Vísir - 05.03.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 05.03.1940, Blaðsíða 1
& Ritstjóri: KRISTJÁN GUÐLAUGSSON. Sími: 4578. Rfcftstjórnarskrif stof ur: Félagsprentsmiðjan (3. hæð). Afgreiðsla: HVERFISGÖTU 12. Sími: 3400. AUGLÝSINGASTJÓRI: Sími: 2834. .30. ár. Reykjavík þriðjudaginn 5. mars 1940. 54. tbl. VARNARAÐSTAÐA FINNA verður stór- um foetri í hinum nýju varnarstöðvum En þeir ætla sér að verja Viborg meðan fært þykir. Eduoard Beattie, fréttaritari United Press á víg- stöðvunum í Finnlandi símar í morgun: — Finnar eru undir það búnir, að hverf a til hinna nýju varnarstöðva sinna við Viborg, þegar er þeim þyk- ir ekki fært lengur að verja borgina, en hún er enn, að undanteknum suðurhlutanum, í höndum Finna. Barist er af miklu kappi og oftast í návígi. Hinar nýju varnar- línur eru fyrir sunnan járnbrautina hjá Cliimatta- Aeýrapái, þar sem Finnar búa sig undir að stöðva frek- ari f ramsókn Rússa, þegar Viborg er fallin. Það hefir hjálpað Rússum mikið að undanförnu, að besti bandamaður Finna brást þeim, þ. e. Snær konungur. Finnair höfðu gert sér vonir um, að kyngja mundi niður snjó í byrjun mars, svo sem venja er til, og í mars er oft svo mikið fannfergi, að allir f lutningar liggja niðri, nema á sleðum, og illf ært er um ¦nema á skíðum. Nú þykir þó svo horfa, sem fara muni að snjóa áiftur. Það mun altaf hafa verið ráð fyrir því gert af Finnum, að þeir kynni að verða að hörfa undan til nýrri víggirðinga, og landið kringum Vuoksi og Suvantovötnin er ágætlega fallið til varnar. Þótt Finnar hafi beðið -mikið manntjón að undanförnu mun mega fullyrða, að Rússar eigi eftir að reyna það, að erfitt verði að brjótast í gegnum hinar nýju varnarlínur Finna. Rússar nota stöðugt mikinn f jölda skriðdreka og brynvarinna bifreiða í sókn sinni á Víborg, en Finnar nota aðallega vélbyss- ur og handsprengjur, og jarðsprengjur hafa þeir lagt víða, til ]>ess að eyðileggja skriðdreka fyrir Rússum. Oft hefir verið bar- Ist með byssustingjum. Við Suvantovatn hafa Finnar fengið margar nýjar fallbyssur. Auk þess hafa þeir komið fyrir fallbyssum sem þeir tóku, er 18. herfylkinu rússneska var tvístrað fyrir norðan Ladogavatn. Þegar Finnar hafa hörfað úr Víborg er búist við, að nokkurt "hlé verði á sókn Rússa, þeir verði að draga að sér meira af her- gognnm, áður en þeir geta haldið sókninni afram í fullum krafti. Sjálfboðaliðasveitir er verið að æfa í Bandaríkjunum og Kan- ada til þess að senda til Finnlands. Frá Bandaríkjunum er ráð- gert að fari 3000 manna sveit og í Kanada er verið að æfa 1300 manna herdeild. Margir sjálf boðaliðarnir í þessum sveitum eru :af finskum ættum. v Séinustu fregnir frá Finn- landi herma, að logndrífa se á vígstöðvunum á Kyrjálanesi, og hafi það aukið vonir Finna um, að hlé verði á sókn Rússa, en ef svo reyndist fengi Finnar betri tíma til þess að treysta víggirð- ingar sínar. Rússar hafa gert áhlaup á miðhluta Mannerheimvíggirð- inganna, en Finnar segja, að þeim áhlaupum hafi verið hrundið. I>að kemur æ betur í Ijós, að lofthernaðarlega eru Finnar stöðugt að eflast. Flugmennirn- ir halda -uppi daglegum árásum á bækistöðvar Rússa og birgða- stöðvar, stundum hanðan rúss- nesku landamæranna. Nemendamót Ver.slunur.sk. 'fslanðs, hið 9. í röðinni, verÖur haldið í kvökl í IBnó kl. 8.30. Fjölbreytt skemtiskrá. Eldri nemendur, fjöl- menniiS. Segja ífalir upp bresk-ítalska samningnum? Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. ítalska stjórnin bíður nú eftir svari við mótmælum sínum út af því, að þýsk kol, sem Italir fá frá Þýskalandi, eru talin ó- friðarbannvara frá 1. mars s. 1. Nokkur ítölsk kolaflutninga- skip eru lögð af stað frá Amst- erdam og ef tir seinustu fregnum að dæma þykir líklegt, að þau verði flutt til breskra eftirlits- hafna. ....... í Rómaborg búast menn við, verði mótmælum ítölsku stjórn- arinnar ekki sint, að hún' gripi til öflugra mótaðgerða, og jafnvel að bresk-ítalska sam- komulaginu verði sagt upp. Hinsvegar vona ítalskir stjórn- málamenn, að til þess komi ekki, að ítalir verði að grípa til svo róttækra aðgerða. Þyí er haldið fram af Itölum, að kol þau, sem nú eru á leiðinni til Italíu hef ði verið komin þang- að f yrir löngu, ef ekki hef ði ver- ið vegna erfiðleika, sem stöfuðu af vetrarhörkunum, á flutningi kolanna landleiðina til Rotter- dam. 30.000 Italír fara iil landbúnaðarvinnu í Þýskalandi. Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Símfregn frá Rómaborg hermir, að samkomulag hafi náðst milli Itala og Þjóðverja, þess efnis, að sendir verði 30 þúsund itaÍskir ÍandbúnáÖai^ verkamenn til Þýskalands, * til þess að vinna þar landbúnaðar- störf í vor og sumar. Bretar granda þýskum kafbát. Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Flugmálaráðuneytið breska tilkynnir, að bresk hernaðar- flugvél hafi varpað sprengikúl- um á þýskan kafbát, sem lá við Schilling Roads. Gerðist þetta s.l. mánudag. Ein sprengikúlan kom niður á kafbátinn skamt fyrir aftan turninn og sökk kaf- báturinn þegar. Olínfliitningrarn- ir frat Rnmenín til Þýskalandis. Einkaskeyti frá United Press. K.höfn í morgun. Fregn frá Bukarest hermir, að því sé neitað þar eindregið, að Bretar og Frakkar hafi þvingað Rúmena til þess að draga úr olíuflutningum til Þýskalands, en Þjóðverjar hafa ekki fengið nema helming þess magns, sem þeim ber samkv. samningum mánaðarlega. . Or- sök þess, að þeir hafa ekki'feng- ið meira en reynd ber vitni, er einvörðungu sú, að ekki hefir verið hægt að koma olíunni til þeirra yegna flutningaerfið- leika, sem aðallega stafa af því, að Dóná er lögð. . Ungbarnavernd Líknar er opin hvern þriojudag og föstu- dag kl. 3—4. FRÁ VIBORG í FINNLANDI. Sjálfstæðisflokkur- iiiii ber fram frnm- varp iim breytiitgf^r á gfjalde^riislögfiinuiii. 'HsiIsEiiiIMtiMisai'g'niii TÖlltir í grömSn ágrrcin ingrsefni. AUup þingflokkup Sjálfstæðismanna stendup óskiftur að fpumvappi því um bpeyting á lögum um gjaSdeyr- isvepslun, sem b.ép fep á eftir. Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 73 31. des. 1937 um - gjaldeyrisverslun o. fl. Flutningsmenn: Magnús Jóns- son, Árni Jónsson, Bjarni Snæ- björnsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Magnús Gíslason, Þorsteinn Þorsteinsson. 1. gr. Orðin „að fengnum tillögum .......". innflutningsnefnd" í 2. málslið 2. gr. laganna falli burt. 2. gr. 3. gr. laganna orðast svo: Gjaldeyris- og innflutnings- nefnd skal skipuð þrem mönn- um, sem ríkisstjórnin skipar. Skal einn þeirra skipaður eftir tilnefningu Verslunarráðs Is- lands, einn eftir tilnefningu Sambands íslenskra samvinnu- félaga og einn með samkomu- lagi meðal ráðherranna. Nefnd- armenn skiftast á um for- mensku í nefndinni eftir sam- komulagi. Formaður undirbýr mál fyrir fundi með skrifstofu- stjóra nefndarinnar. Afl jat- kvæða ræður úrsUtum á fund- um. Nefndin ræður starfsfólk á skrifstofu nefndarinnar. Auk þessara þriggja nefndarmanna eiga þar sæti: Einn maður til- nefndur af bankastjórum X^andsbanka Islands og annar tilnefndur af bankastjórum Út- vegsbanka* íslands h.f. Starf þeirra er í því fólgið að taka á- kvörðun um heildarupphæð þess gjaldeyris, er nota á til greiðslu á vörum þeim, sem takmarkaður er innflutningur á, og segja til um, hvenær bank- arnir geti látið þennan gjaldeyri af hendi. Hinsvegar hafa þeir ekki atkvæðisrétt um almenn mál, skiftingu innflutnings og það, hverjir skulu skrásettir sem innflytjendur. Ef nefndarmaður forfallast skipar ríkisstjórnin varamann um stundarsakir eftir sömu reglum og aðalmenn eru skip- aðir, og sömuleiðis tilnefna bankarnir varamenn, ef fulltrú- ar þeirra forfallast. Til þess að standast kostnað við nefndina skulu allir þeir, sem innflutn- ingsleyfi fá, greiða 2%0 — tvo af þúsundi — af upphæð þeirri, sem leyfið hljóðar um, en þó eigi minna en 50 aura fyrir hvert einstakt leyfi. 3. gr. 4. gr. laganna orðast svo: Rikisstjórnin getur ákveðið, í samráði við nefndina: 1. Hvaða vörur skuh vera frjálst að flytja inn. 2. Hvaða vörur megi ekki flytja inn. . 3. Hvaða vörur skuU kaupa frá ákveðnum löndum. Nefndin skal: 1. Skifta innflutningi milh vörutegunda, sem takmark- aður er innflutningur á. 2. Semja skrá um innflytjend- ur. 3. Skifta innflutningnum milli skrásettra innftytjenda hverrar vöruteguudar, sem takmarkaður er innflutning- ur á, og fari skiftingin. milli verslana í landinu (kaupfé- laga og kaupmanna) fram eftir sömu reglu. Að öðru leyti setur ríkis- stjórnin nefndinni reglur um það, á hvern hátt hún skuli haga störfum sínum, í samræmi við framangreind ákvæði. Heimilt er að veita nefndinni með reglu- gerð vald til þess að setja þau skilyrði fyrir leyfisveitingum, sem ástæða þykir tih 4. gv. Lög þessi öðlast þegar gildi. GREINARGERÐ. Frumvarp þetta er borið fram af þingmönnum Sjálf- stæðisflokksins í Efri deild og með samþykki allra þingmanna þess flokks í Neðri deild. Eins og kunnugt er hafði ekki náðst samkomulag um tilhögun verslunarmálanna, þegar gengið var til samvinnu milli þing- flokkanna þriggja í fyrra. En samstarfið var þá samt hafið í fullu trausti þess, að einmitt sjálft samstarfið mundi leiða til viðunanlegrar lausnar á þessum málum. Þetta hefijrþ&efchi orð- ið enn og er þvi ekki að leyna, að þetta er stjálfstæðisméiwaum innan þings og utan hin mestu vonbrigði. Eins og kunnugt er, eru skoð- anir manna á gagnsemi inn- flutningshafta mjög sundurleit' Frh. á 3. bls.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.