Vísir - 02.09.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 02.09.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Miðvikudaginn 2, september 1953 197. tbi. Saitsu hefir graf-IÍ 200 if 600 m. í Horna-firði. Haf narhótiHm þar værei&nlcga, krikið siðast i þessum mámfði. Vel gengur sanddæluskipinu „Sansu" við hafnarbætui* ] í Hornafirði, og er nú lokið yið i að grafa um þriðjung rásarinn - ar frá MikleyjaráÍ að hat'nar- >ryggi«nni. ; Vísir. átti; í . rnörgun-,,tal við 1 Gtinnar ... Guðmundsson, verk- i f ræðing hj á yitamálastjórninni, j 'en. hann hefur umsjóri með ... þessu ver'kL | Rasin,: serrx i grafá á„; verður. ¦ um.6.00 metra-löng, og er þeg- ¦ ar búið að grafa um. 200 metra t af þessari vegarlengd. Þá hef- ;. ur „Sansu". grafið,- við hafnar- bryggjuna, en ráðgert'er, aS dýpið v.erði' hvergi rninna en , rúmir'fjórir metrar um fjöru, Nægir það . dýpi tii þess, að ; strandíerðaskipín og smærri „Fellin" fljóta. að bryggju, en til þessa hafaekki einu. sinni „Breiðarnar" komizt að bryggj u þarna.'., ;¦'. . Verkinu hefir miðað mjög vel áfraih , og skipið reynzt prýðilega, ekki siður en við : sanddælinguna á Faxaflóa. í byrjun voru nokkrir erf iðleik- ! ar, ekki.sízt vegna þess, að við bryggjuna var ekkert svigrúm til athafna fyrir skipið. 41 farast í fbg- stysi í Ölpum. Róm (AP). — Enn hefur hömiulegt flugslys orðið í Alpa- íjöllum. Frönsk farþegaflugvél, sem var á leið frá París til Saigon í Indó-Kína, fórst í Alpafjöll- um í gær, og létu allir, sem í henni voru, 41 talsins, lífið. Þegar lokið hefur verið við að grafa áðurnefnda rás, verð- ur grafið sundur haít, sem enri er í Mikleyjarál, en þá er „skipaskurðurinn" fullgerður. Ýmsir aðilar hafa áhuga fyr- ir því, að upþgröfturinn verði nofaður tii að. fylla. gömlu rás- ina, oggera þannig' veg út; á Laugarey svonefnda, en_.. þar eru olíugeymar og verstðð, og myndiíþá verða þar rnikiu betri skilyrði til athafna. Þó hefur ekki verið afráðið, hvað gert verði í þéim ef num. . Gera má ráð fyrir, að þessum hafnarbótum á.Hornafirði yerði lokið fyrir næstu mánaðamót. _ Héðan fer „Sansu" væntanr lega til Hollands, til. skpðunar og eftirlits, en þar var skipið smíðað. Efcki hættwlegt f riðiniim. Öryggisráð SÞ var enn í gær að bollaleggja, hvort taka skyidi fyrir kærur sextán Ar- aba- og Asíurikja um aðgerðir Frakka í Marokkó. Fulltrúar Breta og Banda- ríkjamanna töldu sig andvíga því, að mál þetta yrði tekið á dagskrá ráðsjns, og fulltrúi Frakka lýsti enn yfir því, að heimsfriðinum gæti ekki staf- að hætta af brottvikningu Mar- okkósoldáns, enda hefði hann látið af völdum af frjálsum vilja og farið ótilneyddur í út- legð til þess að komast hjá ó- eirðum í landinu. Fulltrúi Lib- anons hafði orð fyrir Araba- ríkjunum, og var hvassyrtur eins og fyrri daginn. Fáir sækja heiðursmerki London (AP). í— Stjórn-r in á Nýja-Sjálándi gerir nú gangskör að bví að fá menn til þess að sækja heiðurs- merki bau, sem þeir fengu fyrir vasklega framgöngu í heimsstyrjöldinni. Alls eiga 300,000 menit rétt á heið- ursmerkjum, en aðeins 5. hver hefur sótt merki sitt, og merki bau, sem ósótt eru, yega samtals 30 lestir. Er þess óskað, að allir menii; hafi sótt ,og beri heiðurs- nierki sín, er Elisábet drottn ing kemur í heimsókn næsta vetur. - Nær 40,000 lögregly- og saka- fnáiakæmr hér í bæ á 9 áruni. Hver Reykvíkingur borgaði áríð 1951 kr. 76.95. til löggæzlu. í nýútkominni Árbók Reykja- j Á árabilinu 1942—50 voru vílí.urbæjar, sem hagfrægingur samtals 39184 lögreglu- og Fær Halldór K, Laxness Nóbelsverðlaunin í ár? Islandsklukkunni þarf að breyta aö dómi bókmenntafræðinga Dramaten. Brezk ffusgvéfl nær metfltraða. Eondon (AP).—• Bretar eru ekki af baki dottnir í samkeppn inT.'l. um hraðfleygusiu fíug- vélarnar. í gær var tilkynnt í Lo.ndon, að brezkur flugmaður, sem flaug þrýstiloftsflugu af gerð- inni Hawker-Hunter, hafi'sett nýtt hraðamet. Náði hann mest 1297,2 km. hraðaá klukku- stund, en meðalhraðinn reyndist 1155 km. Áður hafði bandarísk Sabre-þrýs.tiioftsfluga náð 1145 km. meðalhraða. bæjarins, dr. Biörn Björnsson hefir tekið saman og annazt útgáfu á, eru m. a. ýmiskonar upplýsingar yarðandi lögi-eglu- mál. . ..... Meðal annars fróðleiks á-því sviði má geta þess að árið 1901 voru hér aðeins 4 lögregluþjón- ar eða sem svaraði þvi að einn lögregluþjónn kæmi á hverja 1580íbúa. Fimmtíu árum seinna er tala iögregluþj ónanna komiri upp i 109 og er þá einh lög- regluþjónn um hverja 530 íþúa bæ.iarins. ¦ • Árið 1901 varð hver ibúi Reykjavíkur að gjalda 46 aUrá til löggæzlu, en árið 1951 námu samsvarandi útgjöld kr. 76.95 á hvern íbúa. Fangageymsia hefur nokkuð aukizt í húsakynnum lögreglu- stöðvarinnar frá því 1942 og þár til 1951 eðá úr 2142 og upp í 3186. Langmést varð þó um þessar „gistingar" árin 1945 og '46, því þá komust þær yfir 4000 hvort árið, eða yfir 80 á hvert þúsund íbúa bæjarins. Fjöldi varðhalda í Hégning- arhúsinu hækkaði á sama tíma úr 525 í 934. sakamálakærur teknar til með- ferðar í Reykjavík, langsamr lega mest út af áfengismálum, þ. e. almenriri ölvun, ölvun vifS akstur, áfengissölu, brugg, smygl ög önnur áfengislaga- brot, en þær kærur námu sam- tals nær 22 þúsund. Vegna þjófnaðar, hilmingaro.fi. bár- Ust 1630 kærur, út af árásum og' ofbeldi 527, fyrir skjalafals og svik 228, skírlífis- og kynferð- isbröt 87, spellvirki 135 og ým- is hegningaríagabrot 153. Aufc þess er: svo fjöidi kærná út af ¦brotum á lögreglusamþykkt, bifreiðaiögúm, lögum'um verzl- un ó. fli '; Af samtals 1553 manris. er kærðir voru fyrir hegningar- lagábrot á árabilinu 1942-1— 1950 voru 70 konur. Flestir sakborninga voru á aldrinuin 21—25. ára, eða 425 talsins. Áð- eíns 18 voru komnir yfir. fimmtugt. ; Samkomulagi nái um karfaverð. I«»ai;n- lieíjja veiðar fyrir Ráss- landsmarkað. Frá fréttaritara Vísis. — Stokkhólmi 27. ágúst. Undanfarín ár hefur verið minnzt á líkurnar fyrir því, að Halldór Kiljan Laxness fái bók- menntaverðlaun Nobels, og svo er enn í ár. Er mikið um það talað, að Laxness komi mjög til greina við úthlutun verðlaunanna á þessu ári, en finnst annar verð- ugri að þessu sinni, verði líkur Laxness ekki minni á næsta ári. Gengur orðrómur um þetta meðal þeirra hér, sem gerzt ættu um þetta að vita. Eins og menn vita hefir Peter Hallberg, sem var sendikennari við Háskóla íslands, þýtt Is- iandsklukkuna eftir H. K. Lax- ness, og liggur leikritshandritið nú hjá Dramaten — konunglega leikhúsinu í Stokkhólmi — en bókmenntaráðunautar þess hafá ekki viljað. mæla með því, að það verði tekið til sýningar. Telja þeir, að á því sé of mikill frásagnarblær, en skorti kosti til sýningar sem leikrit. Verði að semja það á nýjan leik, ef það á að koma til greina til sýn- ingar. Af Sölku Völku er það að frétta, að kvikmyndun sögunn- ar er enn í undirbúningi og at- hugun með tilhti til hinnar nýju kvikmyndatækni, sem komin er til sögunnar. Kvikmyndahand- ritið á Stig Dagemian — eitt þekktasta leikritaskáld Svía — að semja, en leikstjóri verður Alf Sjöberg. Þann 1. október verður opnuð í Konungiegu bókhlöðunni í Stokkhólmi mikil íslenzk bóka- sýning', og mun hún verða mjög óli.í þeirri, sem efnt var til í Kaupmannahöfn á sínum tíma, og íslendingar munu minnast. S.-E.B. Samkomulag hefur náðst milli Sölumiðstöðvar hraðfrystihús- anna og Félags ísl. botnvörpu- skipaeigenda um verðið á karf- anum, sem veiða á fyrir Rúss- landsmarkað. Hafa frystihúsaeigendur fall- ist á að greiða 85 aura fyrir karfakílóið komið á bíl, og tog- araeigendur samþykkt að gera út á karfaveiðar fyrir það verð. Hefur lengi staðið í samn- ingaþófi og samningar komnir að því að stranda en samkomu- lag tókst fyrir atbeina atvinnu- málaráðherra Ólafs Thors. — Samningar höfðu strandað á því að togaraeigendur töldu sig ekki geta gert út á karfa fyrir það verð, sem hraðfrystihúsin vildu greiða, én nú hefur orðið sú málamiðlun, sem báðir aðilar sætta sig við. I dag mun fyrsti togarinn fara á karfaveiðar fyrir Rúss- landsmarkað. Það er togarinn Geir, en gert er ráð fyrir, að .6 —8 togarar muni síðar fara á karfaveiðar. Vegna þess hve samningar hafa dregist, eru nokkrir togaranna farnir að veiða í salt, herzlu' og fyrir Þýzkalandsmarkað, og munu nú um 10 togarar stunda þær veiðar. Samkvæmt viðskiptasamn- ingnum við Rússa eru það um 16,000 tonn af karfa upp úr sjó, eða 4000 tonn af flökum, sem veiða þarf upp í samningana, og munu togaraeigendur gera sitt ýtrasta til þess að hægt verði að afla þessa magns, þótt naum- ur tími sé til stefnu. Verikfall aðrs Siverja viku. N. York (AP). — Þrátt fyrie sífelld verkföll miðar kjarn- orkuveri í Paducah í Kentucky áfram samkvæmt áætlun. Starfsmenn voru þar flestir 23.000, enda á verið að kosta milljarð dollara, en á því hálfa 3ja ári, sem það hefur verið í smíðum, hafa alls verið gerð þar 75 verkföll. " Marariættir áriu hermanriinii. N. York (AP). — Gert ef ráð fyrir, að mannætur á Luzon hafi orðið amerískum hcr« manni að bana. Týndist hermaðurinn í hérc aði, þar sem mannætur og höfða veiðarar haf ast við, en lík hans fannst síðar og* var þá illa leik- ið. Höfðu mannæturnar hlut- að það sundur. Nrapaði 30 metra — siapp lítt mefifdur. London (AP). — Gilbert Taylor í Bristol trúir þvi, að tfmá fcraS'taverkanna sé ekki liðinn. Taylor hrapaði 30 metra of- on af brú og kom niður á fæt- urna. Harin gat staðið upp á ef t- Sonur Stalins ekki i náðinni? Fékk ekki að koma nærri flugsýningu koma nærri Hioskvu. Bússar efndu nýlega til i'lug- sýningar í Moskvu, óg sýndu mikinn fjölda flugvéia með þrýstihreyflum. Var erlendum fulltrúum boS- ið að.vera við sýninguna, og er þess getið, að þarna hafi verið sýndar nýjustu flugvélagerðir Rússa., Alls tóku 424 flugvélar metS þi ýstihreyflum þátt í sýn- ingunni, en í fyrra voru sýndar aðeins 182 slíkar flugvélar. — Þykir þetta benda til þess, að fiskur um hrygg í þessum efn- um síðasta árið. Viðstaddur sýninguna var Malenkov og allir helztu sam- starfsmenn hans í stjórn lands- ins, en um 200.000 borgarbúar höfðu flykkzt til flugvallarins, sem sýningin fór fram yfir. — Stjórn sýningarinnar hafði á hendi flughershöfðingi að nafni Rubasov, en undanfarin ár var Vasili Stalin stjórnandi þessara árelgu sýninga, og var jafnan í fyrstu flugvélinni, sem flaug yfir völlinn. Nú var hans að Rússar hafi gjarnan viljað láta ir, en var þó talsvert meiddur! hermálafulltrúa erlendra ríkjai engu getið, en hann er þó fiug — 5 rifbein voru brotin. | sjá, hversu þeim hefði vaxið j hershöfðingi Moskvu-héraðs.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.