Vísir - 27.05.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 27.05.1940, Blaðsíða 1
 Ritstjóri: Kristj án Guðiaug Skrifstofur: sson Félagspi -entsmiðjan (3. hæð). Ritstjóri Blaðamenn Sími: Auglýsingar [ 1660 Gjaldkeri 5 línur Afgreiðsla j 30. ár. Reykjavík, mánudaginn 27. maí 1940. 119. tbl. Calais í liöndum Þjðöverja, að því er þeir sjálfir tiikynna. Bandamenn segjast þjarma æ meira að Þjóðverjum EINKASKEYTI FRÁ UNITED PRESS. — London í morgun. Það er'nú kunnugt, að Frakkar hafa hert allmjög sóknina gegn Þjóðverjum í Norður-Frakklandi, og verður hún vafalaust hert enn meira, þegar búið er að „hreinsa til" í hernum. Það var tilkynt í París á laugardagskvöld, að 15 herforingjar í franska hernum hefði verið leystir frá störfum, og voru sumir þeina yfirmenn heilla hérja (army commanders), en aðrir yfirmenn herfylkja (divisional commanders). Yngri menn, herdeilda foringjar, hafa verið skipaðir í þeirra stað. Þá hafa nokkurir héraðslögreglustjórar í Norður-Frakklandi verið leystir frá störfum. Eins og menn muna vék Reynaud forsætisráðherra að því í ræðu sinni um fyrri helgi, að „ótrúleg mistök" hefði átt sér stað, og það er þeirra vegna, að mennirnir, sem ábyrgðina bera, verða að fara, en Weygand fær nú þá menn í þeirra stað, sem hann getur treyst. BARDAGAR VID BOLOGNE OG CALAIS. Yfir helgina liefir verið barist mikið á vígstöðvunum í Norður- Fi-akklandi, en fregnum Banda- inanna og Þjóðverja ber ekki saman. Þjóðverjar tilkynna framhald á sókn sinni og segjast hafa tekið Calais, en Banda- menn hafa aðra sögu að segja. Þeir láta að vísu litlar upplýs- ingar í té í opinberum tilkynn- ingum, en samkvæmt öðrum heimildum var Calais í höndum Bandamanna i gær og Boulogne að öllu eða miklu leyti. Miklir bardagar bafa átt sér stað í Boulogne og í nánd við borgina. Bresk herskip bafa haldið uppi skotbríð á skriðdrekasveitir Þjóðverja og stöðvar á strönd- inni, þar sem þeir hafa komið sér'fyrir, og það mun að minsta kosti mega telja víst, að böfnin í Boulogne sé á valdi Banda- manna, því að i skjóli flotans hefir tekist að koma flóttafólki úr borginni. Bretar hafa mist einn tundur- spilli við strendur Frakklands. Þá segja frönsk blöð, að her Fratka sæki fram að sunnan- verðu • frá, og hafi Frökkum teirist að þrengja skarðið sem Þjóðyerjar rufu í varnarlínu Frakka, og hafi aðstaða Frakka batnað svo, að vélahersveitum Þjóðverja, er brotist hafa í gegn, sé nú hvarvetna hætt við árás- um. BELGISKIR RAÐHERRAR 1 LONDON. Belgiskir ráðherrar komu til London í fyrradag til viðræðna við rikisstjórn Bretlands. Meðal þeirra voru Pierlot forsætisráð- berra, Spaak utanrikismálaráð- herra o. fl. Þeir hófu viðræður sinar við Halifax lávarð i gær- Jkveldi. BREYTINGAR A BRESKU HERSTJÓRNINNI. Sú mikilvæga breyting hefir verið gerð á bresku herstjórn- inni, að Sir Edmond Ironside herforingi, forseti breska her- foringjaráðsins, hefir verið settur yfir heimaberinn breska í stað Sir Walter Kirks. Er þessi breyting gerð végna þess hversu mjög hefir aukist hættan við innrás í Englandi og verður það nú hlutverk Sir Edmonds, að stjórna þeim her, sem er til varnar heima fyrir. Við starfi hans í herforingjaráðinu tekur Sir Jolm Dill herforingi. AUKIN LOTÁRÁSAHÆTTA. Þegar alt Holland er nú á valdi Þjóðverja hafa skilyrði þeirra til loftárása á Bretland batnað að miklum mun, þar sem f lug- vélar þeirra eiga miklu styttri leið að fara til árása, og óttast Bretar nú, að Þjóðverjar geri tilraunír til þess að flytja lið Ioftleiðis til Bretlands og hefir því verið gripið til víðtækra var- úðarráðstafana. Sérstakar varn- arsveitir gegn fallhlífahermönn- um er verið að stofna um land alt. Brottflutningur barna úr austurhéruðum landsins er haf- inn til Wales og vesturhérað- anna. 1 seinustu tilkynningum Breta er því haldið fram, að vörn Bandamanna sé hvarvetna mjög harðnandi, og í fregnum frá París segir, að Bandamenn séu stöðugt að leggja meiri kraft í gagnsóknir sínar. Stöðugir bardagar standa yfir i Norður-Frakklandi og heyrast skotdrunurnar hvarvetna á suð- urströnd Englands. í opinberum tilkynningum er enn fylgt vandlega þeirri reglu, að láta ekki neinar upplýsingar í té, sem óvinunum megi að gagni koma. Landwarnir Banda- ríkjanna öfliigrri en iiokliuru sinni á f rið- ai'tíiiiiiiii. Þær verða enn treystar að miklum mun, segiF Roosevelt í útvai'psræðu, Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Fregnir frá Washington herma, að Roosevelt Bandaríkjaf or- seti hafi í útvarps-kveldrabbi sínu í gærkveldi sagt Bandaríkja- þjóðinni, að hann væri staðráðinn í að vinna stöðugt og rólega að því, að byggja upp landvarnir Bandaríkjanna, lýðræðinu til verndar gegn hverskonar of beldi og ágengni. Roosevelt hvatti Bandaríkja- þjóðina til þess að vera rólega og taka ekki undir óp þeirra, sem æptu um að voði væri á ferðum, heldur bæri mönnum að taka með festu og öryggi hverju sem að höndum bæri en vera reiðubúnir, ef hættuna bæri að garði. Bandaríkin hafa ekki, sagði forsetinn, svikið lýðræðishug- sjónirnar, sem stjórnskipulag vort, menning og velferð bygg- ist á, heldur höldum vér vörð um þær, og það verður styrkur vor i baráttunni gegn ofbeldinu. Bandaríkjastjórn hefir varið geipilegum fjárhæðum til land- varnanna, sagði hann ennfrem- ur, enda er svo komið að her og flugher Bandaríkjanna hefir aldrei verið eins vel æfður og vel búinn vopnum, á friðartím- um, og sama má segja um flot- ann. Takmark vort er, að friðar- tímastjakleiki hers og flota verði meiri en dæmi eru til í beiminum. Mannafli sjóliðsins hefir verið aukinn úr 79.00 í 145.000 árin 1933 til 1940. Flotanum hafa bæst 215 herskip, að meðtöldum þeim, sem nú eru í smíðum, og flotinn ræður nú yfir samtals 2892 flugvélum. Hefir Banda- ríkjaflotinn aldrei verið öflugri en nú. Taldi forsetinn jafrivel, að flotinn stæði betur að vígi til ánása nú en í heimsstyrjöldinni. Fep hún í lieimsókn? JUNKERS-FLUGVÉL þessi, sem er af stærstu sprengjuflugvélagerð Þjóðverja, er nefnd eftir Hindenbmg gamla, sigurvegaranum frá Tannenberg. Flugvélar af þessari gerð voru notaðar við töku Danmerkur og Noregs. Nú óttast Bretar mjög heimsókn þessara flugvéla og að þær „verpi" sprengjum og hermönnum með alvæpni yfir landsbygðina. Frá hæstarétti fallnægjaiidLi, |*ðtt eplendup gjald* eyrir sé ekki fyrir liendi. í dag var í hæstarétti kveðinn upp dómur í málinu Kristján Jónsson f. h. Kiddabúðar' gegn M. Thorlacius f. h. August Töp- fer & Co. Málavextir eru þeir, að þann 30. september f. á. féll í gjald- daga víxill samþyktur af Krist- jáni Jónssyni f. h. Kiddabúðar, en útgefinn af Aug. Töpfer & Co. Var upphæð víxilsins effec- tiv £6—18—9. Á gjalddaga bauð samþykkjandi fram greiðslu í íslenskum krónum, svo og við afsagnargerð, er f ram. fór 3. okt f. á., en þeirri greiðslu var bafnað. Taldi sam- þykkjandi það löglegt greiðslu- tilboð af sinni hálfu, enda hefði hann gert allar löglegar ráðstaf- anir með útvegun gjaldeyris og innflutningsleysfis, sem af hon- um yrði krafist, og beri hann ekkí sök á því, þó bankinn hafi ekki getað yfirfært uppbæð vix- ilsins. Taldi hann að orðið eff- ectiv á vixlinum gæti ekki haft þá þýðingu að hann væri skyldur til að greiða upphæð- ina í erl. gjaldeyri, þar sem bankar hér hefðu að landslög- um einir umráð y'fir öllum erl. gjaldeyri. Mótmælti hann sömu- leiðis greiðslu málskostnaðar og afsagnarkostnaðar, með því að slíkur kóstnaður hefði verið óþarfur í þessu tilfelli. Umboðs- Fjölda handtökur Eire. maður Aug. Töpfer vildi ekki á þetta fallast og höfðaði framan- greint mál til greiðslu upphæð- arinnar í virkri mynt og máls- kostnaðar og afsagnarkostnað- ar. Héraðsdómarinn leit svo á, að Kiddabúð hefði borið að greiða vixilinn með þeirri mynt, er hann hljóðaði á og hefði því greiðslutilboð í islenskum krón- um ekki verið fullnægjandi. Hæstiréttur hratt þessari nið- urslöðu og segir svo í forsend- nnl hæstaréttardómsins: „Hér fyrir dómi liefir það komið fram^ að hið stefnda firma hafði verslunarumboðs- mann hér í Reykjavík, er milli- göngu átti um þau skifti máls- aðilja, sem skuld áfrýjanda er af risin. Umboðsmanni þessum hlaut að vera það jafn kunnugt og áfrýjanda sjálfum, að áfrýj- andi hafði ekki á valdi sínu samkvæmt gildandi gjaldeyris- lögum að fullnægja loforði um greiðslu í erlendri mynt eftir Kappreiðarnar. Aðsókn betti en búist var við. VEBUR yar hið óhagstæðasta í gær fyrir kappreiðar. Vegna rigninganna var stökkbrautin þung og sleip, svo að tímar hlaupagarpanna voru með lak- asta móti, en eins og kunnugt er, þarf vissan lágmarkstíma til þess að öðlast rétt til verð- launa. Áhorfendur urðu fleiri, en búist hafði verið við. Hestavin- ir þessa bæjar láta það auðsjá- anlega ekki aftra sér frá að sjá kappreiðarnar, þótt þeir eigi á hættu að blotna dálítið. Á 250 m. 'skeiði" varð Faxi blutskarpastiir, en mestur spenningur var um, 350 m. stökkið. Þar voru Drotning Þorgeirs í Varinadal og Geysir, happdrættisgæðingur Fáks, skæðastir keppinaular. Drotn- ing á metið á vegalengdinni, en Geysir vann fern fyrstu verð-, laun í fyrra. Leikar fóru svp, að Drotning varð fljótari. Þolhlaupið — 2 km. — fór ekki fram yegna ónógrar þátt- , töku. Til þess að það blaup fari efni þess. Kom það og fram a j fram? yerða ,- heg^r ag ^ gjalddaga víxilsins, að áfryj- | sg^ . ,. De ¥alera heldnr ræðn. Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Frá Dublin er símað, að lögreglan hafi gert húsrannsóknir á mörgum stöðum, og voru f jölda margir menn úr „Irska lýð- veldishernum" handteknir. Handtökurnar fara fram með það fyrir augum, að uppræta starfsemi njósnara og annara, sem reka þjóðhættulega starfsemi. De Valera flutti ræðu í Alway í gær og hvatti unga menn til þess að gefa sig fram til þess að vinna sem sjiálfboðabða í þágu stjórnarinnar. Kvað De Valera nauðsynlegt, að stofnaðar væri sveitir ættjarðarvina um land alt, sem ynni gegn njósnurum og ættjarðarsvikurum, og gæfi yf- irvöldunum jafnharðan upplýs- ingar um njósnir og aðra þjóð- hættulega starfsemi. anda var það ómögulegt, Stefndi átti því ekki að hafna tilboði áfrýjanda á gjalddaga um greiðslu i islenskri mynt, sem ómótmælt er, að hann hafi bæði viljað og getað staðið við. Af þessum sökum þykir ekki unt að dæma áfrýjanda til að inna greiðsluna af hendi i virk- um sterlingspundum. Hinsveg- ar þykir mega fallast á vara- kröfu stefnda hér fyrir dómi, sem er i samræmi við kröfu á- frýjanda, um greiðslu víxilfjár- hæðarinnar í islenskri mynt eftir því gengi, sem sterlings- pund hafði bér þann 30. sept- ember 1939. Þá ber áfrýjanda og að greiða vexti af þeirri f jár- bæð eins og krafist er og %% upphæðarinnar í þóknun, svo og afsagnarkostnaðinn, kr. 9,85 þar eð afsögnin var réttmæt eins og á stóð. Eftir atvikum þykir rétt, að málskostnaður fyrir báðum dómum falli niður." Hrm. Ólafur Þorgrimsson flutti málið af hálfu Kiddabúð- ar, en hrm. Einar B. Guð- mundsson af hálfu Aug. Töpfer & Co. Knattspymumót Norðurlands K.A.: í»óp 4:1. Einkaskeyti til Vísis. Akureyri í morgun. Knattspyrnumót Norðlend- ingafjórðungs fyrir Meistara- flokk hófst hér i gær og keptu Akureyrarfélögin Þór og Knatt- spyrnufélag Akureyrar. Leikar f óru svo, að K. A. bar sigur úr býtum, sétti 4 mörk, en Þór 1. Job. til li lavi r. Um kl. 3 sást hér úr bænum til ferða 10 skipa og voru þetta tveir hópar, 5 skip i hóp, tvö skipin í seinni flotanum voru mjög stór og er talið að hér sé um herflutninga að ræða.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.