Vísir - 12.06.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 12.06.1953, Blaðsíða 1
i3. árg. Föstudaginn 12. júní 1853 130. tbl. Gert að greiða 60 þús. kr. í sektir og 2 dæmdirí fangelsi. í morguna yoru í Sakadómi dæmdir" í Beykjavíkur fimm ménn dæmd hyor. ir fyrir fjárhættusjnl; áð hafa gert sér þau að einhverju leýti að átvinnu eða hagnazt "af því að láta fjárhættuspilurum hús- næði í té. 10000 króna sekt Auk fangélsisvistár, serri sum ir hinna sakfélldú voru dæmd- ir til, var þeim gert að greiðá samanlagt .60 þúsund.krónúr í sekt. , T maí 1952 hófst í sakadómi Reykjavíkur rannsókn ;.út... af grun um áð fjárhættuspil Vasri stundað hér í bænum í atvinnu- skyni. Leiddi sú rannsókn til ákæru á mokkrum .raönnum! Var í morgun kveðinh upp dóm ur í sakaclómi Reykjavíkur í Laxárstöðin reyndí ágúst Gert er ráð fyrir, að hin nýja áflstoð Laxárvirkjunarinnar verði reynd í ágúst. ... Vísir hefur att stutt \ viðtal við Eirík Briem yerkfræð'ing, sem nýkominn er að norðan, og tjáði hann blaðinu, að nú v'æ.ri einkum unnið að því að koma fyrir vélum og rafbúnaði í stöðvarhúsinu og í aðalspenni- 'stöðinni á Akureyri. Þá er og máligegnfimmþessaramanna,(unmð að ÞV1 að strengía vira og voru allir sakfelldir fyrir 'að i haspennuleiðslu, en ollu mið- hafa gert sér fjárhættuspil að at verkinu vel áfram. atvinnu að einhverju leyti eða Mest allt efnið er komið lxI af lað sér tekna með því að láta virkjunarinnar, nema helzt fjárhættuspil fara fram í húsum yfirfallsloka í stífluna, en hun sínum. Var einn þeirra, Micha- er væntanleg til landsins sið- el Sigfinnsson að nafni, dæmd-last » Þessum mánuði frá Sví- ur'í 60 daga fangelsi og auk'Þíóð. Þá vantar enn ýmislegt þess 10000 króna sekt til ríkis- sjóðs. Annar, Óláfur Ólafsson, var dæmdur í 3 mánaða fang- elsi og 18000 króna sekt, og hinn þriðji, Baldur Ársælsson, í 60 daga fangelsi skilorðsbundið og 12000 króna sekt. Loks voru tveir hinna ákærðu, Björn Ár- sælsson og - Hannes Ágústsson, smávegis, en ekkert það, er seinkað gæti verkinu. Um 60 manns vinna nú við Laxárvirkjunina, eða nokkru færri en undanfarið, enda verk- inu senn lokið. Er enn unnið að byggingarvinnu, en síðan verður talsvert vefk að ganga frá ýmsu. IMet-mánuður í flugflutningum Á 2. |»«s. fleirri ö«|*farj»egar en á sama iítuíi í iVrra. maí heldur en þeir voru á sama tíma í fyrra, eða minnkað úr 4.8 smálest niður í 2.3 lestir. Veðurskilyrði voru hin ákjós- Flugfélag íslands setti maí- mánaðarmet í flutningum, og nemur aukningin 37% frá sama mánuði í fyrra, sem þó var til þessa tíma bezti maímánuður í sögu félagsins. Heildartala farþega sem F.í. flutti s.l. maímánuð var 5097, en það var nokkuð á 2 þúsund anlegustu allan mánuðinn og flogið hvern einasta dag, að hvítasunnudegi einum undan- teknum. Gullfaxi lenti í 7 löndum, ut- an íslands í s.l. maí, þ. e. Nor- íarþegum fleira en félagið fiutti egi> Danmrku, Englandi, Skot í sama mánuði í fyrra. Af þessu landij frlandi) Spani og Qræn voru 4333 farþegar fluttir inn- iandi anlands, en 3318 í fyrra, og á milli landa voru 764 farþegar fluttir nú, en 406 í maí í fyrra. Þannig nemur farþegaaukn- ingin milli landa 88%. IHeiri byggingaframkvæmdir í Reykjavík en nokkru sinnifyrr. Vöruflutningar voru heldur minni í innanlandsflugi nú en í sama mánuði í fyrra, sem orsakast vafalaust af því að vegir urðu fyrr færir nú heldur en í fyrrasumar. Alls námu vöruflutningar innanlands nú. í bænum 17. júní ef að líkum 72.1 smálest, en milli landa 1 j.2-'lætur og vel viðrar. smálestum og er það áþekktj Samkvæmt lausafregnum sem magn í millilandaflutningum Vísi hafa borizt af undirbún- og í sama mánuði í fyrra. j ingi hátíðarhaldanna ^'^rður nú Pósíflutningar fara aftur á breytt til í ývr x f-rá því sem móti ört minnkandi frá mánuði: verið hefur, enda þótt heildar- til mánaðar og ári til árs. Er'svipurinn verði sá sama og áður'. það næsta undarleg staðreynd, Einkum verður sá þáttur enda vakið mikla óánægju hátíðarhaldanna, sem fram fer víðvsegar úti á landsbyggðinni. á íþróttavellinum., me5 öðrum I Um sl. áramót voru : nærri 500 hús í smíðum llVsí - eða 356 - ero einlyft. Meira er um byggingar íbúð- arhúsa hér í bænum erí nokkru sinni fyrr, að því-er' Sigurður Pétursson byggingafulltrúi Réykjavíkurbæjar hefur tjáð Vísi. , I gær var yfirlit hans yfir byggingar í Reýkjavík, sem lok- ið var við á s.l. ári, lagt fram á fundi byggingarnefndar Reykjavíkur. Yfirlit þetta ber með sér að á árinu sem leið var lokið yið byggingu 178 húsa og þar af eru 164 íbúðarhús með 329 íbúð um samtals. Auk þess var lokið I Frá komu Vestur-íslendinganna í gær: Forsætisráðherrafrú við 6 verksmiðjuhús, 1 skóla Theódóra Sigurðardóttir býður frú Rósu Stephansdótíur Bene- (Laugarnesskólann), 1 fim- diktsson velkomrta ti! landsins á flugvellimim. Hjjá þeim er leikahús og 6 vinnustofur og Birgir Thorlacius, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu. — geyms ur. „¦• n m . Að fermetrastærð nema þess ¦ ar byggingar samanlagt 23.6 þúsund fermetrum og 156.5 þúsund rúmmetrum. Langmest var byggt af steinhúsum. Af einnar hæðar ibúðarhús- um var byggt 81 og jafn möfg tveggja hæða hús, en þriggja hæða hús voru ekki byggð nema 2 og var þar um sam- byggingar að ræða. Auk þessa voru aukningar gerðar á 22 eldri íbúðarhúsum. Af þeim 329 íbúðum, sem fullgerðar voru á árinu sem leið er mest um 3ja herbergja íbúð- ir, eða 94 talsins, þar næst 4 herbergja íbúðir 90 að tölu, 2ja herbergja ibúðir voru byggðar 63, fimm herbergja 61, sex her- bergja 14, sjö herbergja 4, en eins herbergis, átta herbergja og niu herbergja aðeins ein i- búð af hverri stærð. Byggingaframkvæmdir urðu allmiklu meiri s.l. ár heldur en árið þar á undan. Eins og áður getur voru á s.l. ári fullgerð 164 íbúðarhús með samtals 329 íbúðum, én árið 1951 voru byggð hér 118 íbúðarhús með 282 íbúðum. Byggingafulltrúi taldi að þrátt fyrir þessar miklu bygg- ingaframkvæmdir í bænum væri þörfinni fyrir íbúðarhús engan veginn fullnægt. En í sambandi við það má geta þess að um s.l. áramót yoru fíeiri hús í byggingu hér í bæn- um en nokkru sinni áður, eða samanlagt 482 hús. Af þeim eru langflest einlyft, eða 356 tals- ins, og er þar um að ræða nýja smáíbúðahverfið að mestu leyti 108 tvílyft hús voru í byggingu, 9 þríly-ft og auk þess eru svo. 9 önnur hús. Vestur-íslendíngmíum fagnaft í rá&herrabústaðnum í gær. Þeir fóru austur yfir f jaH í morgun. MikiII fjöldi manns var'ur ríkisstjórnarinnar, meðan samankominn á flugvellinum í hún dvelst hér. gær, begar Hekla kom frá New York, því, að með flugvélinni voru 37 Vestur-íslendingar, og ættingjar og vinir f jölmenntu að sjálfsögðu, til bess að fagna þeim við komuna. Ferðalangarnir hvíldust um daginn svo sem kostur var, en í gærkvöldi héldu forsætisráð- herrahjónin þeim fagnaðarhóf í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu, og var þar margt manna. Steingrímur Steinþórsson forsætisráðherra ávarpaði hina góðu gesti og báuð þá alla vel- komna til landsins, en sérstak- lega beindi hann orðum sínum ¦til frú Rósu Stephansdóttur Benediktsson, sem er dóttir Klettaf jalla skáldsins, Stephans G. Stephanssonar. Er hún gest- HátíðaiiöMin 17. júní: Breytt verikir tll um margt, en fi@ifdars¥ipnr hinn sami. M. a. sérsiök skemmfun fyrir h'óm. Finnbogi Guðmundsson pró- fessor, sem átti hugmyndina að för þessari, og hefur auk þess unnið manna mest að því, að af henni gat orðið, hafði orð fyrir komumönnum, og þakkaði árnaðaróskir forsætisráðherra. Lét hann í ljós vonir um, að þessi ferð yrði aðeins upphaf fleiri slíkra ferða. í morgun fóru ferðalangarnir austur yfir fjall, allt til Fljótshliðar, og gista tvær næstu nætur að Laugavatni. Skoða þeir helztu staði á Suð- urlandsundirlendi, fara að Gullfossi og Geysi, heimsækja sögustaði úr Njálu og þar fram eftir götunum, en halda til Þingvalla á sunnudag, þar sem Þjóðræknisfélagið heldur þeim hóf. Síðan tvístrast hópurinn og menn halda til átthaganna. Samið um viðskifti við Frakka. Þannig hafa póstflutningar ver- hætti en verið h-*ur, og ið meir en helmingi minni í s.l. skemmtiatriðin ......í.b ¦ -:yttari Undirritað hefur verið í París samkomulag um viðskipti ís- lands og Frakklands er gildir fyrir tímabilið 1. apríl 1953 til Mikið verður um dýrðir hér miklu en áður. Verða mörg 30. september 1953. Samkvæmt skemmtiatriði samtimis og á ¦ s'ámkom'ulagi þessu munu ýmsum hlutum vallarins, bæði, Frakkar leyfa innflutning á íþróttakeppnir, sýningar o. fl. j fiski frá íslandi, nýjum og fryst Sérstqk skemmtun fyrir j um fyjdr tæpar 8.9 milljónir börn verðiir að þessu sinni neð- ; króna og á ýmsum öðrum vör- arlega á Arnarhólstúninu í stað um svo sem fiskniðursuðu, Íý'si, Lækjargötu í fyrra. Um kvöldið .hrognum, laxi og silungi fyrir verður svo dansað á þrem stöð-^-um 1.6 milljónir króna. um í miðbænum eins og áður. | - Fyrir íslands hönd annaðist Undirbúningur hátíðarhald- Pétur Benediktsson sendiherra anna er í fullum gangi, enda samningsgerðina. þótt ekki hafi verið gengið end- anlega frá öllum atriðum. Utanríkísráðuneytíð, Rvík, 10. júní 1953. Svíar og Japanir hafa samiff um viðskipti, sem nema . 160 millj. kr. á hvorn veg. Undanfarið hafa Svíar fund- ið námur af molj'bdenum, mangani, kopar o. fl. málmum i N.-Svíþjóð undanfarið. 'v

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.