Vísir - 08.12.1955, Blaðsíða 12

Vísir - 08.12.1955, Blaðsíða 12
Þeir sem gerast kaupendur VÍSIS 'éftir 10. hvers mánaðar £á MaðiS. ókeypis' til mánaðamóta, — Sími 16(50. VÍSIR er ódýrasta blaðið og bo það fjol- breytasta. ;— Hringið í síma 1660 og ger|si áskrifendur. Finimtudagiiin 8. desember 1955 SheH á ísiandi gefur SV' ifmf erðarkeiHishrtæki. Þetta eras leiktseki ©g ætlaiitin aS sjkól'a- nemendur stjórni raieð þéim umferðinni, H.f. Shell á íslandi tieíur kvað vera aðra í röðiimi á efiö Slysavamafélaginu yms skömmum tírna frá þessu sama '-¦ítk burða fyrirtæki. Hann sagði að eins og sjóslysin hefður áður fyrr verið höfuð viðfangsefni Slysa- varnafélagsins, væri það nú að færasi yfir á umfer'ðarslysin á landi, sem færu stöðugt í vöxt með auknum fólksfjölda og stóraukinni umferð. Við þetta tækifæri tóku og ýmsir aðrir aðilar til máls og 1 lýstu velþóknun sinni á I þessari höfðinglegu og hugul- sönuv' gjöf; tæki til umferðarkeimslu skóluin, er jafnframt yrðu not- uð sem leikiæki barna og þeim kennt að stjórna umférðimii með þessum tækjum. Tækin eru stignir smábílar, reiðhjól, ljósmerki og önnur ¦ umferðarmerki sem hvarvetna -eru notuð við gatnamót og ¦, í ¦umferð. Hugmyndin er svo að "Mkoma upp brautum, sem tákna vegi, þar sem kennsla fer fram, hvort heldur er í skólum eða -annarsstaðar, og láta svo börnin ,sjálf reima sér á tækjunum t.g .stjórna umferðinni. Er þettá talin ein hin virkasta að'ferS isem hugsast getur til þess að ..''koma börnum í skilning um ¦ umferðarreglur og hlýta þe.irn. Hallgrímur . Hallgrímsson f orstjóri Shell á ísl'andi afhenti ,stjórn Slysavarnaf élagsins ' tækin . með stuttri ræðu, þar se'ni hann gat.þess, -að upphaf- lega hafi þessari hugmynd skot- ið upp kollinum hjá Shell í þessú skyni í háskólanum, sem . Þýzkalanli og hafi framkvæmd er opin þriðjudaga og fimmtu- hennar gefið svo góða raun að daga kL n_12 f. h. Sími 5959. .systurfélög þess víða um lönd hafi tekið þessa aðferð upp með 1 því að útvega og'gefa íeiktækin, -en látið síðan aðra aðila um að - annast kennsluna. Kvaðst Hall- ,grímur vænta þess að -gjöfin .T.'kæmi að tilætluðum notum og ;yki á umferðaröryggið í land- :inu, ekki sízt fyrir börnin. Forseti Slysavarnaféiags ís- Ilands, Guðbjartur Ólafsson VllllltlillROltlil stúdenta. Stúdentar hafa nú nm nokk- ur unlanfarin ár efnt til sér- stakrar vimiumiðlunar fyrir þá stúdenta, sem vilja afla sér aukatekna um hátíðarnar, Hafa þeir opnað skrifstofu í ;þakkaði gjöfina, Er þess vænst að atvinnurek- endur' og aðrir sem þurfa á vinnuafli að halda um hátíð- arnar snúi sér þangað. Stúdent- ar eru margir hverjir fátækir og þurfa á aukatekjum að halda, enda haf a atvinnurekendur undanfarin ár. oft léitað tij' Vinnumíðlunar stúdenta og fengið þaðan gott og duglegt starfsl'ið í jólaannríkinu. Þarf Þættir um 30 ¦ lisi Saman teknír af Ingólfi Krístjánssyní. Út er komin bókin Lista- mannaþættir eftir Ingólf Kristj ánsson blaðatnann, en í henni -erii æviágrip, byggð á viðtöl- " «im við 30 kunna listamenn ís- ." tlenzka. Sumir þessara þátta hafa V'birzi í vikublaðinu Hauki, en : margir eru nýir af nálinni. Hef i ur Ingólfi tekizt að bregða hér :upp skemmtilegum svipmynd- ¦um af þessum kunnu listamönn "um, og má gera ráð fyrir~ að "bókin verði mörgum kærkomin Jesning um jólin. Listamennirnir í bókinni eru iþessir: Alfreð Andrésson 'leik- | ari Guðmundur frá Miðdal, Guðm. G. Hagalín, Karl O. Runólfsson, Halldór Pétursson iistmálari, Gunnar. Eyjólfsson leik^rij Ásmundur Sveinsson, Guðmundur Jónsson óperu- söngvari, Jakob Thorarensen, Eggert Guðmundsson listmál- ari, Björn Ólafsson fiðluleik- ari, Páll ísólfsson, Þórir Bergs- son, Jón Björnsson rithöfund- ur, Lárus Pálsson leikari, Jón Engilberts, Friðfinnur Guð- jónssoh, Kristmann Guðmunds son, Karl fsfeld, Árni Thor- steinsoh, Júlíana Sveinsdóttir, Brynjólfur Jóhanneson, Guð- mundur Daníelsson rithöf., Æv- arKvaran, Sigrún Magnúsdótt- ir leikkona, Gunnar Gunnars- son, Valur Gíslason, Nína Sæ- mundsson myndhöggvari, Steinn Steinarr og Hálldór Kiljan Laxness. Halldór Pétursson hefur teiknað bráðskemrtrtílegar myndir af j öllum listamönnun- úm^ en bókin er. hin eigulég- asta. Myndin er tekin af skipinu aftan frá og sést liin risavaxna, Niarchos,'ven það er grískt, Það' ér 47.75« lestir að.stærð. Mýndin er tekm af skípinu aftan frá t>g sést bimn tisa vaxna, fimm blaða skrúfa þess. irinist Barnlspítalasjóðs- ies h Kaupið liílsi, skreytÍM Jólagreiit- ariiar frá Hfingngim.' Kveníélagíá Hríngu.riiui tók npp þá nýbreytni um síðustu jól, aS flytja inn skreyttar jéla- greixuair og selja pær til ágóða fyrír bamaspítaiasjóðinn. Slíkt jólaskraui_fi£ ,£njog vin- sælt víða, 'um heim, og fe&fa margir ánægjti aí að ganga með'] þessar greinar í banninum jóla- mánuðinn. Auk þess eru grein- arnar' he'htugar til þoss að skreyta með þeim jólaböggla, jóiaborð og híbýli. Ekki spillir það. ánægjunni, að vita, að á- góðinn rennur til byggingar Barnaspítalans; Vegna þessJáð smátt verður að skammta gjaldeyri til inn- flutnings þessa, má búast við að birgðirnar gangi ^ til þurrðar skjótt. Greinamar eru til söluí mörgum verzlunum, og er þeirra getið har á sérstökum auglýs- ingaspjöldurn. Engisprettur herja á IsraðL' Engispretíuplága gengur yfír Ur_Afríku suðurhluta Israels uns þessar , .* -t' mundir ©g veldur miklu tjóní st Friðrik Ólafsson bai' giæsí- legan sigur af hólmi í keppn- inni "'vio' Hermann Piínik, og iauk skákum þeirra .svo, að Fri&rik sigraði iueð 5 gegn 1. Vann Friðrik. f jórar skákir af sex, en tvær urðu jafntefli.' — Finimtu skák þessara afburða taflmanna lauk i gær um kl. hálf sex með sigri Friðriks í 78. leik. Tveim stundúm síðar hófst svo sjötts og síðasta skák þeirra, og láuk henni um kl. 11 í gærkveldi með sigri Friðrik.s í 36. leik. Þykir i^riðrik með þessari frammistöðu enn hafa sannað snilld sína sem taflmaður. og er nú óefað í hópi fremstu taf 1-, manna. Taka ekki þlng- | sæti áfíur. Lpew, utanríkisráðherra Suð ur-Afríku, hefur tilkynnt, áð fulltrúar S.A. ta!d ekki sæti á þingi SÞ. meðán núverandi ¦ þing situr. Ráðherrann kvað mjög hafa þokast í rétta átt með að Sam- einuðu þjóðirnar hættu umræð- um um innanríkismál landa eins og Frakklands qg Suður- Afríkuríkjasambandsins, en í- hlutun uffl innanlandsmál væri óheimil samkvæmt sáttmáian- um. í ræðu Loew kom fram, að enn væri þó tillaga á dag- skrá hjá SÞ., sem væri SA. þyrnir í auga, en hun er frá Indverjum varðandi indverska þjóðernisminnihlutanh' í "Suð- Á. plágá. þessi upptök sín í Nege^-auðninni, og héfir það- ah flætt norður yfir landið. — Mörg hundruð maaSsi berjast gegn henni með ýxnsrum ráðusn, svo sem skordýraeitri, sem meðal annars er dreif t úr f lug- vélum, Óvíst er, hvort unnt verður að stöðva pláguna. öm 90 manns fejar§al frá drukknun. •Mikið fjör er nú i storfs-emi Hringsins. Hefur félagið nýlega efnt til happdrætíis, tii ágóða fyrir Barnaapítalann. Aðalvinn- ingurinn er Mercedes-Benz. bif- reið, 220, ,en auk. þess. margir aðrir vinningar. F.r það von Hringsins að sem flestir minn-. ist Barnaspítaíans um- jólin, bæði með því að gefíthappdrsett- ismiðav.tii jóiagjáfa, ogv sk-reyta. gjifir sinar- með iólagreinunum vinsaslu;;.' ekkj,. sízt'. nú ]>egar byggmgí sjntalan&í er haiin.. c-g muh',vonaödÍTgaiiga-;að ósknm. ^f ansVð^ JCriisjer skgpstJÍISB; Bulganin og K!»íJsjev éru nÍ5 komnir aftur til Indlands og ræða að nýju við indverska ráðherra. Fyrir dyrum stend- ur tveggja daga ferð um Kash- mir en í-heimleið til Moskvu verður komið við í Afganistan. Brezki ráðherrann Selwyn Lloyd sagði í gær, að það væri í litlu samræmi við stefnu manna, sem vildu frið og gott samstarf þjóða milli, að við- j, • A árinu; sem nú er að líða hafa slík ummæli sem þau, er. hafa 8 manns driikknað hér við þær hefðu viðhaftf garð vest- lsmd- rænna þjóða, í ræðum, sem Af þeim eru sjö íslendingar ^Ír flUttU á Indlandi °* £ og einn útlendingur (Færey-1 rma' °g Vlð önr" '' ; ! ;-" ingur). % ¦ • , Á sama tírna hefur fyrir til- stilli Slysavarnafélags íslands verið bjargað úr bráðum lífs- háska.89 mannslífumivið-strend .urdandsms.;.'," ... >; ¦.¦' BanasJjrs- af vöidum lamferð^ ar hafeLorðiðrThér í Réykjavik einni það sem af er árinu. Þessi ummæli hlytu óhjákvæm lega að spilla fyrir vináttu. ög verða til þess að skapa úlfúð. Áður en þéir Bulganih og Krusjev fóru frá Rangoon gáfu þeh: U Jívttflúgyél og tiikynntu ad ráðstjórnarríkin .ætiuðu að reisá .tatímiskóla í Burma og gef a landhm. &tla Rússar aö^ búa hann öllum tækjum.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.