Vísir - 18.03.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 18.03.1946, Blaðsíða 4
V I S I R Mánudaginn 18. marz 194fi VISIR DA6BLAÐ Otgefandi: BLAÐAUTGÁFAN VlSHl H/F Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm Hnur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan hX s Flest menningarlönd leggja ríka áherzlu á að uppeldis- og fræðslumál séu í góðum höndum, en er núverandi ríkisstjórn var stofnuð liér á landi, í'ól liún formanni komm- únistaflokksins að fara með þau mál. Mun þó vart finnast öfgafyllri áróðursmaður í þágu -kommúnistiskra skoðana og var það öllum vitanlegt. Jafnframt fer þcssi ráðherra með æðstu stjórn útvarpsins. Er öllum landslýð kunnugt hver afglöp hafa átt sér þar stað Jivað eftir annað, og beinlínis fyrir íhlutun ráðherrans á innri stjórn útvarpsins, en jaí'n- framt hcfur taumlausum áróðri vcrið haldið nppi í Ríkisútvarpinu fyrir kommúnisma, ýmist opinskátt eða dulbúið, án þcss að sér- staklega nafi verið orð um það höfð, með J>ví að slíkt var ekki annað en vænta mátti. Misnotkun útvarpsins er öllum ljós, en skóla- mál minni gaumur verið gefinn. Eðlilegt cr að hver maður fái að njóta .sannmælis, og skal fyrst að því vikið, sem 'ráðherranum hefur farizt lofsamlega, þótt onisfellur séu á, en það er líka „ljósi punktur- inn". Ráðherrann hefur. sýnt viðleitni lil að iopna skólana og gefa mönnum kost á að .njóta æðri menntunar, en allt til þessa hefur diúsrúm verið látið ráða hvc margir nemend- ur hlytu aðgang að þeim skólum. Er slíkt óviðunandi og því lofsvcrt, cf viðlcitni ráð- herrans til að ráða bóta á þessu ber árangur, en vankantana má sníða af þegar hann er oltinn úr ráðherrastóli. Þessi ráðstöfun ráð- herrans þvær þó ekki aðrar blóðrauðar syndir hans hvítar, með því að hann hefur misbcitt valdi sínu herfilega að flestu öðru Ieyti. Þannig hefur hann skipað flokksbræður sína í allar skólanefndir, en látið jafnvel hæfustu fulltrúa í þeim nefndum vikja fyrir þeim. Auk þessa hefur hann hlutast til um að flokks- bræður hans hafa átt greiðari aðgang að ikennarastöðum, en hæfileikar þeirra einir og ;út af fyrir sig hafa réttlætt, þótt slíkt mcgi ¦ef til vill verja með „yfirskins guðhræðslu". Víða um land hafa þessar ráðstafanir ráð- hcrrans vakið megna gremju og er stuðnings- flokkum ríkisstjórnarinnar legið mjög á hálsi fyrir að binda ekki hendur þessa manns frekar en gert hefur verið, með því að hann hefur beitt fullkomnu einræði í stjórn skóla- málanna í algjörri vanþökk þeirra, sem að þeim hafa unnið og átt við að búa, Að þessu sinni skulu engin sérstök dæmi ncfnd, en þau eru handbær, enda misbeitingin undan- lekningarlaus. Árangurinn af þessum ráð- stöfunum getur orðið sá, að álitlegur hópur nng-kommúnista fylli skólana og kommún- istaflokkurinn geti jafnvcl fcngið „100 stráka" .til scndiferða og áróðurs í næstu kosningum til bæjarstjórna. Afsal menntamálanna þess- um manni í hendur er ef til vill stærsta yfir- sjón stjórnarflokkanna, og sem á eftir að hefna sín einna tilfinnanlegast. Stjórnarsam- vinnan cr orðin völt, enda vafalaust mörg tækifæri til Pilatusar-þvottar fyrir næstu Alþingiskosningar. Árangurinn af störfum ráðherrans varir miklu lengur, og þeir menn sem sluðlað hafa að honum, þótt í öðrum flokkum séu, geta ekki borið þá þungu ábyrgð, sem þeir hafa bakað sér með deyfð sinni og hirðuleysi'úm velferð þeirra ung- menna, sem nú eru að alast upp í landinu. Wir J tnmnciarorö um ^Áreíaa spónSóon F. 24. apríl 1910. — D. 8. marz 1946. Hann Helgi er dáinn. Þessi orð hljómuðu í eyra mér eins og ómur úr óra fjarlægð, þegar eg heyrði þau. Eg var lengi að átla mig á því að þetta væri virkileiki. Eg heimsótti hann á Land- spítalann, þar sem hann lá í rúmi sínu, kátur og hress, og við gerðum að gamni okkar eins og svo oft áður. Eg fór þaðan með þá björtu von, að bráðlega kæmi hann heim aftur, alhcill heilsu. Tveim dögum siðar kom harmafregnin. Helgi er dá- inn! Það er svo ómælanlega grannur þrúourinn milli lífs og dauða, og smæð okkar svo mikil að við cigum erf- itl með að skilja tilgang lífs- ins, þegar ungir menn í fullu fjöri eru allt í. einu kallaðir fra okkur. Kæri vinur, minningin um þig mun ávallt vera mér efst í huga. Þær cru svo margar ógleymanlegu stund- irnar, sem við áttuni saman, hæði sem börn og fulllíða menn. Vinir þínir munu sárt sakna þín er þú í dag ert borinn til hinztu hvildar. En sárastur vcrður þó harmurinn hjá þinni elsku- legu konu og börnum, sem svo skyndilega misstu þig, þegar þú varst að yfirstíga vcikindi þin, og vonin um heimkomuna var svo sterk, og framtiðin blasti við ykk- ur svo björt og svo glæsileg. Guð verndi þau og gefi þeim kraft til að bera þann þunga kross er hann Ieggur þeim á herðar. Og sárt munu systkini þin sakna þín er þau hafa misst góðan bróður. Guð geymi sál þína kæri vinur og lciði þig á brautum kærleikans. . Hann var fæddur 24. apríl 1910 að Reykjanesi í Hafnar- hreppi. Foreldrar hans voru merkishjónin, Jíón Helgason, vitavörður og kona hans Agnes Gamalielsdóttir, sem bæði eru dáin fyrir skömmu. Fjögurra ára gamall flutt- ist Helgi með foreldrum sín- um til Grindavíkur, sem festu bú þar, og ólst hann upp hjá þeim. Helgi hóf sjómennsku sína 14 ára gamall á opnum ára- bát, sem faðir hans stjórn- aði. Fljótt bar á sjómennsku- hæfileikum Helga, enda var hann sterkur og hraustur og því vart eftirbátur þeirra fullorðnu. ' Faðir hans var afbragðs sjómaður og for- maður hinn bezti, svo Helgi átti ckki langt að sækja sjó- mannshæfileikana. Seinustu árin, sem hann bjó með for- cldrum sínum stjórnaði hann sjálfur bát þeirra feðga, og heppnaðist honum vel for- mcnnskan þó ungur væri, og Ægir o.ft illur viðurcignar. Hann mun hafa verið með yngstu eða jafnvel yngsti formaður Suðurnesja í þá daga. Systkini Helga voru G og eru fjögur þeirra á lífi. Vilborg ljósmóðir í Reykja- vík, Jón búsettur á Akureyri, Rjarnlaug og Gamahel bæði búsett í Grindavík. Dáin cru á undan Helga, Ólafur og Elsý. Árið 1936 flultist Helgi til Reykjavíkur og stundaði sjómennsku á togurum og línuvciðurum þar til í sum- ar að hann varð að hætta vegna sjúklcika þess er lciddi hann til dauða. Munu félagar hans frá þcim árum, sakna þess að svo ungur og hraust- ur drengur skyldi svo fljótt falla í valinn. Árið 1937, 6. mai, gekk Hclgi að ciga eftirlifandi: konu sína Fanney Gunnars-i dóttir frá Akranesi, þau' eignuðust 2 drcngi, Jón 7 ára og Gunnar Þórhall 3 ára. Fyrstu árin bjuggu þau á Rergstaðaslræti 20 hér i ba^ þar til þáu keyptu háll'a hús- eignina á Njálsgötu 33 A og hafa þau búio þar siðan. Vinur. leihswnóiiib- í kvöld kl. 8 heldur Harid- knattleiksmótið áfram í húsi Í.B.R. Keppa þá II. F. og K. R. i meistaraflokki kvenna, Fram og Haukar og Valur og F.H. i mcistaraflokki karla og F. II. og Ármann í 2. 11. karla og í. R. og K. R. i 2. flokki. 1 meistaraflokki karla er leikur Hauka og Fram úr- slitaleikur í A-riðli. Sigri Fram kcmst sá flokkur í úr- slit, en Ilaukum nægir jafn- tcfli. Leikurinn milli Ármanns og F. II. er úrshtaleikur B- riðils, 2. fl. Sigri F.H. vcrða 3 félög jöfn og verða að kcppa aftur, en sigri Ármann keppa þeir við sigurvegara R-riðils, ., Ferðir að Hálogalandi verða frá B.S.Í. frá kl. V? Nýir kaupendur Vísis fá blaðið ókeypís til næstu mánaðamóta. Hringið í síma 1660 og tilkynnið nafn og heimilis- fang. Lög og Fyrir viku síðan var minnzt litillega létt hjal. á þáttinn „Lög og létt hjal" i „Bcrg- niáli", og var ástæðan sú, að borizl höfðu bréf í þvi sambandi og beðið um birt-- ingu á þcim, Síðan hafa nokkur bréf borist. Hníga þau flept i sönm átt og bréf ungfrúar- innar, cr ljirtur var kafli úr s.l. mánudag, og verður það látið nægja. Flest.hafa bréfin lýst þakklæti bréfritarans, fyrir að minnzt liafi vcr- ið á þctta. Nafnlaus Hinsvcgar hafa „Bergmáli" cinnig bréf. liorist bréf, þar sem brcfritarinn cr á öndverðum meiði við skoðun þá, er kom fram í bréfi ungfrúarinnar, er birlist í þcssum dálki síðasta mánudag. Það licfði ver- íð að sumu leyfi ánægjulegt, að geta cinnig skýrt frá þcirri hlið málsins. Þó vill svo cinkcnnilega til, að ]iau bréf, er borizt hafa og lýst hafa óánægju yfir þeirri gagnrýni cr kom fram um „Lög og létt hjal", hafa öll verið nafnlaus, og verður þvi af þeirri ástæðu ekki hægt að birta ncitt úr þeim. Vonandi eru ckki allir unnendur útvarpsþáttarms svo ljósbræddir, að þeir þori ekki að setja nafn sitt undir hróshréf um iiann. N. N. Það skal þvi i þessu sambandi tek- nægir ekki. ið fram, þó að þa<5 liafi reyndar ver- ið gerl áður, að „Bergmál" birtir ekki Iiréf, sem því eru send, ncma höfundurinn nafngreini sig, og dugir þá auðvitað ekki undir- skrift eins og Ctvarpshluslandi, X- N. eða Les- andi, o. s. frv., scm á cngan hátt gefa til kynna hyer sá er, scm brcfið ritar. Nöfn þeirra, er brcfin rita, eru ekki birt ncma þcss sc sérstak- lega óskað. Hinsvcgar cr „Bergmáli" ávallt Ijúft að birla sanngjarna gagnrýni á því, er áður hefir birzt í dálkinum, og reyndar flcstu þvi, cr lcsciidur vilja koma á framfæri um menn eða málefni. Það er einungis skilyrði ]iess, að aðscnd hrcf scu liirt í dálki þessum, að bréf- ritarinn sé. nafngreindur. * Skemmtanir. Það er almennt viðurkennt, að öllum þeim, er stunda reglu- bundna, dagiega vinnu, sé nauðsyn á þvi að lyfta sér npp við og við. Svo liáttar nú orðið í okkar kæru lii'jfuðhorg, að úr sárafáum skemnit- unum cr að velja, og veldur þar mestu um, að fólksfjölgunin hefir verið mikil undanfárin ár, en ekkcrl bælzt við af skemmtistöðum, sem gætu tekið við ölhmi þeim fjölda manna og kvenna, ef þrá tilhreyling cflir vcl unnið dagsverk. Það er cinnig í sjálfu séf.; eðlliegt að fólk vilji skeminta sér, og sérstaklega er tekið er tillit til ])ess, ;ið fleslir hafa nú heldur mciri auraráð en oft áður. * Þrengsli. Því vcrður þó ekki ncitað, að í bæn- iim eru til bæði kvikmyndahús og lcikhús, og eru þeir skemmtistaðir lika vel sóttir. Hinsvegar dylst mönnum ekki, sem sótt hafa skcmmtistaði þess, að þeir cru nú orðnir mikils til ánógir, og tekur ekki langan tíma að ganga úr skugga um það. Hvar sem komið er á þa skemmtistaði, er bærinn hcfir upp á að bjóða, verður vart aðsóknarinnar, ¦ cr ljóslega sýnir, að ]icir slaðir, scm nú eru til, cru alls endis ónógir íbúum bæjarins. Á þessu vcrður þó aS sunui lcyti ráðin hót, cr kvikmyndahúsunum fjölgar, en þrjú munu eiga að bælast við hér i bænum á næstu árum. * Það, sem Hcr í bænum þyrfti að rísa upp vísir vantar. að skemmtigarði, eins og víSa er- lendis, og einhver alinennur sumar- skcnimlistaSur á borS viS Tivoli Kaupm.hafnar. Báðar þessar hugmyndir hafa verið ræddar áður, og imi þá seinni má segja, að likur cru á, að henni verði hrundið í framkvææmd af einslak- lingum á næstu árum. Ef þessar hugmyndir komast í framkvæmd, værí mikiS bæll íir ]>cim skorti á fjölbreytni á skemmtunum hér.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.