Vísir - 04.12.1946, Blaðsíða 3

Vísir - 04.12.1946, Blaðsíða 3
Miðvikudaginn 4. desemher 1946 VISIR Ef£' £|f Ili* HÍÍIlIl* {verzlunina qg sagði mér frá fe? S3k* -á'**. áfomum sínum. Hann cr ftniiogustig. 1 mjög VOIlgóður mcð að Yerzl. Ei' bér gangið niður un sem þessi verði vinsæl, Smiðjustíginn mui.uð þér því mai'gir vilja heldur gcta rekast á einu?+u verzlunina' séö úrval aí' málvcrkum 02 hér Lbæmrm, sem aðallega öðrum listmunum vmsra -t, ' -w^. ' ¦ "-' verzlar ¦ méð lendra og innlendra ¦ listaverk er- lista- ¦' • manna. Valur Norðrial, scm dvalið hei'ir lengi í Danmörku og rckið vcrzlun þar með lisla- vcrk, málverk og aðra list- mnni, rckur verzluirina og er það ætlun hans, að hafa hstmanna á cinum stað, held- ur en að þurfa að fara tii Iistamannanna sjálfra. Það er og einnig að sumu leyti heppilegra fyrir listamcnnina sjálfa. Mér lizt vel á þcssa hug- mynd þína, sagði cg við Val. Þú þarft að kappkosta að ávallt til málverk eftir scm hafa allt af nægilegt úrval á flesta íslenzka málara og í boðstólum svo menn viti jafnframt hafa á boðstólum I með vissu er mcnn komi til 1 ýmsa útskorna muni. | þin þurfi ekki annað að fara. Eg leit til hans f'yrir ' „Þao er einmitl það", svaraði nokkru og sýndi hann mér Valur, eg hafði hugsað mér .Liðnir clagar' „Liðnir dagár" heitir ný bók, sem koniin er í bóka- búðir fyrir nokkrum dögum. Höfundu ' bókarinnar er Kriíríri1 ÓlafsriotuV1 Mixa, dóttir 'Ol'áfs' héilins Björns- sónár ritstjóra. Bókin fjallar lim það sem á daga höTundar hefir drifið crlendis, cn Kat- rín hefir verið búselt öll stríðsárin i Austurríki. Bókin er f jörlega og lii)ur- Icga skrifuð og er ckki ólík- Icgt að marga muni fýsa að lesa hana. að fólk þyrfti aðeins að ganga niður Smiðjusííginn og þá i'engi það, það scm það væri að lcila að." &œjaitfcéttit KvöMiits*áíaii Innan skamms nuin uýii úlgáfufyr- irlæki, cr neí'nist KVÖLDCTGÁFAN, hcfja starfsemi sína. Hefir. húr. tek- ið sér i'yi-ir henriUf, ifð sjá isi.nzk- um lescndum fýrlr skehfriviilegu lestrarefni við scm fléstra hæi'i, og koma að jal'naði út þrjár bækur saman cinu sinni i mánuði hverjum nema júlí og ágúst, 0« vorður stærð þeirra samanlagt eígJ minnJ en 23 —26 arkir mariaðarlega> Hvær ai' hverjum þrcm hókunum vcrða ym- ist lcttar og spennaiKli skálriMÍgur eða annað skemmtici ni, éi: liin þriðja verður valin úr flokki sígildra skáld- rita. Þannig í'á Iyseifílur [tegai á fyrsta ári vandaða og niyndskrcyíla útgái'u, örlitíð stytla, af Sögiim her- iæknisins, í nýrri þýðinguí scm Tóim- as¦ Guðmu'ndsson hefir tekið að sér aö gera, og hefst#útgáfa þcirra þcgar með í'yrsta l'l. Yerð hvcrs flokks, 3j'á hóka, er, a.ð óbreyltiUTi pre::íkostn- aði, kr. 30,00 íil áskrifendfi, en ann- ars kr. 36,00, og má fullyrÖa, að ó- dýrarj bækur séu ckki gefnar úí hé'r á landi. Riustjórn úlgáí'uimar ánnast ííaraldur Á. Sigurðsson leikari. Þcss rriá gcta, að sncmma ;i áriijú hirtist áhrifamikil íslenzk leynilögi cghi- saga í'rá Reykjavík, eftir íslenzkan slvaldsagnahöfund, cr ckki vill láta nal'ns síns getið, og eru lieiri slíkar væníanlegar síðar mcir. Þá stendur cinnig til, að í þjessu safrij veroi smám saman preníaoii' þeir skopleikir (revýur), sem náð haí'a mest- um yinsældum á uridariförnúm .'.niin Lóks má geta þess. að skemrhtirit Kviild- úlgái'unnar, sem nefnist MÍNKi'íílNN, verður sent föstum áskrifcndum, þi'iin að kostnaðarlausu, og verður rit þcíia ckki lil sölu sérstaklega. Vænlaníegir kaupendur 01 u ^insamlcga beðnir að scnda áskril'lij' sinar í pósíhólí' 65 eða beint til afgreiðslu^iaarisins, Indriða Halldórssonar, Franuiesvcg 23, simi 6819. Einnig verður áskr'ftuín veitt móttaka i síma 7508. í þeirri von, að oss tákis! að fjera útgáfuna svo úr garði, að liún ni'vri falla lesendum vel í gcð, kveðjum vcr yður. með vinsemd i><J viiðiníni. Ur Sogum herlæknisins. jPósíhólf t 5. Reykjavík. Eg undirrit. . . . . . gerist hénneð áskrifandi að hókum KVÖLDlS'l'GÁK- UNNAR árið 1947. Nafn ....................................................... Heimilisfang lU.'i'Uriii II! Veðrið úti um land. .. Reykjavik ASA 4,.hiti 3 st. Bol- ungavík AN'A 2, hiti 1 st. Akur- eyri logn, hiti 4 st. Dalatangi logn, — 1 st. Loftsalir í Mýrdal NA 3, hiti 3 st. Keflavíkur-flugvöllurmn SA 4, hiti 4 sti . Söfnin: Landsbókasafnið er opiS milli kl. 10—12 árd., 1—7 og 8—10 siðd. Þjóðskjalasafnið er opið milli kl. 2—7 síðd. Bæjarbókasafnið cr opið frá kl. 10—12 árd. og 1—10 siðd. — Útlán milii kl. 2—10 síðd. Hafnarfjarðarbókasafn í Flens- borgarskólanum er opið milli 4 og 7 og 8 og 9 stiðd. Afmæli. Tómas Sigurðsson úlgerðar- maður frá Norðfirði er sjötíu og fimm ára í dag. Hann dvelur nú á heimili döttur sinnar, Brú, Þo'r- móðsstöðum i Skerjafirði. Útvarpið í dag. Kl. 18.25 Veðurfregnir. 18,30 i's- lenzkukennsla, 2. fl. 19.00 Þýzku- kennsla, 1. fl. 19.25 Þingfréttir. 20.00 Fréttir. 20.30 Kvoldvaka: a) Sigfús Jobnsen bSéjarfógéth Úr sögu Yestmannaeyja. (Þnlur flylur). b) Teitur Ilarlmann: Stökur og kviðlingar. c) Ásninnd- ur Helgason frá Bjargi: Frá Jóni glimukappa i Gerði. — Frásiigu- þáttur, (Þulur flytur). d) Sig- urður Jónsson frá Brún: Kvæði. 22.00 Fréttir. 22.05 Harmoníkulög (plötur). 22.30 Dagskrárlok. Byggingafélag verkamanna heldur aðalfund sinn næslk. sunnudag í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu, og befst kl. 1.30 e. h. Auk venjulegra atSalfundafstarfa verða þaf lil umræSu lagabreyl- ingar, svo og ÖniiUl' mál, sem upp , kunna að verða borin.Félagsmenn geta fengið liilögur þær um laga- breytingar, sem fram verða lagð- ar á fundinum bjá gjaldkera fé- lagsins, Meðalbolii 11, daglega frá kl. 8—10. Þá eru menn og á- minntir um að greiða félagsgjöld sin fyrir fundinn. Aðalfundur V. R. í frásögn af aðalfundi Verzlun- armannafélags Beykjavíkur, sem birtist i blaðinu í gær, voru tvær óskyldar tillögur taklar sem ein. Fyrri tillagan um að hefja al- menna fræðslu um vcrzlunarmál o. s. frv., var borin ffara af Lúð- vik Hjálmtýssyni o. fl. — Or siðari tillögunni, sem Konráð Gíslason bar fram, hafði fallið uppbafið, sem var svohljóðandi: „Aðalfundur V. B., haldinn 2. des. 1940, samþykkir að verja allt að kr. 25.000.00 -tíl kaupa á vaxta- bréfum stofnkmadeíldar sjávar- úlvegsins. Jafnframt beinir fund- urinn eindreginni áskorun til verzlunannanna, o. s. frv. Samtíðin, desemberheftið, hefir blaðinu borizt mjög læsilegt og fjölbreytt. Kfni: Afmæiisrit eftir Sigurð Skúlason. Kvæði eftir Sumarliða HaJIdórsson. Slarfsemi Fornrita- félagsins eftir Jón Ásbjiirnsson. l:m golf eftir Gisla Ólafsson. Notkun hljóðfæra eftir Bobert Abraham. Tvö andartök (saga). Bókarfregn eftir ritstjórann. ís- lenzkar mannlýsingar XVII. Krossgáta. Þeir vitru sögðu. Gam- an og alvara. Nýjar bækur o. 111. fleira. Farþegar með e.s. „Horsa" frá Leith til Bvikur 1. ]). m.: Hr. og frú Heg- geseth og barn, frk. Kinarsdóttir, frú G. Harvey Marr. Magnús Vig- lundsson, br. Frcderick Ihnvard, Hjörtur Ekljárn. Næturlæknir er í Læknavarðstofunui, ^imi 5030. Næturvörður ¦ er i Lau'gavcgs Apóteki. Sími 1018. Veðurspá fyrir Bcykjavik og nágrenni: Vaxandi A og SA átt, sumstaðai' slormur þegar Jiður á daginn. Bigning öðru livorti. „Dýraverndarinn", 5. og 0. tbl., er kominn út, og er hvert hefti um 40 bls. í báð- um þessum beftum eru góðar og ertirtektarverðar greinar, og svo eru þau einnig skrcylt mörgum og fallegum myndum. Á mcðal efnisins i 5 .tbl. er þýdd saga um islcnzkan liest í Danmörku með myndum,og einnig er minnzf: þar á slæma framkomu smá- drengja, scm kösttiðu grjóti i Ugfl'- ana á tjörninni i Beykjavik, ¦— en þessa atviks bafði vcrið getið i pistlum Morgtmblaðsins „Úr daglega lífinti". í 6. tbl. er frá- sögn, er nefnist „Gæða-gripur" eftir Böðvar Magnússon, lirepp- stjóra, og svo grein um bókina ' „Horfnir góðhestar" eftir Ásgeir Jónsson frá Gotlorp. Dýravernd- arinn kemur út að minnsta kostí 8 sinnum á ári og afgreiðslu og innheimtu Jdaðsins ananst Hjört- . ur Hansson, Bankastræti 11 (mið- hæð), pósthólf 566, líeykjavík. „Dýraverndarinn" kostar nú 10 krónur á ár'i, og það sem til er af eklri árgöngum er selt fyrir 5.00 kr. árg. Farþegar með m.v. „True Knot" frá Bvík til Ncw York 2. þ. m.: Gunnar .). Björnsson, Bcrgur E. Pélursson, Sleinunn L. Stimarliðadóttir, Sig- riður Guðmundsdóltir, Gróa Mar- grét H. Jónsdóttir, Hjálmar Finnsson, Doris Finnsson með 1 barn. HreMgáta hf 3 ?í »—r—T---------A,",.--,— 1 3 3 5 (9 1 8 14 f%W |Bii IS > Skýringar: Lárétt: 1 Matreiðsluher- bergi, 5 brim 7 hindi, 9 sér- hljóðar, 10 umslang, 11 elsk- ar, 12 keyr, 13 ríki, 14 ætt- ingi, 15 hcilunni. Lóðrétt: 1 BaiiYæna, 2 á slcða, 3 veizla, 4 atv.o. 6 á- hald, 8 kvcikur, í) kona, 11 eldstæði, 13 vafi, 14 úttekið. Lausn á krossgátu r;r. 378. Lárétt: 1 Engill, 5 ung, 7 gosa, í) R. ()., 10 lit, 11 rák, 12 að, 13 Jóna, 14 gos, 15 riauður. Lóðrélt: 1 Etígland, 2 gust, 3 ina, 4 L. G., 0 pokar, 8 oið. 9 Rán, 11 Rósu, 13 joð, 14 G. U. i.ino/: rrríÍ9Íaio4 r.'.i. ¦<¦-.!¦ :m; ¦u:lmi);sil>i:,} iiij.iJi) <>i; .aui.Oi/ uiii.'olrn! Bezt að auglýsa í Vísi. i nii'slj ,ii<".-',A'ii;ií-'.' .i níusiiéd Öiv luuti <; a \d : ¦

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.