Vísir - 06.02.1957, Blaðsíða 11

Vísir - 06.02.1957, Blaðsíða 11
-Miðvikudaginn 6. febrúar 1957 vísm ii * HRIDGEÞáTTUR > VÍSIS i V Það hefur oft sýnt sig, að lítið j sem sagnhafi hefur sagt. 3) Ei græðist á því að dobla slemmu- hvorki blindur né sagnhafi hafa sagnir. Afleiðing þeirrar reynzlu sagt hlíðarlit, en vörnin hefur er, að reglur hafa mótast um sagt lit, þá þýðir doblið að spila það, hvað dobl á slemmu þýði, eigi út í öðrum hvorum ósagða þegar doblarinn á ekki rétt á litnum. Með öðrum orðum, þá ústpilinu. Markmið þeirra er að má útspilarinn ekki spila þeim hjálpa þeim, sem útspilsréttinn j litum, sem hann eoa féiagi hans -hefur til þess að velja útspil sitt. Þegar félagi þinn doblar slemmu, má útspil þitt ekki vera eðlilegt. Hafir þú eða félagi þinn sagt einhvern lit eða liti, þá rná ekki spila út í þeim og að sjálfsögðu hafa sagt. Það er þvi augljóst mál að þú mátt ekki dobla slemmusögn, viljir þú fá eðlilegt útspil frá íélaga þínum. Teljir þú aftur á móti að andstæðing- arnir séu langt úti að aka og má ekki spila út 'trompi', sé að útspílið skiftir ekki máli, þá slemman sögð i lit. Reglurnar ery eftirfarandi: 1) Ef blindur hefur sagt einhvern lit eða liti, þá þýðir doblið, að spiia eigi út í fyrsta lit, sem blindur sagði. 2) Ef blindur hefur ekki sagt neinn hliðarlit, þá þýðir doblið að spila eigi út í fyrsta hliðarlit, er sjálfsagt að dobla. En, sé spurningin um 50 eða 100 meira ættir þú að neita þér um það. Spilið, sem ég tek sem dæmi um þetta er tekið úr rúbertu- bridge og er að mörgu leyti lær- dómsríkt. A K-9-: $ V Ekkert. <.- Á-K-D-8-6 -4 - 4 3 * K-G- 5-2 mm A 10-7-6 V G-9-5-<P 9-7-2 N. V. A. Á-D - 5-2 Á -10 - 6 - 4 10 * 10-6 S. * 9-7-3 A G-8 V K-D -8 -7 « G - 5 - 3 * Á-D- 8-4 kemur til greina, að okkar áliti, er í stórum dráttum þetta: 1. Setja upp greinileg merki, sem takmarki svæði það^ sem ökutækjum er ætlað og 2. gera' gangstéttarbrautirnar þannig úr garði, að ékki sé verra að ganga á þeim en ak- brautunum, svo að fólk freist- ist ekki til að ganga þar. Til afmörkunar gangbrauta má t.'d. nota málaða steina likt og gert hefur verið á nokkrum stöðum (með góðum árangri). Eínnig koma til mála tréstaur- ar eða járnstengur^ ef það reyn- ist hentugra. Yfirborð gangbrauta má i mörgurn tilfellum bæta talsvert: með góðum ofaníburði. Ef frek- ari aðgerða er þörf, kemur helzt til mála malbikun eða hellu- lögn, sem er þó yerulega.dýrari en ofaníburðurinn. Umferöarhætta er mikil i ýmsum ibúðarhverfum^ þar sem ekki hefur verið unt aö fullgera götur og gangstéttir. Veröur að miða að því að þar verði gerðar sérstakar ráðstaf- anir til þess að auka öryggí. gangandi fólks. Slysahættan er þó enn meiri á götum, sem kalla mætti að- IJniferðarnefnd Reykjavíkur- vík, að ógerlegt er að leysa þau alumferðaræðar, þ. e. a. s. götui bæjar jhefur lagt til við bæjar- ,til fullnustu á næstu árum, að milli úthverfa og frá úthverfun- ráð, að þegar verði hafizt handa óbreyttum aðstæðum. RíkjandijUm til miðbæjarins. Á þessum um gerð bráðabirgða gang- lástand hefur hinsvegar í för götum er að jafnaði ekið hrað- Forsetahjónin bandarísku taka ekki niikinn jiátt í samkvæmis- lífi Washington, og þau komu í fyrsta sinn fram í því, er sym- fóníuhljómsveit borgarinnar byrjaði starfsárið með hljómleik- um. Hér sést Eisenhovver forseti með Arthur Kubinstein, (t. h.) slaghörpuleikaranum fræga, sem lék á hljómleikunum, og HoAvard Mitchell, stjórnanda hljómsveitarínnar. _ ifía werli strax gangbraufa- gerð vsð 11 götur hér. Innan bæjarmarkanna eru rúmlega 100 km. af ófullgerðum götum. Suður opnar.á .1 laufi (ekta lauf), norður sagði 2 tígla, suður 2 hjörtu, norður 6 lauf, sem aust- ur doblaði og það varð lokasögn- in. Áður en úrspilið hefst skul- um við staldra við og athuga spilamennina pg sagnir. þeirra. brauta til öryggis fyrir gang- andi fólk í umferðinni, þar sem götur eru ekki fullgerðar og vill nefndin mæla með að byrjað verð á 11 götum, sem hún hefur tilgreint. Götur þessar eru Miklabraut, Reykjanesbraut, Langahlið — Vestur þekkti reglurnar um Nóatún, Suðurlandsbraut, Nes- slemmudoblanir og lét þvi rétti- [vegur, Borgartún, Sundiauga- lega út tígultvist. Suður tók |Vegur, Langholtsvegur, Stór- heima með gosanum og sá að það myndi verða erfitt vegna innkomuerfiðleika á sína hendi að trompa tvö hjörtu og ná Suður er þaulvanur spilamaður, ; trompunum út. Hann ákvað þvi eins og sézt á eftir en norður er í að taka ' þrisvar tromp, kasta af þeim skóla, sem f yrirlita gerf i-! spöðunum i tigulinn i borðinu sagnir og hafði þar af leiðandi og gefa siðan slag á hjartaás. ekki fyrir þvi að spyrja um ása. Þetta gerði hann og þegar hann Austur horfði á ásana sína og spilaði síðasta tíglinum var glotti um leið og hann doblaði. staðan þessi: . é K-9-3 V Ekkert ? 6 10-7 * K 4k & Á-D-5 V G-9-5 N. . V Á-10 ? Ekkert V. A. ? Ekkert * Ekkert 5. * Ekkert A G V K-D-8 4 Ekker t * 8 holt, Eskihlíð og Njarðargata. Jafnframt verði aðstaða gangandi fólks á Miklubraut frá Stakkahlíð að Eskihlíð og. á HofsvaUagötu bætt með lögn umferðarsteina. Umferðarnefndin leggur á- herzlu á að þessum aðgerðum verði hraðað og síðan hafizt handa um hliðstæðar ráðstaf- anir á öðrum götum sem ekki hafa verið fuilgerðar. i í greinargerð nefndarinnar fyrir tiliögum þessum segir m. a.: með sér mikla slysahættu og er ljóst, að sum af meiriháttar slysum undanfarinna ára má að einhverju leyti rekja til skorts ar og margar þeirra óupplýstar eða ekki upplýstar." Greinargerðinni fylgja tillög- ur um hverng aðgerðum skui á gangstéttum. Er því mikil háttað við hverja framantal- þörf á því að reyna að draga úr inna gatna_ og síðan lausleg þessari hættu á einhyern hátt kostnaðaráætlun en hún nemur til bráðabirgða. Það sem helzt 550 þús. kr. á öllum 11 götunum. Fann eitraða? vængstýfða rjupu í frystihólfi sínu. Fór 9$ gá í hólfs6 eftlr ú hafa lesið aðvörun í bEö5unum. Samtök f járeigenda, sem ,af- réttarlönd hafa til afnota á Reykjanesi tilkyimtu sl. haust, að eitrað yrði fyrir refi í afrétt- um 'þessum. » Þegar í staö heyrðust mót- mælai-addir. og sérstaklega ,af hálfu Dýraverndunarfélags fs- „Innan bæjarmarkanna eru lands, sem taldi þessa aðferð við i ruml. 100-km. af ófullgerðum eyðingu refa ómannuðíega og Jgötum. Þessi tala hefur mjög hættulega. hækkað á undanförnum árum, •-. Talsmenn Dýraverndunarfé- er ný hverfi hafa verið byggð, lagsins bentu m. a. á þá.hættu,, þar eð ekki hefur verið full-, sem mönnum gæti stafað af eitr því að annar vængurinn er skor inn burtu. Rámaði manninn þá í, að eitt- hvað hefði verið einkennilegt við rjúpu, er hann áleit sig hafa skotið. Skaut hann á rjúpnahóp, er sat á melbarði. Gekk hann síðan þangað, sem rjúpurnar höfðu setið og fann eina, stakk henni í yeiðipolía sinn og hélt áfram göngunni og hugleiddi það ekki meira fyrr en hann las blaðgreinina. Fór maðurinn nú í frystiklef- . ...... ..,,,. . . . . ann og þar• fann hann rjúpu, gengið fra ems longum gotu- | uðum hræum a viðavangi og þa ¦ ^ ^ ^^ Hún yar yæng_ Austur gaf af sér hjaria og; við félaga sinn, það var bhndur suður ætlaði að henda spaða- j sem sagði tígul. gosa þegar hann sá, að hann i Veit ég það, sagði vestur, en átti ekki nema eitt tromp eftir I mér skilst að doblunin væri heima og gæti því ekki fríað beiðni um tígulútspil og hélt að hjartaslag. Hann fleygði þ\á; þú ættir engan. hjarta og spilaði því næst spaða I Það er nú anzi hart að mega köflum og lagt hefur verið af sérstaklega af eitruðum rjúp- bráðabirgðagötum. I um_ sem rjúpnaskyttur gætu í byggingu bæjarins hefur sú hirt í misgripum fyrir nýskot- steína verið ráðandi að gera inn fugl. sem mest fært fyrir umferð ogj Aðvörun og ábonding Dýra- því hefur orðið að láta gang-! verndunarfélagsins var tíma- stéttir sitja á hakanum að bær og varð til þess að Reyk- verulegu leyti. | víkingur sem gengío hafði til stýfð ..... Maðurinn sagði síjórn 'Dýra- verndunarfélagisns frá þessu. Kostnaður við að leggja hvern lengdarmetra af venju- legi-i hellulagðri gangstétt nem- sem austur drap með drottningu. ekki dobla spilið með tvo ása án I ur ca^ 700.00__^900.00 kr. kantur Nú var sama hvað austur gerði, j þess að það þýði eitthvað sér- því spilið er unnið. Hann spilaði hjartaás, sem blindur trompaði og suður átti síðustu tvo slagina á hjartakóng og laufáttu. , Þetta var ehia leiðin til að vinna spilið, sagði suður hróð- ugur. Það þýðir ekkert að kasta öllum spöðunum. Ég var nú að vona að ,þú kænih' út I spaða, sagði austur stakt, sagði austur með fyrir- litningu. Þar hafði hann einmitt á röngu að standa. og renna meðtalin. Malbikun gangastétta er ó- rjúpna, fann rneðal rjúpna.-sem hann hafði skotið, eina,, er eiír- uð hafði verið. Maður sá, er hér um getur, hafði farið upp á Kaldadal á rjúpnaveiðr. Er hann kom heim, dýrari, en henni er yfirleitt ekki fór hann með rjúpurnar, er •fc Sl. sunnudag, ér Saud kon- ungur var á leíð vestur um haf, batið hann jöllum á haf- skipintl Constitution —1600 mannas — að borða á sinn kostnað. unnt að koma við, þar eð nauð- synlegt er að hægt sé að kom- ast að leiðslum rafmagns, síma o. s. frv., sem í gangstéttunum liggja, án mikils viðgerðar- kostnaðar. Af. þessu er ljóst^ að óleyst verkefni á sviði gangstéttar- hann hafði skotið, og setti þær Zhukov vill losna við Konev. Zlmkov marskálkur er sagður vinna að því bak við tjöldin, að ívan K.onev marsliálkur, yfir- maður herja Varsjárbandalags- ins, verði settur af, Zhukov er sagður líta svo á, aö Konev hafi unnið Ráðstjórn- arrikiunum og Rauða hernum ífrysthús til geymslu. Nokkru óbætanlegt áhtstjón, með því að seinna rakst hann á blaðagrein eftir Þorstein Einarssoh íþrótta fulltrúa og ritara Dýravernd- unarfélags fslands, þar sem bent varm. a. á þá hættu, sem.staf- aði af eitruðum rjúpum, jafnvel bregða við samkvæmt óskum stjórnmálaleiðtoganna, og sehda herlið til Ungverjalands í algerri blindi um afleiðingarnar. Þess er og getið, að Zhukov hafi lengi talið'Konev sinn skæðasta keppi- gerðar eru svo mikii í Reykja-. þótt þær vœru auðkenndar með naut.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.