Vísir - 19.04.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 19.04.1953, Blaðsíða 1
#3. árg. Laugardaginn 19. apríl 1953 87. tbU ¦ ¦ 14 Varía fært milli biísa á Rey&arfirði vegna fanna. Stórvirk tæki í notkun vio opnun bjóðvetja. Víða um Iand eru hú ýtuf og Snnur stórvirk tæfci í notkuii iil þess að opna vegi, bæði vest- an íands óg. nörðan. Á Aust- iirlandi, þar sem sumstaðar er reietra djiipur snjór á vegum, er t. d. ófært íniíli Eskifjarðar «g líeyðarf jarðar. Á Reyðarfirði er svo mikill snjór, að vart verður korriizt milli húsa. Allir flutningar um' Fagradalsbraut fara fram með snjóbílum. Ei-u tvfeir snjóbílar til flutninga um Fljóisdálshér- að, ánnar af Bombardiergerð (kanadiskur) og Weasel-snjó- 'bíil, sem ágæt reynsla hefur fengizt af í leiðöngrum, um suð- urskautssvæðið, Grænland (í leiðöngrum Frakka og Breta) og einníg hér á landi (Vatna- jökulsleiðangri) o. fl. Nokkrir snjóbílar af Weaselgerjð eru nú koriinir hirigað til íands,; að því er Vísir hefur heyrt, til Önund- arfjarðar, Húsavíkur og Seyð- isfjarðar. . . Unnið var að því að opna vegi í gær á Snæfellsnesi, Mýra sýslu og Húnavatnssýslu. — sýslu 'og Húnavatnsskýslu. — Annars hafa vegir sem kunnugt er víða verið auðir, í vetur, og þótt rnikið hafi sparast við það, að ekki hefur- þurft að ryðja burt snjó á þjóðvegum um byggðir mestan hluta vetrar, hefur mætt talsvert á vegum vegna umferðar, og víða hefur orðið að dytta að vegum vegna úrrennslis. Vegamálastjóri tel- ur þó, að þegar á heildina er litið, muni kostnaður við að" halda vegum opnum, verða minni en vanalega, en ekki hægt að segja neitt ákveðið um þetta, eins og sakir standa. I morgun var orðið fært milli Hvamms í Norðurárdal ög Fornahvamms og væntanlega verður f ært nú um helgina milli' Hrútafjarðarár og Blönduóss. Áætlunarbíll frá Norðurleið- um lagði af stað í morgun með 10 farþega. Hann fer að Forna- hvammi og er ætlunin að flytja póst og farþega í snjóbíl norð- ur yfir heiði, og taka póst og íarþega suður heiði, ef unnt verður. Þá er von um, að fært verði um Kerlingarskarð til Stykkis- hólms í kvöld, en Fróðárheiði er enn ófær og ekki horfur á að fært verði til Ólafsvíkur fyrr á mánudag eða þríðjUdag. en ¦¦¦¦¦" - -¦*¦¦,-¦ "i. ¦• illalogm enÉrskoðyð. ÍSIcA tiiliíí <il iiiBilenfl* iðnaðar. Ffárraáíaráfeneytið vfcefta- skipað iiefnd *il bess að erid- urskoða lög nf «2/1939 nai íollskrá o. fI. með tilíiíí til þess að iunlendur iðnáður hafi hæfilega og skynsam- Iega vernd gegn samkeppni erlendra iðnaðarvara. ¦í ne£ndinm eiga sæti: Frið- jón Sigiirðsson lögf ræðingvir, f ormaður. Harry Frederiksén f ramkvæmdast jórí, Magnús Gíslason f yrrv./skrifstofustj., Pétur Sæmundss., viðskipta- fræ^mgnr, og Sverrir i»or- bjarnarson hágfræíSingiír. 69 ísiendíngar í siglingnm á norskitm skipum. Margir íslenzkir sjómenn eru itm þessar mundir í siglinguin á norskum skipum. Gerð var athugun á því i Noregi,.., miðað við nóvembér síðast Iiðdnn,..hve margir menn væru á skipum-Norðmanna, ög var þá miðað við skip, sem erri 100 lestir eða stærri. Reyndust 40,233 menn á skipastóli þess- urri, og vöru 4243 þeirra þeirra við strandferðir, en í hópnum voru alls 1700 konur. Útlend- ingar á þessum skipum NorðV Magakrabbarannsóknír bfnar á opinbérum starfsmönnirm. TaSið að um 100 Isfendingar fáí árlega krabbamein í maga. Tvxæu :.jaanir Sviar 393^ Finnar. 222, ílesíiv, 129.5, þá :jámenh 366, íslendingar .69,, Krabbameinsfélag Islands hefur h-afizt handa um að Ieita að krabbameini í maga Reyk- vikinga og befur byrjað á rann- sókn á starfsmönnum ríkis og bæjar. Er skýrt frá þessu í nýút- komnu „Fréttabréfi um heil- brigðismál", en þar segir um mál þetta ennfremur: . i,Hér á landi má gera ráð fyrir að um 100 manns fái árlega krabbamein í maga. Skýrslurn-, mamia reyndust 4429 ialsins, og J j^ sýna að um 90 manns 'deyja hér árlega úr krabbameini í maga og vélinda, en vafalaust er eitthvað ótalið, m. a. fóik, Asíubúar. 61, Astralmmenn ogl sem er meg krabbamein í maga, Ný-SjálendmgaT 38. Alls áttu 113 .þjóðir íuíltrúa á n°rskum . skipum.um oll heimsins höf. 12 þús. maniii kírtversk- ttr fier í Bitrma. Síjórnmálaiiefndin er farih; að ræða kröfu Burma nm að- stoð til þess að koma burt her- sveitum þjóðernissinnanna kín- versku í norðurhluta landsins. Við umrseðurnar kom fram,. að upphaflega hefði 1700 niénn úr liði þjóðernissinna flúið inn í Burma frá Kína, en nú væri hér um að ræða 12.000 manna her, undir stjórn hershöfðingja, sem iðulega hefði farið tii For- mósu til þess að gefa Chiang- kai-shek og stjórn hans skýrslu og seinast hafi hann farið þang- að þessara erinda í marz. ChurchHl styllur filfögur Eisen- hcnvers. London. (AiP.). ¦— GhurchiH fluttí ræðu á fundi skozka íhaldsflokksins í gærkvöídi. Var fundurinn haldinn í Glasgow. — Lauk hann miklu lofsorði á EisenhoWer fyrir ræðu hans og kvaðst eindregið styðja tillögur hans. Churchill kvað það stefnu íhaldsflokksiris, að stofna eigi til aukakosninga, nema brýn- asta nauðsyn krefði, og kvaðst hann vona, að hjá því yrði kom- izt. Blaðið Pravda birtír ágrip af ræðu Churchills og virðist nú hafa verið tekin u'pp sú stefna, að leyna engu um þær skoðanir, sem stjórnmálaleiðtogar vest- rænu þjóðanna láta í Ijós. en deyr úr öðru, áður en mein- semdin í maganum er farin að gera verulega vart við sig, svo að ekki miin of hátt reiknað að hér deyi um eða yfir 100 manns árlega úr krabbameini í maga. Þétta er hærri dánartalá en í f lestum öðrum löndum, hvern- ig sem á því stendur. Hér kem- ur krabbamein eins oft í maga eins og í öll önnur líffæri sam- anlagt og betur þó hjá karl- mönnum, en aðeins sjaldnar hjá konum. Flestir sem fá krabbamein í magann, deyja úr því, aðeins éinn af hverjum tuttugu sérii tekst að bjarga með uppskurði. ECefla¥íkyrflug¥öIlur ver5ur> fulfkonmastur í heimL Brownf i&lé hershöfftingi skýroi frá þessu í hfa&inu „White Falcon." Edittborgarhertogi sér Islandsmynd. Landkönnunarfélag brezkra skóla hélt skemmtifund fyrir nokkru í London. Félag þetta hefur staðið fyrír þeim tveim ferðum enskra skólapiíta, sem farnar hafa ver- 5ð hingað til lands tvö undan- farín sumur. Meðal skerhmtiat- rið'a á samkomu þessari — en gestir voru 300 og þ. á m. Slessor marskálkur, yfirmaður ílughers Breta — var sýníng á kvikmynd, er tekin var af leið- angrinum hingað til lándt. í fyrra. Heiðursgestur var her- toginn af Edinborg, maður Slisahetar drotíningar. Talið er, að ínnan tíðar verði ekki aðrir flugvellir fullkomn- ari í heiminum en Keflavíkur- flugvöllur. Á þessa leið mun Ralph O. Brownfield hershöfðingi, 3'fir- maður varnarliðsins hafa mælt fyrir skemmstu, að því er blað- ið „White Falcon", sem út kem- ur fjölritað á Keflavíkurvelli, greindi frá hinn 10. þ. m. Brownfield hershöfðipgi átti fund með ýmsum undirforingj- um sínum er hann sagði þetta, en þá var einkum rætt um hin- ar ýmsu framkvæmdir, sem unnið er að á véllinum og eru á döfinni. Skýrt var frá því, að rneð vorinu yrði hraðað byggingu hinna- níu þriggja hæða íbúðar-. húsa, sem þar eru í smíðum, en þeim frámkvæmdum é að verða lokið fyrir lok þessa árs. . Við þetta tækifæri var einnig greint frá því, að yfirmönnum og liðþjálfum verði heimilt að hafa fjölskyldur sínar hjá sér jafnskjótt og íbúðir fyiir þær fást, enda verði þeir ráðnir til tveggja ára dvalar. Brownfield hershöfðingi mun verða hér þar til í júní á næsta ári, og hefur dvalartími hans hér því verið framlengdur. Visitaian.....456. Kauplagsnefnd hefur reikriað út yísitölu framfærslukostnað- ar í Beykjavík hinn 1. apríl s. 1. og reyndist hún vera 156 stig. (Frá . viðskiptamálaráðuneyt- inu). 45 tn. síldar. Vélbáturinn Fanney, sem undanfarna daga hefur verið í síldarleit, laridaði í gær 45 tunnum á Akranesi. Vísir átti í morgun tal við Véstein Guðmundsson verk- fræðing, sem hefur umsjón meS veíðitilraunum þessum á vegum ráðuneytisins, ög var með bátnum í þessari för. Sagði hann síldina hafa verið trega og gisna, en afl- inn fékkst í fyrrínótt djúpt á Sélvogsbanka. Sagði hann, að árangur væri eftir atvik- um sæmilegiir, þótt ekki væri um mikið magn að ræða. Fanney notaði Akra- nesvörpuna, eins og áðúr hefur verið getið. Búizt er við, að skipið fari aftur út eftir helgina og hafi þá méðferðis aðra vörpu. Ástæðan fyrir því að svc» margir deyja, er sú, að krabba- mein uppgötvast svo seint í maganum. Sjúklingarnir komat of seint til læknanna, eða lækn- arnir þekkja ekki sjúkdóminrt meðan hann er í byrjun, oft af þeirri. eðlilegu ástæðu að þaðt getur verið illmögulegt. Ólukkan við þennan sjúkdóm er fyrst og fremst sú, að hann fer svo lymskulega af stað, að» menn hafa oft engin einkennii fyrr en meinsemdin hefur graf- ið töluvert um sig. Einasta vonin til þess að getas. ráðið við krabbameinið í mag- anum er samt sú, að ná tili meinsins og skera það í burtu. áður en það er orðið of stórt.. Til þess að það megi verða þarf að finna nýjar og betri aðferðir til þess að þekkja sjúkdóminnt í tæka tíð, meðan hann er enn- þá skurðtækur. En það er erfitt að fá sjúklinga til x-annsóknar, esm ekki kenna sér meins- Hver um sig heldur að hann se heilbrigður, þótt reynslan segS okkur, að meðal þeirra semi ekkert finna til, muni vera umt hundrað manns, seto hafa byrj- andi krabbamein í maga. Krabbameinsfélag íslandst hefur nú hafizt handa til þesst að ná þessara sjúklinga á byrj- unarstigi. í Reykjavík er veriðí að prófa saur frá starfsmönn-- um ríkis og bæjar fyrir blóði„ og nær rannsóknin til allrai þeirra sem eru fertugir og eldrL Er mönnum heimilt að sendai einnig frá konu sinni og öðrumí heimiiismönnum sem eru yfir* fertugt. Allar eru þessar rann- sóknir gerðar f ólkinu að kostn- aðarlausu. Ánægjulegt er að sja. hve góð þátttakan er í rann-i sóknunum og fólkið fúst til sam- vinnu, því að hjá mörgum finnstí blóð í saurnum og þarf þá aðT biðja þá að senda aftur, eftiit að hafa borðað kjötlaust í fjóra; daga og taka menn því yfirleitti vel.. Ekki virðist bera neitt áí hræðslu í sambandi við rann- sóknirnar og er það vel farið.'*- Mex City (AP). — Mexíkó hefur sitt happdrætti eins og fleiri 'þjóðir, og þar eru sumir heppuir og aðrir ekki. Fyrir nokkru . lenti einn happdræ'ttismiðasalinn i því að verða sjálfur að greiða fyrir f jölda miða, þar sem hami gerði skil oi seint. En hjálpin er .... o. s. frv. því að á einn óselda miðann fékk hann 70,000 doll- ara. Ný stjérn ^alistan. Einkaskeyti frá A. P. í Karachi í gær. \ Mohamet AIi, fyrrverandft sendiherra Pakistans í Banda- ríkjunum, myndaði nýja stjórn^ í Pakistan í gær, og lauk stjórn- afrnyhduriirini á 2 klst. I í 'útvarpsræðu til þjóðarinn— ar lagði hann áherzlu á, a<$ Uppræta stjórharspillinguna £ landinu og gera auknar ráðstaf- anir til þess að halda uppi lög- um og reglu. Bæta þyrfti úit matarskortinum og yfirleitfe taka ymislegt fastari tökum^ Gagnrýndi hann. hvasslega frá-» farandi stjórn. ___j

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.