Vísir - 26.06.1946, Blaðsíða 3

Vísir - 26.06.1946, Blaðsíða 3
Miðvikudaginn 26. júni 1946 HISIA 3 Mjólkurflutningar í fankbílum. á mjólkurkælingu við Mjólkurbú FBóamanna og Hljólkurstöðina í Rvík. Komið hefir verið upp mjólkurkælingu bæði við Mjólkurbú Flóamanna og Mjólkurstöðina í Reykja- vík. Þetta hefir í för með sér, að mjólkin er bragð- betn og ferskan, en hún hefir venð, a. m. k. á sumnn. Þessi kæliútbúnaður er að vísu ekki eins fullkominn og æskilegt væri. Auk þess hefir komið fyrir að kælingin við Mjólkiirbú Flóamanna hafi brugðizt vegna vatnsskorts, ¦en það eru þó breinar undan- tekningar og hefir mjög sjaldan komið fyrir. Er greinilegt, síðan tekið var að kæla mjólkina, hvað bún er miklu bragðbetrien áður var. Gert er allt sem unnt er til þess að hraða smíði vélanna í nýju mjólkurstöðina, en samt má búast við að afhend- ing þeirra dragist fram úr til- skildum tima. Um . síðustu helgi fór .Stéfán Björnsson, mjólkurstöðvarstjóri, utan til þess, að líta eftir smíði vélanna og reyna að hafa ábrif í þá átt að þeim verði hraðað eftir föngum. Annað, sem horfir til um- bóta i mjólkurmálum okkar Reykvikinga eru væntanleg- ar breytingar á mjólkurflutn- ingum til bæjarins. Að undanförnu hefir mjólkin verið flutt í brúsum bæði austan úr sveitum og of- an úr Borgarfirði. Málmurinn hefir sín áhrif á bragð mjólk- urinnar og því meiri scm málmflöturihn er stærri að tiltölu við mjólkurmagn. Um nokkurt skeið hefir verið rætt um það, meðal ráða- manna mjólkurbúanna, að flytja mjólkina i tankbílum. Er þessum málum nú svo langt komið að Mjólkurbú Flóamanna hefir fengið gjaldeyrisleyfi fyrir 4 slík- um tankbílum, en hver þeirra mun taka um 5000 lítra. Övíst er ennþá hvenær bílarnir koma og verður það a. m. k. naumast í sumai\ Mjólkurbú Borgfirðinga mun einnig hafa áhuga á þvi að afla tankbíla til mjólkur- fluthinga frá Borgarnesi og til neytenda hér í Reykjavík, og það þeim ínun fremur, sem hætt er við að flytja mjólkina með skipi til Reykjavikur. Skipsferðirnar þóttu mjög óhentugar, bæði vegna þess að hitinn í lest- inni hafði ill áhrif á mjólkui-- gæðin og svb líka vegna þess, aö skipið kom óreglulega. i bæinn og stundum, sein mjólkin lá,; af þeim sökum, yfir nóttina i skipinu oig skemmdist þá að sjálfsögðú. Fara nú allir hijólkurflutri- ingar framj með bifreiðum fyrir Hvalfjörð og fyrir bragðið hefir tekizt að fá miklu jafnbétri mjólk cn áð- ur var. Allar þessar umbælur bafa orðið til þess að breytk mjólkurgæðunum til batn- aðar, enda var þess orðin full þörf. a|b Aerofransporf byrjar flugferðir tiS íslands. H.f. Skautahöllin lét rann- saka jarðveginn á lóðarstæð- inu og leiddi rannsókn í ljós, að ekki myndi tiltæki- legt' að byggja skautahöllina þar vegna þess hve jarðveg- urinn er losaralegur. Á þvi ríðui* hinsvegar mjög að byggt sé á föstum og traust- um grunni, því að botn húss- ins er langdýrasti hluti þess og lítilsbáttar missig getur eyðilagt hann með öllu. Fé- laginu þýkir því of mikil á- hætta að byggja skáutahöll- ina á þessum stað, og hefir synjað boði bæjarráðs um lóð þar. Hinsvegar heldur það fast við fyrra boð bæjarráðs um lóðina sunnan Sundhall- arinnar og hefir boðið Reykjavíkurbæ meðal annars ferðir mim stokkhólms og að gerast hluthafi i fyrirtæk- j Reykjavíkur. Fyrst um sinn inu, ef þess yrði óskað, ogjverða farnar tvær ferðir á hinsvegar lof að að minnka j niánuði, útbyggingar skautahallai Örn O. Johson og nokkurir blaðamenn. Blaðamenn átm tat við Lindorm fréttastjóra flugfé= lagsins og sýndi hahn þeim „Skymaster"-vélina og skýrði þeim frá fluginu. Sviar keyptu 6 vélar' af þessari gerð frá Bandaríkj- unum og taka þær 41 far- þega. Áhöfn vélanna er 10 innar, án þess þó að draga úr Við komu flugvélarinnar í gær voru viðstaddir Otto leiksvæðinu sjalfu ef bæjar- Johansson> sendiherra Svia, rað setti fynr sig hvað hus,ð ^ ^^ ^ ^^. tæk! mikið landrýnu. Þetta | malastjóri> Erling Ellingsen er þó því skilvrði bimdið. aði,., ,,,.,. .. T7 1 r-. • .1 f lugmalastjon, Agnar Ko- húsið verði byest á loðinni'. \ TI ,.. „, ... ¦ • ft . foed-Hansen, logreghistjon sunnan sun-' - ^ ¦. Flogið tvisvar í mánuði fyrst um sinn. Laust fyrir kl. 4 í gær lenti á flugvellinum við Keflavík ,Skymaster'-flug- vél, eign Aerotransport A/B, eftir 8 stunda flug fra Stokkholmi. Imanns. Fargjaldið frá Stokk- Með komu þessara flugvél-; bólmi til Reykjavíkur hefir ar eru þar með hafnar flug-jverið ákveðið 690 sænskar króniir eða 1070 ísl. kr. Næsta ferð hefir verið ákveð- in 17. júlí og síðan liklega 23. júlí. Siðar í gær sátu blaðamenn hóf i boði hins sænska flug- félags, ásamt sænsku blaða- mönnunum, sænska sendi- berranum, símamálastjóra og forstjóra Flugfélags ís- lands. iröur hætt viö byggingu SkautaliaiSarínnar? ð Siðustu samningetilraunir ffara fram miili bæjaryfirvaldanna i eg Skautahöllin h.f. Hlutafélagið Skautahöll m hefir hafnað boði B^ej Utvazpsnmræð- urnar Bæjarrrð '' ' 'aviku;-/ hafði þetta di*j .; íiiéSfcrðár fyrir belgina og ákvað þá að fá nánari greinargerð um málið f rá bæjarverkf ræðingi. Á nýafstöðnu ársþingi íþróttasambanchs íslðTíds var eftirfarandi tillaga uin þetla mál samþykkt: „Ársþing íþróitasambands Islands, baldið í Reykjavik í Útvarpsumræðurnar hóf- júnímánuði l!í!6, ákorar á ust í gærkveldi, en seinni bæjarstjórn Reykiavíkur áð hluti þeirra fer fram í kvöld lála SkautahöJl h.fc fá aí'lui- og hefst þar kl. 8,20. Þt)kt nmietMt, lóð þá, sem félaginu vár hpþ- Jiaflega veitt, eða aðra, sem félagið gæti sælt sig við unclir skautaböll, þar sem ánnars ,,, f • A i;VVj ur Magnusson, fjarmalarað- ilessi eru hkur fyrir, að ekkert , °... ^, „J í væðutima Sjálfstæðis- flokksins i kvöld tala: Ólafur Thors, forsætisráðherra, Pét- liyggin muni vcrða úi ]jessa iþróttamannvirkis, bafa mun ómelanlega íu er )ýðr herra, Rjörn Ólafsson, fyrrv. ráðherra, Sigurður Kristjáns- son, alþingismaður og frú ingu fyrir Reykjavík óg land- ið allt." Skí arráðs Reykjavíkur um löð undir skautahöll sunnar- lega í Vatnsmýrinni', vest- an Njarðargötu. Ileldur félagið fasl við fyrra boð bæjari'áðsins um lóð undir slíautahöll á svæð- inu milli Rarónsslígs og Hringbrautar, sunnan Sund- hallarinnar. Hafa hluthaf- arnir samþykkt að hætta við Ijyggingu skautahallarinnar og leysa félagið upp, ef sú lóð fæst ekki. Eins og' frá hefir verið skyrt áður hér i blaðinu buðu bæjaryfirvöldin í Rvk. félaginu lóð undir væntan- lega skautahöll á óbyggða svæðinu sunnan Sundhallar- innar, en laldi seinna að fé- lagið hefði fyrirgert rétti sín- um -til þeirrar lóðar, þar eð það befði ekki hafið bygg- ingu á lóðinni innan ákveðins tíma. Félagið mótmælti Iiinsveg- ar að liafa fyrirgert rétti síit- um til lóðarinnar og hefír síðan staðið i þrefi milli fé- lagsíns og bæjarráðsins um lóð undir Inisið. Nýlcga bauð bæj'arráð fé- laginu Íóð'suhharlega í \ratns- mýrinni, vestan Njarðargötu. Skíðasamband íslands var stofnað í Reykjavík s. 1. sunnudag. Aðilar að þessari sam- bandsstofnun voru þrjú skíðaráð: Skíðaráð Akureyr- ar, Skíðaráð Reykjavíkur og Skiðaráð Siglufjarðar. Þó liumu önnur skíðaráð, sem gcrast vilja aðilar í sam- bandinu bg tilkynnt liafa þátttöku fyrir 1. okt. n. k. skoðasl slofnchdur þcss, og verður þá lialdinn f rambalds- aðalfundur. Kosin var ljráðabirgða- stj'órn ög skiþa Iiana Stein- þór Sigurðsson formaður og meðstjórnendur þeir Einar Kristjánsson Siglufirði, Ein- ar B. Pálsson Rvík, Her- mann Stefánsson Akureyri og Ólafur Þorsteinsson, Rvík. Lj Skammstöfu'n yamBkridíí- ins er SKÍ. Frá og með •degimim í gær ' liækka rúgbrauð, seydd og óseydd og nor- malbrauð um 25 aura hvert stykki. Auglýsti Yiðskiptaráð þetta í gærkveldi. Yerð brauðunna er nú sem hér segir: Rúgbrauð óseijdd 2,Í5, var áður kr. 1.90, rúg- brauð seydd kr. 2.25, var áður kr. 2,00 oy normal- brauð kr. 2,15 var úður kr. 1,90. Síafar hækkun þessi af hækkun á rúgmjöii er~ lendis. Þá hefir blaðið aflað sír þeirra upplýsinga, að þessi hækkun brauðsins hækki vísitölnná um eitt stig.-l mai sd. var einnig auglýst svipuð hækkun á brauði og IréeJ-kað'. visi- tiid.afi þá,eini4g af.þeim orsökum. Auður Auðuns, lögfræðingur. Fyrir Alþýðyflokkinn: Haraldur Guðmundsson, al- þingismaður og Emil Jóns- son, ráðherra. Fyrir Sósíalistaflokkinn: Einar Olgeirsson, alþingis- maður, Sigfús Sigurhjartar- son, alþingismaður og-Katr- in Tboroddsen, læknir. Fyrir Framsóknarflokk- inn: Sleingríniur Steinþórs- son, búnaðarmálastjóri, Skúli Guðmundsson, alþingismað- ur og Hermann Jónasson, alþm. Röð flokkanna verður Sjálfstæðisflokkur, Sósialistaflokkur, Framsókn- arflokkur og Alþýðuflokkur. Umferðir eru þrjár. Fram: Valur cU ¦ 1 a Síðasti leikur Islandsmóts- ins fór svo, að Fram sigraði Val með 2 mcrkum gegh 1 og hlaut titilinn, íslands- meistarai* 194C. Yfirleitt voru liðin íiíjög jöí'n og leikurinn fjörugur. Slrax í fyrri Jiált'leik hófu Framarar sókn, cn Valsmcnn veittu öí'luga mótspyrnu. Er hálfleikurinn var rúmlega hálfnaður, tókst Ellert að skora mark með óverjandi skoti. Lauk svo hálfleiknum, án þess að fleiri mörk yrðu gerð. I siðari hálfleik lá boltinn yfirleitt meira á Val en Fram. Þá tókst Fram að skora tvö mörk, l)æði með skalla. Laiik svo' þessum síðasta leik Is- landsinsmótsins. V í s i r. Nýir. l^upendur f4 blaðið ó k'eypis til naestu máiiaðamóta. —< Hrin^ið f síma 1660.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.