Vísir - 31.01.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 31.01.1957, Blaðsíða 1
#7. árg. Fimmtudaginn 31. janúar 1957 26. tbL Fra Alþingi: Breyít afsfaða kommijn- istans í laitdhelgisntáltifit. Mú viil haGTiii baðíL átekia. ¦ Á dagskxá Sameinaðs þings í gær voru nokkrar, fyrirspurnir <ng þingsályktunáftiílögur og uröu um þæf talsyerðar um- ræður. I Fyrirspurn Sigurðar Bjarna- sonar um naestu. skref í land- helgismálunum .var m... a. .tekin fyrir Guðrh. í Guðmundsson, utanrikisráðh.', sváráði nokkr- um hluta hennar og skýrði frá því, að þjóðréttarhefnd. S;- Þj., se'm Hans-G.-'Andersen á sæti í fyrir íslands ,hönd, hefði unn- ið að undirbúningí heildartil- lagrlá um þessi "mál f. hl. ársins, sem leið, og 'siðan.lagt þær fyr- ir allshér|arþingið I haust. Þar hefði málinu verið vísað til nefndar, sem f jallað hefði um það skömmu fyrir áramótin og samþ. að leggja til við allsherj- arþingið sjálft, að efnt yerði til sérstakrar . ráðstefnu- urh málið á árinu 1958. ísland hefði tjáð sig andvígt þessu og lýst yfir þeirri skoðun, að þing S.Þ. ætti að f jalla. um málið efnis- lega. Allsherjarþingið hefði enn ekkí rætt málið og tillögu nefndarinnar, og óvíst væri um afgreiðslu þess. Að svo komnu máli- kvaðst G. í. G. ekki telja féit áð skýra.. opinberlega írá þeim umræðum, sem fram hefðu farið í ræfndinni fyrir áramótín. Lúðvík Jósefsson sagði að í íiæsta mánuði mundi verða efnt fil fundar með fulltrúum hinna ýrrísu landshluta og leitað sér- s^ónarmiðá þeirra, að því er tendhelgina snerti. • Annars kvað Lúðvík ekki j hægt að segja til um það, | hvérjar breytingar verða gerðar, éða hvenær hafizt verður handa. — Skoðun allra væri sú, að rétt væri að bíða með framkvæmdir, þar til umræðum á allsherj- arþinginu er lokið. Sennilega mundi mönnum finnast of langt að biða ráðstefnunnar 1958. Sigurður Bjarnason tók til máls eftir svör ráðherranna og sagði að sá grunur sinn hefði reynzt réttur, að ekki væri von um skjótar aðgerðir af hálfu stjórnarinnar til stækkunar landhelginnar. Gæti hann ekki komizt hjá því að vekja athygli á þeim mun, sem prðinn væri á viðbrögðum Lúðvíks Jósefs- sonar, síðan háhn hefði sjálfur sezt í ráðherrastól, svo mjög sem dregið hefði úr skriðnum á skútu hans. — Nú teldi ráð- herrann rétt að bíða. Virtist ó- varlegt að gera ráð fyrir stefnu festu af hans hálfu. Sigurður lagði áherzlu' á það, að landsmönnum — sérstaklega vestanlands og norðan — væri lífsnauðsyn, að stigin verði ný skref til verndunar fiskimið- anna. Bjarni Benediktsson spurðist m. a. fyrir um það, hverjir yrðu boðaðir til fyrirhugaðs fundar um landhelgismálin, og hvernig þeir yrðu valdír, — en ráð- herrann svaraði ekki. Bjarni hrakti ennfremur gjörsamlega nokkrar staðhæfingar Lúðvíks Jósefssonár, sem voru megin uppistaðan í ádeilu hans á stefnu og aðgerðir frv. ríkis- stjórnar í landhelgismálunum. Ófærð vex með hverj um degi9 sem líður. í morgun var ófært tii Kefíavíkur, um Hval- f jör&, yfir HeltbheHk' o§ í nött var bífndhríð á Krýsuvíkuríeíð. Konai} hélt kaffiboð, meiaei Eisaðyrinn var að deyja. Hún TÍRsí. að hann hafði íckííy •<• í«mfii skaisicBaí a£ svefnlyfi. Khöfh í fyrradag. Lögregian á Helsingjaeyri hefir haadtekið konu nokkra, er gerði enga tilraun til að bjarga lífi manns. síns er hann hafði tekið stóran skanunt af svefn- Iyfi. a Kona þessi er 46 ára gömul, og var maður hennár jafngam- all. Á mánudagskvöld í síðustu viku tók' hann fullt glas af svefntöflum, og vissi kona hans am það, en lét sér fátt um finn- ast. Sofnaði maðurinn síðan, og svaf fastj' eins og gefur að skilja^ enda missti hann brátt meðvitund! Konan var samt hin ¦rólegasta, óg ekki kom henni til hugar að flýta sér til að fá aðstoð lækna. Lét hún bóntía sinn afskiptalausan í næstum tvo sóíai-hringa, og loks sið- degis á miðvikudegi lét hún flytja manninn í sjúkrahús, en þá var svo af honum dregið, að hann andeðist skömmu cíðar. Svo var konah hirðulaus um mann sinn, að meðan hann lá meðvitundarlaus í rúmi sínu, bauð hún ýmsum grannkonurn sínum til kaffidrykkju. Sagði hún þeim ekkert frá því^ hvern- ig manni sínum liðLen þeg- ar konurnar komu heim, urðu flestar þeirra veikar. Kom þá í ljós, að húsfreyja hafði hellt úr fullu glasi af taugalyfi í kaffi- könnuna, áður en hún bár á borð fyrir gestina. Mjúlkurbílarnir brutust að austan um m;ðnættið í nótt til Reykjavíkur og höfðu þá verið niegnio af deg;mum og allt kvöldið á Itiðinni. Þrjár jarðýtur og anjóplógur voru bílunum til hjálpar á leið- inni, en víða var kafa ófærð og erfitt að komast áfram. Mjólk- urbílarnir höfðu skamma við- dvöl í Reykjavík og héldu af stað aftur á tímabilinu kl. 2— 4 í nótt.'Þá var blindhríð og mikill skafbylur á Krýsuvíkur- leiðinni. í morgun, um áttaleyt- ið, sást til bílanna móts við Krj'suvík, en talið að einhverjir þeirra væru komnir framhjá. Vegagerðin hefur nú flokk manna, ásamt vélakosti til þess að hjálpa bílunuhi og halda leiðinni opinhi' eftir því sem unnt er. Helfisheiði ófær. Hellisheiðin er ófær og verð- ur ekki reynt að opna hana fyrr én von er veðurbreytingu. Bíl- ar, sem lögðu af stað úr Reykja vík í fyrrakvöld austur yfir Hellisheiði áttu í miklum erfið- leikum að brjótast austur yfir hana. í gærkveldi voru þeir komnir austur undir Kamba- brún, en urðu að halda þar kyrru fyrir sökum hríðar og ófærðar í nótt. í morgun bár- ust fréttir um að þeir væru komnir austur af til byggða. K|eflavíkurleiðiin lokuð. Keflavíkurleiðin er lokuð, en senda átti tvær jarðýtur á veginn í dag og reyna að opna hann. Um eða eftir kl. 2 í nótt komst áætlunarbíll frá Kefla- vík til Reykjavíkur í fylgd snjó- plógs. En nú er fæi ðin orðin svo þung og snjórinn svo samþjappi aður að snjóplógar duga ekki| lengur til að í'yðja vegin, og úiv þessu naumast um önnur snjó-| ruðningstæki að ræða en ýtur. Eitthvað af bílum situr fast á Keflavíkurveginum, en senni- lega ekki niáfgtr. I íí.iásina. Þrjár jarðýtur voru séndar á- leiðis upp í Kjós í morgun og er búiztvið að hægt verði að opna leiðina þángað, en tilgangslaust talið að reyna við Hvalfjörð eins og á^stendur. Á öllum suð- vesturhluta landsins er færðin stöðugt að þyngjast og versna, jafnt í Borgarfirðinum sem á suðvesturlandsundirlendinu- . í Reykjavík varð. mikil um- ferðartruflun í hríðinni, seni gerði í gærkveldi. Urmull af fólksbilum sat fastur hingað og þangað á götum bæjarins, eink um í úthverfunum og tafði um- ferð hinna stærri bíla. Vill lög- ¦reglan benda ökumönnumsmá- bílann á að halda kyrru fyfir og hætta sér ekki út í ófærðina þegar hríð skellur á, því fleiri eða færri þeirra komast í vand- ræði og trufla alla umferð. Tafir í bænum. Hjá strætisvögnunum urðuj miklar tafir og truflanir strax eftir kl. hálfþrjú í gær og hélzt fram til kl. 7, en þá tók að blöta og eftir það komust ferðir stræt isvagnanna í eðlilegt hórf ' að nýju. En meðan á hríðinni stóð sátu sumir strætisvaghárnif fastir í sköflum og varð að fá bíla til aðstoðar við að losa þá.' ¦ I Eru víða komnar það djúpai | traðir áf snjó að strax og hríða tekur fyllast þær og þá situr allt 'fast. Sem dæmi um erfið- leika strætisvagnanna má geta þess. að Sogamýrarbíll, sem fór af Lækjartorgi kl. 3.30 í gær, komst þangað ekki aftur fyrr á 7. tímanum. Þá fylltust húsakynni lög- reglunnar meðan á hríðinni stóð og varð lögreglan að fá tvo stóra bíla frá Guðmundi Jón- assyni iil þess að aðstoða við flutning á fólki eftir því sem við varð komið. VandræÖi af fann- \\ véstan hafs. Það eiú víða vetrarhörk- ur en hcr á landi unx þessar mundir. — • i Klettafjöll- u.m Norður-Ameríku hefur kingt niður miklum - snjó mcð ínikhi frosti, og á mánu- daginri varft að gera út björgunarleiðangur til . að • hjálpa tveim flutningalcst- tmv á mörkum fylkj'anna Colorádö 6»r New México. í lesturium voru 32 menn. — Skaflarnir votu víða hálfur fímmti metri á dýpt. . Áfengissmyggl á Aknreyri. Frá fréttaritara Vísis. ' Ákureyri» morgun. ^— I fyrrakvöld tó». Akureyrar- lögreglan þrjá mchn fasta fyrir afengissmygl. Menn þessir voru með bíl niður á Torfunefsbryggju ea við hana lá m.s. Reykjafoss^ sérh var að búast til brottferð- ar. Sá lögreglan þá til manha, sém voru að flytja eitthvað úr skipinu og inn í bílinn. Tóku lögreglumennirnir að grennsl- ast eftir hvað þetta myndi vera og kom í ljós að þarna var um sjö flöskur af sterku- áfengi að ræða. En þar eð skipið var að fara um það leyti sem mennirnir voru teknir, er málið ekki fuíl- rannsakaf ennþá. Ibúðarhúsi borg Fófkio komst innbú brann roest ailt. í nótt. út — en I nótt brann bærinn að Jlinni- borg í Grímsnesi. Eldsins varð vart um kl. 1 og vaknaði í'ólkið þá við það að húsið var svo til alelda. Komst það nauðuglega Vit en enginn brenndist eða nieidd- ist. Litlu varð bjargað af innan- stokksmunum úr húsir.u, sem var steinhús, kjallari og ein hseð. en skilrúm og innveggir voru úr timbri. Aðeins út^'eggir standa uppi. Veður var mjög vont, hvass- viðri og snjókoma. Ekki voru tök á að ná í hjálp frá öðrum bæjum.þar sem ófærð hindraðí allar samgöngur og ekki timi. til að hringja á aðra bæi þar eð húsið var nœrri alelda þegar fólkið vaknaði. Á Mínniborg var símstöð og er nú sambandslaust við sveitina þar sem skiptiborðið og linur frá því eyðilögðust í eldinum. Það var þó til nokkurs happs að vindáttfn stóð af hlöðu og pehingshúsum sem ella hefðu getað brunnið, en sluppu alveg írá skemmdum. Á Minniborg var 7 manns. Þar býr . Ragnheiður Böðvarsdóttir, ekkja Stefáns Diðrikssonar, sem er nýlátinn. Um eldsupptök er ekki kunn- ugt, en álitið er að þau muni hafa stafað frá reykröri frá elda- vél • J

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.