Vísir - 19.02.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 19.02.1957, Blaðsíða 8
»elr, »em gerast ksupendur VlSIS efíir lt. hvers mánaSar fá blaðið ókeyplí til mánaðamóta. — Síml 1880. VtSIB er óiíyrasta blaðið og þó bað tibi- breyttaste. — Hríngið í sima 1860 f jferlst askrifendur. Þriðjudaginn 19. febrúar ISol Eisenhower fer heim m§m viðhorfs israeis. Ben Guriosi reynir mála- miðluri. Eisenhower forscti Banda- ríkjanna tók ákvörðun um það í gærkvöldi, að hverfa þegar í stað til Washington, og hætta Vtð að dveljast len^ur sér til hvíldar í Thomasville, eins og ákveðið var. Akvað hann að fljúga þaðan til viðrœðna við Dulles og bingleiðtoga. Það er viðhorfi'ð, sem komið er til sögunnar, vegna afstöðu Israels, að neita að verða við tilmælum hans um að hlýðnast fyrirmælum Sameinuðu þjóð- ánna um brottf lutning israelska IjÖsins frá Egyptalandi, sem liggur til, grundyallar- ákvörðun forsetans. Áður höfðu borist fregnir um, að Eban séndiherra Israels- sjtjórnar í Washington, sem Dulles hefur 't'ítt rætt við að úádanf örnu, hefði' verið- kvadd- ur heim, til þess að gefa stjórn Israels grein fyrir samkomu<- lagsurnleitunum. Þá hefur' frétzt, að Ben Gurion forsætisráðherra hafi fætt við Láwson, bandaríska sendiherrann í Israel, og beðiðj 'hann að koma á framfæri nýj- úm tillögum, sem Ben'Gurion yónar að leiðí til sanfkömulags, eða „brúi djúpið" milli ríkis- stjórna Israels og Bandaríkj- anna í þessu máii. í fyrri fregnum hafði verið ságt, að afstaða Israelsstjórnar þeir þurfi ekki að óttast árásir frá Gazaspildunni eða árásir á skip sín er þau sigla um Akaba- flóa. Times lætur í ljós þá skoð- un, að Sameinuðu þjóðirnaf mættu nú vel gerast lítt á- kveðnari og röggsamari, og til dæmis taka á sig fullt eftirlit á Gazaspildunni, og gæti Israel þá flutt burt lið sitt. Israel bæri hinsvegar, að kalla burt lið sitt frá Akaba, -og fara að óskum Eisenhow og treysta á skoðun hans í því, að þjóðir sem rétt- lætinu unna, sjái um að því verði,.íullnægt. ' Daily Telegraph er ómyrkt í málij. éegir að afstaða Banda- j ríkjarina sé anna'ð hyort svo blygðunarlaus, að blöskrun t hljótj að vekja, c:5a svó. -ein- ' feidnisl.eg, að það gæ'ti vakið.j beygi en -hyort sem væri. stafi. þetta af þyí, að reynt sé að afla áætiun Eisenhowers vel^ vildar; Arábaríkjanna.. Blaðið kailar J^að a:5 íara un.dan í flæmingi, þegar sagt sé,i að ekki sé unnt að yeita ákveðr: in loforð um öryggi fyrir fram.) Mikiö er jainan um a^:-.;viu; í Vvasnmgton, þegar i'orseti tekur við embætti í jairú.ar fjórða hvert ár. Myndbi að ofan sýnir: bifreioaléstiiia;, þegar Eisenhower forseti ók frá þinghúsinu (í baksýn) til H^ita hússins, er hann hafði unnið embættiseiðinn á nýjan leik. Frá Alþingi: á Eysteinl • #- Ji Manon ve&kfisf skyndilega. Drj'ggisráð Sameinuðu þjóð- anna kom saman á fund í gær- Kaslimirmálið værj su, að hún gæti ekki kall- áð heim lið sitt frá Akabaflóa, k"vöj^,. ai, þótt gæzlulið frá Sameinuðu! m-á dagskrá, þjóðunum tæki þar við, nemaj v tryggt væri að það yrði ekki; Fundurinn varð endasleppur, kvatt burtu undir eins og þyí að boð bárust um, að Egyptaland krefðist þess. JKrisna Menon sendiherra Ind- Brezku blöðin'ræða allmikið lands væri veikur, en að um afstöðu Israels og Banda- rikjanna og kemur fram í þeim sem fyrrum skilningur á því að réttmætt sé af Israel, að fara hann hefði mikilvægan flytja. r.Varð ,það að ráði, að. fresta haft fundinum boðskap að ## Frá 2. lijiss-. um f járlaga- frinuvaí'píð. Önnur úhiræoa. imi frunrvarx) hefur f jáxvmálaráðherra ekki tal- til f.i»rlag» fyrir árið Í9o7 fór; ið sjg geta gefið fjárveitinga- fram á tryggingu fyrir því, að fundinum þar til í dag Stersta fískverkunarstöð í Keffavík htim í qmr. 60-70 manns húsnæðislaust. í gærkveldi kom upp eldur í fiskverkunarstöð Hraðfrysti- fiúss Keflavíkur og brann hún til kaldra kola. Eldurinn kom upp í lofti hússins og varð það strax al- elda, því veður var hvasst. Á lqftinu var verbúð og bjuggu þar 60—70 manns. Misstu þeir allt sitt í brunanum. Fiskverkunarstöðin var um 800 fermetrar að stærð. Veggir voru steyptir. Var það um 07 leytið í gærkvöldi, sem eldurinn á loftinu, var inni við, en hér- umbil engu af eigum þess var bjargað. og stendur það alls- laust á götunni og húsnæðis- laust. Einnig voru skrifstofur á loftinu og eyðilgðust þær. Á neðri'hæð hússins var stærsta fiskverkunarpláss Kefla víkur. Var geymt þar eitthvað. af' saltfiski og skemmdist hann mikið. Einnig voru-.þar um; 400- tonn af . salti og eyðilagðist það að mestu. Svo sem áður cr sagt, kom fram á Alþingi siðdegis' í "gær og í gærkvöldi. Voru lögð iram álit pg oréyt- ingatillögur f járyeitinganiefndar og einstakra. þinginánna. Tillög- ur voru fluttar bæði af stjórnar- sinnum og stjórnarandstöðu og miðuðu undantekningaláust "til hækkunar. Fjárveitinganéfnd hafði haldið 61 fund og m. a. fjallað 'um 572 bréfleg erindi. sem henhi höfðu borizt, og hlýtt ú mál 67 utan- þingsmanna, er kbmið höfðu til viðtais* við hefndina. Gerði form. henhar, Karl Guðjónsson, laus- lega grein fyrir 159 breytinga- tillögum, sem nefndin i heiki hafði lagt fram, pg í felst rúml. 70 milljón króna hækkun á f jár- lögunum. i .... .Magnús Jónsson rökstuddi siðan 10 sértillögur Sjálfsiæðis- manna í nefndinni, en þær leiða til 7 millj.392 þús. króna-hækk- unar eða um 1% af væntasilegri lokatölu íjárlaganna. 1 nefndar- áhti komast Sjálístæðismenn m. a. svo að oitíi: Minni lxl. nefrtdarinnar telur, að afgreiðsla' fjárlaga i þetta simi hafi dregizt óiiæfiléga. 1 fyrra voru fjá'rlög afgreidd í jan- úarlok, nokkurn veghin jafij- hliða frumvörpum ríkisstjörnar- innar um fjáröflun tii síuðmngs útHutningsframieiðslunni. og í.járöílun til að jafna halla á f jái-lagafrumyarpinu en 2. umr. fór íram þegar.um miðjan des- émber'1955. Nú vorusanxs konar Í^kiíl4|sií2i4ííji: leistarimi íéfáM énænt Þau óvæntii tíðindi gerðírst á Skákþingi Reykjavíkur í gær- kveldi, að lítt kunnur mafiur úr 2. flokki. Guímundur Arons- son, sigraði skákmeistara ís- lands, Inga E. Jóhannsson. Er þessi sigur Guöfnundár yfirlnga talinn einn óvæntasti atburður sem skeð hef uf í fnpt- inu til þessa. ¦ ¦ Örmur heL'.tu úrslit í gær- kveldi urðu þau að Hen-raan Pilnik yann Eggert G^ferj, Guðm. Agústsson vann Þóri Ólafsson Lárus Johnsen vanri Kára Sólmundarsqn og Syeiiih Kristinsson vann Gunriar': Ól- afsson.. . . ' ¦ ¦ : ¦ - Eftir 10 umferðir er Plhiik nú einn efstur með, 8>r> viiining og Ingi R. næstmr með. ~H%\ vinning. í 3-.—6. sæti eru;Guð7 «iuad.arnir,. Lárus, pg Syeihn m.eð 7 vinninga hver qg þará .eft|r koma Gílfer, Áki,.Baldur Dayíðsson bg Bjarrii Magnúfson rneð 6% vinning" bjror. ¦¦¦'• ¦ _¦-' Nú er aðeins ein .uuxferð. ef tir i niótinu. Verðurhún tefld annað kvöld og elgast þá Við Lárus Johnsén , *g Hermari Pirnik. :kom upp og varð húsið þegar, eldurmn upp á efri hæð húss-.. tekjuöflunarráðstafanirafgreidd- ^alelda. Kom slökkviliðsbíll Keflayíkur þegar á.vettyang og, tyeir bílar; af Keflavíkurflug-, veíli en réðu ekki við.neitt. ins, en að öðru leyti er ókuim- ar írá Alþingi ¦¦íyrir jól, enfjár- u'gt. um upptök eldsins. ¦ ,Mjög yar: erfitt.- um;slökkyi- ;' lok feþ.rúar; Eru þeí3i. .vin:nj- .Enginn af fólkinu, sem bjó' hafa orðið mikið. stai'f vegna storms. Tjón ¦mua.brögð lítt.skiljanleg. nefnd neiháf upplýsingar um af- kpmu Tíkíssjóðs siðastliðið ár. Þótt hálfur annar mánuður sé liðum af þessií ári og slikar upp- lýsingár hafi allóu- legið fyrir í janúar í fyrra. Ekki hefur nefnd- in. heldur fengið upplýsingar um tekjuhorfur rikissjóðs vegna skatta þeirra og tolla, sem voru lagðir fyrir jól. Verður þ\í að^ aígreiða f járlagaírv. yið. þessa umræðu'með •niiklnm gmðsiu- halla, þótt fjármálaráðherra hljöti nú þegar að haía ger.t sér greia fyrir tekjuliorfunum. í nefndaráliti meiri iiíuta f jái>¦¦ veiíingarnefndar reyna stjórnar- flokkarnu- „með aumlegu yfir- ( klóri, að aísaka þá gifurlegu hækkun, sem nú verður á f jár- lögunurn. Segir þar m. a. sve:, ( „Meiri htuta nefndarinnar ef ¦ fjóst. að hækkun • fjarláganna ' getur i fljótu bragði virzt i ósam- i ræmi við þá yfirl>-stu stefnu nú-' verandi ríkisstjórnar og flokk- i anna, sem hana styðja, að draga | úr ofþenslu efnahagslifsins og tryggja jafnvægi í fjármálum , þjóðarinnar og öiyggi. En vfð | mat á þvi, hv-að gera-skuli, vefð- ur áð hafa eftirfarandi í huga: ' Sá maður.'sem bjargar sérút úr vagni, sem er á hraðri ferð, kemst ekki hjá þyí, til þess að fpr'ða sér frá^að missa fótanna, að hlaupa fyrstr sömu átt og vagninn stefndi." I ræðu sinni komst 'Magnús Jónsson svo að orði um þetta atriði, að ekki væri hægt að lýsa öilu meira ¦vantrausti á vagn- stjórann, fjármálaráðherra Ey- Rætt um her Breta í Libyu 09 Jordaníu. Samkyæmt sáttmálanum 'milli Bretlands og Libyu hafa Bretar þar herstöðvar og er staðsett þar 10. brezka véla'her- fylkið. ...... Nokkuð hefur verið um það rætt hvort .Bretar. mynd-i Öytj'a burt þetta lið sitt ¦ eins >g þeir nu flytja burt herlið 'dtt. frá Jordaniu er slitið verður brezk- jordaniska sáttmálanum. Bai' þessi málá góma í néðri rnál- stofunni í gær. Var sagt af hálfu stjórnai-innar að fækkun í. harr licTi Breta út um rieim væri til athugunar hjá landvarnaráðr herra_ og mundi heraflinn í Libyu koma til athugunar sem annað lið, en þar með væri ekk- ert sagt til eða frá hvort þetta lið yrði kyrrt eða ekki. ¦ Það kom fram við umræð-. una, að Bretar myndu láta Jordaniumenn fá þau hertæki, sem þeir hafa í Libyu, er. þeir , halda burt þaðan. . Vinsamlegar viðræðm-. í Amman miíli , Bretlands 1 og Jordaniu eru sagðar hafa bréytt mjög afstöðu Jordanivrnanna í gaj-ð.Breta til bátnaiSa^ lögin hins vegar ekki íyrr en í\ stein Jónsson. Qg það væri.ekki úískýft,..af .hverju.nú þyrfti. að hlaupa hraðar en vagninn hefði Jafnfurðule^t er það, að .eimfarið. En. það væri einmitt það *FliiErv«l af > Britaiuaiagerð „Þögli risinn"% 'hói' 12. febr. 40.000 km. re^ishiferð. Flogið er til Si«ií^y í Ástra- líu og til baka. Áformuð erti áætlunarflug á þessari leið í flugyélum af 'þessari gerð. sem gert væri með enn yáxandi skattbyrði . og niðurgreiðslum, sem tækju öllu fram er áðiu- hefði þekkst.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.