Vísir - 16.01.1953, Blaðsíða 6

Vísir - 16.01.1953, Blaðsíða 6
V í S?LK Föstudaginn 16; janúar- 1953. i þessarar tegundar. Er [ hér, um að. ræða: þá fiskte^undina,..sem er einna eftirsóttustpgþví auð- seljanleg. -Steinbítsmagnið, .sem áiland kpm, varhins vegar npkkru meira en eins og með ýsuna. þá er hér um tiltöluléga lítið magn að ræða, aðeins- tæplega 3 % ,'aí aflamagninu í heild. — Þessi aukping á steinbítsaflanum yarð. þrátt fyrir dragnótaveiði- bannið . en . talsverður hluti steinbítsaflans hefur jafnaðar- lega ,fengist í dragnót. Árið 1951 hafði hinsvegar orðið afla- brestur á steinbítsveiðunum pg var.svo einnig 1950. Steinbítur- inn er einnigr.mjög eftirsóttur frystur eins og ýsan og því auðselja.nlegur. Er því æskilegt , að unt, sé að auka veiði hans ...sem roest. Af keilu og löngu var aflinn ekki. mikill, þó um talsverða .... aukningu væri að ræða frá fyrra ári, sérstaklega að því er ...keiluna snertir. Þetta þarf þó . ekki ,að stafa af meiri veiði. af þessari tegund en áður heldur er eins líklegt að um hafi verið að ræða breytta hagnýtingu. Allmikið var hert af keilu á árinu en áður var meginhluti keilu.aflans látinn beint í fisk- mjölsyerksmiðjurnar til vinnslu með úrgangnum. Flatfiskurinn (þar með talið heilagfiski) var nú aðeins um Vi af. því, ,sem hann var á fyrra ári. Eins og með ýsuna koma hér mjög greinilega fram áhrif dragnótaveiðibannsins og minni veiða togbáta.en áður, en.því nær allur flatfiskaflinn var veiddur með þessum veiðar- færum. Hér gildir einnig hið sama, og um ýsuna, að hinar helztu tegundir flatfisks, sem ...hér veiðast er verðmætur fisk1 ur og sæmilega auðseljanlegur syo sem áður var getið. . Það sem ,hér er talið ósund- urliðað af togurunum var á ár- inu 1951 að mestu leyti karfi, sem fór til fiskmjölsverksmiðj- anna. Á árinu 1952 er þetta að mestu horfið. Hagnýting aflans á þorskveiðunum. Það liggur í híutarins eðli, að breytingar verða á því frá ári til árs hversu aflinn er hag- nýítur. Verða menn í því að haga sér eftir kröfum markað- anna : á hverjum tíma. en þær ,-geta verið ákaflega mismun- andi í hinum ýmsu löndum. Einnig getur aflamagnið haft áhrif á hversu bezt sé.að hag- nýta aflann. Vegna mjög breytilegra .markaðsskilyr.ða og einnig vegna breytilegra aðstæðna innanlands undanfarin ár hafa breytingar á hagnýtingu aflans á þorskveiðunum verið miklar og skjótar. Hvernig þetta var,á árunum 1951 og 1952 má sjá.á j eftirfarandi yfirliti: 1951 1952 % af heildarafla ísvarinn fiskur 18.2 9.8 •Til .frystingar .32,3 .42.2 Til BÖltunar -24:2 39.9 Til berzlu 2.3 5.1 I fiskimjölsverk- smiðjur 21.9 2.2 Annað 1.1 0.8 Hér- hafa-sýnilega orðið all- miklar breytíngár á frá því, sem . var á fyrra: ári. (Tölurnar fyr- % árið- 19S2 miðast að vísu að- eins við nóvemberlok. en það "bEeytir ilitlu ,en þó sennilega helzt því, að hlutL saltfisksms I hefir aukist í desember, en hluti ísfisksins, hinsvegar, minnkað). Tvær meginbreytingar hafa á orðið. í fyrsta lagi hefir hluti ísfisksins og ( þess, sem ¦ fór til fiskmjölsverksmiðjanna farið |mjög minnkandi og í öðru lagi hefir hluti þess, sem fór til frystingar og söltunar aukist að sama skapi. Einnig er það eftirtektarvert að sá hluti afl- ans, sem f ór til herzlú yar meira en helmingi.meiri nú en árið áður,: þó enn: hafi raunar. ekki nema rúmlega 5%, aflans verið hagnýtt á þann hátt. Það liggur í.augum uppi, að það, sem vald- ið hefir því, að ísfiskurinn verður nú hlutfallslega aðeins um helmingur þess, sem hann yar á fyrra ári, er löndunar- bannið í Bretlandi.-Fyrri hluta ársins áður en löndunarbannið var sett, lönduðu togararnir um 20 þús. smál. í Bretlandi en allt árið 1951 lönduðu þeir um 44000 smál.. Hefir þetta gert að verkum, að togararnir hafa orð- ið að hagnýta fiskinn á annan hátt og hefir. þá saltfiskverkun helzt orðið fyrir valinu. Þetta hefir þó yaldið togaraútgerð- inni margvíslegum erfiðleik- ,um eins og gefur að skiljá. Á þessum tíma árs, þ. e. haustið og fram.,á veturmn er aðstæð- uro þannig. háttað, að því er snertir aflabrögð og. fiskteg- undir, að hentugast er talið að flytja fiskinn út ísvarinn en hinsvegar óhentugt að þurfa að salta. Auk þess er saltfiskfram- leiðslan orðin allmikil á árinu og því æskilegt að. geta hagnýtt fiskinn á annan hátt einmitt á þessum tíma. ísvarði fiskurinn hefur á ár- inu alls numið um 29 þús. smál. og fóru af því magni tæplega 8 þús. smál., til . Þýzkalands um hau.stið. TiL frystihúsanna. fór á, ár- inu meira fískmagn en nokk- urntíma áður eða„alls 120 þús. smál. til nóvemberloka. Var það nær 30% meira en allt árið 1951. -Sá hluti aflans, sem fór til frystihúsanna var rúml. 42 % heildaraflans og yar því mestur hluti aflans hagnýttur á þann hátt. Var það einkum á- berandi hve mjög það jókst á árinu, að togararnir legðu afla sinn inn í frystihúsin og var ^þar ekki aðeins um. að ræða karfa heldur einnig þorsk og . ýrnsar aðrar fisktegundir. Mun heildarframleiðslan af freðfiski hafa numið yfir 37 þús. smál. Nær 40% af aflanum fór.nú til söltunar og er um mikla aukningu að ræða frá fyrra ári. Al.ls' nam saltfiskframleiðslan nær 60 þús. smál. miðað yið fullstaðinn saltfisk. ¦ Er það 29 þús. smál. meira en árið, áður. Um ástæðurnar fyrir þessari aukningu var.áður getið. Framh. á 7. síðu. ¦Aðalfundur Knattspyriiufélagsins Víkings verður fimmtudaginn 22. janúar kl.'20 í.húsi V. R.( VÓnarstræti 4. — Félags- skírteini fyrir árið -1952 gilda sem aðgöngumiði. SNJÓE! #7/' SNJÓR! XQ//- VIKNGAR! N y SKÍÐADEILD. Snjórinn er kominn og hon- um verður fagnað í skálan- ,um með glæsilegri kvöld- vöku um helgina. Þar:verður m. a. til skemmtunar: —- 1. Kókódrykkja (hafið kökur með í púkk). 2.. Félagsvist (glæsileg verðlaun). 3. Upp- lestur (hver les?). 4. ????? (hvað er nú það?) 5. Ókeyp- is happdrætti (þá verður Þórir með). 6. Saga deildar- innar.(óþekktur höfundur). ¦ 7. Almennur söngur. (syng- ur,Reynir..með?). 8. Snjón- um hátíðlega fagnað (hvern- ig?). — Hittumst heil á fyrstu kvöldvöku vetrarins.' Ferðirnar verða auglýstar á morgun. —. P. S. Gleymið ekki kökunum. — Nefndin. ÞROTTUR. Knattspyrnumenn! 1., 2. og.3. fl. Æfing . kl. 8 á íþruttavell- inu. — Mjög áríðandi, að allir roæti. . VALUR! Handknattleiks- æfing að Háloga- landi í kvöld kl. 6,50 III. fl. karla. Kl. 7,40 meistara-, I. og II. fl. karla. Nefndin. GLÍMUÆFINGAR í kvöld kl. 8 í Miðbæjarbarnaskólan- um. Áríðandi, að allir mæti. Stjórnin. FYRSTA SKIDFERÐ ..VETRARINS. Farið, verður í skíðaferðir í Jósefsdal og skíðaskálana á Helhsheiði um helgina tins og hér segir: Laugardagk. 9 f. h. Laugardag kl. 2 e. h. og laugardag kl.. 4 e, h. Sunnudag kl., 10 f. h. Farið verður , frá skrifstofunni Qrolf, Hafnar- stræti 21. — ,Sími 5965. Mætið fyrsfa skíðasnjó vetr- arins. . Skíðafélögin. ;KVENUR tapaðist fyrir nokkrum dögum. Uppl. í síma 49,08. Góð fundarlaun. ___________________ (2,76 PARKER-penni, blár með silfurlitaðri hettu, tapaðist mánudag. Finnandi hringi í síma 1078. (273 jSœufásvegiJSS/sími f'Vóð.eJJes/upe,. Stílar ® 7álœfwgar e-^fi/Smqar'— & , KENNI vélritun. Einar Sveinsson. Sími 6585. (81 ¦¦ ENSKUKENNSLA. - Einkatímar — talæf ingar. — Oddný E. Sen, Miklubraut -40.,Sími 5687. (27Í VILL, l^KKI. einhver lána stúlku 2500 kr. gegn mán- . aðargreiðslu. Tilboð, merkt: „Strax — 382" sendist. .blað- inu. (279 „EINHLEYP kona óskar eftir stofu og, eldunarplássi. Uppl. í sima 3420. (271 .HIRBERGI . óskast til leigu, ~helzt sem næst roið- bænum. Innoyggður skápur æskilegur. Tilboð sendist afgr. Vísis fyrir hádegi á laugardag, meikt: „Sjómað- ur — 380." (267 LJMA FUNDARSALUR til leigu.. S. V. F. f. Grófin 1. Sími 4897. (565 1—2 HRAOLIUOENAK óskast til.leigu.um tíma,;eða keyptir. Skiltagerðin Skóla- vörðustíg 8. Sími 4896. (275 T WV •*r*f WHÍ» "WW f—*r >JU-. WU- VJVf W*7 WHT -«W ¦» BEZTAÐAUGLtSAÍViSS SKIÐASLEÐAR. Verð kr. kr. 180. Lokastíg 20. (277 GOTT HERBERGI til leigu. Afnot af síma nauð- synleg., Uppl- í síma 80521 í dag. (266 GOTT herbergi til leigu í Mávahlíð 37. HERBERGI til leigu gegn lítilli húshjálp. — Uppl. á Stýrimannastíg 3, 1. hæð eða í síma 4950. (278 L|TIÐ: herbergi óskast.— Uppl. í síma 7195. (283 FORSTOFUHERBERGI til leigu í Laugarneshverfi. Uppl. í síma 81285. (282 R mm ¦ .STULKA,. utan af landi, óskar .eftir vinnu, t. d. að taka . að sér lítið heimili. Reglusemi áskilin. Tilboð sendist á afgr. . Vísis fyrir mánudagskvöld, . merkt: „Prúð — 381." (270 RÚÐUÍSETNING. — Við- gerðir, utan- og innanhúss. Uppl. í síma 7910. (547 VIDGERÐœ á dívönum og allskonar stoppuðum húsgögnum. Húsgagnaverk- smiðjan, Bergþórugötu 11. Sími 81830. (224 .SNÍÐ . og máta dragtir, kápur, telpukápur, drengja- föt. Saurna úr tillögðum efn- um.Árni Jóhannsson, dömu- klæðskeri, Grettisgötu 6. Sími 4547. (159 FATAVIÐGERÐIN, Ing- ólfssíræti 6, annast allar fataviðgerðir. — Sími 6269. , AF sérstökum ástæðum, er góð píanóharmonika til sölu á mjög lágu verði, Uppl- í síma.6251, milli 6 og 7. ,274 SOKKAVIÐGERÐARVÉL til sölu. Uppl. í síma 4045. .HÖFUM.til sölu: ..borð, stóla, stofuskápa, rúmfata- kassa, dívana, skauta, gramroófóna, fatnað o. m. fI. Fornsalan, Ingólfsstræti . 7.. Sími ,8.0062. (280 . KASSAR til sölu á Lauga- vegi 8. (265 , TIL SÖLU á Fálkagötu 32 taurulla,. tauyinda og. ullar- gaberdinkápa, meðalstærð. (268 KANARÍFUGL (kven- fugl) óskast til kaups. Uppl. í síma.6978.___________ (269 ELITE-snyrtivörur hafa á fáum árum unnið sér lýð- hylli um land allt. (385 FRÍMERKJASAFNARAR. Afgreitt mánudaga og föstu- daga kl. 5,30—7, laugardaga kl. 2—4. Jón Agnars, Frí- merkjaverzlun, Camp Tripoli 1. (128 SKATTFRAMTOL og leiðbeiningar um skattalög- gjöf. Ólafur Björnsson lög- fræðingur, Uppsölum, Aðal- stræti 18. Sími 82275. Við- talstími ,kl. 4—7 e. h. (233 Dr. juris HAFÞOR GUD- MUNDSSON, málaflutnings- skrifstofa og.lögfræðilegað- stoð. Laugavegi 27. —. Sími 7601. (95 .-.iRAFLAGNÍR OG VIDGERÐIR á raflögnum. Gerum við straujárn ög | önnur heimilistæki. Raí'tækjaverzluniji >'Ljó's og¦> Hilií b,f.,-'; : Laugavegi 79. — Sími- 5184. KJÓLAR fyrir,afgreiðslu- stúlkur, svartir og dökkbláir, verð frá kr. 4.00. Einnig hvít- ar str.engsvuntur og hvítir kappar. — Saumastofan Uppsölum, Aðalstræti 16. —• Sími. 2744._________ (200 Hinar heimfrægu Píanóharmonikur Orfeo — Borsini og Artiste ný- nýkomnar, 120 bassa með 5—7 og 10 hljóðskiptingum. Verð frá kr. 3975, með tösku og skóla. —¦ Tökum notaðar harmonikur sem greiðslu . upp í, nýjar. Höfum einnig mikið úrval af notuðum harmonikum fyrirliggjandi; allar stærðir. Verð frá kr. 650,00. Hjá, okkur getið þér yalið úr 14 tegundum. — . Verð við alira hæf. —-: Send- um' gegn póstkröfu. -—Verzl.. Rín, Njálsgötu 23..Sími 7.692. .-SPEGLAR. Nykornið gott úrval áf slípuðum speglum, innrömmuðum speglum og speglagleri. Rammagerðin: ¦h.f,;Hafnarstræti 17. ,(252, i PL#TUE á:. grafreiti. Út- vegum ^áletraðar plötur . á graíreiti. rneð s.tuttum fyrir- yara... Uppl. . á ,.Rauðarárstí'g;: 26 (kjallaxa). —. Sími,'6í:26:' -KAUPUM- vel' -með i farin; karlrnannaf öt, saumavélar o.: f 1.: Verzlunúl, Grettisgötu ; 2L Sími.3562. : & ' (465

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.