Vísir - 12.01.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 12.01.1953, Blaðsíða 4
^rffiMtrimpaail.niff.'HiTÍ'iii tt*»smie**fx**: ¦ ? ISIB Mánudaginh 12. japúar 1953. wisin -. DAGBLAD Bitstjórar: Kristján Guöiaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofur Ingólf sstræti 3. Útgeíandi: BLAÐAÚTGÁFAN VlSIR HJ\ Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Símar 1660 (fúnm linur). Lausasala 1 króna. j Pélagsprentsmiðjan h.f. Landskeppni mft iani og Nori- menn í knattspyrnu. Leikíruir verda ðiáðir erlendis. Alþingisfundir hefjast Idag kemur Alþingi saman til funda að nýju, en svo sem kunn- ugt er var hlé gert á fundum yfir hátíðirnar. Vegna verk- fallsins var afgreiðslu fjárlaga frestað og var það óumflýjan- legt, með því að við lausn deilunnar voru ríkissjóði bundnir baggar, sem ekki hafði verið ráð fyrir gjört en fjárlagafrum- varpið var samið. Á þessu stigi málsins er.ekki. að fullu vitað, hvernig mætt verður þessum útgjaldaauka, með því að líkur virðast benda til að ýmsir tekjustofnar ríkissjóðs kunni að bregðast á þessu nýbyrjaða ári. Fjöldi mála liggur óafgreiddur fyrir Alþingi, enda má þess vænta að þingfundir standi fram i miðjan febrúar, en þá ber að hefja þinghald fyrir yfirstandandi ár, sem verður þó vafa- laust frestað til hausts. Þá verður fyrst skorið 'úr um horfur á næsta ári, og þá verða kosníngar afstaðnar, sem ekki hefur óverulega þýðingu. Þing það, sem nú stendur yfir, ber það með sér að þingmenn búasttil kosninga. Er og annar viðbún- aður hafður utan þings, til þess að styrkja fylkingarnar áður en til kosninga verður gengið. Telst það ekki til tíðinda, þótt nokkur séu, ef vel c að gáð. Um það verður hinsvegar engu spáð hve harðsóttar kosningar verða. Margt kann að hafa skipast á annan veg, en nú er, fyrir vorið. Flug milli landa. T loftsiglrngum höfum við að ýmsu leyti góða aðstöðu, ef miðað - -*- er við millilandaflug, enda hafa flugvélar þær, sem hér eru skráðar, en slíkt flug annast, borið sig mjög sómasamlega, en halli mun hafa orðið á innanlandsflugi, þótt eitt flugfélag hafi það nú með hóndum. Gefur þetta auga leið um þróunina í fram- tíðinni. Flug innanlands er nauðsyn, sem ekki verður umflúin, en flug milli landa, getur skapað hér áiitlega atvinnugrein og allmiklum hópi manna atvinnu. Svo sem kunnugt er hefur f jöldi ungra manna fullmentað sig í flugstörfum og flugþjónustu margskonar, en sumir þessara manna, og þó einkum flugmenn og vélamenn, hafa orðið að leita út fyrir landsteinana, til að afla sér atvinnu. íslenzkir flugmenn munu nú vera starfandi í Bretlandi, Hollandi, i löndum fyrir botni Miðjarðarhafs og jafnvel austur á Malakkaskaga. Flugfloti sá, sem hér var komið upp í stríðslokin, v.ar mjög álitlégur, en fyrir margskyns óhöpp og vegna eðlilegs slits, hefur f lugvélum nú fækkað aftur og eru nú aðeins tvær nothæfar ílugvélar í millilandaflugi. Hinsvegar er tækniþróunin ör á sviði fluglistarinnar, og stöðugt eru stærri og hentíigri flugvél- ar teknar í.notkun á langleiðum, sem hinar eldri gerðir geta ekki staðist samkeppni við. Ber því að leggja kapp á að afla íslenzka flugflotanum hæfilegra flugvéla af nýtízku gerð, þótt þær kosti mjög mikið fé á okkar mælikvarða. Með flugþjón- ustunni er unnt að afla erlends gjaldeyris, sem til kaupanna þarf, þótt slíkt taki að sjálfsögðu nokkurn tíma. Aðstaða til flugvélaleigu milli heimsálfa er betri hér en, annarstaðar, og leiðir það af legu landsins miðsvæðis í riorðanverðu Atlants- hafi. Hitt er svo annað mál, hver verkefnin verða. Um það geta þeir einir sagt, sem starfað hafa að flugþjónustunni og þekkja :' þróunina erlendis og flutningaþörf landa á milli. , Því ^^|eÍnny^Alefiyáum"a^'v§r.uí|u^iíng%i í lofti fara ¦', stórlega í vöxt, en það kann að hafa nokkra þýðingu fyrir okfc- nr, að því er aðflutning varðaí og jafnvel útflutning auðseljah- . legs varnings á erlendum markaði, Væri full ástæða til að slík skilyrði væru athuguð til hlítar og tilraunir gerðar um flutn- ;,' ingaitsem ^j'klegt væri að gsetu borið. sig. Með slíku móti :væri ., unnt.að rtá>.til fjaVÍfegr^ :markaðá,'-sem verða ekki;nýtt;ií Vegtia \ilutnijjgatr.egður,.Gildir, þaðjekki hvað síst um gæðafisk,^éí -hann þolir hnjask* sem'loftflutningum eru samfara. *-*-*-*- <-¦ < Flugfélagið Loftleiðir.hefur unnið mikið starf og merkilegt, til þess að tryggjx utanlandsflug, sem vverður ekki gert, nema með samningum laridá.á milíi.ríafnfrámtT.hafa stjórhendur fé- lagsins athugað möguleiká á-kaupum á nýjum og stórum flug- vélum, sem og lánsskilyrði hér heima fyrir. Kjósum við ekki 'aðdragast stórlega afturúr á sviði flugmálanna, virðist sjálí'- sagt að greiða fyrir allri slíkri viðleitni, enda væru slík kaup vel þess verð, að þau væru styrkt með opinberu fjárframlagi, ief nauðsyn krefur. Miklu fé er árlega varið til samgöngubóta á landi og til styrktar samgöngum á sjó. Flugfélögin verða~ «hinsvegar að greiða skatta og gjöld hverju nafni sem nefnast, *án ivilutiarí Sýnist þetta, fráleitt, ef flug á að eiga sér fran||i* :í landinu, — en úr því'er' fyiliíega. skociS; þannig%ð loggjaMwM ættiað virða þá reynzlu, sem fengin er og stuðla áð.nauðsyn iegum flugvélakaupum. A sumri komandá raunu ís- lenzkir knattspyrnumenn heyja a. m. k. tvo landsleiki í'.knatt- spyrnu, og ef til vill fleiri, þótt ákveðið hafi ekki verið um það ehn. Tveir landsleikir eru þegar ákveðnir og fara þeir fram er- lendis. Hinn fyrri verður í Dan- mörku gegn danska landsliðinu og hefur verið ákveðinn 9. ág- úst, en hinn síðari er við Norð- menn, og verður leikið í Noregi. Norðmenn koma hingað. Þá hefur Norðmönnum verið boðið að senda lið hingað til landskeppni en þeir hafa ekki svarað því boði enn. Sá leikur myndi þá væntanlega verða háður í júní, ef svar Norð- manna verður jákvætt. Önnur lið koraa. Fréttamenn hafa rætt við stjórn K.S.Í. um væntanl. knatt spyrnuleiki við erlend félög, og skýrði hún frá því, að ýms erlend félög væru fús til þess að koma hingað til keppni á næsta sumri. Meðal þeirra er knattspyrnufélag í Frankfurt og grískt lið. Komi gríska liðíð hingað, sem ekki er ósennilegt, fer íslenzkt knattspyrnulið til Grikklands. Reynt að fá þjálfara. K. S. í. hefur leitað til nokk- urra nágrannalandanna um að fá hingað vanan knattspyrnu- þjálfara, en nauðsyn þykir á því, þar sem allt útlit er fyrir að íslenzkir knattspyrnumenn eigi eftir að spreyta sig við ýms sterk, erlend lið á sumri komanda. Hins vegar mun Karl Guðmundsson knatt- spyrnumaður hefja æfingar með knattspyrnumönnum ihn- ahhúss eftir miðjan þennan mánuð. Margt bendir til að mikið fjör verði í knattspyrnunni' í sumar, en þar sem þetta er ein vinsælasta íþróttin munu Jmargir fagna því, að vbn er á góðum erlendum liðum hingað til keppni. Vesturhöfnin Sparið yður tíma og ómak — biðjið Sjóbu&iha v£«f GratBtiáBffaM'ð fyrir smáauglýsingar ySar í VísL Þær borga sig aOtaf •••••< Skylmingafélagið CUMNLOGI Æfingar.hefjast að n>rju í kvöld kl. 7. mánudag ogj verða framvegis á mánudögum og föstudögum o.«: hefjast kl. 7 í Austurbæjarbarnaskóla. Nýir félagar innritist hjá Sig. T. Magnússyni c/o.; Litla Blómabúðin og á æfingum. ^Ab Rafmótorar Stærðir t i*' t,5 ^-2 — 3 — 4,5 - Jiestöfl — 3 fasa. i Einníg: U — % — 1/2 ha. 1 fasa. 5,5—7,5 — 10 — 15 Verð hagstætt. * BERGMAL ? '"**-»«# .t- *^»-#-#"F'^^..<» ^tJ...H.^f*<t-* ¦ »í< »;» «.»¦ «' Anyggjnfuliur faðir skrifar. „Eg á 12 ára gamlan dreng i Melaskólanum, sem eg hefi miklar áhyggjur af. Ekki svo að skilja, að neinn sé vondur við hann í skólanum, síður en svo; i eg held mér sé óhætt að fullyrða, að hann hafi ágæta kennara,* a. m. k. bér dréngur-i inn honum vel sögu. í»að er allt annað,>:sem..veld- uy- mér áhyggjum. .Drengurihn virðist ekki ætla að/ verða al- mennilega læs. \Hann. ^er- ei- lífðártíhla áð stauta 'sig'gegti- um stuttan kafla í sögu eðá landafræði bg ef eg læt hann lesa upphátt i einhverri ;lés- bókinni sinni verður það'iómt stagl. Samt held eg að dreng- urinn sé ekki neinn kjáni. Hann man vel það sem hann heyrir og talar skynsamlega um dag- inn og veginn. Ef einhver lestr- arkennari eða sálf ræðingur gæti géfið mér ,,:eitthvert rá'ð andi sváiicvið þes&u. Foreldrar hafa áður minnst á það: við mig, að s'um börn verði seint læs með þeim kennsluaðferð- um, sem nú tíðkast. Hlustandi skrifari , „Eg hefi nokkrum sihnum hlustað á þáttihn „Hver Veit" í útvarpinu og finnst rriér hann 'vera spor í rétta átt. Að vísu er hann ekki enn sambærileg- Mr- við áþekka þætti, sem^ iðu- iega máiheyra í útvarpi erlendr is, en hann stenduriivafalaust til - bóta, hér. Æalsverður . galli er rþað> að Sveinn iÁsgeirsson veit ekki . alltaf sjálfur rétt svör við því, sem hann spyr um, en slík vanþekking „en í rauninni hvimleið og- æffi hann að ráða bót á henni smání sam- an., Meiri hraði þarf að vera yfir spuringum og svorum, færri vangaveltur og fleiri á- kveðnh' úrskurðir. Annars á Sveinn þakkir skilið fyrir áð foafai-:íiðið i á i yaðið með, þennaii þátt i iogf. ,erb vPjnandifJiað, (hanri dettL_ekki af -baki fyrst um ¦sinn." - .¦.-, Sænska listakademían. Þess var getið í fréttum eins blaðanna fyrir nokkru, að Ás- grímur Jónsson hefði verið gerður heiðursfélagi sænsku listakademíunnar. Þetta er ekki rétt ,er rnér tjáð. Ásgrímur var gerður félagi akádemíunnar og er hann fyrsti fslendingurinn, sem hlýtur þanh heiður. Nýjum félögum er sjaldan bætt við, því erlendir félagar eru aðeins 25 talsins ög mun> Ásgrímur vera sá.þriðjii sem; bætist í hópinn ¦! síðan :fyrbí:: stríð. í Akademíuhni erU :50 sænskir litsamenn og mega þeir aldrei vera fleiri. — kr. ins. Vr. 337. Skolli sté á túnfót, tók í burtu dagsmark jf vallarbót. Svar víð.„ G(V lÖfe.fJBS. fium. nr. 33,6:

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.