Vísir - 05.02.1946, Blaðsíða 3

Vísir - 05.02.1946, Blaðsíða 3
jÞriðjudaginn 5. febrúar 1946 V 1 S I R 3 Æíwmœlisggöf til .Memmtwwskólawws. Hópför stádeiata til þing- valla í vor, ©g bly§för að Menuta§kólaunm í hanst. I sambandi viS aldar- afmæli menntaskólans í ár hefur m. a. verið rætt um sameiginlega hópför eldri og yngri stúdenta til Þing- valla í vor, en um blysför stúdenta iS menntaskólan- vum í haust. Þá hefir. verið ákveðið að safna fé til afmælisgjafar handa skólanum og rætt um að láta ljósprenta Skólablað- ið frá öndverðu og e. t. v. út- -drátt úr „Huldu" og „Skin- faxa". Eins og skýrt hefir verið frá í Vísi var undirbimings- uefnd kosin af eldri og yngri nemendum Menntaskólans 1. des. s.l. til þess að undir- búa hátíðahöld í tilefni af an gangi þeir að leiði Svein- bjarnar Egilssonar og leggi á það blómsveig. — Kl. 2 verði svo lagt aí' slað til Þingvalla og dvalizt þar til kvölds. Samsæti stúdenta verður haldið i Valhöll.. Hinn 1. okt. verða liðin hundrað ár rétt frá þvi að skólinn tók til starfa hér í Reykjavík. Verður þess að sjálfsögðu éinnig minnzt, en gert er ráð fyrir því, að þau hátíðahöld verði að mestu á vegum skólans sjálfs. Æski- legt er þó, að stúdentar eígi þar fulltrúa, helzt hver ár- gangur með svipuðu sniði sem við skólauppsögn^Koín- ið hefir til mála í nefnd- inni, að farin verði þá blys- för til skólans, í sambandi við þetta.mál .aldarafmæli skólans i vor. hefir sitt hvað borið á gómá Nefndin íiélt í gærkveldi í nefndinni, og skal þessa 'fund, þar sem einnig voru mættir fulltrúar frá ýmsum árgöngum skólans, til þess að ræða nánari tilhögun há- líðahaldanna og anrfað í sambandi við þau. Þar var samþykkt að fela nefndinni áframhaldandi undirbún- iijg, en jafnframt var kosin .-sérstök ' fjársöfnunarnefnd til þess að safna fé meðal eldri og yngri nemenda Menntaskólans. Skal því. fé, sem safnast, verða varið til kaupa á einhverri gjöf til handa skólanum. í nefnd- "ina voru kosnir: Torfi Hjart- arson tollstjóri, Helgi Guð- mundsson bankastjóri, Tóm- as Jónsson borgarritari, Ein- ar Magnússon Menntaskólar kennari, og Gísli Gnðmunds- i son tollvörður. Undirbúningsnefndin að hatíðarhöldurfum hefir kom-É ið frarri með ýmsar tillögur varðandi hátíðarhöldin, og í bréfi er hún hefir senl til allra stúdentaárganganna, sem enn eru við líði segir m. a.: Nú í vor lýkur hundrað- asta starfsári skólans, og út- skrifast þá hundraðasti stúd- •entaárgarigurinn. Þykir okk- ur því hlýða, að allir þeir stúdentsárgangar, sem á lífi «ru og mega, komi þá saman hér í Reykjavik. Skóla verður.að forfalla- lausu sagt upp sunnudaginn 16. júní kl. 10 árdegis. Ekki mun unnt að koma þar fyr- ir öllum þeim stúdenfum er til sækja, en gert er ráð fyrir því, að hinir ýmsu árgaugar eigi þar fulltrúa. Að lok- inni skólauppsögn mætist stúdentar svo, eldri sem yngri, fyrir framan skólann, f agni hinuninýbökuðu stúd-j entum og hylli skólann. Síð- getið: Gert er ráð fyrir því að safnað verði fé meðal gam alía nemenda skólans til af-. mælisgjafar handa honum. í ráði er að láta ljósprenta Skólablaðið frá öndverðu, ef' fært -þykirj og ef íil vill út drátt úr „Skinfaxa" og „Huldu". ? Veríð eri að safna drög- um til sögu skólans. Er þá að sjálfsögðu leií.að til gam- alla nemenda íim ýmiss kóh- ar aðstoð og vitneskju, pg eru það vinsamleg tilmafli nefndarinnar, að "þeir greiði fyrir þessu máli eftir föng- um. Islenzk síldarstúlka (Lovísa Ketilsdóttir). Sænsku blaðamennirnir Bohmann og Gey, sem komu hingað s.l. sumar til þess að taka ljósmyndlr og skrifa greinar uni íslatld, hafa nú birt fyrsíi: ib?j~?^~~\ 'una" í ^'ólahefLi' g ::.:. .. heitniLs- LLius.'iiS „Vi . „Vi" cr stórt og fjöllesið Skákþingil Áttunda umferð á Skák- þingi Reykjavíkur var tefld í fyrradag að Heklu. Leikar fóru þannig: Meistarafl.: Guðmundur Agústsson vann Kristján Sylveríusson. Biðskákir urðu milli Árna "Snævarr og Guð- mundar S. Guðmundssonar, Péturs Guðmundssonar og Benónýs Benediktssonar, Magnúsar G. Jónssonar og Einars Þorvaldssonar. Stein- grímur Guðmundsson átti frí. I. flokkur: Ölafur Einars- son vann Ingimund Guð- mundsson, Guðm. Guð- mundsson vann Guðmund Pálmason, Þórður Þórðar- son vann Jón Ágústsson, Gunnar Ólafsson og Marís Guðmundsson, og Eirikur Bergssori og Sigurgeir Gísla- son eiga biðskákir. Leikar standa nú þannig: Meistarafl. Guðm. S. Guð- mundsson 4 vinninga og 2 biðskákir, Árni Snævarr 4 5 1 biðskák, Ælla aö byggja vimnnga Magnús G. Jónsson 4 vinn- inga og biðskák, Guðmundur blað og er eitt þeirra fimm- ,, y,.8, „ „ , Agustsson 4 vinmnga, Beno- tan blaða, sem Gey og Boh- , ^ ,., , „ . . mann starfa fyrir. i Myndirnar, scr.i þeir birta ' í blaðinu, fylla IrJt'.i' ;;Xur og bera samhcitið „Sil'síul- kar i Siglufjord". Lýsa þær ekki aðeins lífi siklarstv':ikn- anna við vinnu, hvíld skemmtunum, hcldur Cfí ný Benediktsson 2 vinninga og 1 biðskák, en aðrir minr.a. I. flökkur. Þórður Þórðar- son 5^2 vinning, Gunnar 01- afsson 5 vinninga og 3 bið- skákir, Sigurgeir Gíslason 'V/>2 vinning og 1 biðskák, MIÐASALA S.Í.B.S. Sala happdrættismiða S. í. B. S^hefir verið mjög ör að undanförnu, en hvað örust varð hún þó á kosningadag- inn 27.' jan. s. 1. og nóltina þar á eftir. Svo sem kunnugt er var drætti frestað til 15. þ m. og verður áherzla lögð á jið selja það sem eftir er af mið- unum fyrir þann tíma. ': Vísir vill hvetja almenn- ing til þess að gera veg S. I. B. S. sem mestán qg bézt- an með þvi að kaupa Jíapp- drættismiða þess þá fáu söludaga, sem enn eru eftír. Er það víst, að mjög sjaldðp liafi verið stofnað til liapn- drætíis fyrir jafn þarft má|- efni sem þetta er. Það ætjtjti allir góðir menn og koniir að athuga og miða afstöðu sína til málsins og mið^- kaupanna við það. ',[\p\lyim ágoðanupi af.,ljap^ drættinu verður varið til Guðmundur Guðmundsson .° 4y2 vinning og aðrir minna. einmg hfi karla v:ð síldveið- TT ., , , T-T ... T, . ,,f „ , . i II. flokkur. Ursht. Eyiolf- ar og sildarvinnu. ¦ n *u j - ¦ • i," .. , ,. i ur Guobrandsson o vinmnaa, Myndirnar cru vcl geroar A . 0. *. .., , . ,.P .. , ., , v, Anton Sigurðsson 4y2 vinn- oghfandiogsymlegt.aðþ^r in& Valdimar Larusson 2i/2 eru teknar af kunnátlu- . . ^., „ , vinnnig, Olafur Þorstemsson manm. ' . A/r v i' -»" ¦ IV vmnmga. Munsemnaaðvxníaym-| Biðskakir voru tefldar f issa íleiri myndaílolcka, svo og greina um íslenzlí mál og menn í sænsk blöð. Og verði T , i ,.*, / .2, , ,. fram a miðvikudagskvold að ^.m^^;y^UekM,^sal þeim er félagið ^^f«#^;*»te til afnota fvrir fAíQj! þa,-;erþað:sonn'-'laaidi---•/,.!¦ . , i^< L-£ihliTir -.*• , . .¦ •¦ slartsenu sina: IxytinititV-ög gdð. '¦•¦•¦¦¦ gær, en næsta umferð, sem ggisþengiö — Framh. af 1. síðu. málið á þeim grundvelli, er Bevin stingi upp á. Það er þó talið að vafi geti leikið á að þeir geti notað neitunai-- valdið, þar sem þeir eru sjálfir aðilar að deilunni, en ákvæðin um þetta eru frekar óljós. í London er talið al Rúss- ar muni ekki beita neitunar- valdinu til þess að koma i veg fyrir, að gerðar séu ráð- stafanir gegn þeini; heldur einungis1 vegna l>éss að ákæra þeirra 'gegn öðru stórveldi fór út iim þúfur. þess að byggja heimili fyrir berklasjúklinga að Rej'kjá- 'lundi, og verður í-áðizt í byggingaframkvæmdir i vor. kaupa 300.000 In. síldar. UNRRA hefir hug á því að kaupa hér 300.000 tunnur af saltsíld á næsta sumri. Hefir hjálparstofnunin sent hingað fyrirspurn uni þetta mál. Mun ætlunin vera, að síldiri verði send til Pól- lands og Rússlands. 1 óvissu er, hvort UNRRA getur út- vegað tunnur. Nefnd sú, sem send var út í s. 1. mánuði til þess að semja um kaup á síldartunn- um hefir fengið tilboð í 2ÓÖ.Ö00 tiumur frá porskum verksmiðjum. Er nefndin nú stödd í Oslo. Þaðan ér henni ætlað að fara til Finnlaiids og kannske víðar i sömu er- indagerðum. Mun hún að lík- indum éiiuiig(a;íh,uga;yxft söj^i, Byggingarsamvinnufélag Reykjavíkur hefir sótt um lóðir imdir 70 einbýlishús úr timbri (sænsk hús) og hefir þegar fengð loforð við Lang- holtsveg. Gcta nú þeif félagsmenn, sem óska eftir að félagið út- vegi þeim tilbúin timburhús frá Svíþjóð í sumar — ef innflutningsleyfi fæst — og sjái um uppsetningu þeirra að einhverju leyti, gefið sig fram á teiknistofu Gísla Halldórssonar arkitekts. Eru nokkurar teikningar af hús- unum þar lil sýnis. Reynt verður að hraða framkvæmdum eftir því sem unnt er og sótt um innflutn- ingsleyfi strax og - menn hafa skrifað sig fyrir húsun- um. Er gert ráð fyrir þvi, að þeir kaupendur sem vilja, geti unnið sjálfir að grunn- grefti í sumar, en að öðru leyti annast félagið það fyr- ir þá sem þess óska. Miðað er við það að húsin komist upp í haust og ætlar félagið að fá hingað sænska sérfræð- inga til þes að annast bygg- ingu húsanna. Hefir félagið nú þegar fengið loforð. fyrir 2 slíkum sérfræðingum), en mun reyna að fá fleiri, ef það verða margir sem óska að fá hús. i Húsiri eru nokkuð jmis- mutiandi að stærð, frá |80—¦ 110 fermelrar. Þau eru öll ein hæð og ýmist með^ risi eða valmaþaki og með 3—5 herbergjum. Samkvæmt mjög lauslegri áætlun er gert ráð fyrir stærstu húsin kosti 100 þús. kr. fullgerð. UtgerðarfélaQ Ketla-vík ur haupir hat Utgerðarfélag Keflavíkur h.f. er nú að fá fyrsta bát sinn, en hann er smíðaður á Isafirði og hefir hlotið nafn- ið Vísir. Otgerðarfélag Keflavikur h.f. var stofnað i fyrra með almennri þátttöku ibúanna í Keflavik. Er það hugmynd fél'agsins að reka útgerð í stórum stíl og kauþa og reka allmarga fiskibáta. Sá fyrsti — m.b. Vísir — er nú á leið- inni frá Isafirði og mun fara á veiðar strax og hann kem- ur. M.b. Vísir er 54 tonn að stærð og hið vandaðasfa sjó- skip. Afli hefir verið fremur tregur i Keflavík að undan- förnu og gæftir heldur ekki góðar. Fimm skip hafa það sem í Keflavík til útflutnings. .

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.