Vísir - 28.02.1948, Blaðsíða 8

Vísir - 28.02.1948, Blaðsíða 8
Lesendur eru beönir að athnga aö s m á a a g I ý »- i n g a r ern á 6. síðn. .—¦ Ncínrlaefcnlr: Sfml 5030. ¦— Næturvörður: Reykjavíkur Apótek. — Sími 1760. Laugardagmn 28. febrúar 1948 Finnska þingil rælir kröfu KeiYBiiiéiiIsfai' eisair meðmæSfir hernaðai&q Kröfum Rússa á hendur rmnum um varnar- bandalag hefir verið tekið misjafnlega í fmnska þing- inu. ' v. Samkvæmt fréttum í morgun mun finnska þingið ekki taka neina afstöðu til kröfu Rússa fijrr en eftir helgi, en þá verða umræður í þinginu um hana. í'ram í skipunarf'ormi, en ekki sem beiðni. Afstaða Breta. 1 íréttum frá London í morgun er frá því skýrt, að Bretar fylgist vel meS öllu er gerist í þessu máli. Bevin utanrikisráðherra Breta hef- ir skýrt frá því að Bretar hafi húist við þessari kröfu fyrr eða siðar. Kommúnisiar • meðmæltir. ¦ Einasti flokurinn í finnska þinginu, sem lýst hefir sig meðmæltan því að Finnar samþykki þegar i stað að geva hernaðarbandalag við Rússa, ér finnski „þjóðlegi iýðræðisflokkurinn", en í "honum eru kommúnistar og "vinstri jafnaðarmenn. Þessi iiokur hefir stuðning fimmta ' ihluta þingmanna svo ekki \ nægir það eitt til þess að Jiervavnarsáttmáli verði samþykktur við Rússa. Hins -vegar er vitað að allir aðrir ilokkar eru andvígir slikum ' ssáttmála við Rússa, og munu igreiða átkvæði gegn hoiuim <ef þeir sjá sér fært. J^oforð Finna. Það hefir komið í Ijós að iFinnar höfðu lofað Rússum að verja land sitt fyrir Jiverri þeirri þjóð, er væri i strÍSi við Rússa, en þetta lof- orð hefir ekki dugað. 1 öll- um blöðum Norðurlanda er lirafa Rússa á heridur Finh- rjm gagnrýnd og almennt talið að hún hafi verið sett dag. í dag kl. 2 verður í'undur hjá sáttasemjara ríkisins vegna kjarasamninga strætis. .vagnabílstjóra. Er þella fyrsti fundur, sem hakiiim er með sátíasemjar- anum i þessu máli. —¦. Eins og kunnugt er hafa vagn- stjórar hjá S.V.R. sagt upp samningum og munu hefja verkfall 1. marz, ef samning- ar hafa ekki tekiz tþá. Samningax 9 félaga zenna úf Lækkar húsaðeiga? Framh. ai" 7. síðu. Meðan þetta fyrirkomulag er, getum við báðir verið sammála um það, að þú sem húseigandi og egsem leigj- andi græðum báðir, því verði þessuin lögum breytt munu framboð og eftirspurn til að lækka húsaverð og jafna og húsaleigu. Þeir, sem kæmu til að græða við afnám húsaleigu- lagana væru aðkomumenn og einstakhngar, er hafa góða atvinnu og geta borgar háa leigu og nokkrir fáir gamlír úrslitnir húseigendur. Kári og Ari. a næstuiuu. Kjarasamningar níu félaga innan Alþýðusambands Is- ,'lands renna út á tímabilinu frá 1. marz—1. rnaí. Eftirfarandi ', uppíýsinga liefir hlaðið aflað sér hjá Alþýðusambandi Islands: — Hinn 7. marz n.k. er útrunn- inn samningur Verkalýðs- félagsins Skjaldar á Flatejrri við önundarfjörð. Sama dag ganga samningar Verkalýðs- og sjómannal'élags Alftfirð- inga í Súðavík úr gildi. Hinn 1. apríl ganga kaup og kjarasamningar hifreiða- stjóra á leigubifreiðum og sérleyfishifreiðum og samn- ingar VerkaJýðsfél. Skeggja- staðahrepxjs i Bakkafh-ði Yir 'gildi. Fyrsta maí galiga úr gildi samningar Félags afgreiðslu- stúlkna í * hrauðsölubúðum, Verkalýðsfélags Norðfjarðar og Iðju, félags verksmiðju- fólks á Akureyri. Efnissknrfur fer i vöx1 hjá iinfyrirtækjugft, P©aa hafa að mestu stélðvazf. Rögnvaldur Gunnlaug^son. 28 báttf akendur i Flokkaglíman fer fram að Hálogalandi kl. 3 á morg- un. Keppendur verða 20 frá þremur félögum, þ. e. A„ K.R. og U.M.F.R. Keppt verður í 4 tlokkum og má búast við harðri og skemmtilegri keppni í þeim öllum. I 1. fl. er 1 þátttakandi frá Ármann, Gunnlaugur Inga- son og 3 frá K.R., Agúst Steindórsson, Sigurður Sig- urjójisson og Magnús Óskars- son. I 2. í'l. eru keppendur að- cins þrír, Rögnvaldur Gunn- laugsson frá K.R., Steinn Guðmundsson frá Ármanni og Gunnar Sigurtryggvason frá U.M.F.R. I 3ja fl. senda Armann og K.R. sína 3 keppendur hvort. Fxá Armanni eru Grétar Sig- urðsson, Ingólfur Guðnason og Sigurður Hallbjörnsson. Frá K.R. cru Aðalsteinn Ei- riksson, Helgi Jónsson og Ólafur Jónsson. I drengjaflokki sendir Armann einn þátttakanda, Ynga Guðmundsson. K.R. sendir Ilarald Sveinhjörns- son, en U.M.F.R. 'sendir fimm, þá Ármann J. Lárus- son, Braga Guðnason, Geir Ciuðjónsson, Gunnar Ólafs- son og Hilmar Sigurðsson. Fra Félagi íslenzkra iðn- rekenda hcfir Vísi borizt eftirfarandi: „Verk:;miðjur og sauma- slofur, sem framleiða fatnað úr erlendum efnum, liafa að mestu leyti stöðvast vegna efnisskorts, er stafar af synj- unum á gjaldeyris og inn- flutningsleyfum og yfir- færslu þeirra. Er hér um að ræða hrað- saumastofur, kjólasauma- stofur, nærfatagerðir, kápu- saumastofur, prjónastofur, er vinna úr erl. garni; skyrtu- Íslasidsinynci fts sýnd á máiiudagifiiie Lofcur Guðmundsson Ijós- myndari, sýnir fslandskvik- mynd sína að nýju í Tjarnar. bíó n. k. máiiudagskvöld. Loftur sýmh kvikmynd þessa hér i bænum.á s. L ári, en aðeins í fá skipti, því hann vildi ekki eiga á hættu að skemma h'ana áður en búið væri að taka „kopiur" af henni. Nú er því lokið og verður kvikmyndin jafn- framt sýnd í Bandaríkjunum og Kanada og síðar í Svíþjóð. Dr. Richard Beck prófessor mun annast þær kopíur, sem |fara vestur um haf og koma þeim á framfæri þar. M. a. sýnir Þjóðræknisfélagið hana á ýmsum stöðum í Kanada. Kvikmyndin er, sem kunn- ugt er, í litum. Ij[efir hún e.itthvað verið stytt frá því er hún var sýnd hér í fyrra, en jafnframt hefir nýjum atrið- um verið bætt í hana. Vafa- laust verður mikil aðsókn að þessari kvikmynd Lofts. dæmdur. Dr. Hugo Eckener, þekkt- asti. flugskipasmiður. Þjóð- verja, hefir veríð dæmdur fyrir að vera nazisti. . Eckener cr húsettur á her- námssva^ði Frakka. Kom í Ijós, cr hann var leiddur fyr- ir þvzkan nazistahrcinsunar- réít, ap haiin hafði ckki ein- ungis verið í naxistaflokkn- uni, heldur hafði hanu og braskað á stríðsárunum í skjóli hans og græðzt drjúg- úr skildingur. issai á Kellavíkssflug- ^elli I gær lenti risaflugvirki á Keflavíkprflugvelli. Flugskil- yrði voru mjög slæm og neyddust flugmenn í virk- inu að nota Radartækin sér til leiðlwiningar við lending- una. Flugvirki þetta var 13 klst. á leiðinni frá Bandaríkj- unum. Það fer í kyöld til Þvzkalands. gerðir, Iiúfugerðir, sportfata gerðir, s.jókkeðagerð og vinnufatagerð. Samþykkt var á allshcrj- arfundi kaupsýslumanna,og iðnrekenda fyrir skömmu ;síðan ályktun um að þessir aðilar teldu rélt að við út- hlutun gjaldeyris og innflutn ingsleyfa sætu hráefni til iðnaðar fyrir vun innflutn- ing á fullunnum vörum sömu tegundar, og var stjórn Verzlunarráðs falið að fj'Igja þessum óskum fram við innflutningsyfirvöldin. Stjórn Félags ísl. iðnrek- enda átti nýlega fund með Fjárhagsráði, til þess m. a., að, fá vitneskju um, hvað mikið væri áætlað til fatn- aðariðnaðavins af innflutn- ings- og gjaldeyrisleyfum á yfivstandandi ávi, og hvenær byrjað yrði 'að úthlula leyf- um. Fjárhagsráð upplýsti, að máiið væri að því leyti koni- ið í hendur Viðskiptanefnd- m% að hún he.fði fengið upp gefið hjá ráðinu, fyi'ir hve háa upphæð veita mætti leyfi í hverri grein innflutnings til næstkomandi aprílloka, og hefði nefndin frjálsar hendur um að hefja þá út- hlutun nú þegar. Hins vegar væri það ekki sundurliðað á innflutningsáætluninni fyrir þetta tímabil né fyrir allt ár- ið, hve mikill hluti vef naðar- vöruinnflutnings ársins, kr. 20 millj. færi til iðnaðarins, nema það eitt, sem ætlað væri til vinnufatagerðar. — Hefði Viðskiptanefnd þá skiptingu á valdi sínu að því tilskyldu, að Fjárhagsráð hafði mælzt til þess að iðn- aðarfyrirtæki, sem sýndu fram á að þau framleiddu samkeppnisfæra vöru miðað við erlendan, tilbúinn varn- ing, sætu' fyrir innflytjend- um slíks varnings um gjald- eyris- og innflutningsleyfi. Fatnaðarvöruframleiðend- ui í Félagi islenzkra iðnrek- enda hafa kosið 5 manna nefnd til þess að fara á fund Viðskiptanefndar og kanna afstöðu hennar til málsins. Þessir fulltrúar frá iðnaðin- iim biða ef tiv viðtali við Við- skiptanefndina. Sökum anna* Inefndarinnar hefir það dregizt nokkra daga> en bú- izt er við af fatnaðaviðnrek- cndur fái úr þvi skorið á mánudag, hvprt þeim er ætl- aður nægur innflutningur á efnivörum til starfrækslu verksmiðjanna, eða hvort starfsemi þeirra skuli hætt fyrir fullt og allt.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.