Vísir - 04.12.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 04.12.1953, Blaðsíða 1
«. 4r«, Föstudagiitn' 4. descmoc-r 1£'C3. 271 tbL munister tósiælis Kommúnistar berjast manna mest fyrir því, að fundin sé lausn húsnæðis- vandræðanna í bænum — eins og- aliir vita. Þeir grípa þó ekki ævinlega til raun- liæfra ráðstafana, en synd væri að segja að þeir gerðu það ekki stundum — þegar mikið liggur við. Þannig fóru þeir tii dæmis að ný- iega, þegar bókabúð Máls og menningar þurfti að fá nýtt húsnæði. Þá var búðin flutt á Skólavörðustíg 21. Á neðstu hæð þess húss voru 6 herbergi auk 2ja eldhúsa. íbúarnir urðu að x'íkja fyrir bókabúðinni. Þarna sýndu kommúnistar iug sinn í Ihúsnæðismálunum og hversu mikið er að marka orðagjálfur 'þeirra. Fólkið verður að vikja fyrir áróðrinum! V-axamtii ólöghlýðni Bretar segja ólöghlýðui fara í vöxt á Suezeiði. __________ Er þar talsvert um árásir og spellviki og hefur verið grip- ið til nýrra öryggisráðstafana. Snarræði strætís- vagnsstjóra. í gærmorgnn afstýrði stræt- isvagnsstjóri slysi á Hring- braut fyrir sunnan Lánds- spítalann. Strætisvagninn R-6092, sem er stór, frambyggður Volvo- vagn, kom akandi vestur Hring braut, er tvær telpur skutust allt í einu fyrír hann. Til þess að forða árekstri tók vagnstjór- inn það ráð að sveigja upp á brúnina, sem er milli akbraut- anna í Hringbrautinni þarna, og þar stóð vagninn svo fastur. Talið er víst, að hann hafi meS þessu afstýrt slysi, og sýnt mik ið snarræði. Vagninn reyndist óskemmdur, er kranabíll var fenginn til þess að losa hann. Var vist tími tiS komtnn. N. York (AP). — Á næst- unni ætlar leikarinn og sund- maður Johnny Weissmiiller að fara í frumskógaleiðangur. Þótt hann hafi leikið Tarzan oftar en nokkur annar maður, hefur hánn aðeins einu sinni komið í grennd við frumskóga Afríku — sem gestur Naguibs egpyzka í flugferð í haust.____ Van-daíwál prfónSesiðnadarins: ur heSffiir, í dag er byrjað að bera síma- skrána 1954 til símanotenda hér í bænum. Er það mikið verk að koma skránni út, því að upplagið er hvorki meira né minna en samtals 28.000 ein- tök. Er þá upplag bóka Menn- ingarsjóðs og Þjóðvinafélags- ins ekki lengur það stærsta, eins og það hefir verið. Hvert eintak símaskrárinnar vegur 950 grömm, svo að heildarþuagi upplagsins er hvorki meira néj minna en milli 26 og 27 smá- j lestir. Hér í Reykjavík verður dreift alls 17.000 eintökum, svo að fara verður með 1000 ein- 240 þús. kr. skemmtiflug. N. York (AP). — Eftir mánaðartíma hefst lengsta skemmtif lugf erð, sem ef nt hefur verið til. Á hún að standa í 85 daga, komið verður við í öllum heimsáíf- um, og kostnaðurinn verður tæpl. 240 þús. kr. á hversi þátttakanda. Eru allir miðar löngu seldir, því að ætlunin var að taka aðeins 30 far- þega með, en sennilega verða tvær flugvélar sendar. Verð- ur m. a. flogið yfir Everest- tind og farið á Ijónavcáðar i M.-Afríku. Ellefu vllja kaupa flak Eddu. Ilæsta tilboð nam 210 þús. k.r. AIIs bárust 11 tilboð í flakið af vélskipinu Eddu, þar sem það liggur á botni Grundar- 'fjarðar. Skipið var tryggt hjá Sjóvá- tryggingafélagi íslands, sem .síðan auglýsti flakið til sölu. Frestur til að skila tilboðum var útrunninn ; fyrir iáum dögurh, og gerðu 11 aðilar tilboð i það, ieins og fy.rr segit. ,.' *'¦'¦ -Hæsta tilboðið reyndist 210.000 krónur,i 'og má 'telja tök hvera virRan dag t'ram að jólum. til-'þess að verkinu verði lokið fyrir hátíðir. Myndin hér að ofan var tekin í gær fajá Félagsbókbandinu, sem sér um bandið á þríðjungi npplagsins. Á myndúuii sjást um 500 ein- tök, svo að þetta er aðeins 56. híuti upplagsins. Kitstjóri símaskrárinnar er Hafsteinn Þorsteinsson. Siglt til móts við drottníngub Beitískipið Black Prince fíá Nýja Sjálandi siglir nú til móts við drottningarskipið Gothic og beitiskipið Sheffield. Tekur Black Prince við af Sheffield sem fylgdarskip. — Það er Jf>ngsti áfangi hnatt- ferðarinnar, sem nú er farinn frá Panama til Fijieyja, og er það 17 daga sigling. víst, að skipið verði selt á bví verði, að því er Vísi var íjáð í skrifstofu Sjóvátryggingerfé- lagsins í morgun. Kunnáttumenn telja, að til- tölulega auðvelt sé að bjarga skipinu, en það fer auðvitað eftir veðri. Þá er vitað, að það- má heita óbrótið, nema aftui- siglan. Hins vegar alltaf hætta á, að skipið laskist við björg- unina. Sjálf björgunin er talin kostnaðarsöm, að því er talið ér>v.':...'.'V ''-:.•-¦:¦,-..':- erlend hljóti eð vera hetri. AtHygliverð skýrsla SðKta^armálastofnunaí' Islands vm star! o§ Etag prjéiilesioitaoarfns. IðnaSarmálastofnunin hefur látið fram fara athugun á starfs skilyrðum ullarprjónlesiðnað- ar hér á landi. Er frá þessu greint í mánað- arritinu íslenzkum iðnaði nú nýverið. Alls eru prjónastofur á landinu taldar 15, og voru 12 þeirra heimsóttar en ein sendi skriflegar upplýsingar um starf semi sína. Af þessum 13 prjóna- stofum, sem athugunin nær til, eru sex hlutafélög, þrjú sam- eignarfyrirtæki, þrjú einka- fyrirtæki og eitt samvinnufyr- irtæki. Af athugun þessari er berlegt, að sumar prjónastof- Bretar herða siunkeppnina. London. (A.P.). — í fyrsta skipti á aldarf jórðungi hefir ný skipasmiðastöð tekið til starfa hér í landi. Stöð þessi er í Newport í Wales, og hefir komið sér upp gríðarstórri flotkví, þar sem hægt verður að smíða mjög stór skip. Er fljótlegra að smíða skip í flotkví en með öðrum aðferðum. Vonast eigendur til þess að standa vel að vígi í samkeppni við aðrar þjóðir, er sótt hafa á í skipasmíðum und- anfarið. 9 Undirnefnd sú í Washing- ton, sem vill yfirheyra Bussann Gouzenko í Kan- ada, hefur nú farið fram á fonnlegt leyfi til yfirheyrsl- unnar, með þeim skilyrð- ura, sem Kanadastjórn setti. urnar eiga við mikla erfið'eika að etja, ekki sízt vegna míkils innflutnings á prjónavörum. Aðalvandamál íslenzks iðn- aðar virðist í mörgum tiIfell-> um einum vera það, að alnienri ingur líti svo á, að hin erlenda hljóti að vera betri. Erfi'ð'leik- arnir stafa ekki af því, að íiirs íslenzka standi þeirri eriendu að baki. Fullyrt er í skýrslunni9 að þetta vandamál verði ekkí, leyst með einhliða innflutn- ingsbanni á erlendri iðnaöar- vöru, enda væri íslenzkum iðn- aði enginn greiði gérður með slíku. Síðan segir orðrétt í élití nefndarinnar: • „Með sanngjarnri tollverrid, af hálfu yfirvaldanna, msð á- stundun vöruvöndunar áf hálfu framleiðendanna, samfara vak- andi áhuga þeirra fyrir fram- förum og nýjungum og loks með raunhæfri kynningarstarf- semi, verður iðnaðinum be/.t; borgið." Þessar eru helztar tillögur tií úi-bóta: Innflutningur prjón- aðs ullarfatnaðar verði tak- markaður við „clearing-lönd"" í eitt ár. Þeim prjónlesfram- leiðendum, sem óska eftir að! endurnýja eða bæta vélakost sinn, verði veitt nauðsynleg leyfi til þess að flytja inn nýj- ar vélar, enda þyki sannað, að sams konar vélar séu ófáanleg- ar hérlendis. Tollar á ullar- garni lækki. Þá er lagt til, að prjónles-. framleiðendur taki upp sam- eiginleg efniskaup. Athugaðir séu möguleikar á sameiginlegrí sölustarfsemi. Lögð sé áherzls* á kunnáttu i meðferð véla. —^ Prjónlesvörur séu merktar. Taka Sviar upp hægri wmferft í | Nbton varaforseti Banda- , ríkjanna er farinn fra Nýju ÐeMí eftir 5 daga viðdvöl í Indlandi. Kveðst hann skilja betur nú afstöðu ind- 'verskra leiðtoga til heims- .vandamála. Níxon er nn á i íéiM til"Afganistan.: -.' TillÖgur um að kós^iiaðiif Stokkhólrni. —> Svíar eru að hugleiða að breyta umferð sinni, þannig að ekið verðí hægra megin í framtíðinni. Ekki er þó gert ráð fyrir, að þetta komi til framkvæmda fyrr en 1959, er lokið verður að tengja neðanjarðarbrautar- kerfin í Stokkhólmi. Svíþjóð er eina landið á meginlandi Ev- rópu, sem hefir vinstri handar umferð, en hann tíðkaðist einn- i ig í Tékkóslóvakíu þar tií fyrir 15 árum. í Evrópu eru aðeins tvö lönd með vinstri umferð — Englímd og fsland — en annars staða." í heiminum brezku sam- veldislöndin, Japan og Para- guay. Umferðarrannsóknarnefnd Verkfræðingakademíunnar hef- ir seht ríkisdeginum ' tilíögur um þetta;' ög ¦gerir"ráð:fyriri að S|cra g&að 10.59 — ' griðalcgur1. kosnaðurinn verði um 4801 millj. ísl. kr. Fyrir 8 árum kom frám uppástunga um sam'a efnir en varfelld með 10 atkv. meirí. hluta. Þá hefði kostnaðurinr* orðið aðeins tíundi hluti þess, sem hann er áætlaður nú. Megnið af kostnaðinum —¦ eða-um 385 millj. kr. — mun fara í breytingar á strætisvögn- um og sporvögnum, en flutn- ingur og breytingar á 53.000 umferðarvitum og merkjum mun kosta um 50 millj. ísl. kr. Afgangurinn mun fara í ýmis- legan annan kosnað. S írfræðingarnir benda á, að hefja verður aðgerðir í málinu á næsta ári, ef áætlanir eigi að standast. Óska þeir þess vegna^ að Ríkisdagurinn taki ákvarð- anir um -það hið bráðasta:,',-'-;- (S.I.P.).

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.