Vísir - 01.04.1946, Blaðsíða 3

Vísir - 01.04.1946, Blaðsíða 3
Mánudaginn 1. april 1946 > t 5 11* ftirlit með útfluttum uliar- varningi nauösynlegt. Viðíal við Önnu Ásmimdsdóttur. í dag, mánudaginn hinn 1. apríl, opnar sknf- stofan íslenzk ull hér í bæ sölusýnmgu á allskonar hand- og vélunnum vörum úr íslenzkri, fyrsta flokks ull. Tíðindamaður blaSsins hitti frú Önnu Ásmundsdótt- ur að máli nýlega og innti hana frétta af starfsemi skrifstofunnar svo og af þessari sýningu, sem vafa- laust mun vekja óskipta at- hygli allra þeirra er hana sækja. „Eins og kunnugt er," sagði Anna, „hefir skrifstof- an íslenzka ull það markmið að koma á framfæri fyrir konur, er þess kunna að óska, allskonar íslenzkum ullarvörum. En þar sem hér er mestmegnis um heimilis- iðnað að ræða, þ. e. að kon- urnar vinna aðeins að fram- leiðslunni i tómstundum sín- um, er ekki eins mikið fram- boð á góðum ullarvörum og æskílegt væri. Má i því samb. geta þess, að skrifstofunni hafa borizt fjölmargar fyrir- spurnir erlendis frá, hvort hun gæti ekki afgréitt til út- flutnings handunnar íslenzk- ar ullarvörur. En þvi miður höfum við orðið að neita þessu af áðurgreindri ástæðu." Hversvegna er sýningin lialdin á þessum tíma? „Fyrst og fremst af þvi að það sem yið höf um á boðstól- u ni er nær eingöngu heimilis- iðnaður, eins og eg tók fram áðan. Konurnar, sem vinna vöruna hafa ekki tíma til þess fyrr en að loknum haúst- og hátiðaönnum, svo að eini timinn, sem þær hafa aflögu, er á útmánuðunum." Er ekki erfitt að selja ull- arvarning á þessum tima árs? „í fljótu bragði mætti líta þannig á málið. En þess- ár sölusýnigar okkar sækir að mestii sama fólkið ár eftir ár og á þeim kaupir það blýjan ullarfatnað handa sér og börnum sínum áður cn þau farasi sveilina. Fólk þetta hefir aldrei kvartað undan vörunni he gæðum bennar. I rauninni vantar okkur alltaf ullarvörur til ssölu, á hvaða tíma árs sem er. Hér í Reykjavík er gífur- leg eftirspurn eftir þeim ull- arvörum, sem við höfum.á boðstólum." Hvaðsegið þér um verð lagið? ,,Yið greiðum framleið- andanum eins hátt verð fyrir vöruha og hægt er eftir gild- andi verðlagsákvæðum, en útsöluverðinu reynuin við 'að stilla i.hóf getu og það eftir bezlu sem við tökum í umboðslaun er tiltölulega mjög litið." Hvað segið þér um mark- að erlendis, t. d. i Dan- mörku? „Eg fór til Danmerkur í desember s. 1. með nokkuð af mislitum fyrsla flokks lopa, unnum í Ullarverk- smiðjunni Framtíðin. Eitt slærsta verzlunarhúsið i Kaupmannahöfn, Magasin du Nord, festi kaup á lopanum og hafði sýningu á honum. Jafnframt lét það prjóna úr honum treyju,' sem líka var stillt út, en það var óþekkt fyrirbrigði í Danmörku að prjóna úr lopa. Einnig gát- uin við útvegað M. du N. nokkuð af fallegu handprjón- uðu prjónlesi, s. s. peysum, vettlingum og leistum og seldist það allt á fáum döguin og líkaði ágætlega. í þessu sambandi langar mig til að segja frá þvi, að mér var sagt, að frá íslandi hefði komið sending af islenzkum ullarvörum og var sú send- ing hvorki hrein né fyrsta flokks að öðru leyti. Slíkt dæmi sem þetta er þvi miður ekki einstakt og virðist það benda til þess, að ekki sé vanþörf á nákvæmu cftirliti með útflultum tilbúnum ullarvarningi. En hverjuni hugsandi manni er það Ijóst, að slík't framferði seni þelta, eykur ekki álilið á íslenzkum ullarvörum. Við forstöðu- konurnar hér finnuni sárt til þess, að slikt tækifæri sem nú gafst, og vonandi gefst framvegis, til þses að koma íslenzku prjónlesi á heims- markaðinn skyldi verða mis- notað. Við eigum enga ósk heitari en þá, að allir sjái sóma sinn í þvi að vanda alla framleiðslu sem bezt, og með þvi eina móti gerir hver einstaklingur sinni þjóð mest gagn." Bolvíkinga- félag stofnað. Bolvíkingafélag var stofn- að hér í bænum á miðvikud., og var fundurinn haldinn að Röðli. Stofnendur félagsins voru C8. Tilgangur þess cr að halda við kynningu Bolvík- inga búsettra í Reykjavík og nágrcnni, svo og að efla kynni þeirra við ibúana heima fyrir. Þaðer og tilgangur félags- ins að vinna að ýmsum menningarmálum heima i héraði, þ. á m. að söfnun þjóðlegra fræða úr Bolunga- vík. Mun félagið yfirleitt starfa á svipuðum grundvelli og önnur átthágafélög hér í bænum. Rætt var um það, að halda fuildi mánaðarlega fram- vegis. Jens Níelsson var kosinn formaður félagsins, en með- stjórnendur Skúli Eggcrts- son, Skúli Jensson, Guð- mUndur Jcnsso" og Jón Ilail- dórsson. Ikíðadagurinn í dag. Fj a Jti/^iím; Tapaði af óðunum Vélbáturinn Egill Skalla- grímssón frá Bíldudal, sem auglýst var eftir í útvarpinu á laugardagskveld, kom að landi seint í fyrrinótt. Samkvæmt upplýsingumí, sem Visir hefir fengið hja Slysavarnarfél. ísl., hlekkt- ist bátnum ekki á. Hami tapaði af lóðinni um nóttiná og var svo Iengi að leita hennar, að hann var mörg- um klukkustundum á eftir öðrum bátum að landi. En aflahæstur varð hann fyrir bragðið. tan'ut- ur um 5 þús. kr. Frá fréttaritara Vísis. Vestmannaeyjum í gæv. Það sem af ei yfirstand- andi vertíð hai'a verið fluttai út héðan 3960 smál. af ís- vcrðum fiski. Er það 1615 sniál. minna en á sama tíma í fyrra. Mestan afla af línubátum hefir vélbálurhm Jökull, \'E 163. Hefir hann aí'lað 20«) smál. miðað við háusaðan og slægðan fisk í 11 róðri. Hásetahlutur á JökU, nem- ur um 5 þúsundum króna, fyrir utan lifraiiilut. Gæftir hafa vcrið injög stirðar í marzmánuði. — Jakob. Skíðadagurinn er í dag, en s. 1. ár var í fyrsta sinn stofn- að til merkjasölu um allt land til ágóða fyrir skíða- iðkanir skólabarna. Söfnunin tókst vel. Hér i Reykjavík seldust merki fyr- ir kr. 30000,00, en út um land var ekki nógur timi til undirbúnings og söfnuðust þar um kr. 10000.00. í dag verða seld skiðadagsmerki i öllum kaupstöðum landsins — nema Vestmaiinaeyjum — og i um 20 öðrum byggðar- lögum landsins. Merkið sem í dag verður selt, ei- teiknað af Atla Má og er táknrænt, þar sem gef- ur að líta barn sem er ánægt með skíðin sín á skíðaslóð- um í baðandi sólskini. Hug- niyndin um skíðadaginn er komin frá íþróttamönnum 'og stjórn I.S.Í. beitti sér fyr- ir þvi, að koma málinu í framkvæmd. Féð sem inn kemur renn- ur allt til skólanna, sem síð- an ráðstafa þvi á þann hátt, sem heppilegast þykir. Ýmist (eru kcypt vönduð skíði ásamt öllum skíðaútbúnaði, sem skólinn lánar nemendum skólans, þegar námskeið fer fram og skíðaferð er farin, eða efnt er til byggingar skiðaskála fyrir skólann i góðu skíðalandi. f/ú/a - dóíó w iðferlsftepur Nýja Bió hefir í kvöld frumsýningu á danskri stór- mynd, sem Anna Borg Reu- mert og Paul Reumert leika aðalhlutverkin í. Mj'iidin fjallar um glæpa- mann, er gerir sér að leik að læla stúlkubörn úr skemmti- görðum þar sem þau eru að leika sér og hefir þau burt með sér til þess að fremja gagnvart þeim siðferðis- glæpi. Myndin gengur síðan út á að sýna hver áhrif ó- hamingja þessi gat haft a börnin og foreldra þeirra. Paul Reumert og kona hans leika hjón, sem verða fyrir slíku óláni. Innstæðui Spaiisjóðs Reykjavíkur YIA míllj. krona. Sparisjóðsinnstæður Spari- sjóðs Reykjavíkur og ná- grennis hafa aukizt frá í stríðsbyrjun um nærri 14 milljónir króna, eða nærri fimmfaldazt. Árið 1939 námu spari- sjóðsinnstæður 3 millj. 559 þús. kr. en við síðustu árs- lok námu þær 17 millj. 434 þús. kr. Á s. 1. ári hafa inn- stæðurnar aukizt um 1.179 þús. kr. Á árinu sem leið varð tekjuafgangurinn 179 þús. kr. og rann hann allur i sem haldinn var nýlega voru af hálfu ábyrgðar- manna kjörnir í stjórn hans Yfirlýsing ú útvarpsst jóra. Eitt af dagblöðum bæjar- ins hefir staðhæft, að fyrir- huguð útvarpsbygging eigi að heita útvarpshöll, og enn fremur, að áætlaður bygg- ingarkostnaður muni vera 15 milljónir króna. Fræðsla þessi mun vera í'engin á götunni. Engin ákvörðun hefir enn verið tckin um það, hvaða nafn húsinu yrði gefið, en á frumteikningum cr það kall- að útvarpshús. Áætlaður byggingarkostn- aður samkvæmt núvcrandi verðlagi er um 9 milljónir króna, en óvist er um verð- lag í framtíðinni. í þessu sambandi er fróð- legt að rifja það upp, að Svíar ráðgera nú útvarps- byggingu, sem á að kosta um 25 milljónir íslenzkra króna, en myndi efalaust verða stórum dýrari, cf hún ætti að verða reist hcr á landi, að óbreyttum ástæðum um verðlag. Með þökk fyrir birtinguna. 28. marz 1946. Jóns Þorbergsson, útvarpsstjóri. l>eir Guðmundur Ásbjörns- son, Einar Erlendsson og Ásgeir Bjarnason. Til við- bótar ký{5 svo bæjarráð 2 menn i stjórnina. Leikfélag Hafnarfjarðar sýnir Ráðskonu BakkabræSra. á morgun kl. 8,30. uiiíiiiUAUliLYSAlVÍSI Fermingarfö mtíma Bergstaðastræti 28. Sími 6465. Seljum dökkar kápur með miklum afslætti. Káp usaumastofan DlANA, Garðastræti 2. vön húsverkum óskast. Sérherbergi. Uppl. Laugaveg 46 uppi. Nýkomið: Hvítt og mislitt FLÚNEL og amerískir silkisokkar. Aðalbúðin Lækjartorg. Húsnæði Eitt til tvö herbcrgi og eldhús, vantar mig fyrir haustið. Húsráðendur, er vildu sinna þessu skili tilboðum á afgr. blaðsins fyrir 8. apríl merkt: „R.E.V.".

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.