Vísir - 18.02.1948, Blaðsíða 8

Vísir - 18.02.1948, Blaðsíða 8
'Lesendur eru foeðnir a9 ) 'thuga að s m á a u g l ý «- iagar eru á 6. síðu. 'Á Nrciarlæknlr: Sfmi 5030, — Nflptnrvörður: iagólfs Apótek, sími 1330. Miðvikudaginn 18. febrúar 1948 M sem áður vars Flut ningaskipin bíða eftir síIcL I morgun var veiðiskipum í morgun beið ekkert veiði- skip eftir losun hér í höfninni og hefir það ekki komið fyr- ir lengi. Nú biða hér fjögur flutn- ingaskip eftir síhi, en áður þurftu veiðiskipin oft að biða svq dögum skipti eftir losun. Þetta stafar af því, að stöðug- ar ógæftir bafa verið í Hval- firði undanfarið og engin síld, svo teljandi sé, borizt-að. I gær og í fyrradag var veður nijög slæmt í Hvalfirði ¦og gátu skipin ekkert aðbafzt. 1 rnorgun var veður eitthvað sfcárra og frétlist þá, að nokk- u>; skip voru með báta sína úf og að kasta. Fjögur flutningaskip biða nú eftir síld eins og þegar er Sftgt. Skipin eru Knob Knot, Pólstjarnan, Banan og Sæfell fiá Vestmannaeyjum. Búið er að setja allmikið magn í Knob Knot, en hin flutninga- skiþirí eru syo að segja tóm. t cnorgun var verið að losa .siðustu fjögur síldveiðiskip- io, sem í höfninni lágu. Þvi verki var lokið um kl. 11, að því er Vísi var tjáð. S. 1. tvo sólarhringa hafa þessi skip komið með síld: Grindvíkingur með 700 "mál, Hugrún 900, Sævar NK 250, Viktoría 550, Helga 1350, Sigurfari BA 600, Skeggi 950 og Skíði 50 mál. Nokkur. af þessum skipum hafa beðið í Kvalfirði eftir hagstæðu veðrí til þess að komast til iavíkur. engin síSd í siina. B33 U N. k. þriðjudag verður frumsýning á Menntaskóla- leiknum 1948. Leikurinn nefnist „Allt í hönk" og er eftir Noel Coward. Á írummálinu nefnist leikur þessi „Hay Fever". Hann var saminrí árið 1925 og sýndlír i London sania ár. Vakli liann slrax mikla at- hygli og hefir siðan verið sýndur víða um lönd, í Bandarikjunum ,mjög oft sérstaklcga af háskólastúd- enlum og notið óskiptra vin- sælda þeirra, sem liann hafá seð. „Allt í liönk" ei- gaman- leikur'og hefir Bogi Ólafsson yfirkennari snúið honum á islenzku. Leikurinn verður sýndur í Iðnó og annast Lár- u.s Siguri)jörnsson rilböfund- Ur leikstjórn. Sökum annríkis nemenda, sem fram koma í lciknum, mun bann aðeins verða sýnd- ur fjÖrum siunum. Árbók Ferðafélagsins kemur út í vikunni. 7irginia Greys lék fyrst í kvikmyndhmi „Kofi Tómas- íí' frænda" — hún var þá aðeins 9 ára. Nú hefir hún iengiti nýtt hlutverk í kvik- iríyhd, er nefnist „So thi^, is New York". Fallegir fótlegg- ir hénnar og ljósu lokkar hafa unnið hylli kvikmynda- húsgesta. Árfoók F'erðafélagsins fyr- ir árið 1947 kemur út næstu daga og verður afgreidd til íélagsmanna á skrifstofu F. i, síðar í vikunni. Fjallar hún am Dalasýslu og er höf- usdur hennar Þorsteinn Þor- i úeinsson sýslumaður. Höfuridur skiptir bókinni 12 meginþætli. Fjallar sá í'yrsti um staðhætti Dala- iýslu og segir þar frá land- kostum og atvinnuvegum, sögufrægð og sögustöðum, hreppaskipun og landnámi i Dalasýslu. Næsti kafli segir f'rá leiðum Öttast brezkt 4000 kr. uðust á afóm- sýningunhi. Á atómsýningunni í gær- kvöldi söfnuðust samtals um 4000 krónur til barnahjálpar sameinuðu þjóðanna. Sýnd var kvikmynd um ástandið í sumum Evrópu- áleiðis til eyjarinnar Kúba en það befir ekki komið fram ennþá og þykir þvi ólíklegt Fimm brezk herskip erujað það sé ofansjávar. Ekkert lögð af slað lil Gibraltar til hefir heldur spurst til skips- þess að taka þar þátt í ár- ins síðan það lagði úr höfn í , . p' JO D löndunum og vakti hún mikla smalestir að stærð, hafi far-1 ., ,. „. .. , 'athygh. hlestir, sem a sýn- inguna komu, lögðu eitthvað af mörkum til barnalijálpar- innar, auk aðgangsejrrisins. ^Vegna mikillar aðsóknar .verður svningin opin i kvöld ivnr 2o doguin frá London . ."lí'^on n rz- * i\ .......... ö . . fra kl. 7.o0—11. Kjartan O. izt. Skipið var á leiðinni til! Kúba frá London og var á-' höfn þess 43 menn og voru I þeir allir brezkir. Skipið fór' Bjarason sýnir Heklukvik- mynd kl. 8.30 og kl. 10. legum vorlieræfingiim. Bretlandi. Gufuvirkjun í Hen Fyrir dyrum standa ítar- fegar jarðlagarannsóknir í Henglafjöllum og nágrenni þéirra vegna fyrirhugaðra jarðborana og gufuvirkjun- ar. Henglasvæðið, mun vera eitt stæxsfa jarðhitasvæði landsins, sem til greina kem- ur við virkjun,; og hafa mæízt 210—215 hitastig á 200 m. dýpi i borholu við Keykjakot, $em er iresti jarðhiti, sem enn hefir rríæld- ur á Islandi, Sótt hefir verið um gjakl- eyris- og innflutningsleyfi fyrir fullkomnum gufubor .til þessara rannsókna. De Vaiera verður ekki for- sæfísráðherra í Eire. fyrra fylgi. De Valera Iiefir verið 16 ár óslitið forsætis- ráðherra frírikisins, er hann nú ketur af völdum. kosningar fara þar e.t.V* fram í sumar. Það þykirnú orðið ijóst, að kosningar verði í Eire i vor de Yalcra vcrðar ckkí for- eða sumar og geti þá verið sætisráðherra í-Eire, er ný.að de Valera vinni aftur sitt stjórn vcrður mynduð á næstuntii; De Valera fékk, eins og kunnugt er, aðeins 08 þing- menn við nýafslaðnar kosn- ihgar í Eire, en þurfti a. m. k. 77 þingmenn til þess að flokkur bans héldi meiri- hluta í þinginu. Firnm þing- menn úr smáflokki einuni hafa ákveðið að styðja and- sheöing de Valera, John ÍAistello. sem forsaiíisráð 1-vvra. J.ohn Costello er flokksforingi Fine Gael- flokksins. Þessir fimm þing- menn voru taldir vissir stuðn ingsmenn de Valera. Því er þó almennt spáð, að nýjar Jarljóssins Bretar relsa stjöi turn í Jlusterríki. Vín (UP). — Brezkir her- menn hafa nú lokið smíði stjörnuathuganaturns í Karn- ten í Austurríki. Turn þessi er byggður á 6000 feta háum fjallstindi og er einn af fjórum í allri Evrópu, scm búinn er tækj- um til að ranmaka eðli sól- Skrásefninga- fresturinn senn. liðinn. Eins og oft hefir verið bent á áður, rennur út þ. 28. þ.m. frestur til þess að láta skrásetja innstæður í bönkum, sparisjóðum og inn- lánsdeildum samvinnufélaga. Skrásetningarskyldar eru allar innstæður í fyrrgreind- um stofnunum, sem námu kr. 200.00 eða meiru á fram- talsdegi, eða þ. Sl.'des. s. 1. Það skal sérstaklega tek- ið fram, að innstæður eru skrásetningarskyldar, jafn- vcl þótt þær liljóði á fullt nafn og heimilisfang inn- bæði á sjó' og landi, sem leggja að Dalasýslu. Þriðji kafli fjallar um Hörðudal, fjórð^ um Miðdali, fimmti lun Haukadal, sjötti nm Laxárdal, sjöundi um Hvammssvei, áttundi um Fellsströnd, níundi um Eyja- löríd, tíundi um Skarðs- strönd, ellefti um Saurbæ og sá tólfti um. Gilsf jörð. Dalasýsla er ein sögurík- asta byggð landsins og gerir bókarhöfundur skilmerkilega grein fyrir öllu því helzta, sem ferðalanginn, er sækir Dalasýslu heim, langar til að vita. Dalasýsla ér nú í þjóð- braut milli Vestur- og Suður- Iands og með hverju ári sem liður eykst umferðin nm Dali. Þar liggur leiðin um vestur á Strandir yfir Þorskaf jarðarheiði norður að Djúpi og vestur um Barða- strandasjrslu. Auk lýsingar á Dalasýslu er Steinþórs heitinn Sigurðs- sonar varafoi-seta félagsins minnst í íritinu, þá eru þar nokkurar ferðavísur cf'tir Hallgrím Jónasson kennara og loks skýrshir og reikn- ingar frá félaginu og' deild- um þess. . Bókin er rúmlega 120 bls. að stærð og prentuð á ó- venju góðan pappír. Mikið er af' myndum í bókinni, og hafa þeir Páll Jónsson og Þorsteinn Jósepsson tekið flestar þeirra. Upphaflega stóð til að Ár- bók þessi kæmi út á s.l. ári og var efni hennar allt til- búið til prentunar í haust er leið. En söknm ánna í prent- smiðjunni drógst útkoma hennar þar til nú. Næsta Arbók vei'ður um Vcstmannaeyjar. Aðalhöf- undur hennar er Jóhann Gunnar Olafsson bæjarfógeti á Ísafirði. Uranium er orsökin. , , , , Brezka blaðið „Neivs Cro- Þegar unnið hefir ^erið úr n,cle" sk^rir frá lwi að ur~ jörðu skýrslum þessum, verður gefin út inríkþllun varðandi ótilkynntar innstæður. Komi eigandi þá ekki fram heldur, rennur innstæðan óskert í ríkissjóð. Hinsvegar, ef berst, eftir að skráningar fresturinn er liðinn, en fyrir lok hmkölhmarfrestsins, má gera eiganda að greiða sekt er nemur allt að 25% af inn- stæðunni. anium Iiafi fundizt i á Falklandseyjum. Þessi uraniumfundur cr talin vera ein aðalorsök þess, að Chile og Argentina hafa reynt að véfengja yfirráða- tilkynning rétt Brela yfir landssvæðum þessum við Suðurheims- skautið. Bretar hafa nú sent beitiskipið Nigeria til eyj- anna, en það hefir bækistöð í Simonsto^vn í Suður-Af- ríku.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.