Vísir - 17.07.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 17.07.1940, Blaðsíða 1
Ritstjóri: Kristján Guðlaugsson Skrifstofur: Félagsprentsmiðjan (3. hæð). Ritstjóri Blaðamenn Sími: Augfýsingar 1660 Gjaldkeri S Ifnur Afgreíðsla 30. ár. Reykjavík, miðvikudaginn 17. júlí 1940. 162. tbl. Hitler sagður í þann veg- inn að gera Bretum kost á að semja um frið. Jafnframt berast fregnir um, að innrás í England standi fyrir dyrum. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. gær siðdegis voru birtar f regnir um það, að Hitl- er ætlaði að leggja fram friðarskilmála og mundi hann gera grein fyrir þeim í ræðu á iRikisþinginu, sem kvatt yrði á fund til þess að hlýða á ræðu leiðtogans. Fregn þessi var birt i blöðum Banda- rikjanna og útvarpi í gær, en jafnframt bárust fregnir frá RÖmaborg, varðandi áform Þjóðverja um innrás i England. Fregnirnar hafa vakið fádæma athygli, enda þótt þær þyki næsta ótrúlegar, einkanlega fregnin um hina fyrirhuguðu innrás i England föstudag 19. júlí. Hafa komið fram tilgátur um það í Bretlandi, að það ikunni að vera rétt, að Hitler ætli að gera tilraun til þess ;að komast hjá að halda styrjöldinni áfram en fregnirn- ar um innrásina séu fram bornar til þess að hræða Breta, svo að þeir verðí tilleiðanlegri til þess að ganga að kostum Hitlers. I Bretlandi og Bandaríkjunum hefir sú skoðun komið fram, að Hitler þurfí úé leiða styrj- -öldina til sem sk jótrastra lykta, því að Þjóðverjar þoíí <ekki að styr jöldin dragist á langinn. Muni Bretar gjalda varhuga við öllum tilraunum Þjóðverja í þessa átt. Hinir amerísku fréttaritarar halda því fram, að tillögur Hitl- *rs f jalli um nýja skipan í Evrópumálum, og komi stórveldin þeirri skipan á, AÐ Þýskaland fái aftur nýlendurnar sem það misti í Heimsstyrjöldinni, AÐ sérstakur stórveldasamningur verði gerður um viðskiftamál Evrópu, AD Bretar verði milíi- göngumenn um samninga um viðskiftamál Evrópu og Vestur- álfuríkja. Agreiningur er sagður vera milli þýskra hernaðarleiðtoga um innrásarfyrirætlanir Þjóðverja. Sagt er að margar tillögur hafi ^erið gerðar, og hinar upphaflegu tillögur verið svo fífldirfsku- legar, að ýmsir kunnustur leiðtogar Þjóðverja, og eins Italir, hafi ráðið frá þeim, en upp úr þvi var gengið frá áætlun, sem Hitler f élst á. Þjóðverjar eru sagðir hafa mílcinn fjölda skipa í ýmsum höfnum Noregs, Hollands, Bel- gíu og Frakklands. Öll þau flutningaskip, sem eru í þess- um höfnum, verða notuð til flutninganna og mikill fjöldi smáskipa. Þjóðverjar eiga ekki mikinn herskipaflota, en þeir eiga þó talsvert af litlum her- skipum, tundurspillum, og mó- tor-torpedóbátum, svo og kaf- bátum og skipum, sem útbúin eru til þess að slæða tundur- dufl. Þessi skip eiga að verða berflutningaskipunum til verndar. En aðalverndina á þó þýski flugflotinn að veita.Vaf a- laust verður einnig gerð tilraun til þess að flytja lið Ioftleiðis. Sumir þýsku herforingjanna eru sagðir þeirrar skoðunar, að það sé mjög ábættusamt að gera slika tilraun, og það er talið, að von Brautscbitch her- foringi hafi haldið því fram, að Þjóðverjar yrði að gera ráð fyrir að missa alt að því % þess Jiðs, sem þeir gerðu tilraun til að koma til Bretlands. Er talið, að Þjóðverjar hafi 600.- 000—1.000.000 manna reiðu- búna til þess að fara til Bret- lands. Bretar hafa, sem kunn- ugt er, 1—11/> miljón æfðra manna undir vopnum í Bret- landi, mikið lið, sem hefir feng- ið nokkura þjálfun, og auk þess eru heimavarnarsveitir, sem í eru 1 miljón manna. En stefk- asta vörn Bretlands er vafa- laust í herskipaflotanum og flugflotanum, og hvernig sem fer, ef Þjóðverjar gera tilraun sína til innrásar, er það víst, að til svo stórkostlegra átaka kemur, að vart eða ekki eru dæmi til í sögunni. Spánverjar slíta stjórmálasam- bandi við Chile. Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Spánn hefir slitið stjórnmála sambandi við Chile. Er orsök- in sú, að Chile hefir orðið griðastaður spánskra kom- múnista, svo og að ríkisstjórn- in hefir látið það óátalið, að spánska stjórnin var óvirt á fjölmennum útifundum í Chile þ. 17. júní. Fregn frá Santiago hermir, að ríkisstjórnin hafi fengið staðfestingu ' á því, að stjórn- málasambandinu hafi verið slitið. Sendiberra Brazilíu hefir verið falið, að gæta hagsmuna (Cliile á Spáni. Mistu eina flugvél á fioim vikum. London í morgun. Itahr hafa gert um 100 loft- árásir á Malta og mist um 20 flugvélar og margar fleiri skemst í þessum árásum. Ein var skotin niður í gær, og önnur bresk — hin fyrsta á 5 vikum. Hafa þó breskar árásarflugvélar gert árásir á ítalskar flugvélar yfir Maíta dagíega. «a^*''IW íijrijllill wywijtt^ij, illl tesuea**™-: ¦¦¦¦¦¦---- -:.'¦:, - : . Konoye prins mynd- ar síjörn í Japan. London i morgun. Eftir seinustu fregnum að dæma litur út fyrir, að hernað- arsinharnir í Japan ætli ekki að fá mann úr sínum flokki vahnn til þess að taka að sér stjórnar- myndun, því að á fundi þeirra stjórnmálamanna, sem keisar- inn leitar ráða hjá, undir kring- umstæðum slíkum sem þessum, varð það ofan á, að leggja til að Konoye prins yrði falið að mynda stjórn, en hann var for- sætisráðherra í Japan frá 1037 þar til í ársbyrjun 1939, og þykir vitur og gætinn maður. Kon- oye prins vildi komast hjé því að taka að sér stjórnarmyndunina, og sagði, að hyggilegast væri, að stjórnarforystan yrði fahn manni, sem hef ði nánari kynni af her- og flotamálum en hann. Stjórnmálamennirnir vildu þó ekki falla frá tillögu sinni. Myndin sýnir þýskan fallhlifarhermann vera að kasta sér út úr flugvél sinni. Það voru fallhlífarhermenn, sem aðallega stuðl- uðu að sigri Þjóðvei%ja í Hollandi og Belgíu. Barkley öldungadeildar- þingmaður flytur flokks- þingi demokrata orðsend- ingu fxá Roosevelt Fagnaðarlœti sem stóöu yfir 48 raínútur, er boðskapu-r Roosevelts liafdi verid lesinn. Alllr ráðstefnufulltrúarnir frjálsir aö þvi, ad kjösa hvern þann, sem þeim sýníst. EINKASKEYTI PRÁ UNITED PRESS. — London í morgun. Barkley Öldungadeildarþingmaður tilkynti á flokks- þingi demokrata í Chicago í gær, aö skoðun Roosevelts Bandaríkjaforseta væri sú, að hver ráðstefnufulltrúi væri frjáls að því, að kjósa hvern þann mann forseta- ef ni, er honum sýndist. Barkley komst svo að orði: „Eg og aðrir góðir vinir Roosevelts forseta höfum lengi vitað, að hann hef ir enga löngun til að verða í kjöri sem forseti á ný, að hann hefir ekki á nokkurn hátfc reynt að beita áhrifum sínum við nokkra ráðstefnu- fulltrúa eða aðra sér til fylgis, og jafnvel ekki leitað á- lits þeirra.. Forsetinn hefir ekki borið neina löngun í brjósti til þess að vera ríkisforseti áfram, og hann hef- ir heldur ekki löngun til þess í dag. Og hann óskar þess ekki, að ráðstefnan velji sig sem forsetaefni. Hver ein- asti fulltrúi á þessari ráðstefnu er frjáls að því að kjósa hvern þann mann fyrir forsetaefni, sem honum sýnist. Þetta er boðskapur sá, sem eg flyt yður frá forseta Bandaríkjanna, og eru þetta hans óbreyttu orð." Þegar Barkley hafði sagt þetta létu menn fögnuð sinn óspart í Ijósi. Stóðu fagnaðarlætin í 48 mínútur, og kölluðu menn ákaft: „Vér viljum Roosevelt", „Bandaríkin þarfnast Roosevelts", „Vér kjósum Roosévelt" o. s. frv. Ráðstefnunni hefir verið frestað til kl. 2 e. h. á miðvikudag. Það vekur mikla athygli, að forsetinn sagði ekkert um það, að hann myndi neita að verða í kjöri ef hann yrði fyrir valinu, og er því litið svo á, að hann muni fallast á að verða í kiöri, ef hann yrði fyrir valinu, og er því litið svó á, að hann muni fallast á að veíða í kjöri, ef flokksþingið velur hann forsetaefni. — Einn af þeim stjórnmálamönnum, sem ákafast hafa barist fyrir því, að Roosevelt yrði valinn forsetaefni, Harry Hopkins, hefir spáð því að Roosevelt verði kosinn forsetaefni með yfirgnæfandi atkvæðamagni annað kvöld. I ræðu þeirri, sem Barkley flutti, gerði hann Monroekenn- inguna að umtalsefni, og sagði, að Bandaríkin yrði að vera við því búin, að verja vesturálfurík- in. Vér verðum að sjá um, að Monroekenningin verði virt, en ef tilraun verður gerð- til þess að skérpá sjálfstæðí Vesturálfu- ríkja, verða Bandaríkin að verja þau. Þetta merkir ekki, sagði hanii, að vér viljum hafa af- skiftí af styrjoldum í öðrum héímsálfum, heldur að Vestur- álfa 611 verði áfram sem hing- áð tií Öruggur griðastaður frjáísfá riiánná. Ný fjárauk'alög verda innan skámms lögð fyrir breská þingid, London í morguiiV Það var tilkynt í Loridon í gær, að Sir Kingsleý Wood myndi leggja þriðju stríðsfjár- aukalögin fyrir þingið bráð- lega. Hann boðaði aulcnar skattaálögur fyrir skömmu, og var þá gert ráð fyrir, að lagður yrði á viðskif ta- eða söluskattur, en sú hugmynd hefir sætt mót- spyrnu frjálslynda flokksins og verkamanna, og mun nú vera horfið frá þvi ráði, að skatt- leggja neysluvörur meira, en lagður á „luxus" eða óhófs- skattur, til þess að afla rikinu aukinna tekna, en útgjöldin aukast stöðugt, en tekjurnar ekki að sama skapi. Útgjöldin nema nú 9 miljónum sterlings- punda á dag og munu enn fara vaxandi. MINNA UM LQFT^RÁSIR Breska flugmáílaraðuneytið tilkynnir, að 3 þýskar flugvélar hafi verið skotnar niður í nánd við Bretland i gær, þar af 2 yfir Ermarsundí, en sú þriðja jífjr Skotlandí, sköiiihlti eftir að hán gerði árás á skoska borg. Nokkur hús urðu fyrir skemdum, en manntjón varð ekki. Um manntjón er ekki getið í seinustu tilkynningum Breta um löftárásir Þjóðverja. Ekkert lát hefir orðið á loft- árásuni Breta á hernaðarstöðv- ar Þjóðverja í Frakklandi, Hol- landi og Belgiu. Hefir orðið feikna tjón í loftrásum þessum. Veðurskilyrði hafa verið slæm, en það hefír ekki dregið úr loft- árásum Breta. Margar flugvél- ar lentu í þrumuveðri á leið- inni. Bretar og Norímenii fflótinæla í Stokkhólmi. London i morgun. Bíkisstjórn Noregs sem starfar í Bretlandi og breska rík- isstjórnin hafa mótmælt þvi, að Sviar leyfa Þjóðverjum að flytja hergögn og herafla yfir Svíþjóð, til Noregs. Hefir sænska stjórn- in leyft shkan flutning (innán vissra takmarka) þar sem styrj- öldinni í Noregi sé lokið. Þessu mótmæla rikisstjórnir Noregs og Bretlands og segja, að Norð- menn veiti Þjóðverjum enn við- nám, og hafi sænska stjórnin með framkomu sinni gerst brot- leg við Haagsamþyktina frá 1907. Mikil síld berst til Siglafjarðar og Ranfarhafnar í dag. Mikil sild kemur til Siglu- fjarðar og Raufarhafnar i dag, að þvi er tíðindamaður Vísis sagði blaðinu um hádegið i dag. Isleifur frá Akranesi kom með 800, mál frá Ströndum í morgun, en vitað er 'um, að mörg skip eru á leiðiriní. 12 skip komu drekkhlaðin til Raufarhafnar í dag. Austan strekkingur ér á mið - unum, og eiga skipin þvi erfitt með að athafna sig, en sildin er nóg, svo að segja um allaö sjó, alt frá Ströndum til Austfjarða. Hafa þannig mörg skip fengið sæmilegan afla á Húhaflóa og Skagafirði, og munu þáu leggja hann á land í dag. Þakkarávarp. Nýlega héldu nokkrír harmoniku- leikarar dansleik í Oddfellowhöll- inni, undi forystu hr. Hafstéins Ól- afssonar, til ágóða fyrir sjúklinga á Vífilsstöðum. Hefir bláíSiÖ verið beðið að færa þeim alúðar þakkir, ásamt hr. Agli Benediktssyni, fyr- ir að lána húsið, blöðum og útvarpi fyrir auglýsingar og Víkingsprenti fyrir prentun, sem alt var látið i té endurgjáldslaust.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.