjum 13 tíma), og kannske dag eftir dag, þá væri nokkur ástæða til að kvarta yfir of löngum starfstima. En hér er þetta öðruvísi. Það hefir sem sé verið sú venja hér í bæ — og er víst enn, þrátt fyrir „endur- bætta" lokunartímann — að hver mjólkursölubúð hefir tvær afgreiðslustúlkur. Skifta þær starfinu jafnt á milli sín; eru í búðinni „sinn hálfan daginn hvor". Hefir því vinnudagur hvorrar fyrir sig verið 6y2 tími, þegar miðað er við eldri lok- unartimann. 1 gamla daga hefði þetta ekki þótt þrælkunar vinnutími. En, nú er öldin önnur. — Það hefði, að minni hyggju, verið langtum betra, að skifta daglegum afgreiðslutíma í þrjá jafna parta og hafa þrjár af- greiðslustúlkur í hverri mjólk- ursölubúð, heldur en að stytta sölutimann eins og nú hefir verið gert, því sú ráðstöfun mælist mjög illa fyrir. — Sennilega mun þess verða krafist af meiri hluta bæjar- manna hér, þegar fram í sækir, að lokunartíma mjólkur- og brauðasölubúða verði breytt i sama horf og áður var. —¦ 24. sept. 1931. Hrafn. verðlækknn Yfir 20¦» á kjöti frá því, sem var í fyrra. — Verðið er nú: Dilkakjöt í heilum kroppum á 10—12.5 kg. 0.85 pr. kg. ------ - — — þyngri ..... 0.95-------- Kjöt af geldum ám................\ .. 0.90-------- Mör hefir lækkað um meira en 3O°/0. Útvegum ennfremur spaðsaltað dilkakjöt í heil- um og hálfum tunnum, og tökum ílát til ísöltunar af þeim, er þess óska. Lambahöfuð, sviðin og ósviðin, útveguð meðan hægt er. Hagkvæmast er, vegna flutninga frá Borgarnesi, að allar pantanir komi eigi síðar en kveldið áður en varan óskast afgreidd. Borgarfjarðarkjötið mælir með sér sjálft. Afgreiðsia Kaupfélags Borgfirðinga. Norðurstíg 4. Sími 1433. Anglýsingamyndin og Loftnr. -o—• Þér hafið sýnt það, herra Loftur Guðmundsson, með rit- gerð yðar í Vísi hinn 28. þ. m., að yður hefir verið mikið niðri fyrir út af því, að auglýsinga- kvikmynd sú, sem þér innan skams ætlið að sýna hér, hefir hlotið aðfinnslur fyrir að vera umtöluð í blöðum sem íslands- mynd og áframhald af mynd yð- ar „ísland i lifandi myndum", en ekki sem auglýsingamynd, eins og henni ber. Ot af því ráðist þér á mig persónulega, en þér mótmælið ekki neinu í grein minni. Hér er því fengin opinber viður- kenning yðar fyrir því, að þessi auglýsingamynd á ekkert skylt við Islandsmynd yðar. Þér kveðist vera ánægður yfir því, hr. Loftur, að eg skuli hafa auglýst mynd yðar það sem hún er, og er gott til þess að vita. En það hefði verið eðlilegra að þér hefðuð sjálfir tilkynt almenningi, að mynd yður væri auglýsing í'rá 5 fyrir- tækjum, sem þér hefðuð feng- ið fulla borgun fyrir. Þá hefðu þeir, sem tilhneigingu hefðu haft til að sjá auglýsingamynd þessa, getað keypt sig inn á sýninguna, en almenningur hefði þá ekki verið tældur til að greiða aðgöngueyri undir því yfirskini að hér væri um einhverskonar Islandsmynd að ræða. Það er auðvitað ekkert við því að segja þó að þér hafið tekið fé fyrir auglýsingar þess- ar, svo þúsundum skiftir, því það er hverjum manni frjálst að hafa slikt að atvinnu, en þér getið ekki rekið þessa atvinnu yðar undir röngu nafni og á kostnað annara fyrirtækja, eins og þér reynið að gera með. þvi að fá blöðin til að skrifa um auglýsingamynd yðar eins og einhverskonar þjóðmynd. Og einmitt af því að eg er viðriðinn tvö iðnaðarfyrirtæki, sem eg veit að þér hafið ekki gert yður hið minsta far um að kynnast og hafið ekki hugmynd um hvort eru fullkomin eða umfangsmikil, þá virðist það all einkennilegt að þér skulið leyfa ýður að setjast í dómarasæti og úrskurða dóm, sem ekki er bygður á neinni rannsókn eða þekkingu, þó að þér viljið láta líta svo út fyrir almenningi, heldur er að eins valið ef tir þvi hvaða fyrirtæki muni geta eða vilja greiða hið háa gjald, sem þér settuð upp fyrir myndtök- una. Þá spyrjið þér, hver muni vilja horfa á mynd, sem væri af 3 efnagerðum, 2 kaffibrensl- um, 2 ölgerðum o. s. frv. Þó þessi spurning yðar sé algjör- lega óviðkomandi kjarna máls- ins, sem sé að mynd yðár sé að eins auglýsingamynd, þá skal eg leyfa mér að benda yð- Rafmagnspepur ödýrastar. Helgi Magnússon & Co. R O Y A L er besta og fallegasta ferðarit vélin, og sú eina, sem er jafn- framt fiillgild skrifstofuvél. Helgi Magnússon & Co. 12310 Sinort branð. ¦esti etc. sent heiw Vtllinjír MATSTOFAN, Aðalstrætl 9. ur á, að það er ekkert því til fyrirstöðu að fleiri eii eitt fyrir- tæki af sömu tegund séu sýnd í sömu mynd. Ef um þjóðmynd væri að ræða, sem sýna ætti á hvaða stigi iðnaðurinn er, mætti skifta myndtökunni þannig á milli atvinnufyrirtækjanna, að mismunandi starf og vélar ýrðu teknar hjá hverju fyrirtæki fyr- ir sig, og myndaði þannig eina heild. En þegar um auglýsinga- myndir er að ræða eins og hér, ætti það ekki að skifta neinu máli, hvort myndin væri af fleiri en einu fyrirtæki í sömu grein, bæði sökum þess að iðn- aðarfyrirtækin eru oft hvort öðru frábrugðin, og svo vegna þess að fyrirtækin, sem mynd- irnar eru teknar af hafa þegar greitt kostnaðinn við töku myndarinnar og því er það, að slikar myndir sem þessi, eru sýndar ókeypis. Þ|ér endið grein yðar með því að segja að 'eg bölfæri mynd yðar, sem eg ekki hafi séð. Eg hefi engan dóm lagt á myud yðar sem slíka, en eg leyfði mér að mótmæla því tiltæld yðar að reyna að gefa út aulýsingamynd sem þér hafið fengið fulla borg- un fyrir, sem einhverskonar viðurkenda þjóðmynd, og að þér i því sambandi hafið tekið yður úrskurðarvald um hvaða fyrirtæki standi svo framarlega, að þau ein sé hægt að sýna, sem spegilmynd af íslenskum iðn- aði. St. Th.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.