Vísir - 20.06.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 20.06.1946, Blaðsíða 4
 '4 V I S I R Fimmtudaginn 20. júní 1946 VISIR DAGBLAÐ Utgefandi: BLAÐACrTGÁFAN VlSIR H/P Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm línur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan hd. • o Orlagagátan. páa mun þjóðræknishjalið klæða verr en * kommúnista. Myndar liún um þá ekki ó- likan hjúp og nýju fötin keisarans. Kommún- istar hafa valið sér hið svokahaða herstöðva- mál að baráttumáli i alþingiskosningum þeim, sem i hönd fara, þótt öllum sé ljóst að enginn Islendingur er reiðubúinn til að ofurselja land .sitt erlendu valdi, hvert sem það er og hvaðan sem það heinist. Málið hefur verið afgreitt á- greiningslaust af rikisstjórn og þingflokkum, en Þjóðviijinn. hefur skrifað um það grein eft- ir grein, sem ehduðu syo í hátíðlegri yfirlýs- ingu, um.að i öllum þessum greinum hefði blaðið ekki sagt sannleikann, en hann skyldi verða sagður síðar. En rússneskir íslendingar eru til og af ávöxtunum skuluð þið þekkja þá. Fyrir liggur viðurkenning kommúnista um að þeir iiafa farið með ösannindi eða hálfan sannleika i herstöðvarmálinu, en fleiri liggja dæmin fyr- ii- deginum ljosari um þjóðrækni þeirra. Má þar minna á að er gríðasáttmáli gilti milli Rússa og Þjóðverja, töldu merkustu ritl\pf- undar kommúnista hér á landi það vera smekksatriði eitt, hvort 'menn stæðu með éða í móti nazismanum. Snérist þá allur áróður þeirra gegn brezka og bandaríska auðvaldinu. Er griðasáttmálinn endaði i styrjöld milli of- angreindra þj'óða, þá var skipf um tón og nú var nazisminn óargadýr, sem brjóta varð á bak aftur, en brezka og ameríska auðvaldið ágætt fyrirbrigði. Meðan griðasáttmálinn stóð i gildi töldu kommúnistar allan stuðning við Rreta hrein landráð, og gengii svo langt i •áróðri sínum, að herinn varð að grípa í taum- sma, til þess að forða frá áróðri þeirra innan Kinna vébanda. Þegar styrjöldin skall á milli Rússa og Þjóðverja varð öll þjónkun við Breta Onér á landi „landvarnastarfsemi" og verka- anenn voru eindregið hvatlir til að inna slik störf af hendi, auk þess, scm krafizt var beins íramlags af hálfu islcnzka ríkisins, sem end- íiði svo i ki-öfunni um styi'jaldaryfirlýsingu tgegh öxulríkjunum. Ofangreint hátterni kommúnista ber þess vilni, að skyrtan þeirra í þjóðræknismálunum er ekki það þykk, að hana bíti ekkfvopn. Mál- íflulningur þeirra bcr ekki vilni um rótgróna þjóðrækniskennd, heldur öllu frekar star- blindan „húrrapatriótisma" við érlendan mál- .slað. Slík þjóðrækni er cngra launa verð, cn á hæfilégar átölur skilið. Hver maður, sem af hreinum hug berst fyrir hagsmunum lands og ^ þjóðar, er alirar virðingar vcrður, cn hinir eru það ckki, scm hcrjasl fyrir þcim undir yfirskyni þjóðrækni, en meina alll annað mcð ])vi, en uppi er lálið. Fortið kommúnistaflokks- ins er svo rotin, að ýldulyktin nær að upptök- um sálarinnar. Þeir eru manna sízt þess um komnir, að bera sakir á menn, sem bai'izt hafa alla ííð sína fyrir islenzkum réllindum, og staðið beinlinis á verði slyrjaldarárhi öll, ef dslenzkum hagsmunum hefir verið misboðið. Þjóðin má engu gleyma frá fortíðinni þegar þjóðræknismál er uni að í'æða, og þá heldiir ekki þeim árunum, sem síðust eru og sönnuðu ]>ezt skapfestu almennings og ættjarðarást. En er ekki sú örlagagáta auðráðin, hvort kommúnistar hafi verið í þeim hópi? Tveir rithöfunáar Onnur rödd Fyrir vikti, eða nánar tiltekið, si'ð- úr úthverfi. astltiðinn miðvikudag, birti Berg- mál bréf frá „Úthverfabúa" um vöntun þeirra, sem þar búa, á lyfjabúð. Xú hcfi eg fengið annað bréf um þetta efni, að þessu sinni frá „Tilvonandi úthverfabúa": „Þótt eg kalii mig tilvonandi úthvcrfabúa, er eg þó jafn- framt fyrrverandi íbúi í úthverfi, svo að eg veit um hva'ð eg er að tala, cr eg tek undir moS bréfritara þeim, sem lét til sin heyra í Bergmáli fyrir nokkuriim dögum. * Eitt er að. Þeir, sem búa i sjálfum bænum, liafa það út a úthverfin að setja, hve langt' þau sé frá miðdepli viðskiþtalífsins. Það má vel vera, að sú aðfinnsía sé rétt að cin- hyerju leyti, en hún er það ekki að öllu leyti. Þróun bæjarins er í þá átt, að hann dreifist á æ stærra svæði. Það cr eðlilegt og úthverfin hafa þá kosti, að þar er oftast mciri kyrrð eft- ir að degi tekur að halla, on helztu hverfi aðal- bæjarins. En eitt er að: Skorturinn á lyfjabúð- um, sem fullnægi frumstæðustu kröfum. Ljóst er nú orðið að kommúnistar i málefnafálækt sinni ætla að hafa lierstöðvamálið sér til framdráttar i kosning- unum, þótt*aðrir flokkar hafi fyrir löngu lýst yfir því, að leiga fyrir lierstöðvar eða afsal á landi komi ekki til greina. Nú siðasl lýsir forsætisráðhei'ra yfir þvi 17. júni að ekki yrði ljið máls á sliku. Samt sem áður halda kommúnistar áfram að fimbulfamba um málið, eins og þeir hafi sérstöðu j þvi að vera á móli leigu e'ða landsafsali og allir aðrir séu landráðamcnn. En þessi kosninga-áróður þeirra hcfir fallið fiatur til jarðar, ems og loftbelgur sem allur „vmdurhm" er farinn úr. Þeir hafa lckið það ráð að lálast ekki sjá að belgiu'inn sc sprunginn og magna jafnframt þennan and- yana áróður með þvi að taka „orðsins list" í sina þjónustu. Hafa þvi tveir af slynguslu rithöfundum þcirra verið sendii' út í bardagann, ef vera kynni að orðkyngi þeirra gæli einhverju áorkað. Af því að tiltölulega fáir bæjarhúar lcsa Þjöðviljann, verða hcr birt nokkur gullkorn, scm margir mirnu hafa gaman af að lesa. Þau voru riluð í blaðið 17. júní. Þórbergur Þórðarson: „bessari frétt var flcygt út um allán heiminn um þær mundir, or Bandaríkin byrjuðu að knýja á rikissljórn íslands um vigstöðvar hér á landi. ()g það var óskiljanlegt að hún gæti Iiaft nokkurn annan til- gang en að hræða merarhjartað í íslcndingum til að hlaupa undir „hervernd" Bandaríkjanna". Kiljan Laxness: „Mitt í þessu cr talað um að halda þjóð^ hátið. Jafnvel þau blöð sem samþykkja með þögninni, að \cr skulum seld mansali, tala um að vcr étgum að halda þjóðhátíð. En eg spyr: hvernig eigum við íslcndingar að halda þjóðhátið í fclagi við opinl>era glæpamenn, sem vilja selja oldvur til útlanda undir kjörorðinu: það^má ekki minnast á herslöðvamálið.--------Það er alveg sama hvaða í'lokki við lilheyrum ef landið verður svikið undan okkur og við sjálfir seldir mansali. Þeir sem kaupa okkur munu ekki spyrja að þvi, hvaða skoðanir þcssi auverðulcgu þrælar hafi á póliitk". Þelta eru litil sýnishorn"«f því livernig nota má orðsins list í þágu vonlítillar kosningabaráttu, í'lokknuni lil fram- drátlar og höfundunum til loí's og dýrðar. Stækkun flugvallarins Alvinnumáíaráðlierra, Áki Jakobsson, Iiefir lá-tio möl- mæla þeirri fregn, að nokkur ákvörðun hafi verið tekin um stækkun flugvallarins hér i Rcykjavík. Hitt er þó upplýsl og sannað að nú þegar liggi fvrir uppdrætlir, að líkindum gerðir að fyrirskipun flugmálasljóra kommúnisla, um mikla stíckkun vallaiins. Virðist svo sem bollaleggingar um þetta hafi i'arið fram með mikilli leynd og mun ckki hal'a verið gert ráð fyrir að þetta kæmist i hámæli. En fólk J)að scm býr i Skerjafirði fckk fregnir af þessum fyrinWlunum og hclt fjölmennan fund til þess að mótmada þeim. Eins og kunnugt er, liafa flugmálin nú um tveggja ára skeið vcrið algcrlega i höndum kommúnisla. Hvað þeir ællast fyrir í þeini niáluni eða bvaða imdirbúning þeir haí'a á prjónunum, er lítið látið uppi um og munu i'áir vita utan kommúnislanna scm þessu ráða nú. Hclzt er svo að skilja, að í'yrir þeim vaki, að KeflavíkiirflugvöIIun'nn verði ckki notaður í framtiðinni, þólt hann sé ciirn hæfur fyrir milli- landaflug. Engar ráðstafanir hafa verið gerðar lil þess að hagnýta sér völlinn þegar Bandaríkjamcnn látk hann af hendi. Enginn veit því hvort hann verður liagnýttur fram-j * vcgis. Þcssi óvissa hcfir orsakað það, að stærstu flugfclög Liðið. Hátíð sjálfs Menntaskólans var að vi,su heimsins hafa hætt við að lcggja leiðir sínar uiu ísland og valið scr aðra viðkoniustaði. Verður það einu þátlurinn í ráðsménnsku kommúnisla á f lugmálunum hér. Enginn bjosi við góðum árangri þegar þcssi mál voru fengin þéim í licnd- ur. En líkícgt er að hann vcrði vcrri en ahncnnl var ætlað í byrjun. Krafa Það er ágætt út af fyrir sig, að vera tímans. tryggður frá „vöggu til grafar", eins og það heitir á ntitímamáli, en mér finnst, að það eigi ekki aðeins að tryggja menn me'ð lögum, ef ekki er jafnframt reynt að tryggja menn aukalega með raunhæfum aðgerðum til að reyna að lcngja lífdaga ])eirra. Einhverjtmi kann að finnast eg taka fulldjúpt í árinni með þvi að segja þetta, en cg álít að það teljist til raun- hæi'ra trygginga, að mönnum sé lcyfður grcið- ur aðgangur að algengustu lyfjum, að eg minn- isl ekki á hin lífsnauðsynlcgustu. Samtök. Eg held mi, að úthverfabúar geti leyst þetta mál sjálfir, eða a.m.k. komið af stað nokkurri hre^fingu, scm yrði til að hrinda málinu af stað. Hvernig væri til dæmis, að ibú- ar í hverfunum umhverfis Sundlaugarnar, — en þar hefir byggðin aukizt einna mest siðustu árin, — tækju sig saman um að aðstoða ein- hvern ungan lyfjafræðing við að koma upp lyf j»- vcrzlun þar inn frá? Ef menn byndust slíktmi samtökum, ]>á ætti að vcra hægt að sjá þcssu málið fljótlcga borgið." * Enn um „Miðbæingur" Jicfir sent mér eftirfar- 17. júní. andi pistil: ,.í tilefni af ummælum Bergmáls i gær nm ])að, að ekki var flaggað á Lögbergi — eins og sjálfsagt væri — þann 17. jinii, langar mig cinnig til að benda á, að margar fánastengur voru auðar í Miðbæn- uni á þjóðliátiðardaginn. Hin fagra og smekk- lcga skrcyting fyrir framan Mcnntaskóiann naut sín ekki vegna þess, ffS þar vantaði fána á marga stöng. eginféiskóðinrs. í greininni um hátiðahöld Menntaskólans, sem birtist í blaoinu í fyrrad. féllu nokkur atriði niður og eru þeir sem hlut eiga að máli beðnir af- sökunar á þessum jnislökum Auk þeirra. manna sem sagt var frá að tekið heí'ðu ttil máls við skólaslitin töl- uðu einnig þessir: Eiiiniu- ' Einarsson, sem mælti af hálfu síúdcnia frá 10ÍK og tilkynnli, að þcir hcfðu :- kveðið að gefa skólanum málvcrk af Bcssaslöðum. Sigurg'eir Sigurjónsson, lög- fræðingur færði skólanum að gjöf frá 16 ára stúdenlum fundahamar og Sölvi.Blönd- al hagfræðingur skýrði írá því, að 15 ára stúdentar myndu síðar afhenda skól- anum málvcrk að gjöf. liðin, en ckkerl var á móti þvi að láta skrcylinguna við skólann halda sér í heild, þar s'cm hún setti svip á hæinn. Þeila hefir kannske stafað af þvi, að ekki vnrn íi! nægilega margir fánar, en ]>að hefðu iiienn áit að vtta fyrir- fram, svo að þessí mistök hcfðu ekki átt að t'iga sér stað." „Fánamái". Mér virðisi það K'ila að verða hálf- gert „fánámál" úr þessum pistii um fánaleysið á Lögbergi. Það er vist aiveg rétt hjii bréfritaramini, að ekki li'afi verið fánar á ölltim sliingunum fyrir framan Menntaskóianii 17. júni, svo að iiin ágæta skreyling þar naut sín ekki sem skyldi. Að líkindum hefir skortur á fántim valdið, þvi að svo margra var þörf, að vel gat átt sér stað, að ckki hafi vcrið til nægar birgðir á hinu rétta gugnabiiki. En eg held, að það hafi ekki komið nijög að sök, þótt hitt hefði verið skemmtilegra, að hvergi hefði verið atið stöng.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.