Vísir - 01.08.1940, Blaðsíða 1

Vísir - 01.08.1940, Blaðsíða 1
 Ritstjórí: SCir istj ára Guðlaisg ssors Skrifstofur Fél agsp •erstsmiöjan {3. hsað). Ritstjóri Biaðamenn Áugtýsingair ' Gjatdkeri Afgteiðsla Sími: I 660 5 línur 30. ár. Reykjavík, fimtudaginn 1. ágúst 1940. 175. tbl. Feikna gremja í Japan úf af olíuútflutningsbanninu í Ban amquiuim-- I*að| er talið »f jand- sauileg: athöf n» í g?ai*ð Japana. Utanríkiismálastefna Japana. EINKASKEYTI frá United Press. London í morgun. Ákvörðun Roosevelts Bandaríkjaf orseta að banna út- flutning á flugvélabensíni til annara landa en þeirra, sem eru í Vesturálfu, hefir sem vænta mátti vakið ugg í Japan. Hefir einn af starfsmönnum flotamálaráðuneyt- isins lýst yfir því, að þessari ráðstöfun sé beint gegn Japan og sé hér um f jandsamlega framkomu gagnvart Japan að ræða, sem óhjákvæmilega hljóti að fá alvarleg eftirköst. Ennfremur sagði hann, að það mundi ekki há Japönum hernaðarlega, þótt Bandaríkin stöðvi ben- sínútflutninginn, en alment er litið svo á, að Japönum sé mikil nauðsyn að fá bensín áfram frá Bandaríkjun- um til þess að geta haldið stýrjöldinni áfram. Matsuoka, hinn nýi utanríkismálaráðherra Japana, hefir birt yfirlýsingu varðandi stefnu japönsku stjórn- arinnar í utanríkismálum. Lagði hann einkiim áherslu á að gera grein fyrir því, hvað stjórnin teldi nauðsyn- legt, að bráður bugur yrði undinn að. Kvað hann það markmið Japana að vinna að nánari samvinnu og velgengni Austur-Asíulanda, eða „ríkja- keðju Austur-Asíu", eins og hann orðaði það, en hlekk- ir í þessari keðju væri Japan, Mansjúkóríkið og Kína. Af ummælum utanríkismálaráðherrans mátti ráða, að hann hefir í huga að þessi samvinna verði gerð víðtæk- ari síðar, og jafnvel að hún nái einnig til Franska- Indpkina. Þá lagði Matsuoka mikla áherslu á, að styrjöldin í Kína yrði leidd til lykta sem fyrst, og unnið að því að koma viðskifta- og f járhagsmálum landsins í sem best horf. Ráðherrann talaði einnig um, að nauðsynlegt væri að horfa fram í tímann, er mörkuð væri stefna í málum slíkum sem þessum, en róttækar breytingar ætti sér stað í heiminum, og yrði að taka tillit til þess, koma fram af festu, en breyta til, þegar ástæða er til. Þótt ummæli Matsuoka um Evrópuþjóðir væru nokkuð óljós, er litið svo á, að nýja stjórnin í Japan muni leiða deilumál þeirra sem mest hjá sér, en einbeita sér á því að leysa vandamálin í Austur-Asiu. Hert á hafn- Póst og símaviðskiíti stöðvuð í Frakklandi. Einkaskeyti frá United Press. London í morgun. Blaðið Petit Dauphinois í Grenoble, sem er málgagn Petain-stjórnarinnar, skýrði frá því í gær, að öll póst-, tal- sima- og ritsímaviðskifti yrði stöðvuð frá og með deginum í dag við þann hluta Frakklands, sem Þjóðverjar liafa her- numið. Tekið er fram, að hér sé um bráðabirgðaráðstöfun að ræða. caneseyjum. Þegar bresku her- skipin voru á leið til hafnar með skipið, en áformað var að gera olíuna upptæka og sleppa svo skipinu, þar sem það var eign hlutlausrar þjóðar — gerðu ítalskar flugvélar sprengjuárás á herskipin. Var Bretum þá nauðugur einn kostur að sökkva skipinu. — Ekkert bresku her- skipanna varð fyrir neinum skemdum í árásinni. — Áhöfn hins griska skips var bjargað. Bresk hersKlp silli Bresk herskip söktu grísku olíuflutningaskipi á Austur-Mið- jarðarhafi s. 1. sunnudag. Skipið var með 500 smál. af olíu handa flugvéladeildum ítala á Dode- Breskar sprengjuflugvélar gerðu nýjar loftárásir á Þýskaland í gærkveldi. London í morgun. lÚtvarpsstöðvar i Þýskalandi þögnuðu skyndilega i gær- kveldi, m,. a. útvarpsstöðvarnar í Bremen og Hamborg. Er talið, að hætt liafi verið að útvarpa vegna þess, að breskar sprengjuflugyélár voru á ferð- inni yfir Þvskalandi. Ilan «3 ar í k jj a ¦ stjara bannar útflníaiing' á nemsíni. London, i morgun. Boosevelt forseti undirskrif- aði i gær tilskipun, sem bannar útflutning á flugvélabensíni til landa utan Vesturálfu. Er þetta gert til þess að tryggja Banda- ríkjunum nógar bensínbirgðir, ef til styrjaldar kemur. Bann þetta bitnar ekki að neinu ráði á Bretum, þvi að þeir hafa aðgöngu að miklum oliu- lindum hingað og þangað um heim, og auk þess er talið, að út- flutningur á bensíni frá Banda- ríkjunum til Kanada verði ekki neinum hömlum háður, og muni Bretar geta fengið þar mikið af bensíni. Sú ákvörðun Bandarikja- stjórnar að banna útflutning á flugvélabensíni vekur mikið umtal i breskum blöðum. „Daily Telegraph" getur þess, að ákvörðun þessi snerti Bret- land litið eða ekki, en hafi aftur á móti mjög alvarlegar afleið- ingar fyrir Japan, þvi að það sé næstum algerlega upp á inn- flutning frá Bandaríkjunum komið í þessU efni. „Yfirlit yfir útflutning Banda- rikkjanna á flugvélabensíni fyrstu átta mánuði stríðsins sýriir' að á þessum tíma hafa verið fluttar þaðan til Evrópu tæpar 800.000 tunnur, en af þessu magni keyptu Bretar tæp- ar 300.000 tunnur. Dr. Oskar Tokayer, sérfræð- ingur í bensínmálum, lét svo um mælt í gær, að birgðir Breta af bensíni yæru óvenjulega mik-lar. „Sem stendur er tiltölu- lega lítið notað af flugvélabett- sini," sagði hann. Birgðir eru yfirleitt keyptar inn löngu áður en til notkunar kemur, og löngu áður en birgðir vorar eru þrotn- ar, getum vér gert ráðstafanir til innkaupa í hollensku Vestur- Indíu, sem nú eru orðnar breskt áhrifasvæði. Tvö félög hafa þar á hendi olíuverslun, Standard Oil og Boyal Dutch (Shell). Flugvélabensínið er framleitt úr oliu frá Venezuela og fram- leiðslan er géysi-mikil. Auk þess er verið að Ijúka þar við bygg- ingu nýrrar hreinsunarstöðvar. Loks er hægt að greiða fyrir bensínið þaðan í sterhngspund- um, og er það oss hagkvæmara en að greiða fyrir bensín frá BandaríkjunUm i dollurum." 1 lok greinarinnar bendir blað- ið á, að Japan og Rússland geii enn sem komið er leitað inn- kaupa á flugvélabensíni í Mexi- co, en þá koma vandræðin með tankskip, því að amerískum tankskipum er yfirleitt ekki leyft að sigla nema á vestur- helmingi jarðar, og eru í gildi um þetta ströng fyrirmæli og fullkomið eftirlit." Næturlæknir. Páll SigurÖsson, Hávallagötu 15, sími 4959. Næturver'Öir í Ingólfs apóteki og Laugavegs apóteki. „Times" birtir grein undir fyrirsögninni „Hert á hafnbann- inu" þar sem ræít er um hinar nýju ráðstafanir, sem viðskifta- striðsráðuneytið hefir tekið upp. „í Þýskalandi gerir nú æ meir vart við sig skortur á einstökum riauðsynlegum hráefnum, eink- um efnum til stálherslu, tini, ol- íu og feiti. Bresku loftárásirnar á olíubirgðastöðvar i Þýska- landi og hinum herteknu héruð- um, hafa valdið Þjóðverjum miklu tjóni, sem erfitt er að bæta, þegar sjóleiðin er bönnuð. Er það einróma álit margra helstu sérfræðinga, að olíubirgð- ir Þjóðverja muni nú vera svo litlar, að þeim sé ómögulegt að halda uppi langri sókn, án þess vera sér úti um aukinn innflutn- ing, einhversstaðar frá. En hvaðan á sá innflutningur að koma, þegar sjóleiðin er lokuð? Eftir því sem Mr. Dalton sagði, þegar hann ræddi hinar nýju ráðstafanir i þinginu, þá eru þær til aukinna þæginda fyrir siglingar hlutlausra þjóða, en þær eru einnig til aukinna þæginda fyrir breska flotann, því að nú þarf færri skip en áður til að gæta þess að hafn- banninu sé hlýtt. Ráðstafanirn- ar ganga í þá átt, að stemma stigu fyrir útflutningi til Þýska- lands, þar sem vörurnar eiga að fara af stað, og eru þær því miklu einfaldari en áður tíðk- aðist, að skoða vörurnar i eftir- litshöfn og tefja skipin og flot- ann. Hinar nýju ráðstafanir gera það að verkum, að engu hlut- lausu nágrannaríkí óvinanna helst það uppi, að flytja inn ófriðarbannvöru með það fyrir augum, að endurselja hana ó- vinunum. Á Spáni hafa t. d. verið gérðar ráðstafanir til sam komulags um, hve lengi land- inu muni endast núverandi birgðir, sem eru með mesta móti, og verður ekki leyfður flutningur á olíu þangað fyr en að þeim tíma loknum, sem tal- inn verður hæfilegur. Spánn gelur því ekki selt Þjóðverjum eða ítölum olíu af núverandi birgðum sinum. Fulltrúi við- skiptastríðsráðuiieytisins er nú sem, stendur í Madrid til þess að framkvæma þetta mat af hálfu Bretlands, í samráði við sendiherrann, Sir Samuel Hoare. Mokafli síldar við Hom og Geirólfsgnúp. Frá fréttaritara Vísis. Djúpuvík í morgun. Síðan eg símaði seinast hefir verið mokVeiði á síld út af Horni og Geirólfsgnúpi, og hafa skipin fengjð 500—1500 mála köst. Skip þau, er hér eru falin á eftir, hafa skipað síld á land á mánudegi og þriðjudegi: Sur- prise 1653 mál, Tryggvi gamli 1836, Rán 1415, Garðar 2607, Von 1223, Kári 1972, Sildin 942, Alden 838, Rifsnes 975. Surprise Tryggvi gamli, Rán, Von, Kári og Garðar komu aft- ur í gær með fullfermi og bíða nú löndunar. Allar þrær eru fullar, en unnið er nætur og daga að bræðslu. Verksmiðjan á Djúpuvík hef- »5§»tn]ka« flnsvélar ad verki. Þjóðverjar kalla steypiflugvélar sínar í daglegu tali „Stukas", en það er stytting úr „Sturzkampf-flieger". Hér sjást tvær slík- ar að verki í Norður-Frakklandi. Ögurlegí jarulirautar- slys í Bandaiikjauum. 40 manns Iiíða bana. London i morgun. Ógnrlegt járnbrautarslys varð i gær í nánd við Cuyahoga Falls í Ohio, er árekstur varð milli tveggja járnbrautarlesta — farþegalestar og flutninga- lestar. í flutningalestinni voru bensíngeýmar og kviknaði í bensininu og varð af ægilegt bál, sem bi-eiddist með svo miklum hraða um lestarvagn- ana, að sumu fólkinu varð ekki bjargað og fórst það i bálinu. AIls biðu um 40 má'nns bana af völduin slyssins. Eldsvoði á Girímsstaða- Sir John G. Dill, hershöfðingi, sem tók við af Sir Edmund Ironside sem forseti herforingja- ráðsins. Það vakti mikla furðu þegar Gort og Ironside voru látnir víkja og sögðu sumir, sem þóttust hafa vit á þessum mál- um, að óförunum í Frakklandi væri.um að kenna. — Sir John Dill er talið það til ágætis hve fljótur hann sé að taka ákvarð- anir sínar, en slikt muni nauð- synlegur kostur, þegar Þjóðverj- ar hefji sókn sína á Bretland. — ir nú fengið 84.500 mál, en á sama tíma í fyrra 44.664 mál. Björnsson. 13 ára telpa bfargar bami með snaixæði. J^lukkan rúmlega hálf fimm í gær var slökkviliðið kvatt suður í Skerjafjörð, að húsinu Brú, milli Þormóðsstaðavegar og Reykjavíkurvegar. Er það tveggja hæða hús, með kjallara og rishæð og hafði eldur komið upp í miðhæðinni. Eldurinn kom upp í svefn- herbergi, sem er i suðaustur- horni hússins og læsti sig þaðan inn i stofu, sem er við hliðina á því og eyðilögðust húsgögnin, en auk þess skemdust herbergin að innan. Alllangt er í vatn frá Brú og varð slökkviliðið að nota ein- göngu handslökkvitæki, meðan verið var að leggja slöngur frá næsta vatrishana. Breskir her- menn komu og á vettvang með handslökkvitæki og hjálpuðu við að halda eldinum í skef jum. Jafnskjótt og vatn varð nægi- legt, tókst að slökkva á svip- stundu. I ríúsinu búa þrjár fjölskyld- ur og var enginn heima nema 13 ára telpa, Kristin Sveinsdótt- ir og árs gamalt barn, sem var sofandi í svefnherberginu, sem kviknaði í. Þegar Kristín varð eldsins vör, var svefnherbergið fult af reyk, og eldur alt um- hverfis rúm barnsins. Fór hún samt inn i herbergið og bjarg- aði barninu. Sýndi hún þar mik- ið snarræði. Samkvæmt upplýsingum frá rannsóknarlögreglunni leikur enginn vafi á upptökum, elds- ins. Kviknaði hann út frá raf- magnsofni, sem tau hafði verið breitt á til þerris.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.