Vísir - 09.04.1946, Blaðsíða 3

Vísir - 09.04.1946, Blaðsíða 3
Þriðjudaginn 9. apríl 1946 isib Fullkomiö 200 herbergja hótel reist hér á næstunni. Rúmmál hússins verður VAt millj. teningsfet. Viðtal við F. Keally arki- tekt og A. L. Jaros verk- fræðing. Ilrkitektinn, sem teikna á hið nýja gistihús, sem ríki, bær og Eimskip ætla að reisa, er kommn hmg- að til landsins. Hann heitir Francis Keally, og er verk- fræðingur í för með hon- um. Heitir hann Alfred L. Jares. 1 gær hitti tíðindamaður blaðsins þá félaga að máli og innti þá frétta varðandi Iiið nýja Iiótel, sem þeim hef- ir verið falið að gera tillög- ur um. „Eiginlega er ekkert hægt að segja um hið fyrirhugaða gistihús, segði Keally. Fulln- aðarákvörðun um staðinn, sem því er ætlað, hefur enn ekki verið tekin, en allar til- lögur okkar verða að miðast við hann. Þess vegna er ekki hægt að slá neinu föstu í þessu máli." — Hvers konar hótel hald- ið þér að henti okkur bezt'? „Mift álit er, að hér eigi að rísa upp nýtízku hótel, eins og tíðkast viðsvegar um heim, t. d. i Banda- ríkjunum. Það þyrfti að hafa um 200 gestaherbergi, dans- sal fyrir um það bil 600 manns, tvo eða þrjá gilda- skála, ásaml nauðsynlegum eldhúsum fyrir þá. Það, sem eg held, sagði Keally, að henti staðháttum hér vel, er að á neðstu hæð byggingar- innar séu verzlanir, rakara- stofur, snyrtistofur o. þ. h., er snúi út að götu. Tíðkast þetta mjög í Bandarikjunum og er lalinn mikill kostur, sérstaklega með tilliti til þæginda fyrir gestina. Auk þess gæti bílagcymsla verið á neðstu hæðinni, og ætti þar að vera rúm fyrir 50—75 bíla. Er það mikill kostur við nýtízku hótel, að hafa inn- byggða bílageymslu, sérstak- lega hér, þar sem allra veðra er von, jafnvel um hásumar- ið. Frá bílageymslunni gætu gestir hótelsins farið nieð sjálfvirkum stiga upp í sjálft anddyri hótelsins, en það yrði þá á annarri hæð. Þar yrðu skrifstofur hótelsins og hótelstjóra. Auk þess yrði anddyrið búið nýtízku hús- gögnum o. s. frv. Einnig yrðu í byggingunni 12 sér- - - - — - - - - verður hann bæði fyrir hót- elgesti og aðra. Mitt álit'er, sagði Keally, að allir innanstokksmunir ættu að vera gerðir af ís- lenzkum fagmönnum. hverj-1 Einn strokufanganna frá um á sinu sviði, svo að þetta Litla-Hrauni, sá sem braust verði fyrst og fremst islenzkt inn í Kron og var handtek- hótel, er beri svip af íslenzkri inn þar, hefir nú játað á sig menningu og list. Eg myndi innbrotin í Völund, Græn- verða fyrir vonbrigðum, ef metisverzlunina og tilraun eg kæmi hingað til lands og til innbrots hjá Sigurði sæi hótel, sem væri alveg Skjaldberg. eins og þau tíðkast i Banda- rikjunum. — Tilbreytingin í vefnaðarvöruverzlun Kron kvaðst hann hafa brot- verður að vera eins mikil og ist með það fyrir augum að kostur er á. lla sér í betri föt, því hann Eg hygg, að það þurfi um var uja til fara. 120 manna slarfslið ti] þess Mál þeirra þremenning- anna er nú í rannsókn, en að að reka hótel, sem hefir um gildaskálar, er ætlaðir væru '200 herbergi. Er þá aiit upp-jþvi i0knu verður dæmt; nær eingöngu embættis- talið, þjónar, masveinar, maiinu 0g ])eir síðan sendir mönnum þjóðarinnar, sendi- 'skrifslofufólk, sendisveinar, austur ag Litla-Hrauni aftur. herrum erlendra ríkja o. s. frv. Er einnig hægt að starf- rækja þá i sambandi við danssalinn. 1 þessu hóteli yrði hvért herbergi með sínu sérstaka baði. Að vísu er ekki hægt að setja baðker með hverju herbergi, en steypuböð verða með einhverjum hluta eins- manns-herbergjanna, en ker með tveggja manna hei bergjunum. Eg mátulegt væri, að um 82% af herbergjunum séu tveggja manna herbergi og þá 18% einsmanns-herbergi, sem þannig væru útbúin, að urinn rennur í gcgnum eld- húsið á scrslöku fiutniögs- bandi ng er fnlly;erður á leV5- inni úr p-ilí.n :i í .--g ;': þnnn slað þar sít' :i' Larni" Laka hvact mA við honum. Spararþella í'vr írkomulag nnkimi uma o>; vinnu. Ilöfum við inann, Seivi heitir Arlhur W. Dana, i ráð- um með okkur hvað fyrir- !komulag eldhússins snciiir <••*. ' i ¦ .v o(f. er hann einn at jawustu tveir gætu sofio i þeim meðiUi mjög litlum brcytingum. Það, sem tíðkast mest í monnum a smu sv iði. nýjum hótelum í Bandarikj- unnm núna, er að öll hús- gögn og annað í gistihúsun- um er smíðað eins þægilcgt og einfalt og kostur er á. Til dæmis tíðkast ekki leng- ur sérstök sveí'nherbergi í nýjum hótclum. Hinsvegar eru tveir sófar í þeim, sem breyta má með lítilli fyrir- höfn í dúnmjúkt rúm. Auk sófanna cru hcrbergin svo úr garði gerð, að þó að gcst- irnir séu kærulausir í um- gengni, ])á kcmur það ekki að sök, þvj þeirgelaliðtiðsem Eins og skýrt er frá hér að framan, er Kcally, ame.-ís Játaði á sig Rúml. 47 þús. ta. innbrotin. ^ Bamaupp- eldissjóðsins. 1 afmælissöfnuninni til Barnauppeldissjóðs Thor- valdsensfélagsins um mán- aðamótin síðustu söfnuðust samtals kr. 47.655,75. Þcssa daga, þ. c. föstudag- inn 29. marz og sunnudaginn. 31. marz seldust happdrætl- ismiðar fyrir kr. 5500,00. —• Tekjur af sýningum kvik- myndahúsanna námu kr. 2916,00, af leiksjmingu mcnntaskólanemcnda kr.. 1030,00 og fyrir kaffisölu kr. 3209,00. Þá bárust sjóðnum. vcglegar gjafir, svo sem áð- ur hefir verið skýrt frá. Happdrættismiðar til á- góða fyrir Barnauppeldis- sjóðinn eru til sölu í Bazar Thorvaldsensfclagsins, hja frú Margréti Basmus, Hring- hraut 73, hjá frú Ingibjörgu ísaksdóttur, Vcsturvallagötu G og frú Guðnýju Einars- dóttur, Skálholtsstíg 2. — Börn, sem kynnu að vilja. sclja happdrættismiða, eru mjör kærkomin, enda gott l'yrir þau sjálf, þar eð þau afla. sér tekna um leið. Skal í'ólki bent á að kaupa mið- ana,: því um leið ver það peiúngum sínum til þarfrar stofnunar, sem konur Thor- valdsensfélagsins berjast fyrir af fórnarvilja og hjálp- fýsi. Mættu lxJí'uðstaðarbúar lcggjast á éitt um að létta þcirn starfið. lyftudrengir o. s. frv. | ^f letigarðinum komust Eldhúsið verður eins fuli- hch, feiagar meg þyj ag renna komið og hugsast getur. Nú ser ut unl þaugiUé,ga. Hafði er farið að gera hóteleldhús cinn fanganna fengið Íykil i Bandaríkjunum, sem er hjá fangaVeröi til þess að eins fyrirkomið og vélaverk- ieggja þvolt i bleyti uppi á smiðjunum í Detroit. Mat- þvoUai0ftj. Kom hann að vörmu spori aftur og skilaði lvklinum, en mun ekki hafa læst dyrunum á eftir sér. ,Út um glugga á þvotlaloftinu munu fangarnir svo hafa far- ið og siðan klifrað yfir háa virnetsgirðingu, sem er um- hverfis húsið. Amerískt her- sjúkrahús brennur. Aðfaranótt s. 1. sunnudags íylgd með kom upp eldur í sjúkrahúsi tr vcrkl'iu ó ameríska hersins við Voga- ingur, Francis L. Jaros aí stapa á Reykjanesi og brann nafni. Hann niun teikua i>g það til kaldra kola. sjá um allt, sém viðkemur tæknilegu Idiðinni á hóíel- byggingunni. Hyggsl liann uó luota sór- staka geislahiluu i hcrbcjgj- imum, scm nú er n ;o.; að ryðja sér til rúnis. Er hila- Var sjúkrahús þclta byggt úr tugum bragga og brunnu þeir allir. Álján sjúklingar voru i sjúkrahúsinu og tóksl að bjarga þeim öllum. Einn- ig lókst starfsJ'ólkinu að bjarga scr úr eldinum, þótt ekkert eyðilagt. Mcr láðisl að.virk og stjórnast af vcðrátt lciðslum komið í'yrir i Loft^ Sumt slyppi klæðlílið. um hcrbergjanna og strcym-j Sjúkrahús þetta var búið ir hilinn niður í herbcrgin. fullkomnum lækningatækj- Hilunartæki þcssi cr sjáli'- ul11 (lg hrunnu þau öll inni ásamt mcðalabirgðum. Var sjúkrahús þclta, hið geta þess áðan, sagði Keally .unni iiti fyrir. ennfremur, að á neðstu hæð-j 1>l(:'lt er að geta þess, að|s5gastaj cr i)eri,m hafði hcr á inn geri cg cinnig ráð fyrir þessi aðfcrð lil hitunar verð- ian(jj? en sem hctur í'ór var að verði sérstakur vcitinga-'111" sett ' nokkúr hús hér a ]ia,gt ag f]ytja sjúklingana i salur, semsébæðiinnaugcngt hmdi, m. a, i nýju viðbygg- sjúL,-aIiús það, cr flotinn í beint utan af götunni og 'mguna á Kleppi, hæli S.Í.B:S. hcfir, rclt utan við hæhm. úr auddyri bólcLsins. Auk|að Beykjalundi og „Bocke- rm upptök cldsins er ekki hans vcrður nýtízku „vfn-jMlerstofniinina" a« Kcldum flI]ikunnugt ennþá, en talið bar" á neðstu hæðimai o.a,i Mosfcllssvcit. er ao fcvilmað hafi í út frá olÍLlVcl. Drottnifigin verð&ir í Rvík. miESI B-10 annaH kvpld. Samkvæmt upplýsingum, scm blaðið hefir fengið hjá skrifstofu Samcinaða, er „Drottningin" væntanleg til Rcykjavikur annað kvöld milli kl. 8—10. Fór skipið frá Færeyjum kl. 11.30 i gærkveldi. Brott- för skipsins hcðan er ákveð- in n. k. laugardag. Gerður Bandræk- ur úr U.S.A» Samkvæmt upplýsingum, sem utanríkisráðuneytinu hafa borist frá sendiráði ís- lands í Washington, hefir ís- lenzkur námsmaður verið ^fangelsaður og mun . verða ifluttur úr landi végna brots á innflytjendalögunum. Hafdis væntasi- leg n.k. féstnad. „Hafdis", fyrsti báturinn, sem Svíarnir hafa aflicnt, lagði af stað frá Gaulaborg áleiðis til íslands s. 1. föstu- dag. Er bviizl við að báturinn komi til Beykjavikur n. k. föstudag. Hafði hann hætt námi og tckið atvinnu, éa samkvæmt' um. til náms, nema a,ö sér- ; imií'lytjendalögunum,-1 i(•• \\ árt' staktnlkjif?> áé.Íýrifcikendi\ Mn Francis Keally teiknaði þessa fögru byggingu. Myndin er slikt bannað öllum þcim,.sem það leyfi mun vefa mjög erf- af ráðhúsinu í Oregon-fylki í Bandaríkjunum. fá dvalarleyfi í Bandaríkjun- itt að fá. Okkur vanlar nokkra góða í stöðuga vinnu. ¥ikudélagið h. i Austurstræti 14. ¦ ^ veisqora- og 4ii« vantar á (50 toruiá línujiáf' frá Beykjavík. ,Uppk, í riskholJmni.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.