Vísir - 11.03.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 11.03.1940, Blaðsíða 1
Ritstjóri: KRISTJÁN GUDLAUGSSON. Sími: 4578. Riotstjórnarskrifstof ur: Félagsprentsmiðjan (3- hæð). Áfgreiðsla: HVERFISGÖTU 12. Sími: 3400. AUGfcÝSINGASTJÓRI: Sími: 2834. 30. ár. Reykjavík, mánudaginn 11. mars 1940. 59. tbL Finsk samninganefnd er nú í Moskva Finnar fallast aðeins á 5heiðarlega íriðarskilmála' Von Milblbeiitrop fremnr kulda- lega tekið í Rdm. EINKASKEYTI frá United Press. — K.höfn í morgun. Ilok s. 1. viku átti Steinhardt, sendiherra Banda- ríkjannaí Washington, viðtal við Molotov, for- sætis- og utanríkismálaráðherra Sovét-Rúss- lands, og sendi því næst Bandaríkjunum skýrslu. Utan- Tikismálaráðuneytið í Bandaríkjunum hefir nú tilkynt, að Steinhardt hafi engin afskifti af samkomulagsum- leitunum þeim, sem f ram f ara í Moskva. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum í London er litið svo á, að ftalir hafi lagt áherslu á, að hraða samkomu- lagsumleitunum í deilunni um kolaflutninginn frá Þýskalandi, til þess að það mál yrði til lykta leitt áður en yon Ribhentrop kæmi. ¦Áfstaðá ítalíu er talítt mjog inikiivæg óg það þykír nokkurn veginn greinilégt, að f yrir Mussolini hafi vak- að að slá vopnin úr hendi von Ribbentrops, áður en hann f æri að beita áhrif um sínum til þess, að ítalía sner- ist á sveif með Þýskalandi og til andstöðu við Banda- menn. C JAPANSK-RÚSSNESKUR GRIÐASÁTTMÁLI. Parísarfregnir herma, samkvæmt áreiðanlegum fregnum frá Tokio, að samkomulagsumleitanir f ram um japansk-rússneskan griðasáttmála. Yfir síðastliðna helgi fékst á- reiðanleg vissa um það, að bein- ar samkomulagsumleitanir eru liafnar milli Rússa og Finna, því að i opinberri finskri til- kynningu segir, að finsk samn- inganefnd hafi farið til Moskva <á miðvikudaginn, og hafi sænska ríkisstjórnin sent henni boð í'þessu skyni. Varð það að ráði að þiggja boðið, í þeirri von, að úr því fengist skorist, hvort Rússar myndi halda til streitu fyrri 'kröfum, gera enn strang- ari kröf ur, eins og kvisast hafði, éða verða tilleiðanlegir til þess að semja á sanngjörnum grund- velli. En um tillögur Rússa er alt í óvissu, en talið er áreiðanlegt, að Finnar láti ekki kúga sig til þess að samþykkja neitt, sem af leiði að sjálfstæði landsins sé teflt í voða. Finnar vita það og, að nú liggja fyrir skýrar yfir- lýsingar af hálfu Rreta og Frakka, að þeir vilja hjálpa Finnum mikið meira en þeir eru búnir að gera, að þvi tilskildu, að Finnar æski hjálparinnar, sem þeir vafalauát gera ef strið- ið heldur áfram, og ef Sviar 'breyta afstöðu sinrii frá því sem nú er, en nú hafa Svíar tekið þá afstöðu að leyfa ekki herflutn- ing yfir Svíþjóð, en það gerir Randamönnum ókleift að hjálpa Finnum með því að senda þeim mikinn her, þvi að þéir geta ekki komði her til þeirra með öðru móti. Gætir talsverðrar þykkju í garð Svía bæði í Rréflandi, Frakklandi og Finnlandi út af afstöðu sænsku rikisstjörnar- innr, en hér er og'þess áð geta, að sænsk blöð mótmæla"því ein- dregið, að Finnar séu iá ndkkurn hátt hváttir til þess að ganga að í f riðarskilmálum, sem tefli sjálf- fari PÍUS XII. stæði þeirra í hina minstu hættu. Og það vakti alheims- athygli, er Gustav Adolf Svía- prins, sonur krónprinsins flutti ræðu við útför Byrsons herfor- ingjans sænska, sem nýlega féll á vígstöðvunum í Finnlandi, þá sagði prinsinn, að hann hefði sýnt öðrum samlöndum sínum hvaða leið þeir ætti að fara. Og „Finnar berjast fyrir réttum málstað," sagði hann, „málstað- ur Finna er vor málstaður". Von Ribbentrop átti tal við Mussolini eftir komuna til Rómaborgar og talar við páfa í dag, sennilega aðallega um kjör kaþólskra manna í Póllandi, en vatikan-útvarpið hefir lýst þeim hroðalega að undanförnu. Einn- ig ræðir von Ribbentrop við Ciano greifa og aftur við Musso- lini. Af ítölskum blöðum virðíst' helst mega ráða, að nokkurs kulda gæti í garð Þjóðverja, og kann það að hafa nokkur áhrif, að þeir eru gramir yfir flugvéla- árásinni á italska skípið „Amílro Lauro" fyrir nokkuru, en auk tunna skal rúma a. ni,. k. 118 1. og í mesla lagi 121.5 1., en furu- hálftunna a. m. k. 59.25 1. og í mesta lagi 60.75 1. Hver greni- heiltunna skal rúma 120 1. og grenihálftunna 60 I. Hver, sem vill stunda tunnusmiði sem at- vinnu, verður að sækja uiri lög- gildingu til atvinnumálaráð- herra og atvm.ráðh. setur með reglugerð ákvæði um, hvernig haga skuli eftirliti með tunnum, sem fluttar eru inn o. s. frv. Rrot gegn lögum þessum varða sektum, 200—5000 kr., nema þyngri refsing liggi við skv. öðr- um lögum. Þá er komin fram till. til þ.ál. frá Sigurði Kristjánssyni um 6Jórannsóknir og fiskirannsókn- ir. Fjallar till. um áframhald- andi sjórannsóknir og fiski- rannsóknir við Island á árinu 1940. Jafnframt heimilast ríkis- stjórninni áð nota varðbátinn Ægi til rannsóknanna, ef tir þvi sem við verður komið og út- búa bátirin í því skyni. Enn- fremur að greiða kostnaðinn af rannsóknunum tir rikissjóði, að þvi Jeyti er hann fæst ekki greiddur annarsstaðar frá. von RIBBENTROP, þess eru Italir gallharðir and- kommúnistar og hafa aldrei getað fyrírgefið Þjóðverjum sáttmálann við Rússa, þótt „möndullinn Róm—Rerlín" hafi ekki hrokkið sundur. Nú vakir að sögn fyrir Ribbentrop að fá ítali á sveif með Þjóðverjum, bæta sambúð Rússa og ítala, með því að bjóða ftölum fríð- indi o. s. frv. En ítölsku blöðin segja, að ítalir breyti ekki stefnu sinni í utanríkismálum, og gera yfirleitt ekki svo mjög mikið úr komu von Rippentrops. Hann mun einnig ræða ým s önnur mál en Finnland við ítalska stjórnmálamenn. Ný þingmál Eftirtalin lagafrumvorp hafa verið lögð fram á Alþingi. Frv til laga um náttúrurann- sóknir. Frv. fjallar um að is- lenskir ríkisborgarar skuli hafa forgangsrétt til rannsókna á náttúru landsins, en rikisstjórn- iri geti veitt erlendum fræði- mörinúm heimild til að stunda rannsóknir, enda hafi þeir sam- starf við íslenska fræðimenn og láti þeim i té skýrslu um ár- angur rannsóknanna. Þá eru á- kvæði um stofnun þríggja manna rannsóknanefndar ríkis- ins, er vinni að eflingu rann- sókna á náttúru landsiris og hafa eftirlit með þeim og loks kaflí um atyinnudeíldir háskól- ans. Flm.r Pálmi Hannesson, Emil Jónsson og Thor Tliors. Frv. til laga um síldartunnur. Frv. þetta er frá sjávarútvegs- nefnd og fjallar um stærðsíldar- tunna og ákvæði um fram- íeiðslu þeirra. Hver furufteil1' LEGGIÐ FRAM SKERF f „KRISTJÁNS"-SÖFNUNINA Um Iand alt er nú hafin f jársöfnun til kaupa á nýjum vélbát bjiurta hinum vösku skipye^jwm á vélbátnum Kristjáni, gem strandaði í Höfnujn í s.l. viku. Lanásménn munu aldrei hafa fylst jafnmikilli virð- ingu fyrir sjómannastétt Iandsins bg séð betur hver dilglir er í hérini, fyrri en þeir heyrðu hrakningasögu þess- ara manna, sem í 12 daga urðu að berjast við hungur og þorsta og létu samt aldrei hugfallast af þessum raunum heldur var þeim efst í huga, að fá annan bát til þess að reyna enn á ný fangbrögð við Ægi og færa björg í bú. Slíkir menn eiga viður- kenningu skilið og hún er best í té látin með J>ví að hver sýni vilja sinn í verki og leggi fram skerf í þann sjóð, sem nota á til þess að færa bátsverjum þá gjöf, sem þeim mun kærust — nýjan bát. HEFIR ÞÚ LAGT FRAM ÞINN SKERF? HANN ÞARF EKKI AÐ VERA STÓR, ÞVÍ AÐ SAFNAST ÞEGAR SAM- AN KEMUR. EN DRAGÐU EKKI AÐ SENDA HANN. Afgreiðsla Vísis í Ingólfs- stræti veitir samskotafé mót- töku. Samskotin til skip- verja v.b. Kristjáns skattfrjáls. Ut af fyrirspurn „Vinveitts" í Vísi á föstudaginn, varðandi skatt og útsvar af væntanlegum bát, er gefinn yrði skipshöfn- inni af v.b. „Kristjáni",' vill f jár- söfnunarnefndin taka þetta fram: Nefnáín hefír, — eftir að þessí fyrírspuOTi kom fram, — í kaffitimanum í dag hafa þeir alþingismennirnir Jónas Jóns- son og Árni Jónsson stefnumót fyrir sáttanefnd Reykjavíkur. ÁRNI JÓNSSON. JÓNAS JÓKSSON Egill Sigurgeirsson hdm. hefir fyrir hönd Jónacar Jónssonar alþm. og í umboði hans, sent Árna Jónssyni alþm. efíirfarandi sáttakæru er birt var s. 1. laugardag: 1 57. tbl. 30. árgangs dagblaðsins „Vísis", sem út kom föstu- daginn 8. mars 1940, er grein eftir Árna Jónsson mel fyrirsögn- inni: „Þvættingur Jónasar Jónssonar". Jónas Jónsson alþingismaður, sem umræddri grein er beint gegn, telur ummæli hennar meiðandi og móðgandi fyrir sig, og hefir því beiðst þess, að eg fengi þeim hnekt með dómi og höfundi hennar refsað. Hin átöldu, meiðandi og móðgandi ummæli í grein Árna Jónssonar, eru þessi: „Þvættingur Jónasar Jónssonar". „Þetta eru hrein ósannindi. Ef einhver annar en Jónas Jónsson hefði sagt þetta, hefði eg fullyrt að það væri vísvitandi ósannindi. Um Jónas yeit eg ekki, hvort hann segir ósatt af ásgtíu #ði eða ósjálfrátt. Eg veit það gjttj a§ ?í^On §fS''r ^satt —. oftar en nokk- ur annár maður, sem tekur þátt í opinberum uinræð, um hér á landi. Eg geri mér ekki von um að hann g bæti ráð sitt, Hann er orðinn svp gamall og gróinn í I iðn sinni, að það er eins og áð stökkvá vdtlli á gífes, I að vanda um við hann. En vegna þeirra, sem kynnu að leggja eiiihvern trúnað á þennan tilfærða þvætt- ing formanns Framiíóknarflokksins, tel eg réíí að mótmæla". Upphafið af greinarkorni Árna Jónssonar er ekki tilfært í stefnunni, en það var á þessa leið: „Grein, sem birtist í Tíman- um í gær, eftir Jónas Jónsson, formann Framsóknarflokksins, hefst með þessum orðum: „Tveir nafngreindir menn, Sig. Eggerz og Árni Jónsson meðritstjóri kaupmannablaðsiiís Vísis, hafa nýlega fullyrt opinberlega, að Jón Sigurðsson forseti hafi verið mjög andstæður verslunarsamtökum bænda." Það mega býsn mikil beita, að maður, sem ekki stendur betur að vigi en Jónas Jónsson, í þessu efni skuli leyfa sér að efna til málshöfðunar fyrii- það að Árni Jónsson leiðréttir hans. tilbúning i Bœjarráð samþykk- ir flngrvallanstœði hjá inhi. Á síðasta fundi sínum samþykti bæjarráð tillögu Skipulags- nefndar um flugvallarstæði, fyrir sunnan Vatnsmýrina, að Skerjafirði. Er þá ólíklegt annað en að bæjarráð samþykki til- löguna einnig. Skipulagsnefndin hefir látið fara frani rannsókn á mörgum stöðum i nágrenni Reykjavikur með tilliti til flugvallagerðar og varð Vatnsmýrin fyrir valinu. Hefir hún m. a. þann kost, að snúið sér til fjármálaráðherra og borgarstjóra, sem báðir hafa góðfúslega heitið því, að þessi væntanlega viðurkenningargjöf skuli látin skattfrjáls og út- svarsfrjáls. Reykjavík 9. mars 1940. Nefndin. liggja að Skerjafirðinum, þar sem talin er ágæt lendingarstöð fyrir sjóflugvélar. Er hagan- legt að geta sameinað lending- arstöðvar land- og sjóflugvéla. Heildarstærð lands þess, sem ætlað er undir flugvöllinn, er 66.8 ha., þar af 40.2 ha. í einka- eign, en 8.6 ha. af landi þvi, sem bærinn á, er í erfðafestu. Með þessu landsvæði er nægt landrými fyrir flugvöll, þar sem allstórar millilandaflugvél- ar geta lent. Frh. á 4. siðu.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.