Vísir - 10.08.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 10.08.1953, Blaðsíða 4
WB^pfljgpwpiBjEjgf VÍSIB Mánudaginn 10. ágúst 1953 llSIB qfsrr, bMI OAGBLAÐ fiitstjóri: Hersteinn Pálsson. Auglýsingastjori: Kristján Jónsson. Skrif stofur Ingólfsstræti 3. Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VlSIR H.F. Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Sisnar 1660 (íinxm linor). Lausasala 1 króna. Félagsprentsmiðjan h.f. Stofnað samband barna- j Þegar ég f#k þam JWverndarfélaga hérlendis. Hefnt fyrir mistök? Það líður skammt milli stórviðburðanna innan ríkja kommún- ista. Það er ekki svo ýkja langt síðan Beria hinn rússneski var handtekinn og honum gefið að sök, að hann-væri fjand- maður rikisins með meiru. Þess er líka skammt að minnast, að þörf þótti á að draga úr áhrifum Rakosis á stjórn Ungverja- lands, svo að honum var vikið þar úr embætti og nýr maður látinn taka við. Menn muna einnig glöggt þýzku upp- reistina, sem kommúnistar kæfðu í blóði með aðstoð rússneskra skriðdreka, en játuðu þó, að væri að öllu leyti þeirra sök, þar í |jví erii tín fclöt* víða um land. Tíu barnavemdarfélög, semlendingafjórðung, Birgir Ein^ nú stárfa í landinu, efndu í sum arson, lyfsali, fyrir austfirð4 ar til Iandsfundar og stofnuðu' ingafjórðung, Einar M. Eiríks-; j Landssamband íslenzkra barna son kennari, Vestmannaeyjum, verndarfélaga (skst. LÍB). fyrir sunnlendingafjórðung. — VaraförmaðUr sambandsins ér frú Lára Sigurbjörnsdóttir. . Hin einstöku barnaverndar- félög starfa af áhuga hvert í Lögin ákvarða tilgsng f élags- ins þannig: a. að vinna að almennri barna- vernd, b. að vinna að verndun og upp- eldi vanheilla og annarra af- brigðilegra barna, q. að hjálpa börnum og ung- mennum, sem f ramið haf a lög ST Eins og áður hefur vérið drepið á í þessum þ^ttum er oft glatt á hjalla í Veiðihúsinu á kvöldin, þegar menn eru kömn- ir heim ffá áttni og - ævintýri dagsins eru rædd og borin sam- an. Eiga margir góðar endur- minningar frá þeim kvöldum, sem þeir þreytast seint á að rifja upp. Veiðimenn gæta yf- irleitt hóf semi í notkun áfehg- sínu héraði. Nýlega opnaði is, a. m. k. í veiðiferðunum, -en Barnaverndarfélag Siglufjarðar eftir vel heppnaðan veiðidag leikvöll, sem það hefur komið þykir mörgum gott að fá sér upp bg mikil þörf var á þar á gias af góðu víni til þess að staðnum. Flest félögin hafa á- dreypa á meðan þeir eru að brot eða eru á annan hátt á! þekk málefni á prjónunum. — rabba saman. „Hóflega drukkið a1i glapstigum, d. að efla samvinnu og sam hug allra barnaverndarfélaga Barnaverndarfélag Reykjavík- vín gleður mannsins hjarta," og ur hefur veitt styrk þremur því verður ekki neitað, að ungum námsmönnum, sem-nú margur maðurinn verður léttari í landinu um allt það, er um'dvelja erlendis við nám í ein- getur í lið a-c. i hverri sérgrein uppeldisfræða. sem svo illa hefði verið búið að verkalýðnum, er reis loks upp e. að hafa forgöngu um öll þau Björn Gestsson stundar nám við fyrir tæpum tveim mánuðum. Allir eru þessir atburðir sönnun þess, að austan járntjaldsins ríkir hin versta kúgun, sém þjóðir heimsins hafa nokkru sinni fengið að kynnast, og má þó segja, að hvað harðstjóra snertir hafi jafnan komið annar meiri eftir hvern, sem frá hefur fallið, og hinir nýju getað „aukið og endurbætt" hinar eldri aðferðir, er þeir hafa erft. Þó eru til þeir menn, er geta kinnröðalaust lofað það skipulag, er hefur fært hundruð milljóna víða um heim í þessar kúgunarviðjar, og halda því fram, að í „alþýðu- Jýðveldunum" svobu.^u sé hið eina sanna lýðræði og frelsi rikjandi. En við þá atburði, sem getið er hér að ofan, hefur einn bætzt • vern(jarfélae" allra síðustu daga. Það var tilkynnt á föstudaginn, að tugur eða tylft helztu foringja kommúnista í Norður-Kóreu hefði verið handsömuð, og hefðu þeir — eins og svo margir aðrir trúbræður þeirra í ýmsum löndum — gert sig seka um hvers- kyns ódæði, er þeir mundu má makleg málagjöld fyrir. Leið Rögnvaldur Sæmundsson, skóla heldur ekki á löngu, að hægt væri að tilkynna, að réttvisin stjóri Keflavík> Svafa Þorleifs- hefði gengið sinn gang, því að aðeins einum degi síðar, það er ^^ fv skólasti- stefán Jul. að segja á laugardaginn, höfðu þessir dándismenn verið teknir £usson yfirkennari Hafnarf., IValgarður Kristjánsson, fulltr., Það skal ekki dregið í efa, að þarna hafi verið um glæpa-! Akranesi, og er það fram- menn að ræða, eins og eru víðast æstu og valdamestu menn kvæmdaráð sambandsins. Með- kommúnista, þótt ósennilegt sé, að sakargiftirnar hafi verið stiórnéndúr eru- Þorleifur íBjarnaSon, namstjon, fyrir vest { mál, er félögin hafa sameig- J inlega með höndum, f. að verða, ef unnt er, ráðgef- andi tengiliður milli félag- anna og ríkisvaldsins í barna verndarmálum. Sambandið mun í fyrstu leggja á að efla fræðslustarf- semi um afbrigðileg börn og taka upp í þessu skyni samstarf við samtök erlendra barna- ög þá stofnun Sameinuðu þjóðanna, sem fer með þessi mál. Stjórn sambandsins skipa níu manns: Matthías Jónasson, réttar. Hin raunverulega ástæða fyrir því, að menn þessir voru \ Qfí teknir höndum og líflátnir, var vitanlega sú, að upp höfðu firgingaf jórðung, Eiríkur Sig risið aðrir menn innan kommúnistaflokks Norður-Kóreu, er; urgsson yfirkennari fyrir norð vildu ekki sitja í skugganum af þessum mönnum, og er þeir höfðu aðstöðu til, létu þeir uppræta þá. Það er hinn venjulega aðferð meðal kommúnista — spurningin frá degi til dags hjá þeim er sú, hver hefur aðstöðu til þess að láta öxina og jörðina geyma sem flesta. Innrás kommúnista í Suður-Kóreu, er hófst í dögun 25. júní 1950, virtist í fyrstu mundu færa þeim mikinn og skjótan sigur. Svo var þó Sameinuðu þjóðunum og þá fyrst og fremst Banda- ríkjamönnum fyrir að þakka, að taflinu var að mestu snúið við, enda þótt svo væri komið undir lokin, að aðilar væru orðnir mjög jafnir að styrkleika og hvorugur gat gert sér vonir um sigur fyrst um sinn. Meðal þeirra manna, er réðu innrásinni í Suður-Kóreu, voru ýmsir þeirra, er teknir hafi verið af lífi. Virðdst því eðlilegast að álykta, að hinn raunverulegi glæpur þeirra hafi verið að gera innrás án þess að hafa sigur. í augum þeirra, er stefna að heimsdrottnun, er slíkt vitanlega hinn versti háskólann í Zúrich í uppeldi andlega og vanheilla barna, ungfrú Svandís Skúladóttir stundar nám í starfrækslu leik- valla í Danmörku, Svíþjóð og Englandi, Björn Guðmundsson er í þann veg að ljúka námi í kennslu lesblindra, heyrnar- síjórra og málhaltra barna við Statens Institut for Talelidende í Kaupmannahöfn. Alls nema námstyrkir B. R. 23 þús. kr. — Nú býður B. •R. út einn náms- styrk enn,. kr. 8000,00 á ári í 2 ár til náms í kennslu tor- næmra, andlega barna. í lund og skemmtilegri þegar hann er orðinn svolítið „hýr", eins og kallað er. Á svona kvöld um verða sögur og ævintýri til. Menn gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn, og þegar þeir eru komnir langt niður í annað glasið þykii- ekki mikið þó lax, sem var 20 pund þegar hann veiddist, sé orðinn 25 og jafn- vel meira, ef langt er tjm lið- ið. Misstir laxar stækka hlut- fallslega meira. B. R. hefur enn fremur í und- ' Á góðri stund norður við Laxá kbm veiðif élögunum satnan um það eitt kvöldið, áð stofna til heilbrigðra' keppni um, hver gæti sagt stór- kostlegustu lygasöguna. Var á- kveðið að draga um, hver skyldi byrja. irbúningi útgáfu fræðslurita Að þvl loknu fylltu menn píp um afbrigðileg börn. Fyrsta rit' ur smar vel> kveiktu í, dreyptu ið í þessum flokki verður „Barn a giösunUm og hölluðu sér síð- ið", sem aldrei þroskaðist", eft- an makindalega aftur á bak í ir amerísku skáldkonuna Pearl sætunum, og fyrsti sögumaður S. Buck. Bókina þýða séra Jón nof mal sjtt Auðuns, Símon Jóh. Ágústssonj ^q var fyrir nokkrum ár- og Matthías Jónasson og kemur um hérna við ána. Eg var á II. hún út í haust. Margt er skritjS 105 ára gamall gat hann barn við konu sinni. 0g konur hafa aiið börn 54ra ára gam!ar. Um daginn varð frú Hulling- er, sem á heima í Clinton í Iowa í Bandaríkjunum, léttari glæpur, og líflát er ekki of strangur dómur fyrir þá, er gera °S °1 sveinbarn. sig seka um slíka ósvinnu. Eiitn dagur — tvö ár. T-^etta nýjasta dæmi um valdastreituna innan ,kommúnista- •*• ríkjanna varpar einnig Ijósi á þahn reginmun, seín'ér á .¦ : "réttarfari slíkra ríkja — ef nefna má það slíku nafni — og h vestrænna lýðræðisríkja, þar sem manhréttincu,. eru í heiðri höfð. Á föstudaginn er tilkynnt um handtökur tólf koihmúnista- foringja, og degi síðar er tilkynnt, að íles'tir þeirra háfi';verið líflátn.ir. Engar frásagnir eru'úm það, hyersú mikið. tækifæri þeim hafi gefizt til þess að verja sig fyrir rétti. Líklegá hafa þeir haft nákvæmlega jafnmikið tækifæri til þess og frásögnin , af þessum málaferlum skýrir frá — ekkert! Hinsvegar er svo dæmið um Rosenbergs-hjónin í Banda- ríkjunum. Frá. handtöku þeirra og þar til dómi var um síðir fullnægt Iiðu tvö ár. Á þeim tíma var neytt allra bragða til þess að sanna. sakleysi þeirra, og málið fór fyrir hyern dómstólinn af öðrum. Þar var ekki farið rheð leynd að neinu. Þar var ekki beðið rneð að tilkynna um handtöku þeirra og sakargiftir þar til daginn áður en aftakan skyldi fram fara- Þannig er farið að, þar sem mannréttindi eru í heiðrt höfð. ,j Rn slíkt réttarfar.þykir. ko,rnmúnisturn. Jíerra' ?n ekker,tj,Trt< Q@ væri það vitanlega í ríkjum þeirra! '¦• ,i, • Ekkert er merkilegt við það í rauninni, því að frúin er að- eins 32 ára, en faðirinn er hins vegar 92ja ára, og þar sem hann er læknir, tók hann sjálfur á móti barninu. En Hullinger á alls ekki metið í háum aldii sem faðir, því að það mun eiga Henry Potts, smábóndi af ávert ingjakypi í Hpfðanýlendunni. ;Það.gerðist í janúar 1949, að koha haris,.sem var þá.39. ára, fæddi Honum' 16 marka svein- barn. Potts vaf þá 10,5 ára, kvik ur á f æti og léttur í lund. karlinn hélt upp á 102. afmæl- isdaginn sinn. Tveim árum áð- ur hafði kona hans, sem var þá 36 ára, eignazt fullburða tví- bura. : Þegar Smith eignaðist sjö- unda barnið, á hahn að hafa sagt:, „Eg átti engin börn með fyrrí' ko'num mínutó tveimur,' ;gunnl þVÍ að það var Guðs yilji. »En ¦ ^orÍax^nal^m ég"hafði verið veiðisvæði og fór snemma út. Eg byrjaði á Núpabreiðunni, eins og þið getið ímyndað ykk- ur, fór strax í bátinn og ætlaði að róa yfir á hornið og kasta þar úr landi. Þegar ég er kom- inn miðja vega yfir ána finn ég að báturinn kippist snögglega til og snar-snýst upp í straum- inn. Það kemur fát á mig, sem snöggvast svo mér fatast róð- urinn í bili, en þá finn ég að báturinn brunar með ofsaleg- um hraða beint upp ána. Það skiptir engum togum, að ég er á svipstundu kominn upp und- ir Núpáfoss, og þá fór mér nú, satt að segja, ekki að lítast á blikuna; en á sömu stundu og sú hugsun flaug gegnum heil- ann, að hér ætti ég þá að bera beiríin og veltast undir straum- til athlægis fyrir alla öðru máli gegnir með þessa. Drdttinh ætlaði henni að ala börh. Hún reykir ekki, bfágðar 'ékki áfengi og tekuf ekki; í hefíð." -' ¦¦ Fullorðhar mæður. Það er almennt álitið, að kon- ur eigi ekki börn, er þær fara að kasta á þarna fyrir nokkrum Framhald á 6. siðu. Annar svertingi reyndist einn að nálgast fimmtugt. Síðan 1936 ig röskur að því er barneignir hefur hins vegar verið litið svo snerti, þótt gamall væri. Hann heitir séra. James Smith og á heima, í Carbondale í Illihois- fylki ^estan hafs. Hann var 88 ára, jb ógar kona hai>s fæddi á í Skotlandi, að konur sé til alls „líklegar" fram til 53ja ára aldurs. En síðan hefur það tví- vegis komið fyrir í Englandi, að 54 ára gamlar konur hafi fyrsta barnið þeirra. Sjöunda alið börn. Á önnur heima í ibarniði ifæddist, í tfebrújáí, 1951 "Southamtonienihin'ÍJgrennd við ^í— réttum fimm vikum eftir aði Dérby.'-iA\-' (.¦•,:¦ . itii?i> i? • I j s: Gáta."dagsin&. Nr.'4'8'4: Hvef er sú höll, höldar sjá, ei með sög né eggjárnum innan smiðuð? Var ei grjót, torf, né timbur neitt, en allt loftkynjað efni hennar. Svar við gátu nr. 483: t,v -¦•„>., '-. ;Háls. ',•-.«., ,...•...„ |

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.