Vísir - 17.10.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 17.10.1946, Blaðsíða 4
V I S I R Fimmtudaginn 17. október 1946 DAGBLAÐ Útgefandi: BLAÐACTGAFAN VlSUl H/F Ritstjórar: Krietján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm lkmr). Lausasala 50 aurar. Félagsprentsmiðjan h.f. Frestux á illu er bmlm. lingflokkarnir hafa allir skotið sér nndan raunhæfum aðgerðum í dýrtíðarmálunum svokölluðu, en sumir þeirra hafa jafnframt lýst yfir, að frcstur væri á illu beztur. Þrátt fyrir markaðshrun hefur útgerðinni verið haldið uppi með beinum verðlagsákvæðum á sjávarafurðum, stvrk ríkisins eða halla- rekstri í ])águ smábátaútvegsins og öðrum .slíkum ráðstöfunvim, sem miðaðar hafa vcrið við líðandi stund. Þrátt fyrir allar þessar að- gerðir og milljónatop ríkissjóðs, hefur af- .kóma smábátaútvegsins verið slík, að hann heftir ýmist verið rekinn með beinum halla eða rétt borizt í bökkum og getur nú engar byrðar á sig tekið. Sama mun saga frysti- hús-anna í öllvun aðalatriðum. Þau gela ekki greitt það verð fyrir fiskinn, sem útvcgsbænd- ur þurfa að fá og bankarnir hafa ekki fé til ¦að standa undir starfsrækslu þeirra á slíkum grundvelli, enda myndi slík meðferð spari- fjar þjóðarinnar vart þykja forsvaranleg eða A'iðurkenningarverð. Stórútgerðin hefur verið rekin með lialla írá þvi er suirsarverð var sett í Bretlandi á síðasta vori. Ymsir útvegsmenn hurfu þá að því ráði, að láta skipin fiska í salt, en cink- nm hefur slík veiði aukizt síðustm mánuðina. Ni'i standa svo sakir, að vafasamt er hvort yllur þassi fiskur er söluhœf vara, þar eð hann hefur legið pakkaður um margra mán- aða skeið, en auk þess hefur hlaðist á hann slíkur kostnaður í landi, að óbærilegt mun rreyhast útgcrðinni og baka Jicnni stóríellt tap; Var syo komið í ágústmámiði síðastlion- unij að greindir og glöggir útgcrðarmcim iusu heldur að halda skipum sínurn úíi á veiðar í ís, þrátt fyrir fyrirsjáanlegan halla- o-ekstur, en láta þau veiða í salt, scm þó var 'ú limabili lalið æskilcgra. Þégar svo er komið hag útgerðarinnar, cr hætt við að þréngja taki að á öðrum sviðum .atliafnalífsins. Fjármagn cr baldið gæti uppi hallarekstri er ekki til hjá þjóðinni, en það íefur ef til vill ljósast sézt í lánsútboðinu "vegöa nybyggingarframkværnda, enda num það ljóst háfá runnið þá upp fyrir koimnún- istum, að timabærl veeri að fíýja frá stjórn- Jaæyéí þjóðarskútunníir. Þeir fara ekki lengur dult með bversu aívinnulífi í landhm er kom- ið, og vita að orðtakið: ..FVesíur á illu cr bezl- nr" réttiætir aí tð ckki lcngur. Þess- ir mcnn érú ekki gx-ckbr þchn manndómi. að ]>eir bjóði erfiðlcilamum byrgkíh og viður- kenhi ]>;'• síaorcynd, áð þjóðin Vécður öll að sameinást í.einu snörpu átaki til þess að réfta við atvinnureks'.urinn í Iandinu ot; tryggja frarn'tíS hnns. Það verður ekkí gert mco iYörn mótí cn að visitalan vérði lækkoð allveruléga, ea ja/nfrarrit gerðar náuðsyfliegar ráðstafahir, lil að citt gahgi ýfir alla, en þó svo að hvcr berj byrðárnar cíti-r megai. Almcnningi er ljós þorf slíkra ráðstafara og fáir myndu skorást undan skyldurium, éf ckki kæmi á- TÓöur niourrifsaflanM til sögunnar. Komm- únistar hugsa sér að starida gegn öllum við-. icisiiaráformum. ;if því að þeir halda, að ; '•'!'! ktinni að afla þcim fylgis. Álöldn cru &k.:mint uadan og óiíraflýjaniag, cn þá munu kqmmúriistar yarla teljast öfiindsver'ðir af siuuin Iilut......... Berjatínsla arivænleg á Norðurlöndum* Norskt berjaævintýri veit- ir gullstraumi til fátækl- inga. Ein verkamannafjölskylda gctur á fáum vikum tínt ber fyrir hér um bil 15.000.00 kr. Vinnukrafturinn hverfur frá lainlbúnaði og skógar- Jiöggi. I norsku skógunum hefur vaxið óvenjulega mikið af berjum í sumar. I Austur- dal voru 110 járnbrautar- vagnar, hlaðnir bjerjum, flutt- ir til berjavinnsluverksmiðju á einum degi. Berjavinnslumennirnir eru cinkum skógarhöggsmcnn, smábændur og vinnumenn. en þcir hafa græll miklá pe:i- inga. Það er ekki óalgengt, að skógarhöggsfjölskylda haí'i tint fyrir 12-15000.00 kr: á þeini fáu vikum, sem borja- tínslutíminn stcndur yfir. Ein lijón tíndu fikjuber fyrir 2*5.000.00 kr. á 10 dögum. Meðan bcrjalínslan slóð sem hæst, sóltu 22 vörubilar fíkjuher fvrii- % milljón króná. Bei-jaævintýrið hefur haft alvarlegar aficiðingar fyrir skógarhögg og landbúnað. Skógarhöggsmeun, scm cru vanir að þéna 2000.00 kr. á ári, gela skapað sér talsvert stofnfé með berjatinslu. Hingað til hefur berja- tínsla verið ígriiavinna, en nú er hún allt í einu orðin alvinnuvcgur, sem sviftir aðra atvinnuvegi vinnukrafti og vinnuaflsskorturinn cr til- finnanlegri en nokkru sinni fvrr. Nýir kaupendur Vísis fá blaðiS ókeypis til næstu mánaðamóta. Hringið í síma 1660 og tiIkynniS nafn og heimilis- fans. Héh-eshSha vemtttun Vesturg-ötu 17. Kvikmyndaþankar. íbúðarkjallan og rishæð í húsi í smíðum við Laugarneskirkju. ' Eiinfremur 5 her'oergja íbúS í nýiii húsi, sem til- búm er til íbúðar, nú þcgar og 3ja herbergja íbúðir í nýju húsi, sem tiíbúnar verða til íbúðar nálægt áramótum, eru til sölu. — Upplýsingar geíur xSalauin syóiiáion íidi. Vesturgötu 17 — Sími 5545 „G. Á." skrifar Bergmáli þá umkvör*un, sem hér fer á eftir: „Eg get eliki látið hjá líða aS skrifa þér nokkrar línur til viðbótar við það, sem skrifað hefir verið um miðasölu bíóhús- anna hér í bænum í rabbpistlum blaðanna. Sú skemmtun, sem cg met meira en aðrar, sem þessi bær hefir upp á að bjóða, er góð kvikmynd og mtinu áreiðanlega vera margir mér sam- mála um það. „Frekjurnar". Vil eg nú fara nokkurum orðum um „frekj- urnar", sem þyrpast utan um biðröðina, sem safnazt hefir fyriir framan miðasölugatið. „Þær" veifa þar seðlunum framan í þá, sem fremstir standa og biðja þá að kaupa 2—3 miða fyrir sig, í staðinn fyrir að ganga aftur fyrir biðröð- ina, taka sér stöðu þar og bíða, þar til röðin kemur réttilega að þeim. Finnst mér þetta slík dæmalaus ósvífni og vart þolandi lengur af þeim, sem prúðmennsku sýna og skipa sér í röðina. Allt uppseít. Tvívegis, er eg hefi ætlað í bíó klukkan fimm eg tekið mér steðu aftast í röðinni, taldi eg 20—30 manns, sem komu á eftir mér og fengu þeir allir miða með hjálp þeirra, sem fremstir voru, en við sem aftastir vornm (6—8 öftustu menn) fengum enga miðo, því að þegar við kornum að miðasölúgatinu, var allt uppselt. Ef slíkur ómenningarbragur fær að halda áfram, veit maður áreiðanlega hvers komar orð Islend- ingar fá á sig. hjá útlendingum, sem sjá slíka frekju. Hvað er hægt að gera? Hvað er hægt að gera,»til þess að útrýma þessuTO ósið? Þessum ósið gætu þeir útrýmt, sem biðröðina mynda, með því að harðneita að taka við peningunum hjá „frekjunum", hvort sem pað eru kHnningjar eða vinir, því að með- an einhverjir í biðröðinni taka við peningum af „frekiunum" fil að kaupa miða fyrir „þær", mun þessi ósiður haldast. Þess vegna skora eg á alla, sem álíta að almenningur eigi að vera afgreiddur í réítri röð við miðasöluna, að taka ekki við peningum af „frekjunum" í framtíð- inni. Þá m«n þessi ósiður áreiðanlega leggjast niður af sjálfu s«r." Álit ótlendinga. iómaháom Bankststrasti 14, sími 4957. kommr aítur og Bergmal er hví sammála, að benna ósið ætti að kveða niSur engu síður en marga aðra. Þo verður ekki sóð, hrers vegna það er svo þnngt á metunum, að við fáum á okkur óorð hjá »t- lendingum fyrir þetta. Ósiði á að berjá niður, hvort sem útlendingar verga varir við þá eða ekki. Maður á ekki eingöngu að vera kurteis annara vegna, held«tr einnig sjálfs sín vegna, því að þá er maðurinn einnig kurteis við sjálf- an sig. Það er einmitt áaskilegt, að fleiri tentji sér að vera kurfeisir við sjálfan sig en eru það jafnan. B5SraSir. Atiitnrs væri víst ekki mikið á móti því, »5 raunar sjkílfsagt, nð i'óik skipaði sér i biðröð víJSar e» við kanp í bíómiðum. TiJ dæmis væri ekki úr vegi, að fólk myndaði biðróð við mjólk- urbúðirnar,' því að þar er nú sögð meiri ös en ol't áður, vegna þess að fólk 6ttas>t. að mjólkiit sé mjerg af skornum skammti. En í stað þess að skipa sér í raðir, ryðst hver ssm betur get- iit og brýzt um á hæl o% hnakka. Fyrirrayná. ÞnS he'fir lengi verið vitað, að ein mjólkur- búð í bænum — í Vesturbænum — er fyrir- mynd í þessu efni. Þar skipar fólk sér alltaf í rSð og afgreiðslan gengur greiðlega og' stymp- ingalaust. MeS gíðri santTÍnnu vtðKkiatavinanna og afgreiðslustúlknanna ætti að vera hægt að koma á þessu fyrirkom«lagi í hverri mjólkur- búð. Það' nvundi koma áér vel fyrir aUa, ekki aðeins fytjir þá, sem kaupa, heldur e-iienig fyr- ix þá, sem afgreiða. .... ......

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.