Vísir - 06.03.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 06.03.1957, Blaðsíða 8
VÍSI3'- Miðyikudaginn 6. marz 1957 og ggstíhdssíáfiasjólL ¦ Hafa tó miklar tekfur af erleií&im ferltóiöttiitmh dóttir, íormaður, Guðrún Hall- i dórsdóttir, ritari og Margrét < Larsen, gjaldkeri. Aðalfimdúr Savnbarids rriat- vciðshl-' ig ffámreiðshtínarHía' (9. binfí) vár haldið í Breið- firðirig'abúð iTiámic<a£iim !4. marz. Setti " Sveinn Simonarson i'ormaðúr sámbáhdsins ftmdinn á miðriaítt;i,!'o'g'lauk'hönum !•:!. i-úmlega'4.30 um néttina. Stjórn sambandshv; -. r rfú þannig 'skipuð:' SvF-im ' S'ímon- arson formaðui\ ' Sigurður ©.'• Pálsson varaformaður, Böðvar Steinþórsson ritari. Magnús Guðmundsson gjaldkeri, Guð- riý Jónsdóttir^ Guðai. H. Jóns- son, Haraldur Hjálmarsson, Sveinbjörn Pétursson og Theó- dór Ólafsson. Varastjórn: Elís V. Árnason, Guðrún Bjarna- dóttir^ Janus Halldórsson ög Borgþór Sigfússon. Meðal samþykkta er aðal- fundurinn gerði, var svohljóð- andi ályktun: „Aðalfundur S.M.F. 1957 tel- ur nú sem fyrr* að koma férða- manna til landsins geti veitt þjóðinni gífurlegan erlendan gjaldeyri og fjölda stétta at- vinnu. Til að efla þennan at- vinnuveg telur aðalfundurinn nauðsynlegt að stofnaður ver'ði veitinga- og gistihúsalánasjóð- m\ sem hefur því hlutverki að gegna að veita lán til bygging- ar gisti- og veitingahúsa í Reykjavík, og um gjörvallt landið; sem heppilegast • getur talist fyrir- þessa starfsemi að áliti sérfróðra manna_ með það fyrir augum að fá erlenda rnenn til þess að sækja staðina og njóta' náttúruf egurðar landsins. Aðalfundurinn skorar á sam- göngumálaráðherra, að skipa nú þegar nefnd sérfróðra manna og áhugamanná um ferðamannamál, til að gera til- iögur xim þetta efni, og semja frv. um ¦ •landkynningu -og ferðamannamál, og skal hraða þessu þannig að frv. um betta 'mál verið lagt fýrir n'æstá al- þingi." "¦ ; ' Endurskoðendur voru -kosn-- ir:' Sveinsína Guðmundsdóttir og Einar Olgeirssón til va'ra Jcnný Jónsdóttir og'Þóíður S. Arasori — Fund'arstíóri var Böðvar Steinþórssori. ' Eítt félagmriari sambáridsiris, ..Félag Iramreiðsrurnahna'', hefui' sá'gt upp sanmirigurri sín- uy\ við skipafelðgin' og veit- ingamerin, en þ'að óskast leið- rétt vegna frétta i útvarpi og blcðum að Félag matreiðslu- manria heíur ekki sagt upp samningum 'sínum fyrir mat- reiðslumenn. Síjórn LiÖ5enæftrafél. Aðalfumlur Xjósmæðraft!lags Beykjávíkur var haldmn að Miklub'raut1 " þann 3. febrúar s. 1. Félagskonui' voru flestar mættar á fundinum. Formaður félagsins Héiga M. Níelsdóttir gaf skýrslu um starf- seimria á liðnu ári. Hefur félagið mörgum málum að sinna, meðal annars" virðast launamál ljósmæOra fyrir borð borin' af "yfiivöldunum og verð- ur gjörð gangskör að- því, að fá leiðréttingu á kiörurri og' laun- um Ijósmæðra á næstunni. Þá vinnur féiagið að íjáröfl- un, til kaupa á sumarbústað fyrir ljósmæður. Frk.' Hulda Jensen talaði á fundinum um „afslöppun" og lofaði að taka ljósmæðurnar á námskeið í þeim fræðum, en námskeiðin eru þegar byrjuð og eru einu sinni í viku,- á' sunnu- dögum kl. 5—6 e. h. I lo'k fundarins, sýndi • frú Margarete Ailman mjög fallegar litmyndir frá Islandi og Canada. St.iórnin var öil endurkjörin, en hana ;;kipa: Helga M. Níels- Þýzk skemmtiskip í förum á ný. Frá fréttaritará Vísis, * Osló í fyrradag. . í suina'r ætla þýzk skipafélög að höf ja á' ný siglingar með skcmmtiferðáhiénn til Noregs. Eru 20 ár síðan" siglingUm þessum var hætt. Skipin munu eins 'og áður heimsækja fyrst og fremst' firðiná' vestanfjalls og Nordkap. Fyrst kemur 20'.- 000 lesta skipið Nöídland með 1500 farþegá. -••. Sjáiflýsandi öryggissnerki fyrir böa f ást í Sijiuíurniflufli v. Æs'isarhól LS\aupi futf oy óilfw M Mmmm v^ŒfiSfit karlm'anM* '¦" •gdréag)á riP fyrirlíggjándli t W LH.Mulier K. F. U. M. SKÓGAEJIENN! Munið að marz-fundurinn er kvöld kl. 7,30. Fjölmennið. Stjórhhi. Hæstíréttyr Framh. af 3. jvSu. til baka við höggið og féll hann á götuna ca 2 ya metra framan við bifreiðina á vegarjaðrinum vinstra megin. Maðurinn, sem fyrir slysinu varð, hét Magnús Karl Líndal Þorsteinsson, Hamarsstíg 9 í Hafnarfirði og lézt hann þegar eftir áreksturinn. í máli þessu hefur fyrst og i i'remst orðið ágreiningur um' bótaskylduna, og er stefnandi á máli þessu unnr.ota hins látna, | Stefanía Eé& Valentínusdóttir, fvrir hónd sjálfrar sin og barna þeirra tveggja, Bjarna Eagnars og Sólveigar Sigriðar. Voru kröf j ur hennar alls kr. 459,082,00.: í Hæstaiétti voru henni sjáfri dæmdar kr. 60..000.00, henni f. h. sonar hennar kr. 24,000,00 og f. h. dóttur henn- | ar kr. 26,000,00. Þá greiði aðal- : áfrýjandi, ríkissjóð'ur, iienni málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, samt. kr. 21.000.00: Til sölr s-jenskur 'búðarkassi. Uppl. í síma 80338. ADALFtíNDUR Skícafélags ' Reykjavíkur verður haldinn í kvöld kl. 20,30'að Café Höll. Dagskrá samkvæmt félagslögum. — Stjórnin. mtfib PENING'ABUDDA "f undih; Uppl. í síma 82148., (122 RYFRAKKI, mógrár, með smáköflóttu fóe-ri hef- ur tapast. Fundarlaún. Sími 2115._________^__________(63 SVART seðlaveski tapaðizt ,í! miðbænum; Vinsamlegast skilist á lögreglustöðina. — ((131 reglusaman, einhleypan! mann. Uppl. í síma 5749 frá' kl. 2—6 í dag _____ (115 ------------------—-----------------------------------------------------------j STOR stofa ;til leigu í.' Eskih'líð 12. — Uppl. frá kl:' 3—8.— (117 H| I ¦ ¦¦¦¦ i lí lll—IWI II II II. II.......,,. ii,- ÍBÚD ÓSKAST. — 1—3 herbergi óskast. — Uppl. í síma 80116. (119 GLERAUGU- tc.mSUst á Grettisgötu : eða Snorra- braut. — Vinsaml. skilist Grettisgötu 70. Sími &231. Tiésmiði vantar strax til vinnu úti á landi. Löng vinna, j uppmæling. Tilboð merkt: „Trésmiðir — 023", scndist afgr. blaðsins fyrir föstudag. LIFE-TiME Bifrc-iðakertin eru sjálfhreinsandi og endast margfalt á við l venjuleg keríi. Ódýrustu kertin miðað við endingu og • benzinsparnað. ( SMYRiLL, Húsi Ssmeiiiaða Sími 6439. HERBERGI fil leigu í 2— 3 mánuði. Uppl. á Grettis- götu 46, 2. hæð t. h". milli ki. 6 og 8 í kvöld.________(140 REGLUSÖM' síúika getur fengið iítið forstofuher- bergi, Uppl. RauSalæk 9, HI. hæð. (141 ;' HERBERGI Óskast nú þeg- ar fyrir 2 reglusama piita sem næst Hlemmitorgi eða í Túnunum. Uppl. í síma 6227 kl. 1-—4 í dag og á.morgun. LÍTID herbergi í miobæn- um, með húsgögnum, óskast. Uppl. í síma 5346, frá kl. 2—4, fimmtudag. (129 HERBERGI tii leigii. Mjóu^- hlíð 16. (126 i RISHERBERGI til lcigu. Reglusemi áskilin. Uppi. á Bragagötu 32. (1,24 I HUSN'ÆD'L " — Ungmv r.eglusamur skrifstóí'umaður- ðskar eftir herbergi, sem næst ¦ miðbæhum stra-^.: -^- Fæði æskilegt. Uppl. ílsíma 5297 i kvöld og anna'ð kvöld. (137 '&ifoma-- VANTAR stúlku í vist. — Uppl. Sólvallagötu .68 B eft- ir kl. 7 (121 • GOTT 'sendisveinahjól tiL söiu. Uupl. í síma 5127. (116 ' TIL SÖLU nýlegt danskt sófasett, Uppl. á Ægissíðu 78, eftir kl. 6 .Sími 3841.(11£ PEDIGREE ; barnavagn og Silver Cross barnakerra- til sölu á Hofsvallagötu 23, I. h. t. v. •____________(12S j TÆKIFÆRI&GJAFIR: Málverk, ljósmyndir, mynda. rammar. Innrömmum naj #~. irt málverk og spurnaðar myndir. — Setjum upp vegg- ¦ teppi. Ásbrú. Sími 82108 2631. G'-ettisgötu-.54. (65»- BARNAVAjGNAR, barna- kcrrur^ mikið úrval. Barria- rúm, rnmdýnur og leik- grindiir. Fáfjiir, Bcrgstaðii- stræti 1», Sínti 283L (181 KAUPUM og seljum-aJls- konar notuð húsgögn,. karl- mannafatnað o. m. fl. Sölu- skálinn, Klapparstíg li.-Sími 2526, (Ofií) SVAMPDÍVANAR, rúm- dýnur svefnsófar-. •"— Hús- gagnaverksmiðjan. :— Berg- Þórugötuil. S'Vni 81-830. — KAUPUM eir «? kopat - Járusteypai h.f. Áaaaausi • «m Sími ft!570 ff!O0 INNRÖMMUN, máíverka- sala. — Inn'-ömiTnjnarstcfari. Njálsgötu 44. — Sími 817£;2. ÚR OG KLUKKUR.- — Viðgerðir á- úpttnad ög klukk- um. — Jóii Sigmundssc.h í';a"; . inavpT-7UiU. C308' KAUPUM FLÓSKUR — % og %. Sækjum. Sími'ðllS.' Flöskumiðstöðiri; Skúlagökt 82.— (ém KAUPUM flöskur sækj- ura, Sími 80818. (435 STÚLKA uiíi tvítugt, helzt vön, óskast til afgreiðsn- stavfa fra 15. marz. Guíu- pressan Stjarnan h.f., 'Lauffavcs 73. (1-12 STULKA, rösk og á- bvggileg, óskast strax til að aí'grciða i nýtízku íi^kbúð. Uppl. í fiskbúðinni Baróns- stíg 20, kl. 9—12 og 4—ð. RADSKONA óskast á fá- mcnnt, húnvcrzkt sveita- heimili i þ.ióðbraut. Má hafa börn. Nýtt steinhús. 0:1 þægindi. •— Tilbcð, nierkt: „Góð — 25" seridist Vísi. — KJÓLFÖT. Sem ný kjói- föt á meðal mann frekar þrekinn til sölu. Tækifæris- verð. Til sýnis í kiæ'averzl, Andrésar Andréssonai',. Laugaveg 3.___________(138 SVEFNSÓFI. 2ja manna, mjög vandaður með hand- ofnu áklæoi, 190 cm. inna-i bríka; öll lengdin 222 em. Verð kr. 2200,00 til sölu. — Uppl. í síma 80210 cítir k:. 18. —_________________ (13Í1 TIL SÖLU Singer-sauma- vél (handsnúin), með mótor kr. 1000. Laugateig 22, uppi TIL SÖLU 2ja hólía raf- magnsplata á Laugav. 49 A. STÚLKUR, helzt vanar saumaskap, geta fengið vinnu strax. Uppl. eftir kl. 5. Skógerð Kristjáns Guð- mundssonar, Spítalastig 10. LEREFTSTUSKUR. Kaupum hreinar og heil- legar léreftistuskur. Vík- ingsprent, Hverfisgötu 78. KOMMÓÐA og skrifborð sambyggt til sölu. — Sími. 4245. (133

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.