Vísir - 11.07.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 11.07.1946, Blaðsíða 4
V I S 1 R Fimmtudaginn 11. júlí 1940 VISIR DA6BLAÐ TJtgefandi: BLAÐAUTGAFAN YlSJR H/P Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunní. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm línur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan hJ. Síldveiðarnar. tfkip þau, sem taka þátt í síldveiðunum, eru *• óvenju mörg að þessu sinni, og mun tala þeirra rösklega hálft þriðja hundrað. Vegna hins háa verðs á sildarafurðum hafa margir útgerðarmenn varið stórfé til kaupa á veiðar- færum og er talið að útbúnaður á síldveiðar kosti um eða yfir eitt hundrað þúsund krón- ur, enda hörgull á netiim og bátum, og þá ekki spurt um verðið, ef nauðsyn hefur kraf- ið. Fyrir fjölda útgerðarmanna og þjóðarbúið i heild vcítur á miklu að síldveiðin bregðist •ekki, og til þess eru heldur engar líkur. Hins- vegar hafa fréttir borizt um verulegt veiðar- færatjón hjá ýmsum skipanna, en er kastað er á mjög grunnu, er-hætt við að nctin rifni og það svo, að þau eyðileggist mcð öllu, en slíkt tjón verður ekki bætt eins og sakir standa, og er þá úti um vertíðina hjá þeilh skipum, sem fyrir slíku tjóni verða. Er mjög bagalegt, cf verulega kveður að slíkum slys- .itm. — Sjómenn telja veiðiborfur yfirleitt góðar. Þannig er sagt, að nóg sé um rauðátu um veiðisvæðið allt, einnig að vcstanverðu, þar sem lítt hefur orðið síldar varí til þessa. Síð- nstu dagana hafa síldartorfur sézt vaða á Skagagrunni og Húnaflóa vestanverðum og spáir það góðu um að síldin sé þegar komin á miðin og muni halda sig þar citthvað. Hins- vegar hafa engar frcttir borizt af skipum, sem stundað hafa veiði á svæðinu vestan- verðu, enda, er sennilegt að þau leiti þangað i'yrst nú, ei'tir að fregnir hafa borizt af síld á veiðisvæðinu. Flest skipin halda sig um- hverfis Langanes, en þaðan er löng sigling til síldarstöðva á Eyjafirði eða Siglufirði, en Baufarhafnarverksmiðjan getur nú um stund tekið á móti meiri síld lil vinnslu og verða 'skipin því að landa á öðrum stöðum. Erfiðlega hefur veiðin gengið á ýmsan hútt, með því að síldin er stygg, svo sem að venju lætur, er glærátu cr mestmcgnis um að ræða. Af flotanum öllum hafa enn ekki landað 'afla KÍnum nema 50—100 skip, og ber það vitni tirnt frekar írega veiði og crfiða, með því að flest skipin hafa verið marga daga á mið- Knattspyrnu- menn í sveiL upp S. 1. mánudagskvöld fóru seytján knattspyrnumenn sem valdir hafa verið til þess að æfa fyrir millilandaleikinn við Dani, upp í sveit, ásamt þjálfara sínum, Mr. Steele og Mr. McDougall, en hann var fenginn til þess að aðstoða Steele. Munu þeir dvelja utan við þæirín fram j'fir næstu helgi ^LJanaleihirnir : Líkur til að allir miðar seijist Undanfarna þrjá daga hef- ir sala aðgöngumiða að kapp- Ieikunum milli Dana og ís- lcndinga farið fram í Iðnó. Hefir aðsókn verið mjög mikil. Þó verður sölu að- göngumiða enn haldið áfram á sama stað i dag og á morg- Er gott að vita að þetta raVun °8 ættu l,eir» scm áhuffa hefir verið tekið, þvi að á !hafa á að sJa bessa leikL að þennan hátt gefst þjálfara og . tryggja sér aðgöngumiða áð- leikmönnum betra tækifæri ur en Það verSu.r of seint. - til þess að kynnast hvorir Eftir þeim upplýsingum, sem öðrum og likurnar verða blaðið hefir fengið, munu meiri fyrir því, að heilsteypt- litlar likur ul Þess' að nokk" ara lið fáist. urir aðgöngumiðar vcrði eft- -----------------ii' íil þess að selja við iim- „ , ganginn að íþróttávellinum. KannSOkíl'Vegna Aðgöngumiðasalan i Iðnó SlVSSÍnS ertipin bæði í dag og á morg ' á>o hh »<» un klukkan 5—8 e. h a akallagrimi. Rannsókn hefir nú farið fram vegna hins sviplega slyss á Skallagrími s.l. laug- ardagj- Hefir málið að undanförnu verið i'yrir sjórétti Reykja- víkur og var þar skipuð H nefnd sérfróðra manna til þcss að skoða skipið og mun álitsgjörð ' nel'ndarinnar væntanleg innan skamms. 1 sjórétti Reykjavíkur eiga sæti þeir Hafstcinn Bergþórs- son, Þorgrimur Sigurðsson og Jón Bjarnason i'ulltrúi borgardómara. Seðlaveitan nam 164 Skeytaslcipti forseta Mands og forseta Italíu. Forsela ísíands befir borizt svohljóðandi símskeyti frá hinum nýkjörna forseta Italíu, de Nicola: „Jafnframt því að tilkynna yðar bágöfgi, að cg hefi verið kjörinn bráðabirgðarforscti ítalska ríkisins er mér ljúft að senda yðnr, hcrra forseti, vináttu- ikveðiu mína nieð ósk um mium. Hms ber þa emmg. að.gæta, að veniu- , .í r .*"¦ u , -, , ,. , ,, 7 .•. v. , , . ,. ' , . aukiö og larsælt samband Jega hefst sildvciði ckki fyrr en um þctta leyti í maílok s. 1. námu innstæð- ur bankanna erlends kr. 386 millj. og höfðu þá rýrnað í mánuðinum um 12 millj. kr. Útlán bankanna liöfðu aukizt allverúlega i mánuð- inum, eða um 25,5 millj. kr., éri samtals námu ]jau 399 millj. kr. Innlögin llöfðu einnig aukizt nokkuð, eða um 2 tíiillj. kr. svo þau'námu i mánaðarlok samíals 592 millj. kr. Seðlar, sem voru i umferð í mánuðinum námu 164 jnillj. kr., og hefir aukn- ing þeirra þvi orðið 9 millj. kr. Fyrsta möii^- Einars Sturlusonai*. . (í cr fií'ljnn fljóttekinn, cf verulegar hrotur ]íörna,ÍIafa vcrksmiðjur aldrei haft eins góð vinnsluskilyrði scm nú, og má þá ætla, að skip þurfi ckki að bíða svo löndunar, sem oi't hefur, orðið raun á, einmitt þegar allabrot- nrnar hafa verið mestar. Hverjum manni er nú orðið Ijóst, að síld- vciðarnar standa að verulcgu leyti undir ])jóð- arbúskapnum og eru naiiðsyn, cn ekki fjár- glæfrar. Vonandi gefast þær þjóðinni vel að hessu sinni. Verð síldarafurðanna er miklu 'hæmi en bjartsýnustu menn gerðu sér vonir' um, og mun það meðfram stafa af því, að Rússar huðu í síldina, auk annarra kaupenda, sem hefðu gcfið mun lægra verð fyrir afurð- •irnar. Ber að meta slíkt að vcrðleikum og er óviðkomandi allri stjórnmálastari'semi. Aí' >essu leiðir af tur, að bregðist ekki veiðin verð- ur þetta tekjuhæsta síldarúthald, sem dæmi munu vera til hér á Iandi, en flotanum veit- ir ekki af, með því að afkoma hans hefur .verið allt annað en góð á undanförnum árum. milli itölsku þjóðarinnar og íslenzku þjóðarinnar." Forsetinn Iiefir þaklíað kveðjuna. (Fréttatilkynning frá uianrikisráðuneytinu). nn- Tenórsöngvarinn Einar Sturluson heldur fyrstu söng- skemmtun sína í Gamla Bíó í kvöld, en eins og kunnugt er er Einar nýkominn frá söngnáiui í Svíþjóð. Söngskcmmtunin liel'sl stundvíslega kl. 7.15 og verð- ur Páll Kr. Pálsson undir- leikari. Einar stundaði nám í Stokkbólnri s. 1. vetur, m. a. lijá binum nafnkimou kcnn- urum, Josepli Hislop, söng- Sá miskilningur varð í'kennara tónlistarbáskólans frétt umbr.agga-ogkjallara-|þar \ b0>g, og frú Irigeborg íbúðir hér í bæ og birt var Berling, fyrrv/ óperusöng- í blaðinu s. 1. þriðjudag, að konu, en hjá henni nam frú sagt var að hcilbrigðisfull- j María Markan á sínum tíma. trúi hefði lagt fram skýrslur (Kennarar Einars hafa lokið og greinargerð um athuganir lofsorði á rödd bahs („lyrisk matsmanna á fyrrnefnduín tenor av slor skönhcl") og íbúðum. Það er ekki rétt,' sönggáfu („muiskalitel"). því það var hagfræðingui\ Forstögumanni konunglegu bæjarins Björn Björnsson, óperunnar i Stokkhólnri sem samdi skýrslurnar og'gafst kostur á að hlýða á greinargerðina. I söng hans rétt áður en hann Sumar- I júlí og ágústmámiði fara ílcstir í leyfi. sumarleyfi sín og cr þá stöðugur straumur fólks út úr bænum. Fólk cr þá í óðaönn að búa sig út i langfcrðalög. Það má fullyrða að aldrci hafi vcrið búið cins vcl í haginn fyrir almcnning til fcrðalaga sem nú, þvi að auk ýmissa fcrðafélaga sem strfandi cru í bænum og cfna til lcngri og skcmmri fcrða, þi cfnir liin nýja fcrðaskrifstofa til margháttaðra fcrðalaga víðsvcgar um landið. Meðal annars hefír liún tckið upp þá nýbreytni, sem hefir verið mjög sjaldgæf áður, að cfna til hringfcrða um landið, sumpart með skipum og að nokkuru lcyti með bifreiðum. * Þátttaka. Það sem skrifstofunniriður hins veg- ar á' að vita um hjá almenningi cr þátttaka hans i ferðunum. Þctta cr skrifstofunni mikil nauðsyn á að vita með nokkurum fyrir- vara sem og þeim ferðafélögum cp standa fyrir fcrðalögum. Allir þessir aðilar þurfa að gcra ráðstafanir með farkost, fararstjóra, jafnvet gistingu og pöntun á ýmsum greiða. Þess vegna ])iirfa þeij að vita með nokkurum fyrirvara um þátttöku fólks svo hægt sé, að gera nauðsyn- icgar ráðstafanir. * Ráða þarf Kin óhæfa heíir rikt hér að undan- bót á. förmi, .scííi bitnað liefir mjög ój;ægi- lcga á fcrðafélögunum vcgna kæru- leysis fólks. Það er þegar þaS hættir við fcrðir á síðustu stundu, án þcss að úlvcga aðra í sitt farrými. A þessu þarf að taka mjög hart og það myndi scnnilcga nægja að láta fóik greiða t. <L helming fargjaldsins um leið og það lilkynnir þátttöku sína, sem síðan yrði ekki endurgreilt. Fólk ínyndi hugsa sig um tvisvar, áður en þa,í5 hætti við ferð á síðustu stundu, a. m. k. að nauðsynjalausu. * Land- Ferðaskrifstofan þarf að verða mjög kynning. stór og víðtæk stofnun. Henni ætti að vera falin öll landkynning út á við, útgáfa bæklinga um Island og íslendinga á ýms- um málum, að lcita sambanda við liliðstæðar stofftanir erlendis og annað er lyti að því að auka kynni af landinu og vekja áliuga útlend- inga fyrir því. Annað sem ef til vill er þó veiga- mcira er það, að hið opinbera fæli Ferðaskrif- stofunni eftirlit með gististöðum og vcitinga— stöðum á landinu og yfirleitt með öllu því er viðkemur eftirliti mcð íerðalögum, svo sem hcsta- og bifreiðaflulninga, gæði, verð o. fl. • * Allt á Það ber i raiminni brýna nauðsyu sama stað. til þcss að iiér sé cinliver einn á- kvcðinn aðili, sem fólk getur sm'iið sér til, ef það telur sig ])urfa að koma kviirt- unum á framfæri, livort heldur er vegna skorls á gæðum eða vegna þess að verllag l>yki óhæfi- lega hátt. Sá rétti aðili er Fcrðaskrifstofan og ætli inin að reyna að bæta úr þvi sem aflaga fcr, en kæra Vægðarlaust þá sem þrjózkasl með því að okra ¦> f""?iamönmim eða selja of dýru verði illán greiða. * Áætlanir. í áætlunarbæklingi sem Ferðaskril'- stofanliefir nýlega gefið út, þar sein ferðalaga hennar er getið, biður hún fólk, ef þaS liafi yfir einliverju að kvarta t. d. gistingu, veit- ingiim, farkosti eða öðru varðandi ferðalögin, að koma kvörtunum sínum á framfæri við Ferða- skril'stofuna. Hún áminnir ferðafólk cinnig um að kappkosta góða uingengni, sýna gróður- og dýralífi fyllstu nærgætni í hvívetna og ferðast sem unnendur móður náttúru. Vafalaust hefir umgengni fólks úti í náttúi'unni batnað með auknum ferðalögum. Það liefir vanizt þvi að taká tillit til fegurðarinnar og njóta hennar, en spilla henni ekki með því að slíta upp blóin eða annan gróður, d'repa dýr eða skilja eftir rusl úti á víðavangi.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.