Vísir - 20.10.1950, Blaðsíða 4

Vísir - 20.10.1950, Blaðsíða 4
4 Föstudaghm 20. október 1950 D ! < A f> . tíi --¦ ' -: i' ftstetjörar; Kristjár. 'Turtiaugsson^ ..'Hersurt.-' Skrifstot %usturstra»r> Otgefandí: BLAÐAOTGAFAN VISIB HZE idígreiðsia: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fixnm UnsQ Lausasala 60 aurar Félagsprentsmiðjau SJL ^* Níi skal f,at vihna" Þa§ getur verið heilsuhot iw&aarvKjfamenn gera iiirauniw mea petta. Geta sjúklingar frískast var fæðingarblettur i andliti við að lesa bækur? I Banda-1 hennar og slæmar ástæður á ríkjunum hefir vaknað áhugi, heimili hennar. I samtali við fyrir þessu verkefni. Dönsk kona, bókavörður, liefir tek- bókavörðinn sagði hún, að Deeping væri uppáhaldshöf- ið þátt i námskeiði þar fyrír undur sinn. Hún fékk bólc að sjúkrahúsbókaverði og hefir lesa, þvi menn héldu að sag- einnig haft tækifæri ,til að an um unga lækninn, sem er kýrina' sér viðfangsefnið: Bækur sem lieilsulyf sálar- innar. Eftir heimkomuna stjórnaði kona þessi nám- skeiði fyrir sjúkrahúsbóka- tegar malgögn ráðstjórnarinnar í Moskvu lýsti yfir þvi, * að litið yrði á þá menn, sem undirrituðu Stokkhólms- ávarpið, sem sanna og einlæga kommúnista, er bljóta mundu umbun og aflau'sn synda fyrir þann gerriing, og er þetta varð kunnugt á Norðurlöndum, tóku ýmsir þeir að ókyrrast, sem léð höfðu nafn sitt á listann. Fólk það, sem ekki vildi láta leiða sig í dilk kommúnista, snéri sér þá verði á Norðurlöndum, þar til blaðanna og fór þess á leit, að heimilað yrði rúm í sem læknandi máttur bóka dálkum þeirra fyrir nöfn þeirra manna, sem féllu frá var á dagskrá. undirskrift sinni, með því að kommúnistar, sem höfðuj listana i höndum, neituðu að strika nöfnin út. Tala þeirra, Sjúklingur sem öðlast sem þannig féllu frá eigin undirskrift, eftir að yfirlýsing nýjan lífsþrótt. rússnesku blaðanna hafði birzt, nam um 6000 í Ðanmörku I „Á því er enginn efi," segir einni, en allt þetta fólk hafði verið narrað til að rita nafn kona þessi, „að bækur sitt á listann undir mannúðarinnar yfirskyni. Kommún-'geta hjálpað vissum sjúkling- istar læddust með áskriftatísta í öll hús, og fólk hafði ekki ;«m. Ein 'ástæðan fyrir stofn- .mll) af þv; hanri hefir þekk- frið á götum fyrír áleitni þeirra. Tannlæknar, lögfræðingar krypplingur en sem berst á- fram til frama, mundi verða henni uppörfun. Það gekk að óskum. Bókin gaf tilefni ti'l greinilegra breytinga á and- legu ástandi ungu stúlkunnar. Góðar bækur fyrir sjúklinga. Bækur geta einnig verið til tjóns fyrír sjúklinga. Dapur- legar bækur geta tafið bat- ann. Bókavörðurinn verður að vinna í samráði við lækn- læknar og opinberir starfsmenn, sem áttu yfir vinnustofum að ráða, en höfðu ánetjast kommúnistaflokknum, héldu uppi áróðri til undirskrifta og Iétu lista liggja frammi í húsrúmi sínu og voru ósparir á að hvetja skjólstæðinga sína til undirskrif ta, fullvissandi þá um að þetta ætti elckert skylt við stjórnmálaskoðanir heldur mannúðina eina. Af- leiðingar slíkrar frekju urðu svo þær, að aðferðum þessara un sjúkrahúsbókasafna, er ingu a hinum andlegu þörf- einmitt sú, að láta sjúkling- um< og bókavörðurinn veit ana hafa eitthvað fyrir stafnr sem beinir huga þeirra frá sjúkdómi þeirra, og í Banda- ríkjunum hafa menn gengið enn lengra. Einkum á geð- veikrahælum hafa læknar og hvaða bækur kunna að full- nægja þessum þörfum. Bóka- vörðurinn verður einnig að vita nokkuð um sjúkdóma og haf a þekkingu á sálarf ræði og geðsjúkdómafræði. Það „mikrofilmaðar", og sýndar með sérstöku áhaldí sem kostar 180 dollara. Filman er sýnd með skuggamynd i loftinu yfir rúmi sjúklings- ins, og hægt er með einf öldu fyrirkomulagi a'ð færa film- una þannig að næsta bóka- síða sjáist. I Þessi áhöld eru í nokkrum amerískum borgum á bæjíir- bókasöfnum og eru þau og filmurnar lánuð bæði heim- ilum og spitalasjúklingum. I Yæri það verkefni fyrir tíkn- arfélög að útvega slíkan út- búnað og lána þeim sem ekki igeta valdið eða flett bókum sökum lömunar." j „Eru sjúkrahúsbókaverðir ekki oft spurðir um smitun- arhættu af bókum?" j „Smitunarhætta stafar næstum aldrei .af bókum. I Þær eru ekki lánaðar á deild- ! ir þar sem smithætta er, nema á berklahæli, en þau hafa sín eigin bókasöfn. Ann- ars hafa rannsóknir sýnt að stutt hitun bókanna og einn- ig að hafa þær í sólskini og hreinu lofti, útilokar smit~ hættu." k i (Þýtt.) eínstaklingá var lýst eftirminnilega í blöðunum, jafnframt bókaverðir starfað út frá fer auövitað bæði eftir sjúk- því, sem menn féllu frá undirskrift sinni. Iþeirri hugsun að nota mæltii dómi og áliugamálum sjúk- ' Kommúnistar hér á landi látast tala í iiafni mannúðar-'bækurnar beint * ÞJonustu lingsins, hvaða bækur eru innar, á sama hátt og flokksbræður þeirra á Norðurlönd- lækninganna. Við lestur bók- um, en þeir hafa ekki hátt um að Svíar álíta sér gerðan anna §etur sjúklingnum vanza með því að kenna „friðarávarp" kommúnista við máske orðið ljóst, að hann er Stokkhólm, og ei heldur um hitt hve margir létu afmá ekki einn um vandamál sín, nöfn sín af Íistunum, eftir að tilgangurinn varð ekki °S að l)að ei* tíl lefö ut nr lengur dulinn og'rússnesku blöðin höfðu látið uppi umbun-, Yeí™- Hann Setur öðlazt n.^ arloforð sín. Þessir menn láta þess ekki heldur getið að an ^?Í?<H* °S byrJað að samtök friðai*vina, hafa tekið afstöðu gegn hinum kommún istiska áróðri og talið hann yfirskynið eitt, en ekki athöfn í friðarins þágu: Ekki er það heldur nefnt að norskir rit- vinna að eigin bata Bókalækning (Bibliother apie)., eins og þessi meðferð stigi, en þó er icunnugt um mörg tilfelH, þar sem lestur bóka hefir gefið góðan ái-aug- ur. T. d. segir Kathleen Joncs höfundar, sem ekki aðhyllast kommúnismann, hafa gefið j nefiiist, er enn á tilrauua- inga út yfirlýsingu, þar sem þeir neita að undirrita Stokkhólms- ávarpið, með því að til þess sé stofnað í pólitísku augna- miði, en ekki vegna friðarmálanna, sem kommúnistar síofni stöðugt í voða, hvar sem þeir fá höndum undir komið. Það er ekki að furða þótt kommúnistisk börn, eins!rra ungri pólskri stúlku, sem og Jóhannes skáld úr Kötlum, eigi ekki orðavali yfir að 'riafði gert tilraun til að ráða, friðarviðleitninni til dásemdar, meðan drápstækin!ireinja sjálfsmorð. Ástæðan þruma austur í Asíu af kommúnistiskum friðarvilja, hundruð þúsunda verða eldi og járni að bráð á vígvöll- unum, en enn fleiri deyja úr hungri og harðrétti vegna friðarsóknar kommúnistanna austur þar. Nú í dag ætla kommúnistar að læðast með húsveggjum og ota Stokkhólmsávarpinu að hverjum manni. Þetta gera þeir til þess að vinna sér traust og álit, en þeim hefur orðið lítt ágengt við undirskriftasöfnun allt til þessa og hlötið ákúrur fyrír. Mönnunum er að sjálfsögðu frjálst að veifa ávarpinu og ota þvi fram, en ólíklegt er að undirtektir verði betri hér, en í öðrum norrænum löudum, einkum þar sem kommúnistar hafa látið sér sæma að hefja árásir gegn lýðræðisríkjum hins vestræna heims, jafnhliða því sem þeir telja sig vilja vinna í þágu friðarmálanna. 1 beinuy framhaldi af undirskriftasöfnuninni ætla kom æskilegastár* en nefna ma bækur eins og „Madame Curie", „Lilly", bókina um daufdumbu stúlkuna eftir Vilh. Larsen, „Katrín" eftir Sally Salminen, „Hamingju- dagar" eftir Sigrid Undset o. m. fl. Þessar bækur eru upp- örfvandi og þess vegna æski- legar til lesturs fyrir sjúlcl- Áhald, sem gerir löm- uðum mögulegt að lesa. Annað viðfan-sefni sem unnið er að i Banf'irílcjunum, er að gera lömuðum kleift að lesa. Eru vissar bækur Ráðunautur og ræðismenn. I síðasta Lögbirtingablaði er sagt, að Huntley Wood- cock hafi verið skipaður fiskiráðunautur við íslenzka sendiráðið í London. Er skipunin niiðuð við 1. ágúst síðast liðinn, en fiski- ráðunauturinn hefir aðsetur sitt í Grimsby og er heimilis- fang hans 3^1. Laceby Road. j Þá segir blaðið ennfremur, að Bjarna Sighvatssyni, bankastjóra í Vestmannaeyj- um, hafi verið veitt viður- kenning sem ólaunuðum . vararæðismanni Noregs þar á staðnum og ennfremur að Guðjóni Elíasi Jónssyni bankastjóra á Isafirði, hal'i verið veitt samskonar viður- kenning þar. „Átökin um Stokkltólms-1 listi hlaut 99.6% atkvæða, en ávarpið eru nú einnig orðin! Þjóöviljinn hefir allt til þessa barátta um skoðanafrelsi o.g \ veriS fullur' lofsyröa um skoð- málfrelsi íslendinga og eng- ] anabræður sina, sem stóSu fyrir inn heiðarlegur, réttsýnn' þessum kosningum þar eystra. maður getur setið hjá í þeim' átökum." Þaö þarf ekki að taka fram, a'S ofanskráS birtist i ÞjóSvilj- anum í sambandi viS hina múnistar að efna til friðarþings í Bretlandi innan fárra' ]n°Zmm fók? ^inna »heiSai;- .•í.n. •R„„„i„. i-i- • 1 c . v. , v,. ^. ^. . 4 legu og rettsynu manna, sera vikna. Brezku kirkjunm Iiefur verið boðið að senda full ' , ¦ nú eru aS reyna aS véla íslenak- trua at smm halfu á það þing, en hún hefur ekki talið an almenning til fylgis viö það ómárksins vert og hafnaði boðinu. Það erþví ekki að' kommúnismann undir yfirskyni, ófyrirsynju, er kommúnistar ráðast gegn biskupinum yfir friSarinsfe - HugsaSu þéfe Kantaraborg, jafnhliða því, sem þeir ota fram Stokk- hólmsávarpmu. Slikir meim, sem biskupinn, sjá nefnilegá í gegnum svikavefinn og: láta ekki nota sig sem skósveina'aíT útrýma^máifrelsi og skoð- og meðreiðamenn kommúnisía. Fordæmi slíkra manna ætti aiiaírelsi a íslandi, má lesa í aí^ ö*rum ,«: efUrteeyan „ 4» vw8ot. a« l«ta ~", "ÍSi^á'S Hndii-skriftaskjalið 1 dag og?næslu.daga. ,.. ari góSur: Um sama leyti pg ísle.nzkir komrnúnistar reká upp vein og segja, að veriö.'se Já, ekki vantar „lieiðar- lega og réttsýna" menn hjá kommúnistum. Og mikið sæta þeir illri meðferð á hinú „kapítalistíska íslandi". Nú er sem sé verið að hefta skoð- ana- ,og málfrelsi . þeirra. Næst liggur líklega fyrir, að hafa þann hátt á kosningram til Alþingis, að aðeins einn listi komi fram, en ándsfæð- ingár hansverði með Ölltt utangátta, á sama hátt og í Hitlers-Þýzkaland, Sovét- Rússlandi í dag og lepprfki þess; Austur-Þýzkalandi- ' •*... Skyídu ÞjóSviÍjáménn kuhna þar 'serii "-.líiriri : éiiii íráririSorriijviö -é-líkt" ^Skyldu þcir yfirfcitt kunna viS, ,ef íslenzkir komm- únistar yrSu látnir sæta sömtt meSferft og kommúnistar beita andstæSinga sína, þar sem þeir ha.fa völdin? HvaS vakir eigin- lega fyrir þessum vesalmguro, ' sem kvarta undan ímynclaSri heftingu málfrelsis og skoSana á íslandi, um leiö og þeir veg- sama og.íofa hinn versta ójöfn- uS, yfirgang og kúgun, mann- dráp og árásarstyrjaldir, 'þegár Rússar eru a.nnars vegar ? Ef • manndráp, kúgun og yfirgang- 'ur, geta orSiS kommúnismanura til framdráttar, þás er óhætt um þaö • aS Þjóöviljinn tel.ur slikt 1 ,gói;t: o'g blessaö, en jafnframt er svo kvartaS ög kveina'S hér heima. meöan unni<5 er trúlega aS þvj aS grafa undan því lýö- ræSisskipulagi, sem viS búura vi'ð.ogyeitir kommúnistum jafnt sem.öSriun þá ré.ttarvernd, sem óhugsandi .er áustán'járhfjalds- !:ins;''""';-""'"''."'-; "- -i" '''.C'""r. '" :'¦ "'¦-

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.