Vísir - 14.07.1956, Blaðsíða 6

Vísir - 14.07.1956, Blaðsíða 6
xrr«3iR Laugardaginn 14. júlí 1956. ÖAGBLAB Rltstjóri: Hersteinn Pálssoa 4uglýsingastjóri: Kristján Jónsson. Skrifstofur: Ingólfsstræti S **gr«18sla: Ingólfsstræti 3. Sími 1660 (fimm línurj Ötg«fsndi: BLAÐAÚTGAFAN VlSIB H/T Lausasala 1 króna Félagsprentsmiðjan n/f JfflB} Mikil vinna á Eyrarbakka veöna humarvéiða. Verkefnl nýrrar stjórnar Tasgfir Bn.aiin.s viniia vlft aílassn. . 40 manns hafa svo til stóð- I unum, en auk þess hefur unn- uga vinnu við verkun humars J ist allgóður innanlandsmark- á Eyrabakka í sumar. 6 bátar I aður fyrir hann. leggja þar upp og er afli þeirra j Þetta er fjórða sumarið sem frá 70 til 180 körfur af humar humarveiðar eru stundaðar frá júr róðri, sem tekur tvo sólar- Eyrarbakka. I fyrra sumar hringa. gengu veiðarnar ekki vel vegna Vigfús Jónsson oddviti á stöðugra ógæfta. Humarinn Eyrarbakka sagði við Vísi í.veiðist mest á Selvogsbanka. morgun að humarsveiðarnar ( Þrír bátar eru gerðir út á hum- hafi gengið vel í sumar, en þær arveiðar frá Stokkseyri. fara mikið eftir þvi hvernig | ---------- ÍPt& !;-i31 Meðan hræðslubandalagsflokk- arnir eru að reyna að semja , við kommúnista um mynd- | un nýrrar stjórnar hér á landi, eða þar til annar hvor aðilinn í þeim samningun- um stendur upp og segir samkomulagsumleitunum slitið vegna svika hins, er ekki úr vegi að reyna að gera sér grein fyrir því, hvaða næsta ríkisstjórn verði að taka sér fyrir hendur, hvaða verkefni hún verði að vinna fyrir kjós- endur. tíð síðustu stjórnar hefur geysilegt átak verið gert til að gera öllum eða nær öll- um landsmönnum jafn-hátt undir höfði, að því er raf- orku snertir. Það er draumur manna hvarvetna, þar sem raforka ,er ekki fyrir hendi, að menn fái að njóta þjón- ustuandans, sem þessi orka vatnsfallanna geymir. Sú ríkisstjórn, sem enn situr en mun sennilega kveðja innan skamms, hef ur gert svö mik- ið til þess að láta þenna óskadraum rætast, að önnur rek, og geta íslendingar þó verið snarpir í áhlaupum. Enginn vafi er á því, að næsta stjórn mun gera allt, ?9x^i ,t< an var vinsælust. . veðráttan er, því þær er ekki hægt að stunda nema sjór sé stilltur. Humarinn er veiddur í til þess gerða vörpu og hafa bátarnir til þess undanþágu þar stjórn hefur varla nokkru er veiðin fer að mestu fram sinni unnið sambærilegt af- innan friðunarsvæðisins. Bátarnir, sem stunda veið- arnar eru flestir um 30 lestir að stærð, en það eru Ægir, Helgi, Faxi, Jóhann Þorkels- sem í hendar valdi stendur Son og Sjöfn allir frá Eyrar- til þess að halda áfram raf- bakka og auk þess leggur þar væðingu landsins, verja fé upp bátur frá Þorlákshöfn. til orkuvera á'ýmsum stöð-j Fjórir menn eru á hverjum ag óperettunni en nokkru öðru um og til rafveitna út um bát og fá þeir 3 krónur fyrir verkefni leikhússins. byggðdrnar. Miklu fé hefur kg. af humarnum upp úr sjó, Sýingar á árinu urðu alls 195 verið varið til þessa undan-' en í hverja körfu fara 35 kg. 0.g ieikhúsgestir samtals 96,582, farið, og víst er, að margt af humar. Auk þess kemur í eða rétt innan við fimm hundr- átakið er eftir, stórvirkjanir, j vörpuna nokkuð af þorski, kola uð að jafnaði á hverri sýingu. sem verða að koma fyrr en' steinbít og karfa og gefur þetta Næst „Kátu ekkjunni", hvað síðar, þegar iðnaður vex eftir nokkuð í aðra hönd þar sem a'ðsókn snertir, gekk „Góði því sem auðveldara er að fá allur afli, sem á land kemur, dátinn Svæk", sem sýndur var orku til hans. Grundvöllur- \ er nýttur. | 31 sinni fyrir 15.791 áhorfanda. Á sunnudaginn var síðasta sýning á „Kátu ekkjunni" og þar með var leikári Þjóðleik- hússins lokið. Leikárið var viku lengra en venjulega vegna mikillar að- sóknar að óperettunni, enda urðu sýningar 28 alls og áhorf- endur 18.292. Var aðsókn meiri inn hefur verið lagður af stórhug, og það verður að halda áfram á sömu braut, ef ekki á að verða um stöðn- un eða beinlínis afturför að ræða. mg sjavarutvegsER5. Á undanförnum árum hefur sjávarútvegurinn verið'efld- ur bæði á sjó og landi. Bát- um hefur fjölgað til að draga aflann úr sjó, og verksmiðjum fjölgað á landi, til þess að gera úr honum sem bezta og útgengilegasta vöru. íslendingar verða sennilega um alla framtíð að lifa á .siávarfangi, svo að það er undirstöðuatriði, að út- vegurinnsé sem allra bezt búinn að hverskyns tækjum. Hann verður einnig að vera fær um að keppa um vinnu- I aflið við aðra atvinnuvegi, geta boðið svo góð kjör, að menn vilji heldur vinna við hann en önnur störf. 'Aukin vélvæðing er skref í þá átt, mikilvægt skref, svo serh kom í ljós í Vestmanna- eyjum, þegar þangað var fengin flökunarvél, sem vinnur á við fjölda manna og er auk þess vandvirkari en mannshöndin. Sjálfstæð- ismenn báru þá þegar fram tillögu á þingi um athugun á því, hvort lausn á ýmsum . vandræðum útvegsins mundi einmitt finnast á sviði auk- innar vélanotkunar, enda virðist það eðlilegast. Að þessu ber að stefna af kappi í framtíðinni. Landbúnaðurinn hefur einnisj Veiðunum er þannig hagað Þá kom íslandsklukkan eftir H. að bátarnir róa ekki allir sam- K. Laxness með 25 sýningar tímis til þess að löndun verði fyrir 14.794 gesti, síðan Maður jafnari og eitthvað til þess að og kona eftir E. Thoroddsen og vinna úr í landi á hverjum degi I. Waage, 24 sýningar og 13.078 ef veður leyfir. Verkun hum- gestir, og loks JónsmessuT arsins er mestmegnis fólgin , í draumur eftir W. Shakespeare, að hreinsa af honum skelina og 23 sýningar og 11.343 gestir. vinna við það nær eingöngu Önnur verkefni, átta talsins, kvenfólk og börn. Síðan er hann voru sýnd 64 sinnum, en áhorf- frystur. Markaður fyrir frysfan endur voru hvergi yfir lÖþús. humar er aðallega í Bandaríkj- sanitals að hverju. Stéinnökkvar nesi — flitttir Hafnargarourinn í CáarHi verðnr lcngjSur liiiltio. ti-gsamgöngiir hér í brezku sjónvarpi. Blað starfsfólks Flugfélags Yzt á Kársnesi þar sem fram- tíðarhöfn á að koma, er nú verið vélvæddur að miklu verið að steypa steinker. á veg- leyti, og vitanlega verður um vitamálastjórnarinnar. haldið áfram á þeirri. braut, Kerið verður síðan dregio því að vélar í hyerri mynd suður að Garði þar sem því sem er draga úr striti fram- verður bætt yið hafnargar.ðinn leiðandans og auka einnig sem þar er fyrir. Aðstaða til að gæði vöru hans. Allir munu steypa kerin þar syðra er ekki því hafa skaða af, ef vél- fyrir hérídi. væðing landbúnaðarins i Lendingarskilyrði í Garðin- heldur ekki áfram í vaxandi, um eru mjög slæm eins og nú íslands, Ratsjáin, getur þess að mæli. ¦ er ástatt en áformað er að lengja nýleg-a hafi verið hérlendis hafnargarðinn það mikið, að brézkur sjónvarpsmaður til þess stær.ri bátar geti l.agst þar að aS viða að sér efni fyrir brezka. um fjöru. sjónvarpið. ,. .. ... Skilyrðitil að steypa.bryggju- Hann ferðaðist hér allmikið Hér hefur verið lítillega drepið Formaður framsóknar sagði ker j Kópavogi eru mjög hag- um. \þ. á m. til Norður]ands;og seintí vetur, að þörf væri stæg/ par hefur verið byggð tók fjölda mynda er síðan átti nýrrarstjórnarstefnu.Áhann rennibraut fyrir kerin, enda að sjónvarpa frá BBC í Lund- við; að hverfa eigi af þeirri Verða þar byggð ker, sem notuð únum. braut, sem nefnd hefur verið verða til hafnarmannvirkja í Sjónvarpsmaður þessi, Leslie hér að ofan í helztu velferð- Kópavogskaupstað. Mann að nafni, varð mjög armálum landsmanna? A Vitamálastjóri skýrði Vísi svo undrandi yfir hinum miklu hann við, að of mikið hafi frá, að allvíða úti um land sé flugsamgöngum hér á landi. og verið gert, eða þaS eigi að unnið að hafnarmannvirkjum í taldi það mundu vera einsdæmi gera allt annað? Varla er sumar, svo sem í Þorlákshöfn, í heiminum að nokkur þjóð not • það skoðun hans, en til hvers Súgandafirði og að Rifi,.en þar aði flugsamgöngur jafnmikið var þá verið að láta þjóðina er unnið með sanddæíu. Á og íslendingar, enda kvaðst ' ganga til kosninga? Var það Akranesi vinna þýzkir verk- hann mundu leggja áherzlu á aðeins til að skipta um for- takar að hafnargerð, eins og þetta í sjónvarpinu. | sætisráðherra? kunnugt er. ' Þá var hér nýlega annar Hvað á þá að §m$nl ,a þau helztu atriði, sem verið hafa á stefnuskrá stjórnarinnar undanfarin ár, þótt margt sé vitanlega ótal- ið. Hún hefur annað hvort beitt sér fyrir framkvæmd^ um á þessum syiðum eða stutt þær með ráðum og dáð. Enginn getur haldið því fram í aivöru, að ekki hafi verið rétt.stefnt, og fjárfest-. ingin í þessum efnum hefur verið eins mikil og efnahag- ur landsmanna hefur borið. ÞaS er vist óhætt að slá þvi föstUj að liér á landi sé nú aðeiris um tvenns konar umræðuefni a'ð ræða, er ménn hittast á stræfum og gatnamótum — annars vegar tilraunir Hermanns & Co. til þess aS koma á vinstri stjórn, hins veg ar sildveiSariMr fyrir norðan. Inni þær umræður spinnst veðr- iS aS sjálfsögðu, en síldin sjáli' er aSalatriðið. Veiðar fyrr og nú. Hér kemur stutt bréf, sem Bergmáli hefur borizt frá manni, sem kallar sig „annan síld-arkall". Hann segir m. a.: „Mér fannst skjóta dálitið skökku við, þegar ég las hugleiSingar „sildarkalls" i MorgunblaSinu i gær (þ. e. á fimmtudag), þar sem hann gerir litiS úr þeim afla, sem fluttur er aS landi. Vill þessi „kall" gera sem minnst úr aflanum og helzt kenna blöSunum um hann! En þaS er ekki úr vegi að gera sam- anburS á veiSum fyrr og nú. . Ovenju snemma. Eg held, aS mer sé óhætt aS segja, aS verulegur afli berist nú á land óvenjulega snemma. Hér í gamla daga, þeg-ar ég var oft á síldveiSum aS sumarlagi, voru veiðar oft ekki byrjaSar um þetta leyti sumars, og voru menn þó ekki farnir aS örvænta, því að venjulega þótti tryggt, að góð hrota — og jafnvel sú bezta — kæmi ekki fyrr en mjög seint eSa siSla i ágúst. Mér heí'ur einnig skilizt á blöðunum, að þegar þau gera nú saroanburð á afla í þetta sinn og áSur, þá eigi þau viS þau 12 síldarleysisár, sem gengið hafa yfir hér, og ekki fyrri ár. Eg sé þvi ekki, að rangt sé fariS með, þgar sagt er uð aflinn nú sé með ágætum og mikhi betri en uin langan tiriia. Söltunin. Svo er líka hitt, að söltun er nu liafin miklu fyrr en áSur, þvi að hér á árunum hófst him oftast ekki fyrr en um eða eftir 25. júlí Ef sami ufli verður framvegis og hingaS til, getur svo farið, að fullriægt verði öllum samninguni um s'altsíldarsölu fyrir þann tirna, Þá tekur væntanlega bræSslan við og gengur vonandi ekki verr. Hún er lika að því leyti mikilvæg- ari, að fyrir olíuna mun hægt að fá frjálsan gjaldeyri, en saltsíld- in í'cr í „clearing", að mér skilst. Barlómur á því ekki við — ekki enn dð minnsta kosti. Eg held þvi, aS öllu athuguðu, að „síldarkall- inn" vaSi reyk, og segi blöðin eitt livaS um of um síldina, þá mun þaS fýrst og fremst vera sok mánila á veiðistöðunurii, sem erii; of. bj-artsýnir -og 'smita frá sér.:' MeS þökk fyrir birtinguna." • : Bergmál þakkar tilskrifið og telur, að það geti orSið ýmsum til fróðleiksauka. Manníjón af flód- um í Pakisían. Flóð.h.afa, orðið í Pakistan af völdum monsúnrigninga og valdið manntjóni. Meðal annars sópaði flóðið með sér vegarkafla, og var þá ein- mitt langferðabíll þar á ferð. Drukknuðu allir, sem í bílnum voru, 31 að tölu. brezkur útvarpsmaður á ferð,- en hann var frá BBC Home Service og ferðaðist um landið til þess að viða að sér efni í venjulega útvarpsdagskrá.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.