Vísir - 20.10.1950, Blaðsíða 5

Vísir - 20.10.1950, Blaðsíða 5
Föstudaginn 20. októ.ber 1950 v i S I R Færri síldarskip við Nerð&srland. bráðnauðsynlegt er að beina til annara starf a. Og það er algerlega óforsvaranlcgt, að; lok vetrarvcrtiðar svaranlegt, að öllum sjófær-, mijljónir punda á öðm árí um isl, vélskipum sg ekki í þjóðirýtingarinnar. siglt Hvar sem maður mætir manni kveður nú við sama íón, sama barlóm yfir síldar- Grænlandssíldina, er fundizt hefir brygnandi i kösum upp við fjörur i Eystribyggð um leysinu. En bvar og hvenær | mánaðamótin ág.—sept., og er bent á'nýjar leiðir eða úr- einnig er nú sannað að hrygn- ræði til úrbótar á þvi ófremd-l ir hér við Suðurland. arástandi, sem nú ríkir og| En hvernig.á að takmarka lengi hefir ríkt í vélskipaút- tölu síldarskipanna við Norð- gerðinni, eftir að vetrarverlið uiiand? endar og allt til þess, að vetr-1 Auðvitað væri ósanngjarnt arvertið byrjar næsta ár? Og ao- láta gjörræði eða valdboð þó er fjarri því, að starf- útkljá svona mál. Tala síld- ræksla útgerðarinnar á vetr- arskipanna við NorSuriand á arvertíð þurfi engra umbóta ag takmarkast með eðlileg- við. u'um hætti. Þeim útgerðar- Það er nú langt Uðið síðan mönnum, sem geta fært sönn- Finnbogi Guðmundsson frá ur á, að þeir geti sjalfir bor- Gerðum bent á að sildarskip ið taprekstur a sddveiði við til Hafa Bretar því sömu sögu þessir síldarskussar séu lenp- Grænlands og þau látin lialda að segja í þessum efniim og, ur gerðir þannig út á síld, að þorskveiðinni þar áfram íslendingar, sem urðu að bankarnir og þjóðí'élagið fram að sííd. Því það er ó- borga hundruð þúsunda með borgi tapið á þeim, en út- hugsanlegt og ómögulegt, að flutningimi milli Reykjavíkur gerSarmaSurinn hljóti gróð- stóru yélbátarnir geti borið annars vegar og HafnarfjarS- ann, ef hann slysast til að sig f járliagslega án þess, að ar og Akureyrar hinsvegar. veiSa meira en fyrir kostnaSi. vera í uppgripaafla allan . En hvað sem öllu öðru ársins hring. líður, er það öldungis ófor-: Jón Dúason, I*jfáÖBBýiÍBt@urb!&ssun : ningal arö kr. s.1. ár. fyrir NorSurlandi á sumrin væru orðin allt of mörg. Þau skemmdu hvert fyrir öðru í kapphlaupinu um liinar fáu torfur, svo að ekki mundi aS- NorSurland; þeim á auðvit- að að vera greið gata út í þetta glæfraspil, "eri öSrum ekki. En þegar að þvi kemur, að eins heildaraflinn á hvert ineta þetta gjaldþol útgerð- skip, heldur og heildarafli aranannsins, kemur fleira til alls sildveiðiflotans við Norð- gréiná en auðæfi hans i urland verða meiri ef skipin krónum og álnum. Fyrst og kndsins voru þjoðnytl, eða uuana veroa meui, ei siupm o. . &jái- 10JS narn tarii$ spm væru færri. Mig minnir, að fremst kemur Ul ahta gela hann legði lil, aS fækka bæri skipsins eSa skipstjórans til síldarskipunum við NorSur- að veiða sild. Það eru sömu land um þriðjung. ~ | skipin eða sömu skipstjór- Það mun varla finnast sá **& sem ,eru *?***; á maSur á sildarflotanum, sem sild ar efto P. °S somu skm" ckki vildi staSfesta þetta álit in': sem koma \om af f1^ ,,, _ veiðunum ár ef tir ár, þott skylcli kippa pessu i noinn og þelta, sem aririað, kunni að koma í veg fyrir tap á næsta færast ofurlítið til. Eg spyr: ~ öðm — ári þjóðnýtmgar- Hvi ættu skip, sem margra innar. ára reynsla er búin að sýna Það liefir nú fariS á annan og sanna að geta ekki veitt veg, því að af reikningum síld, að vera að sækjast eftir stofnunar þeirrar, sem hefir reynast allt ot morg i hlut- ^ ^ £_f^ , sildvdðal. «rasjón þessara mála, hefir komið í Ijós, að tapið á öðrr Tapið íÍBBBBníaMa&iafí ú úrinw sem íei^ Symfóníu- hljómsveitin byrjar starfíð. Symfóníuhljómsveitin er; nú í pann veginn að hefjœ vetrarstarfið og efnir til fyrstu hljómleika sinna t Þjóðleikhúsinu nœstkom* andi sunnudag. Reykjavíkurbær hefir lagt- Flutningakerfi Bretlands varð fimmí'alt á við það, scni hefir nú veri starfrækt í tæp Það var fyrsta áilð. Það nam fram 150 þúsund krónur tii þrjú ár og fer tapið af því nvoi'ki meira né minna en starfsemi hljómsveitarinnar,, 20,761,000 steiiingspunda en auk þess nýtur hún stuðu vaxandi. Fyrsia árið, sem járn]»raut- ir og önnur flutningatæki óðnýtt árið 1948 nam tapið, sem heimta varð af borgurum landsins með hærri sköltum, alls uin fjórum nnlljónum sterlingspunda. Eftir „upp- I gjör" fyrir það ár, lofaði yf- irstjórn þessara mála, að hún En ef nú kæmi síldarár, hvað þá? Ef það kæmi sildarár, þá mundu síldarskipin \ið Norð- urlaud að sumrinu einnig falli \ið þá löndunarmögu leika, sém þar eru. Ef sildar- hrota kæmi, myndi helming- ur skipanna verða að bíða eftir löndun, og jafnvel gæti orðið að setja veiðibönn a allan flotann, þegar mest væru uppgripin. —• Undir slíkum kringumstæðum gæti ekki aðeins heildaraflinn á hvert skip orSiS stórum meiri og heildarafli alls flot- ans orSiS litlu minni, ef skip- in væru færri. í góðæri mundu síldarski]>in nú reyn- ast vera orðin allt of mörg. En nú er síldin búin að bregðast viS Austmiand i meira en hálfa öld, og við viS NorSurland? Er nokkur ástæða til, að þjóðfélagið eða bankarnir taki á sig áhætt- una af sildarbraski eða sildar glæfrum slíkra skipa? Ef út- gerðarmaðurinn ætti sjálfuv að bera áhættuna af útgerð slíkra skipa, nema að nafn- inu til, mundi hann kjósa að hafa skipið við aSrar veiðar en síld. Því það, hvort menn geta veitt síld, er enginn mælikvarði á getuoa til- að stunda aðra veiði. Og éf spilanáttúran yrði skynsem- inni 3'firsterkari hjá slíkum síldarútgerSarmanni, yrðu dagar hans skjótt tátcHr'. b^í liann færi óðara á höfuðið. reikninasárinu — 1949 eða nærri.milljarði i ísleiizk- ings Ríkisútvarpsins, sent um krónum, leggur henni hljómsveitar- Hurcomb lávarður, sem menn. er yfirmaður stjórnarnefnd- Á hljómleikunum á sunnu. ar flutningakerfisins, gefur daginn verða viðfangsefni nú enn vonir um, að hægt hennar symfónía nr. 39 í es- vei-ði að koma í veg fyrir tap dúr eftir Moziart og Pétur og á þessu ári, en Ul l>ess að það úlfurinn, eftir Prokofieff, en.: megi verða, neyðist nefndin Lárus Pálsson les ævintýrið til aS hækka ýmis farm- og mgS þessu skemmtilega flutningsgjöld meS l>ílum. yerki. Þetta verk hefir hlotið Hinsvegar mun nefndin ekki fádæma vinsældir vestart treysta sér til að hækka slík haf og víðar, jafnt meSali: gjöld með járnjirautunum. barna sem fullorðinna. Dr. |>ar sem þau hafa þegar verið Urbantschitgch stjórnar þes* hækkuð þrisvar, síðan þjóð- um hljómleikum. nýlingin kojn til fram- j>essir menn eiga sæti 1 kvæmda. Hcfir það meðal gtjórn Symfóníuhljómsveit- annars komið fram í þvi, að arinnar: Baldur Andréssoni. lekjur af járnbrautaflutn (fyrir bæjarráð), Jón Þórar- ingum minnkuðu um 10 insson (Útvarpið), Bjarni Böðvarsson (F.Í.H„). Björrt | Jónsson er framkvæmda- stjóri sveitarinnar. Hljómlistarvinir fagna- því, að hljómsveit þessi tek-*- »ur nú til starfa að nýju^. *i enda hefir hún getið sér hi& I bezta orð. NorSmiand í sex sumur, og, . ~ *. i Utgerðarmenn vilja þv> ao- annað, aði . & , ,,. \ ¦ , ¦ ems senda shk vonleysis-skip }>ar sem nú er s Norðmiandssíldin hrygnir ckki hér við larid, heldur við Noreg, er einnig með þvi sannað, aS NorSurlandssíldin á ekkert eiginlegt erindi upp að ströndum Norðurlands eSa Austmiands og getur því brugSist eins lengi og vera vill. Þvi síld er úthafs- og uppsjávar-fiskur, sem, að fráskildum hrygningartím- anum, lifir ÚU i reginhafi fjarlægt löndiun. Á göngu þessarar Noregssíldar hingaS til lands er þvi ekki hægt á síld, að bankarnir og þjóð- félagið beri í raun og veru tapið, én þeir fái gróðann, ef ske kynni, aS einhver yrði. Ef þið farið yfir fiski- skýrslur síöari ára, munuð þiS skjdtt sjá, aS heildarafl- inn á aflaminni hehning síld- arskipanna er svo lítill, aS béildarafUnn á aflamqiri belming , síldveiSiflotans þyrfti lítiS aS aukast til þess, að vega upp á móti :<>llum afla aflamirini helmings skip- Fi tlifetli. að treysta, eins og reynslan anna Og það er þessum afla- við Austur- og Norður-land lakara helmingi eða að hefir rækilegaí sýrit og sann- áðv'AUt öðru. máö'gegriif minnsta : kosti afláíakasta þriðjungi sildaífloiáns, sem Vísir hefir spurzt fyrir um- ¦pað hjá oorgarlækni, hvort rétt sé, að kíghósti oreiðisi <^ít í bœnum, en einhver orð- rómur mun vera á kreiki um~ pað. Svörin voru þau, að skrif- stofunni heföu engar tilkynn.. ingar borizt um kíghósttil- felli undanfarnar 5 vikuiv Hins þarf vart að geta, að'• um einstöku kíghóstatilfelli getur verið að ræða, þótt það komist ekki á skýrslur,. því aö menn vitja ekki alltaf læknis, þótt kíghósti komi upp. Þessi mynd er af Georg Damapnns, en hann kvæntist ný- Borgarlæknir tjáði Vísi, lega og sést hann með hli--.± ^ozku honu sinrii. Hjóna- að heilsufar væri óyenjulega vígslan fór^^ fmitií aðalssetr ku Glamis í Skotlandi. Þessi gott í bænum um þessar \nýja,;dapsjca;-yj»$ínseéáá. ér af aðalsættum. mundir. ,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.