Vísir - 16.03.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 16.03.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Mánudaginn 16. marz 1953 62. tbl. Víðtækasta flugbjörgunaræfi setn fram hefur fari Um 40 manns tóku $ktt í bæði á iandi og úr lofti. í gær efndi Flugbjörgunar sveitin til einhverrar viðtæk ustu bjjörgunaræfingar, sem enn hefur farið fram hér á landi. Leitað var að „týndri" flug- vél og áhöfn hennar. Um 40 manns tóku þátt í leitinni og var leitað bæði af gönguflokk- urri og flugvélum. Meðal ar.n- ars tóku tvær amerískar flug- vélar þátt í leitinni og sex litlar flugvélar voru kailaðar út, en vegria óhagstæðra véð-- urskilyrða var ekki hægt að senda þær allar í leitina. En fyrir bragðið fékkst' hin ákjcs- anlegasta reynzla í því hváð hægt er að gera í sambandi við leit og björgun við erfið . flugskilyrði. .. Æfingin stóð. frá þvl. kl. 6 áfdegis til klv 7 síðdegis ög fór í öllú fram.samkyæmt á^- ætlún. Leitarflokkarmr sem leituðu annaeyingar ætía a) stefna élag tíl að kaupa þyrilvængju á landi voru þrír talsins. Einn fór frá Heraísarvík, annar leitaði við suðurenda Kleifar- vatns og þriðji flokkurinn leitaði upp með Lönguhlíð. Göngu- og leitarskilyrði voru hin verstu og reyndi mjög j á dugnað og getu leitarmanna.! 'Var yfir óslétt hraun að fara og það sem torveldaði ferðina fyrir alvöru- var snjór sem lá yfir hraunið. Auk þess gekk á með svörtum .hriðaréljum, en birti til á milli. Þráttfyrir allt þetta gekk leitin að óskum allir flokkarnir fundu „flakið" sem var aystan Kieifarvetns og vestán við Eldborg og hina .„slösUðu" áhöfn, gerðu að bein- brotuni þ. á. m. að höfuðkúpu- broti, auk blæðiriga og annarra meiðsla. Aúk þéss fahn lítil ieitarflugvél slysstaðinn og seinna komu amerísku leitar-r vélarnar ^á vettvang, svéimuðu . ¦¦ Éöií.a .:8:-sí8u.. Ársþmg Iðnrekenda. Ársþing iðnrekenda 1953, sem jafnframt er aðalfundur Félags ísl. iðnrekenda, hefst í dag. Fun'durinn verður í Oddfell- owhúsinu, uppi. Þar mun Páll S. Pálsson, , framkv.stjóri fé- lagsins, flytja , skýrslu uin störf in á árinu, en. síðan verður lýst úrslitum stjórharkjörs,- sem fór fram skriflega. Kqsið verð- ur í starf snefndir til framhalds- fundar, sem véfður n. k. laug- ardag, én til þess tíma munu nefndirnar vinna að . ýmsum málum. ;•'...-. FjöMi iögreglumanna á að gæta öryggis Titos. Þeir dreifa sér ineðal mann- fjðldans við komu hans í dag. Einkaskeýti frá AP. London í morgun. Mikill viðbúnaður er í dag hcr í borg vegna komu Titos forseta, en hann stígur á lánd upp úr hádegi. Gert er ráð fyrir, að mikill fjöldi manna muni koma þar saman, til þess áð sjá Tifo, og' ef til vill gæti orðið um eins- konar mótmælagöngu að ræða, því að margir eru honum and- vígir. En logregían er viðbúin að hafa hemil á mannfjöldanum^ og fjölmargir lögreglumenn í horgaralegum klæðum veroa látnir dreifa sér um mann- -grúann, tií þess að fylgjast með því, að þar reyni eng-r inn að sýna Tito tilræðí. Sérstök deild innan lögregí- unnar hefur mikla æfíngu í að gæta öryggis tiginna gesta, og hefur henni verið' faíið hlut- verkið að vernda Tito, eh þó er sá munur frá því, sem oft hetur verið áður, að nú hefur fleiri lögreglumönnum verið boðið út en nokkru sinni áður. Bretá- stjórn teldi það mikið óhapp, eí eitthvað kæmi fyrir Tito, ekki sízt af því, að samvinna við harin er nauðsynleg til að við- halda klofningi meðal komm- únistaríkjanna. Virðuleg móttökunefnd. Þegár Titó stígur á Iandj verða þar fyrir þrír menn, til' þess að f agna honurn —^^hertog- inn af Ediribofg, Winston S. Churchill forsætisráðherra og Antony Eden utanríkisráðherra Tito hefur látið fréttastofuna júgósiavriesku hafa það eftir séf, að riáuðsyn sé á góðri sam- vinnu við Breta, og þurfi að ræða ýmis mál, til þess að hún verði nánari. AHt samþykkt Malertitov Itoðar frid. Eínkaskeyti frá Ap. London í morgun. Æðsta ráð Ráðstjórnarriki* anna kom saman til fundar í gær í Moskvu. Voru þar mættir um; 1300 fuiitruar og ,^llt samþykkt, er valdnaiEarnir báru úpp, mótat- kyæðalaust. . . Lagði ráðið í fyrsta lagi bless un sína á, að Malenkov yrði eftirmaður Stalins sem forsæt- isráðherra og þar með valda mesti maður landsins, svo og á áðrar skipanir í ráðherrastöður, og allar ákvarðanir, sem hinir nýju valdbafar hafa gert. Fulltrúar erlendra ríkja voru viðstaddir. — Malenkov flutti ræðu og sagði, að allt hefði ver- ið gert að vilja og fyrirsögn Stalins. Hann boðaði friðar- stefnu sem fyrri daginn. Italir eiga von á 2 olítiförmiim. Einkaskeyti frá AP. — Róm í morgun. ítaiska olíuflutningaskip- ið Miriella kom til Abadan í gæf ög tekur þar nýjan olíu- farm og hefur samflot heim með öðru ítölsku olíuskipi, Alba. Samtals munu þau flytja um 10 þús. Iestir af hráoliu til Feiieyja, en þangað flutti Miriella 5 "þús. lestir á dög- unum. Eins og þá mun nú konta til máláférla, því að brezk-íranska ólíufélagið teluf sig eiga olíuna og kfefst ViðUrkennihgar á eignaiTéttinum yfir henni, pg hcfur yfirféttur í Róm það mál til meðferðar. Stjóraarskrámiálið rætt á Varðarfundi í kvöld. Þettai er framhaldsfundur. Landsmálafélagið VÖrður ið var orðið kvöíds', að ekki Iftfluenian fer enn ha*t yfir. Leggst nú |»jiigraJ á menn. Ekki er enn farið að draga neitt úr inf lúenzunrji hér í bæn imt, en hÚH fer hægt yfir sem áður. Kveflungnabólgutilfellum f jölgaði og í seinustu viku, sem skýrslur ná yfir (vikuna 1.—7. marz). Skýrslur bárust frá 41 lækni, en 36 vikuna þar á undan. In- flúenzutilfellin voru 323 (283), kveflungnabólga 25 (8) og tak- sótt 3 (0), kvefsótt 167 (160), hálsbólga 78 (56) o. s. frv. Áð því er Vísir hefur heyrt utan að sér, mun influenzan leggjast heldur þyngra á menri en áður, og ættu menn að hafa hugfast, að fara eftir þeim leið- beiningum, sem birtar hafa ver ið frá skrifstofu borgarlæknis, um að fólk sem veikiná tekut gæti allrar varúð'ar. efnir til fundar í kvöld, pg vcrður það f ramhaldsf undur um stjórnarskrárrnálið. Fundur þessi verður í beinu framhaldi af þeim, sem hald- inn vaf í janúarmánuði, en þá var Bjarrii Benediktsson utan- ríkisráðherra frurrimælandi, og skýrði mönnum frá tillögum þeim í stjórnarskrármálinu, er Sjálfstæðisflokkurinri hefðí orðið sammálá um og legði til að samþykktar yrðu í þeim eín- um. Var ræða ráðherrans mjög ítarleg, en margir menn voru á mælendaskrá, þegar. svo áliÖ- þótti fært að halda fundinum áfram, óg honum var því frest- áði Stjórnarskrármálið er eitt þeirra stórmála, er munu koma iil kasta aiþjóðar á næstunni, og því nauðsynlegt, að allir sé þvi sem kunnugastir, sem lagt er tii í þeim efnum. Þessir fundir Varðar eru nauðsynlegir til þess að menn geti áttað sig sem þezt í þessu máli, og er þess að vænta, að fundarsókn verði eins góð og á fyrri fundinum, sem haldinn var-um þetta efni. ' Fundurinn hefst kl. 8,30. Hafnfirðingurínn kominn fram. Hafnfirðingurinn, sem lýst var eftir í útvarpinu í gær- kveldi, er konrinn fram. Maður þessi, sem heitir Þor- kell Guðvarðarson, og nýflutt- ur til Hafnarf jarðar, hafði farið út í fyrrinótt.en er ekkert 'haf ði spurzt til hans í gærkveldi, var farið að óttast um hann. Þor- kell kom síðan fram í morgun. Mundí leysa sain- gönguvandamál þeirra. 1*yrilvæii gja væri íil margra liiufa gagnleg. Vestmannaeyingar eru-í þanrt veginn að stofna hlutafélag C því augnamiði áð kauþa þyril- vængju (helicdpter), og er jafnvel búist við að gengið Verði frá hiutafélagsstofnuninni £ dag. Ástæðan fyrir þessari félags- stofnun er sú, að Vestmanna- eyingar teljá sig afskipta í flug- samgöngum. Eins og, kúrinugfc ér, er ekki nemá ein flugbiraufc á Vestmannaeyjaflugvelli og; völlurinn hefur stundum veriíí Ibkaður dögum sámari, þegarr vindar blása þvert á hann. . Geturflutt f j 10 farþega. Tilboð hefur fengizt í ame-« ríska vél, sömu tegund og þá, sem Ðandaríkjaher hefur á Keflavíkurflugvelli. Slík vél er ætluð 7 farþegum við lúxus- aðbúnað, en 19 manns ella, auk flugmanns. Ennfremur er geymslurými fyrir talsverðan. flutning. Hámarkshraði flugvélarinnarí er 169 km. á klst., en meðal- hraði 145 km. Hins vegar er* vegarlengdin milli Vestmanna- eyja og Reykjavíkur, sem næsfc 115 km, svo að véliri yrði um þrjá stundarfjórðunga milli þessara staða. Kostar rúmar ' 2 milljónir kr. Verð á þessari þyrilvængjuí yrði 137.590 dollara, auk björg- unartækja, ef þau yrðu keypt með, sem telja mætti sjálfsagt. Ekki er vitað með fullri vissa um afgreiðslufrest á vélinni, en búizt við að hann sé nokk- uð langur. Sem stendur er mað- ur nú staddur vestur í Baiida- rikjunum til þess að athuga mál þessi öll, og m. a., hvorfc tök myndu vera á því að íh. flugvélina leigða. ' , Keynsluferðir. Hvort sem vélin yrði keypfc eða leigð hefur helzt komið til tals að henni fylgdi flugmaðuí frá því landi, sem hún yrðil keypt og myndi hann stjórna. henni þar til íslendingar sjálfirt öðluðust réttindi til að stýra henni. Til þess að fá nokkra hug- mynd um hæfni þyrilvængj- unnar í flutningi og ferðum. (Frarií a 8. síðu) ^J

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.