Vísir - 26.07.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 26.07.1940, Blaðsíða 1
... KHstf Ritstjóri: án GuðSaug ssort Féiagsp Skrifstofur rentsmiðjan (3. bæð). Ritstjóri \ v Blaðamenn St'mi: AugSýsirsgar > 1660 Gjaídkeri 5 línur Afgreiðsla J 30. ár. Reykjavík, föstudaginn 26. júlí 1940. 170. tbl. Sameiginleg vörn Vestur- álfuríkja, ef nokkurt þeirra verður fyrir innrás. Margar tillögrsii* liafa komið frarn á Havaiiaráð- stcfiiiuiiii, ogr er ovíst livcrjai* þcirra iiá fram að gauga, cii talið wímt9 að samviniia út á við verði mjögr ankin. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. Margar tillögur hafa þegar verið lagðar fram á Vesturálfuríkjaráðstefnunni i Havana, og verður að svo stöddu ekkert sagt um, hvaða tillögur verða samþyktar, en öllum fréttariturum ber saman um, að samvinnan verði aukin út á við, til þess að tryggja sjálfstæði og öryggi allra lýðvelda i Vestur- álf _;. Það er mikill ágreiningur um hvaða leið skuli fara, en um markmiðið virðist enginn ágreiningur. 1 einni fregn segir, að með Havanaráðstefnunni sé lagður „grundvöllur að svo víðtækri samvinnu milli lýðveld- anna, að hér sé verið að stofna Þjóðabandalag Vestur- álfu — og muni það reynast miklum mun starfhæfari og athafnasamari stofnun en það Þjóðabandalag, sem stofnað var í Evrópu, og nú er vart nefnt á nafn. tJ Það eru hvorki fleiri né færri en 56 tillögur, sem fram hafa komið á ráðstefnunni og er það ærið starf, sem, fengið hefir verið i hendur nefnd, sem kosin var til að athuga þessar tillögur. Hefir formaður nefndar- innar tilkynt, að engin von sé til, að hún geti skilað áliti fyrr en á mánudaginn. Venezuela hefir iagt fram tillögur þess efnis, að Vest- urálfurikin bindist samtökum um sameiginlega vörn, ef ráðist verður á nokkurt þeirra. '- '-¦ l._W. Wrtllf> ,r*"_l^*.'fS'&l Bandaríkjastjórn hefir lagt fram tillögur um víðæk- ari samvinnu milli Vesturálfulýðveldanna innbyrðis, í viðskifta- og f járhagsmálum. ttOOO Smál. skipi sökt. Af 1300 iiiati-is. scm á |iví vorii. var iiui ÍOOO mann§ bjargað EINKASKEYTI FRÁ UNITED PRESS. — London í morgun. Flotamálaráðherra Bretlands, Mr. Alexander, skýrði frá því í neðri málstofunni í gær, að þýskur tundur- skeytabátur hefði sökt 6000 smálesta frönsku skipi, „Micnes", og væri óttast að af um 1300 manns sem á því vorú, hef ði um 300 farist. Skip þetta var eitt hinna frönsku skipa, sem voru í brezkum höfnum, er Frakkar gáfust upp fyrir Þjóðverjum, og var síðar lagt hald á það, eins og önnur skip Frakka, sem Bretar náðu til. Alexander flota- málaráðherra sagði, að skipið hefði verið tekið í notkun til bess að flytja til Frakklands franska menn frá Bretlandi, menn, sem skylt var að senda þangað, samkvæmt vopnahlés- skilmálum Frakka og Þjóð- verja. Var frönskum yfirvöldum gert aðvart um, hvenær skipið Jéti úr höfn, hvernig það vrði auðkent o.s.frv., svo að franska stjórnin þyrfti ekki að vera í neinum vafa um ferðir skipsins og gæti fyrir sitt leyti gert nauð- synlegar öryggisráðstafanir, með því að tilkynna Þjóðverj- um um férðir skipsins. Það hafði öll þau hlutleysiseinkenni. sem lög mæla fyrir um. Nafn skipsins var málað á hliðina og franski fáninn og var hann einn- ig málaður á þilfarið. Þá hafði skipið öll siglingaljós tendruð, er því var sökt, og það var í rauninni alt upplýst til frekara öryggis. Það var i fyrrakvöd kl. 10.30, sem skipið var stöðvað. Gerði það þýskur tundurskeytabátur, skömmu eftir að skipið lét úr höfn i Southampton. Stöðvunarmerki gaf herskip- ið með þvi, að skjóta af hríð- skotabyssu. Skipstjórinn á Mic- íies gaf þegar merld um., að skipið yrði stöðvað, og var svo gert, en jafnframt spurst fyrir um, bvers vegna skipið væri stöðvað og hvaða skip gerði það. Var því svarað með skot- hríð og henni haldið áfram, er gefin voru ljósmerki um að hér væri um franskt skip að ræða. Þeim, sem á skipinu voru, var nú gefinn fimm mínútna frest- ui' til þess að fara í bátana, en sá frestur var alt of naumur, þar sem svo margt manna var á skipinu. Bátakostur mun og ekki hafa verið nægur, því að nokkurir björgunarbátar eyði- lögðust í skothríðinni. — Þeg- ar herskipið skaut tundurskeyti á skipið kl. 10.55, var enn margt manna á skipinu, oö hentu margir sér í sjóinn, í von um að geta bjargast einhvern veg- inn. Sagði Mr. Alexander, að líklega hefði um 1000 mönnum verið bjargað, en um 300 farist. Þustu skip á vettvang, er neyð- armerki voru send um, að tund- urskeyti hefði verið skotið á skipið. Á skipinu voru sjóliðar aðal- lega og var,ferð skipsins heitið til Marseille. Mr. Alexander fordæmdi harðlega árásina, sem bann kallaði enn eitt dæmi um sjó- hernaðaraðferðir Þjóðverja. Kvaðst hann þess fullviss, að þingið alt mundi taka undir það, er hann vottaði aðstand- endum þeirra, sem, farist hefði, fylstu samúð Breta. Mr. Alexander sagði, að þýska stjórnin hefði viðurkent, að þeir bæri ábyrgð á að skipinu væri sökt, því að þeir befði til- kynt, að þeir hefði sökt 18.000 smálesta skipi við strendur Suður-Englands þetta kvöld. — Væri hér átt við sama skipið, þótt smálestatalan hefði þre- faldast hjá þýska úívarpinu. I þýskum tilkynníngum um þetta, er síðar voru bírtar, á- saka Þjóðverjar Alexander flotamálaráðherra Bretlands fyrir að hafa fyrirskipað að sökkva skipinti, óg hafí breskur tundurspillir skotið það í kaf, en ekki þýskur tundurskeyta- bátur. Þessum ásökunum, Þjóð- verja er harðlega mótmælt i Bretlandi. Þjóí?erjarviSurkenna a_ íiafa sökt franska skipinn „Mecnes" Samkvæmt seinustu fregn- um hefir hin opinbera þýska fréttastofa viðurkent, að þýskur tundurskeytabátur hafi sökt franska flutninga- skipinu „Mecnes" undan uðurströnd Englands. í tilkynningunni er breska flotamálastjórnin sökuð um að. hafa ekki gert nægilegar arúðarráðstafanir, til þess að skipið kæmist heilu og höldnu ferða sinna. Þýska flotamálastjórnin hefir ekki, segir í tilkynning- unni, fengið neina tilkynn- ingu um skip þetta. I Wm&... '^iimmmz&^-. °~' ^ BRESK ÁRÁSARFLUGVÉL. Verið er að hlaða vélbyssur hennar, áður en hún leggur upp i rann- sóknarferð yfir Þýskaland. Alvarlegar horior vegna lélegrar hveitiuppskera á Italín og Balkanskaga. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. Landbúnaðarráðherra ítalíu tilkynti Mússólíni i gær, að sam- kvæmt áætlunum yrði hveiti- uppskera ítalíu 73 miljónir kvintala, en meðal hveitiupp- skera undangenginna þriggja ára er 80. milj. kvintala. Kemur þessi fregn mönnum allmjög á övænt, því að Mússó- lini hefir skýrt frá þvi i ræðu eigi alls fyrir löngu, að ítalir hefði náð þvi marki, að geta framleitt alt það hveiti sem þeir þurf a til eigin nota, og þyrf ti því ekki að flytja inn hveiti i fram- tíðinni. Er það alvarlegt mál fyrir ít- ölsku þjóðina, að hveitiuppsker- an er eigi meiri en þetta, þat sem styrjaldartímar eru, og allir aðflutningar torveldaðir vegna hafnbanns Breta, en auk þesr horfir svo, að Balkanríkin, sem ítalir gerðu sér vonir um, að fá ýmsar nauðsynjar fi*á, eru vart aflögufær. Þannig geta Júgó- slavar ekki haldið gerða samn- inga um hveitikaup við Þjóð- verja, vegna þess að uppskeran hefir brugðist. Er bún 30%. niinni en í fyrra. En i ölhun löndum álfunnar er nú miðað að því, að rejrna að safna birgð- um, vegna styrjaldarinnar, og því alt erfiðara i þessum efnum af þeim sökum. DiHverJir oo Tyrklr oera ui sér i- [iftasamníi Einkaskeyti frá United Press. London i morgun. Fregn frá Istambul hermir, að viðskiftasamningur milli Tyrkja og Þjóðverja hafi verið undirskrifaður í gær. í samningum þessum er gert ráð fyrir vöruskiftum, sem nema alt að 21 miljón tyrk- neskra punda. Frá Þýskalandi eiga Tyrkir að fá lyf og hjúkrvmarvörur, járnbraularteina o. s. frv., en Tyrkir láta í staðinn tóbak, lín- vörur o. fl. " Ógurlegar loftárásiar yfitr E-marsundL i meQferfl á ttei Djooverjum i Inliiiii sem iffli að Ifja iri I, Á annað hundrað flugvélar tóku þátt í einni orustunni. London, i morgun. Einkaskeyti frá United Press. Innanríkisráðherra Bretlands hefir tillíynt, að settar hafi verið nýjar reglur varðandi þá ófrið- arþjóðamenn, sem kyrrsettir hafa verið. Er um nokkurar til- slakanir að í^æða, að þvi er snert- ir þá menn, sem talið er örugt, að ekki hafi neitt ilt í huga gagnvart Bretlandi. Times segir, að þessar nýju ráðstafanir séu sanngjarnar. Béttmætt sé að hafa í haldi sem striðsfanga þá menn, sem séu fjandmenn Breta í hjarta sinu, ert það séu fæstir þeirra manna, sem flúið hafi lánd undan kúgun Þjóðverja. í tilkynningum þeim, sem birtar voru í morgun, um loftbar- dagana við Bretland í gær, er komist svp að orði, að Þjóðverjar beini nú aðallega árásum sínum á skipaflota við strendur lands- ins. Taka flugvélar í tugatali þátt í árásunum, en breskum árás- arflugvélum hefir jafnan tekist að tvístra þeim. Hafa verið skotnar niður f jölda margar þýskar f lugvélar í árásunum undan- farna daga og allmargar orðið fyrir skotum úr loftvarnabyss- um herskipa og flutningaskipa. Nokkurir tugir þýskra flugvéla gerðu árás á kaupskipaflota, og voru breskar árásarflugvélar þá ekki nærstaddar, en svo öflug og markviss var skothríðin frá herskipunum og flutningaskipunum, að hinar þýsku flugvélar lögðu á flótta áður en árásarflugvélar Breta komu á vettvang. — I einni loftorustunni í gær tóku þátt 50 sprengjuflugvélar og 50 árásarflugvélar voru þeim til varnar. Breskar Spitfire og Hurrican árásarflugvélar réðust á þessa flugvélasveit og tvístr- uðu henni. Alls voru skotnar niður 23 þýskar flugvélar við Bretland í gær, flestar yfir Ermarsuni og flestar urðu breskum árásarflugvélum að bráð, en nokkrar urðu þó fyrir skotum úr loftvarnabyssum? Frá því á mið- vikudag s. 1. hafa Þjóðverjar mist 25 flugvélar við Bretland, og frá upphafi styrjaldarinnar yfir 300. — HEIMSÓKNIR ÞÝSKRA FLUG- VÉLA TIL BRETLANDS FÉLLU NIÐUR f FYRRINÓTT. Veður til flugverða var afar óhagstætt í fyrrinótt og varð hvergi vart við þýskar flugvél- ar í Bretlandi þá nótt, En bresk- ar sprengjuflugvélar fóru þá um nóttina til Þýskalands og lentu i hinu versta veðri. Urðu margar að snúa við heimleiðis, án þess að nokkrum sprengjum væri varpað, en sumar komust á ákvörðunarstað, og voru m.a. gerðar árásir á Wilhelmshav- en, Emden, Hamborg og Bork- hum-eyju.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.