Vísir - 30.07.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 30.07.1953, Blaðsíða 1
43, árg. Fimmtudaginn 30. júlí 1953. 170. ibí. Kommúnistar bjóða krötum upp á samstarf. 99 Góður ocg gagnkvænius' vHji er undirstaðan! 66 Ör borholu á Námaskarði kemur yfirhituð gufa með meiri krafti en í Krýsuvík. Þjóðviljinn skýrir frá því í sem þóttust svo sem ekki vera morgun, að kommúnistar hafi kommúnistar, en höfðu þó stutt boðið Alþýðuflokknum til við-| þá og haft samvinnu við þá ár-i cæðnaum samstarf. I um saman. • Segir blaðið, að miðstjórn j Nú vona kommúnistar, a& kommúnistaflokksins hafi skrif- þeir geti fengið krata til liðs. a« Alþýðuflokknum: fyrir 12 dögum, þar sem hún leggur til, að „haf nár verði viðræður miili fulltrúa ; Alþýðuflokksiris og Sésíalistaflokksins um sameig- i'nlega baráttu fyrir hagsmuna-: málum -verkalýðsíns og allrar, álþýðu marina." Ennfremur s*egir; í skrifi þessu,. að það sé sannfæring, kommúnista, að „með góðUm og gagnkvæmum yiija megi finna grundvöll að samstarfi flokka okkar bæði á sviði verkalýðssamtakanna. og á sviði stjórnmálabaráttunnar, þrátt fyrir þann skoðanaágrein- ing milli flokkanna, sem alþjóð er kunnugt um." ', Það virðist orðin einskonar regla hjá kommúnistum á þessu ári, að leita samstarfs við ein- hvern eða einhverja. Mönnum mun enn í fersku minni biðlun þeirra til þjóðvarnarmanna og ailra „þjóðhollra'- íslendinga, þegar leið að kosnihgum. Eng- inn leit hinsvegar við slíkri sam vinnu nema fáeinar hræður, við sig, af því að það er þá ekki útilokað, að þegar slitnaði upp. úr því sámstarfi eftir að kratar hefðu féngið að kynnast heilindum kommúnista, mundu dreggjarnar. úr Alþýðuflokkn- um þó væntanlega sitja eftir í þottinum. Úti um heim haf a ýmsir f lókkar reynt Samstarf við kommúnista, er alltaf hafa talað um „góðán og gagnkvæman vilja", þegar þeir hafa stungið j upp á samvinnu. Endirinn hef Eignaiist 22. bamft 46 ára. Einkaskéyti frá AP. - Bonn í gær. Ríkisstjórn þýzka sam- bandslýðveldisins (Vestur- Þýzkalands) hefur nýlega veitt Nauwartat-hjönunum í Esterwegen sérstök verð- laun, þar sem þeim hefur orðið fleiri barna auðið um ævina en nokkrum öðrum hjónum núlifandi í Þýzka- landi. Frú Nauwartat ól ný- lega 22. barnið, og sagði hún við blaðamenn, er hún var komin á fætur, að hún von- aðist til að fylla tvær tylft- irnar, enda þótt hún sé orð- in 46 ára gömul. ur að samstarfsfldkkarnir hafa tapað á að blanda blóði við kommúnista, og gengju ís- lenzkir kratar nú til samstarfs við þá, væru dagar flokks þeirra senn taldir. 400.000 matar- faögglar afhentir. Einkaskeyti frá AP. — Bonn í morgun. -Um 400.000 mátvælabögglum hefur verið úthlutað hú. þegar handa sveltandi íbúum Austur- Þýzkalands og hef ur . verið á- kveðið að framlengja úthlutun- artímann um 4 daga eða tíl 13. ágúst. Það-talar sínu íháii um mat- vælaþörfina, að fólk . kemur langar leiðir.að tíl þessað fá böggla, óg notar; til þess ýms farartæki, en engar. hömlur hafa verið lögð á ferðir manna á járnbrautum. Yfirleitt hafa stjórnarvöldin látið það af Það svaratr sennilega kostnaði fifð vinna brennistein þar. Unitið né ra]in.«íÐknuiu í samliL 3 ár. AEtaf nýjar ásakanir. Tokyo (AP). — Hernaðar- nefndin, sem sér um fram- kvæmd vppnahlésins, kom sam- an á þriðja fund sinn í morgun. Fulltrúar kommúnista í riéfnd inni báru fram ásakanir um ný brot á vopnahléssamningunum. Allar. ásakanir kommúnista verða teknar til rannsóknar, en engar sannanir hafa enn verið Árangurinn af borunum þeim, sem framkvæmdar hafa verið á jarðhitasvæðinu í Náma- skarði, hefur orðið sá, að telja má nokkurn vegdnn víst, að það muni sv.ara kostnaði að vinna brennistein úr gufunni, sem þar fæst úr jörðu. Jarðboranir ríkisins háfa með höndum boranirnar og áll- ar rannsóknir hér að lútandi. Meðal þeirra manna, sem þaíma hafa verið og að þeim unnið, eru efnafræðingarnir Bal.dur Líndal og dr. Trausti Einarsson, og Sigurður Þórðarson jarðfrð- ingur, og fleiri góðir menn, þótt hinsvegar alltaf verið sá, skiptalaust, að menn færu yfir lagðar fram, og er líklegast tal- blaðinu sé ekki um nöfn þeirra mörkin, en vegabréf eru þó at- huguð mjög gaumgæfilega. ið að þær. séu framkomnar áróðursskyni. 4 bæjartogarar við GrænlancL Tveir á karfaveiðum. ! Fjórir togarar Bæjarútgerðar Beykjavíkur stunda nú veiðar við Grænland. Afli hefir verið dágóður, en tíðarfar var slæmt um tíma og dró þá allmjög úr veiðinni. — Ingólfur Arnarson er á heim- leið, en hinir eru Pétur Hall- dórsson, Þorkell máni og Jón Baldvinssoh. Aðeins tveir togarar eru nú á karfaveiðum, Gyllir frá Flat- eyri, sem leggur upp þar, og Austfirðingur. Hann lagði upp afla hér nýlega, karfa, sem veiddist á karfamiðum fyrir Austurlandi, en með litlum árangri. — Geir er í slipp, enl hann var áður á karfaveiðum. Veiðar í ís fyrir Bretlands- markað munu vart byrja fyrr en 15.—20 ágúst. Undanfarið hafa Frakkar verið sigursælir í Iiidó-Kína, meðal annars hafa þeir eyðilagt mikið af birgðastöðvum kommúnista. Á myndinni sést franskur hermaður að eyðiieggja vopn komm- únista, sem hann hefur komizt yfir. í' kunnugt. Þetta er þriðja sumarið, sem unnið er þafna að borunum, og er borað allt árið, nema veðr- átta eða annað hamli — ávallt borað þegar hægt er. Jarðbor- arnir eru eign ríkisins og rann- sóknirnar gerðar af því og starfs mönnum þess. Elzta holan er tveggja ára og hefur gefið góða raun og gasmagnið hald- ist algerlega. Hafa engar breyt- ingar orðið á gufumagninu, nema þær sem teljast verða eðlilegar og búast mátti við. Nýjasta borholan er hins vegar ekki nema mánaðaE! gömul og úr henni þeytist yfirhituð gufa, þ. e. yfir 100 gr. og því ekkert vatn i henni, svo að gufustrókur- inn sést ekki fyrr en í nokkra hæð er komið. Er hér um mjög öflugt gufu- gos að ræða og vafalaust kraft- meira en gufugos úr borholu í Krýsuvík, er mjög mikla athygli vakti á sínum tíma. Stjó rnarflokkarnir reyni nýja stjdrn Stöivarnar á Raufarhöfn anna ekki sdltuninni. Um það bil 150 skip eru á ausíursvæð- inu, og hafa öll aflað vel. Eins og menn vita var þing- flokkur Sjáifstæðisflokksins boðaður á fund hér í Reykjavík á mánudaginn, og sama dag voru miðstjórn og þingflokkur Framsóknarflokksins einnig köiluð til fundar. Af fundum þessum er fátt að segja annað en iþaS, að í fyrra- dag var ákveðið á fundi þing- flokks Sjálfstæðisflokksins, að hann skrifaði þingflokki Fram- sóknarflokksins bréf, þar sem hann lýsti þeirri skoðun sínni, að hann áliti eðlilegast, eins og málum er háttað í landinu, að núverandi stjórnarflokkar gerðu tilraun til þess að ná sam- komulagi um samstarfsgrund- völl og leituðust við aðmynda nýja ríkisstjórn. Ennfremur leit þingflokkur Sjálfstæðisflokks- ins svo á, að skera þyrfti úr því sem fyrst, hvort grundvöll- ur væri fyrk samstarfi. Klukkan fimm í dag mun hefjast fundur í þingflokki SjálfstæSisflokksins, og á sama tíma liefur verið boðaður fund- ur í 'þingflokki Framsóknar- flokksins. Meirihluti síldveiðiflotans var um það bil 30 mílur norð- austur af Langanesi í nótt, og aflaði mjög vel. | Fréttaritari Vísis á Raufar- höfn tjáði blaðinu í morgun, að síldarsöltunarstöðvar þar gætul ekki annað meira magni en borizt hefur á land til þessa. Um 150 skip eru að veiðum á austursvæðinu,' og hafa flest fengið mjög mikinn afia, eða allt að 1700 málum. I Mörg skip voru á leiðinni iil hafnar í morgun með mikinn afla, allt frá 200—1700 málum, eins og fyrr segir. j Blíðviðri var á miðunum í morgun, en þokuslæðingur og drungi. [ í gær var s.altað í um 3000 tunnur á Raufarhöfn, en það hamlar söltun að ekki er nægi- legur mannafli til starfsins. Hafa mörg skip orðið að leita til annarra hafna, Vopnaf jarðar, Reyðarfjarðar og víðar. Dauf síldveiði á vestursvæðinu. Síldveiði er nú dauf á vestur- svæðmu. Fréttáritari Vísis á Siglufirði tjáði blaðinu í morg- j un, að 'flest skipin væm 'nú að veiðum unden Langanesi og hefðu mikinn afla. Nokkur skip komu-þó inn til Sigluf jarðar i gær með sæmi- legan afla, þeirra á meðal Sjö- stjarnan, 800 tunnur, Blakknes, 800, Sigurður Pétur 1000, og Baldur 500. 'f Brennisteinsvinnsla. Um. tvær leiðir er að ræða tU brennisteinsvinnslu: 1. Taka hann af yfirbo'-ðmu, þar sem hann myndast náttúrlega, eða 2. Vinna hann úr gufunni, með þeim aðferðum, sem til þess eru bezt fallnar. í gufuiini eru einnig vatns- efni og kolsýra, sem hægt væri að hagnýta, ef nægilegt rnagn fengist. Allt er undir því kom- ið við vinnsluna úr gufunni, að verulegt magn af jarðgasi fáist úr henni, og sá er tilgangurinn með borununum, að fá sem mest af jarðga'si beint. Bráðleija mun verða reynd ný aðferð tit vinnslu fyrrnefndra efna og væhtir Vísir þess, að geta síðan sagt/nánara frá hinum merku rannsóknum, sem þarna ep unnið að. Enn er þoka á miðunum á vestursvæðinu, og hamlar það veiðum. Jörundur (togari) er vænt- anlegur til Krossaness me? 2000 tunnur. .^i

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.