Vísir - 12.12.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 12.12.1953, Blaðsíða 4
yisiB Laugardaginn 12, desember 1953 : WÍSIK. B-A. G B L A ö Ritstjóri: Hersteinn. Páisson. Auglýsingastjóri:Kristján Zóamwx. Skrifstofun IngólísstnBti 1» . "- Ctgefandi: BLAÐAÚTGÁFAH VlSia HJT. Aígreiðslaj Ingólfsstræti 3. Sími, 1«0 (fknaa íinur). Lausasaia 1 krón*. Félagsprentsmiöjan &i. bndvamsr og MihetgL íbtíar siiiátbáiafiverfis senda bæjarsfjotn áskorun. Við undimtaöir íbúar í smá-l ibúðahverfimt viö Suðurlands- ; braut skorurn hér með fastlega á háttvirta bæjarstjórn Reykja- víkur T Tndanfarinn hálfan mannsaldur hafa kommúnistar snúizt eins ^ og vindhanar í öllum málum. Á það jafnt við um þörfina á landvörnum og önnur svið þjóðmálanna. Þegar Hitler var að færast í aukana og beit í skjaldarrendur, var það eitt af helztu áhugamálum Einars Olgeirssonar, að íslendingar leituðu trausts'Og halds hjá erlendum þjóðum, til þess að þeir yrðu <ekki ofbeldinu aS bráð. Einatr nefndi þá nokkrar, þjóðir, sem hann taldi líklegar til þess að geta og vilja tryggja sjálfstæði landsins. Efst á blaði ; voru' Bandaríkin, og ^voru þó auSjöfrar búnir að búa .vel'um sig í Wall Street fyrir löngu. En þá Var heldur ekki annað vit- að, en nS Stalin og Hitler mundu. verða svarnir fjandmenn íum langan aldur. £n skjótt skipast veður í iofti — líka á himni stjórnnaálanna. Einvaldsherrarnir féllust í faðma, því aS þeir 'komust að því, að þeir höfðu t raururmi sama markmið, enda j þótt önnur stefnan teldist rauð en fain bara brún. Markmið $>eirra var kúgun eins i-argra þjóða pg unnt var. j Þá komust kommt; ^4ar að þeirri niðurstöðu, að þeir gætu <eíginlega hvorugum. fylgt að málum, þegar Þjóðverjar börð- , just við Frakka og Breta, en Pólverjar höfðu verið brytjaðir miður og Eystrasaltslöndin kúguð, með . vopnavaldi eða;. án, Á því tímabili hétu landvarnir Breta hér á landi landrá'ðavinna, «g kommúnistar réru að því öllum árum, að torveldað væri að koma hér upp vörnum. En enn þurft» kommúnistar að snúast. Hitler sat á svikráðum víð sinn góða vin í Kreml og sendi herskara sína gegn honum sumarið 1941. Þá urðu landráðastörfin hér aUt í einu að land- varnavinnu, og ekki nóg með það, það mátti skjóta miskunnar- laust hér á landi, ef það gat aðeins orði'ð Itússum að gagni. — J>annig voru kommýnistar búnir að, fara heilan hring í þess- «m málumu Eftir stríöið fóru Bússar að dæmi nazista. Þeir innlimuðu hyérja Varnariausa þjóðina á fætur annari, og kúguðu hvern þann,. semþeir gátu náð_ til. íslandi gat líka stafað hætta af þessu. — aívég éins. og nazistum forðum, og þó miklu meiri, •vegna frámfara a sviði tækninnár — en nú finnst kommún- ástum engin þörf á að óska eftir vernd.vinsamlegra stórþjóða. 2íú á ísland aðwera algerlega óvarið,;:Og munu jafnvel blindir geta séð, þvers v^ia slík'tíréytítig'er orðirta keááingum komm- wnista. • í sókn kommúnisfa fyrir algeru vopn- og varnaleysj lands- - ins eru allir sótraftar á sjó dregnir. Himi síðaí5ti er Jóhannes^: ;¦ :úr Kötlum, sem enn er á fyrsta stigi kettlingsins, að þvx er and- 'lega sjón snertir., Hann ^krifár nú greinaflokk. í Þjóðviljann, -:.«|. þsf'-'^égix. m. ,.a.. átiniðvikudaglnn: „Algert vopnleysi, alger iríðhélgríslands f vígbúnaðarkaþphlaupi stórvelda, er því frum- staeðásta tilveruskilyrði þessarrar litlu þjóðar." Það er af seró' -áður vars er allt yarð aðigera, til þess að vernda landið, jafn- ¦vel að leita á náðir Bandarik.ianna. Eh. nú ef líka oðru vísi- lumhorfs í heiminum en þá. Nú stafar okkur ekki lengur hættá M nazistttó,-heldur frá vintim ákveðíns hóps íslendingav og þá á.ekki að^gera .annað: en áð taka þeim .með oppuai örmum, i «ef þá langar ii'f;að gleypa fsíáiid eins og þeir hafá gleýpt önþ -«r lönd á siðustu^áirum. j .-.:...:¦ ..: .' .:.:.,- •'? ífyer þipð á vitanlega.-•að! hjóta fríðhelgi,- og til slíks á-ekki '' 'að ,'þ.uría' néina' yfirlýsingu. ¦ Eh. þáð,: má. gj arnan athuga, hver ^fríðhei^i þjoðanna ef, -;þegar einyáidsseggir eru annars vegar; ">áð magjarhan byrja a Ifiiler.: Hann -gerði hverh griðasáttí-1 tnáíann. á iætirr öðrunr við Jyanrífikir Þýzkalands. Grandalé^si þeirrá"yár svo mikiðr;aS þau frúðu ioforSum'einvaldans, eða a) að veita húseigendum í hverfinu venjuleg lóðai-étindi,. nr Stefs, eins og öðimm húseigendum í bænum, og ganga hið fyrsta frá skipulagi hverfisins. b) Að vinda bráðan bug aS lagningu nothæfrar vatns- leiðslu um hveífið. c) Að láta koma frái-eimsl- isleiðslum í hverfinu í viðun- andi horf. f d) Að bæta götulýsingu hverfisins. • • • : Uthlutun til 160 rétthafa. Á fimmtudag skýrði farmað- Jón Leífs tónskáld, blaðamönmim frá því að nú hafi Stef úthlutað launum til 160 rétthafa hér á landi, og er þar í'iiriS eftir dagskrá Eíkis- útvarpsins frá 195L • . Þéir sem njóta launa þessara eru auk tónskáldanna, texta^ hofundar, útsetjarar, útgefend- ur og erfingjar. Eins og bæjarstjóru er kunn- ugt vísaði bærinn okkui' hing^ að til að byggja okkur íbúðar- hús, og höfum við, flestir af litlum efnum, reynt að vaiida til þ'eirra eftir föngum, í trausti þess að bærinn léti Okkur iijóta sörau réttinda og þæginda pg Ibúa anharra hverfa í bænum hvað snertir lóðaréttindí, raf- magn, vatn og götur, eh eiíkert af þessu er enn komið andi horf. Langtímum saman hefur t. d. skort vatn i miklum hluta hverfisins, og má öllum Ijóst "vera hve miklum örðugiéikum bundið er að ^iðhafa nauðgyn- legt hreinlæti við slík skilyrði, þegar ' ekki er hægt að þyo þvotta Og jafnvel ekki börnun- um áður en þau eruiiáttuð á kvöldin. Fráreimsli er ekkerfc annað en gamlar lagnir frá hernum, og það sem íbúarnir hafa lagt sjálfir. Götur milli húsamia eioi ekki aðrar en þær sem íbúarnir hafa sjálfir lagt.¦.., Við vonum fastlega að bæj- arstjórn bregði nú fljótt og vel viS framariskráðumróskum. okki. ar og kröfum um jafni^tti við aðra bæjai:búa. (Undir þetta hafa slcrifað 124 íbúar í smáíbúðahverfinu við Suðúrlandsbraut)..... ¦¦ Ekki . kvað Jón ; Leifs vera heimilt að nefna neinar fjár- hæðir, hvorki heildarfjárhæð né úthlutunarupphæðir til einstakra rétthaia, en hinsveg- ar kvaðst hann. mega fullyrða, ^^'ír6^i^u|íEfew^Sfc^Siá i;". væri tvöfalt hærri en í fyrra:Væri það sönnun fyrir vexti og við- gangi Stéfs.' - : Jón Leifs k%raðst þakka: bæði skilning • og fyrirgreiðslu. þíngs í viðun-riog stjórnar á málum höfunda- réttar. ¦-;. »".'¦'.'" Þá gat formaðUrim-i og þess aS Stet. gi-eiddi ml állveruleg- ar;< upphæðir til nokkurra ís- lendinga fyrir; flutning.'¦,. verka þeirra erlendis. Nauðsyn að tmfla útvarpssendingar. Bússar eru sagðir vera að 'koina app miklum útvarps- stöðvum tíl að trufla útvarps- sendingar Bandarikjaiuanna, ef tfl styíjalðar kemur. „ Vegna landfræðilegrar afr- stððu Rússiands er hægSarleik- tu* f\Tir þá að trufla útvarps-; ;aerídingar Bandaríkiamanna; en nær ögerlegt fyrir Bánda- ríkjáménn aS tr.ufla sendingar Bús'sa að ráðí. Grámahn senclir Bergmáli eft- irfarandi pistil: ;;, „I>áS er eðlilcgt að á þessum árstíma: Bsé litiS auglýst* eftir sjómönmim. En inuianfarið hafa útgcrðarmenn tjiliS örðtigt að fá menn á báta; sina. Og¦•"'! alTöru liefur víst verið talað' iuh að ráða crlendu me.nn á skipin. Þesst fregða mcð að fá menn á skipin, lel.ég að sé útgerðarmöiimimim fyrst og fremst að kctina. Þeíi' auglýsa undantckuiiigarlitið cft- ir vönum mminum; ea,hvermg gettir þa'ð blcssast þegar þeir óvöiíu koma aUtrci til g'reina? Vbau mennirnir *-> :, þrcytast, eldast, drukkna, og dcyjá 'á aiinan hátt^— þeim fækk- ar. lín fjölgandi fleytur ög auk- in útgerð krefst aukinsunannaíla. Útgerðarmenn, augiýsið eftir mönttum á skipin, mönnum, sem Tilja fara „til sjós". Úr sveitunT um komu hcr áðui' ekki síður duglegir sjómean en malarbúar. Ög svo mun enn A'Crða. Kvöldvökur áttha^afélaga. Það er ekki oít sem blöðin mhinast. a kvöldvöktu* átthagafé- laganna. Út af þessu 'njfá þá í Mbl. 8. þ.; m. Þessi < Alhiar er kánnske eiríhvér músíkihfeistéri, dg slær. þarna sjálfah;. sig til riddara á "„Húríun«ra". Hann gat Játið það vefá;:, Vill' hahn ekki t'ara I „eina bröndótta" við, „fúgurnar" og „jassinn" fyrir Hpnvetninga og aSca svéitamerín. ÞaS væ.ri áreið- aulega vel þégið, Mér f annst vakan yíirlcí tt iiieð ágætum. , — Gtmnhildur ekkcrt'lakáíl; en, HolHífiiður og ef 'þó langt frá að ég lasti hana. Þær eiga b'áðar; hrós . skilið..-.—.. Hánn hælh aSeins Bryn.|ólfs- þættirítirii.; Eg íætla hér ekkl að finna að . horíum; feða flutningi séra ^ Gunnars —^; þaS væri áf" stæSulaiist. Bn; ég,i ¦. sem.- þekkti Brypjólf: vel i meira eii: 20 ár, fafinst einmitL. feess vegna að þa!ttirium hefði rílátt" gera belri. skil. - Mátthias gamli gcrði ba?s með' eitmi; vísu!, — Að 1-okutri: Scm flestaogbcztá átthágaiiætti: — Grámann." : Bergmúlþakkar bféfiS. — kn .! HoHaml-' er fiofnðfaorgariaust 1 t AusteMaryó. .^0 . a^; minnsta kosti ekkiað-Játa á: því faera* að 'þau bæru' ij|}rigður;á. orð hans. : "•" "'"'.' . ' l;>; • .'••' é$ ^" -¦' rs. .GriSíri iirSu mcð þeim hatúi, að Hitler réðst á hvert af þess- , iM.Eíkjtiríi af ööru.ög.lágði!þáu.un^ir,sigKEnrmargt éf Mkt méS ^kyldum,'iög meðan Hitlér faarðtst í vestri viðBreta og Frakka, ihafði Stalin. irjálsar. hendur austar í álfunní, og lét grannríki Bússa fljöta* sam& konar írSSanda^ ffl^ém&rm&xœa vvim iwi-* lima&ÍT uaéás komnrúnismaiiif,- pg lýsti-Haaidtór-ESljan Laxness; yfírfþví, aö sííkt væri ektet;.tMtöktmjá^.ag-nsi^títu. menn ekkt: ;verSa uppnæmúvyfir,slílmral smairíaxram.. »SílfelrafeafasaxgeiigMíeafflengr*fcþ^su,.o^ ^íkin, vseaiem hú-austan* jémtjald^ -^5ems*veriS a& 'Jkynfias^ *úl$ eogm xússnestó fxiSJieígi-: eé kú'gunarJii: *ur- á. þau. ÞáS, ^^Whsg^:e0i&s^MM^ásáas^m^aSmsi^ítsi : í B^-bmi£mpmaai^d&bbÉ:.%eg^^ _ 'v;eí3T.-.sejsr- skyMni -þetn ¦ ^iliBvéskík^iíí^gz,,ÍTiéheijtgi séi tííhanda. og-.barmvsawsa?'-",vreni-:' - .írfafeT 3-f'íiv í.'-í'ví - . árídi:-þs^ald|:íi;^steeé»^-e*þ.viJ, ¦\- Mönnum ninu yíst þykja þaS^ ^*%^^^^*^.*^^^^*^^ s^^^^i^íN|árr^g^ ^S^^Si^^^^^^nif; vonuri dögum, sem hefoi enga höfuSborg, ...,"..,'.'' Slíkt þekkist ..þó,; óg meira aS segja hér í Evropu, já, meífa áS segja ríieS þj^S, seni; við. í&~ iendingar ' höÉum,'-. al^taf;,iuúa. tó]Bsti| reglupjoð, :,ÞaSj:;'ero:Hríi?, teríd'ingar.r seip, h'éí; .er^.y^ði -¦ ' •Fyrr á .átmn^var.Jaö ,^nht í'Íaríaáfifa^í&tóríí' héf a iándi'. aá.. höftjSborg Hoilands ' hélí Haag—¦ sem ratmzp- heitir á ;ftemskn 's Gravenhage —-. ear hú».:er .þaöekki lengur,. hvaS sem bækur óktear - se^a msty lögle^ :> höfuSfaorg: ¦¦ ..feftrrr-v-er®- lágS-i -leBgu-r, -og..stj«Ri' Ðrees-:&ffsœt- isráSheffia > hefir * 'iromlzt hSJarstö&i, s& engra-r hðfUS'bfir^ar ^M§í; 'jsfzib-. Iil4ð áf Amster.dam - aeaaavhöfuð „Hsegláti maðuriim" heitír myrídin, sem Áusturbaíjarbíó sýnir þessa dagaaa. , Þar teika þarí Johh Wayne og Maureen O' Hara aðalhlutvérk- in, j' - bseði ;,kurínir leikarar, ¦.raikiiyíe^ fciH^öarídiji..-.,ey.i^ngin.' íœm&MM^m^^b&t^g-& þa;-ríqkkus;ságt.;;• ;: ~- íeg, gámarísönrdg'í heríhi-marg atriSi." •••'¦ ¦''-''¦¦'" iWllllHBMifH'.....III......¦ Amgterdáín-buar ur'ðu ^SSÍ^é^P^^^WSbff „sénur", þrátt fyrir betta ^efm- mt. JÞsr: er nefiHleg-a>^^"^ ^81^ sér'kenu", ^Háes^,s^BH^:'i^>^4^^>«'^ki uáfríriand^akife: atlskona;:. gam- s®a^:bmá^'.:'þm^™-i&~. '-;,:Aiifeí- íaáia*^e^Eaa^,Qg...hfifoar,,s.em alls.^ jlsísterdam,er*óiffi-=þírí-iriikíl^aegiý .;íte'.íná-ÍbEJöta,;,eO-.uBV,.þettá,., sem tít þartJ"._! •'-¦ * :" '^í'á$$Mt-:- niyndirí • aS verulegu ' -",;:"'•:'.v'-- • '-''.¦".il%tf.-'-fejí#n:'«-:' f'".-líEÞnm, og' . '•..'r:%;¥aö^i^.;'^:hp^^' -^ítíuri f^íf*S^lfÉE_rlá##^«* -h«a..v.^oí^u»4.borgarií«töír-^.eítif-{SS draga.;r#t hepnafe* efá. ums á!*slagsmálamaður, erí'-' Mauxéen: 4,SÍ#kastiS. Dr.,'^múS'J-..'M.:.Beel)- O^Hafa ¦fyrír.'skapmikinri leik, irmajmkisíáSlw5r^,:.-;.dá:Syrá en aukfþesgei'hún meðlaglég-: fyrir;^kenimstu;,§Sr„ekM /efti.ustríílakkonum,.,sem ihér,:,sjást,: til.neinilög, semkveða,á í þessú: ?%ídomi., ^margra,. Myndjn.;er; eíni,. og þar. sem ;hugm,yndin¦.ls$!g» hfier klukkutíma, lepgri en 'um ..feöfuðboPg,-i.er.ekki.-néitt M^-f^M^^.^nj^ . ^okip, eruv í á bepni, hressi^egrx, siágsfríái, en t'ipTíást 'i .myrídufi'i.; ríg: 'er þá '"ríok'kuS^ságt.';^ Bléast 'líeir;þaflvíð, Wayríe ó'g Victor, Mcí<aglerí. Myndirí er skemmti- ? ''b«ttir^,í*I|óSi;^**'-'<í;'í*.? 5ft#,w^%»*. •

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.