Vísir - 17.05.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 17.05.1957, Blaðsíða 8
VÍSIR Föstudaginn .17..- .maí 1.937. Lokadsgssöfnun Slysavarnðféfagsfns, FjársÖfnun Slysavarnarfélag^- "< ins á lokadaginn gékk vel. Tekjur dagsins námu 37.000 f;rón_m ojr ér það nökkru mcira en í fyrra. / Skrifstofu slysavarnarf élags- ins í Réykjavík haía ekki borist upplýsingar um fjársöfnun í hinum ýmsu kaupstöðum úti á íandi, en;gera m;'i ráð fyí-ir að undirtektir almennings baft vor- ið gððar eins og venja er. Slysavarnardeildir í lands- fjórðungunum láta nú fó það, • sem safnast reiina til Akveðinna framkvæmda. Til dainis verja : slýsavarnárdeildírnar norðan-' lands fé sínu til smiði á björgun- arskipinu "Albert, sem nú er ao' verða'fullsmiðað og vo-'r p.tá'h'v-'í til aðiþaðgeti farið. i srv f-r:^' íerð um það leyti rr ''.': 'r.rvct- tíð hefst fyrir norðan. -Það hafa slysavarnardeiki- jrriar á Áusturlandi ákveð'ð að safna fétil björgunar- og gæzlu- skips fyrir Austfiroi. Mjög margir skoðuðu gúmmi- björgunarbátinn, sem var á floti á Tjörninni á lokadáginn. Mun' marga'hafa fýst að reyna slíkan farkost, en siglingareglur, sem gilda fýrir Tjörnina í Reykja- vík eru állar á einh veg: Sígl- irigal'bahnaðar öilum nema lög- reglu bg slökkviliði, sem mega '"fara þar um til þess eíns, að ^draga þá að landi, sem í óleýfi "'lsigla þár eða synda. iiV: Jökull - tímarit Jökla- rannsóknarfélagsins. Ársrit Jöklarannsóknafélags í slands „Jökull" hefur nú kömið út í sex ár er .síðasti árgajjgur nýkoininn út. Dr. Sigurður Þórarinsson skrifar. itarlega grein á ensku tim. breytingar sem orðið hafa á Skaftafellsjökli, SímafelLsjökli og KúáEJöklisíðan 1904 svo og um aldur jökulöldu framah við Símaíellsjökul i örœfum. Dr. Sigurður skrifar aðra langa gra'n um Vatnaiökulsleiöangr-a T-956. Jón Eyþórsson skrifar um N jrðurlandsjökla og grein á ensku um hafís við íslands- strendur 1955—56. Þá er niðurlagsgrein um Vatnajökul eftir íranska ;jökla- frœðinginn A. Baner. Kemst höf- undur í grein ,?inni að þeirri niðurstöðu að .Vatnajökull só skyklari jökluin tempraða-beltis- ins en meginjökli Grænlands. Samkvæmt mælingum reiknast meðalþykkt Vathajökuls 420 metrar og rúmmál hans 3520 tenmgskílómetrar. Að Öðru «íni má nefna grein um Kvíarjökul eftir Flosa Bjömsson; Páll Bergþórsson skrifar um Barkárjökul, Björg- vin Ólafsson um Sumarleyfis- ferð á Vatnajökul, -Sverrir Sch. Thorsteinsson um frostsprungur á Sprengisandi. Þá er yfirlit um jöklabreytingar 1954—56, bréf og Smágreinar ýmsar, félagatal og loks efnisyfirlit allra 6 árg. Jökuls, sern út eru komnir. Jökull er í röð merkustu vís- indarita sem geíin eru út hér- lendis og orðið þekt rit um allan heim þar sem Vannsóknurn á Jöklum: er \sinnt. Ritstj. er Jón Éyþórssoíj. - 09 ite FERÖAFELAG ÍSLANÐS efnir til tyeggja skemmti- férða á sunnudag. Ferð um Krýsuvík og Seivog 'að Strandai'kirkju. Köm.'o víð íj Þorlákshöfn pg Hveragerði.; Hin ferðin er gönguíerð í j Raúfarhólsliellí. Ekið að < Skíðaskálanum í Hveradöl- um; gengið þaðan í heliinn og-að Vindheimum í ÖKusi. Rnynt veiður að fá gos í, Hveragerii fyrir þáttíakend- ur í báðum ferðúnum. — Farmiðar seldir við b;lana. 'Upplýsingar i skrifstofu fé- lagsins, Túngötu 5. — Sími 82533. (7.46 FEKÐAFÉLAG ÍSLANDS fer í Heiðmörk á. laugardag ' l ' ° i'ij'á AusturveUi til.að ;í*rQÍ"iirsetja trjáplöntur í landi félagsins ¦ þar. Ftíagar og ' aðrir eru ; \'insamlega bcðnir um . að fjölmenna.: (745 ' Wmii^nM^m ¦KVENU.R, gulihúðað, í stálkassa, með ól, íapaðíst laugard. 11. þ. m., sermilega á leiðinni frá Nesvegi aðj Dunhaga. Skilist á lögreglu- stöðina. (727 AöSTOÐARSTÚLKA ósk- ast nú þegar í bakarí. Gísli Ólafsson, Bcrgsstáðastræti 48. — (723 STÚLKA, 12—14 ára/.ósk- ast til barnagæzlu og snún- inga. Dvalið í sUmai'bústað í Kópavogi í sumar. Kristín F. Fenger. — Simi 3610 (733 HÚSHJÁLP - barnagæzla. Vahtar: hérbergi me'ð eldun- arplássi gegn húshjálp og bárnagæzlu á kvöldin. — Uppl.-i síma 4011. (732 RÁDSKONA.. Kona vill sjá um heimili fyrir eldri mann eða konu gegn góðu herbergi eða ibúð. Tilboð -i'endist Vísi fyrir laugar- ¦dagskvöid, merkt: „Fljótt •— 312." — ._______ (725 ¦ •¦ MÚEVERK. Vantar. góðan inúrara strax. Sími 81945, milli 6—8-á kvöidin. - (724 j ' SKÍrÚÐGARDA eigendur.! garða-j - Sími Í213 ¦ TVÆR systur ' með sex ára dreng óska eftir 2ia-—3ja herbergja ibúð strax.. Upþl. í síma 7991. (754 1 STÓR stofa og aðgang- u'r að eldhúsi til leigu.Uppl. i síma 3839, eftir kl. 5. (776 2 HERBERGI og eldhús til leigu. Uppl. í síma 2053,- milli 5—7. RÓLEG 'k'ona'sem vinnur úti óskar eftir herbergi og eldunarplássi sem næst mið- bænum. Uppl. ísíma 81158. (764 Framkværaum aila vinnu. Skrúður s.f. • 5474 h~ .TAPAZT hefir Ijósgrænn gáfagaukur. 'Fihnandi góð- fúslega skili honum' á Máva- hlíð 35 eða hringi í 4114..— Fundarlau'h. (771 KARLMANNS giKllúr tápáðist í • miðbæ'num s.l. sunnudag.'Góðfúslega hrihg- ið í síma 7971. (778 ATVINNA. 2 menn óska éftir atvinnu, helzt á bif- ¦ reiðaverkstæði. Hef bil-: próf. Margt fIeira kemur. einnig til grcina. — Tilboð ? seridist Vísi fyrir þriðju- ^ dagskvöld, auðkennt: „At_| vinna..— 314". (755' UNGLINGSSTÚLKA ós.k-1 ar eftir atvinnu. Ekki vist. Uppl. í síma 2421. ¦. (751 HÚSATEIKNINGAR. i Þorleiíur Eyjölfsson arki-' tckt, Nesvcgi 34. Sími 4620.— (540, UNG hjón með barn á fyrsta ári óska eftir 2 her- bergjum og eldhúsi sem næst miðbænum. Reglusemi og J góíri umgengni heitið. Til- boð sendist afgf. fyrir 21. m.arí, merkt: ..Róieg — 315".' '___________________^(767 LÍTID kjallaraherbergi til j leigu nálægí miðbænum. — i Tilbað' sendist Vísi, me'rkt: ,,317" fyrir mánudagskvöld. ' "___________(772 I TVÖ Sterbergi og «tdhús ' til leigu 1. júní — 1. sept- . ember. Annað herbargið 1 lsust strnx. Sirni 61'<3. (770 '^mtaBM^MMk: HUSDYRAABURÐUR iii sölu. 'FIu'ít í hy>'ir og garða ef óskað er. — Upipl. í sima -2577. (660 LEIGA RÚMGÓÐUR bilskúr ósk-! ast til leigu í.stuttön tíma. Sími 80028. (731' SAUMAVBLAVIÐGERÐIR Fljót afgreiðsla. — Sylgja. Laufásvegi 19. Sími 265.6 Heimasírni 82035. Í000 'í. R. Sjálfboðavinna við byggingu nýja skíðaskálans hef'st um helgina. Fariðfrá Varðarhúsinu kl. ;2 ,t: h. á lau sardae. Skífn'deil d. 1 R. ÓSRA eftir ráðskonustöðu eða vist hálfan eða allan daginn. Önnur vinna kæmi til greina. Er méð dreng, semj er á dagheimili. — Húsnæðij þarf að fjdgja. Sími 2120. _________________________(762 UNGLINGSSTÚLKA, 15 — 16 ára, óskast í sumar til aðstoðar á heimili. Uppl. í síma 82775, eítir kl. 7. (759 VÍKINGUR! Knattspyrnumenn. MeLstara. og II. fl. æfing í kvöld kl. 6 og.sunnudag kl. | 10,30. f.h. —,Þjálfarinn. 'VANTAR-ibúð, 2 herbergi og eldhús. — Uppl. í sima 3606. — (722 KAUPUM og seljum alls- konar notuð húsgögn. karl- mamiafatnað o. m. fl. Sölu- skálinn ^"'-^parstig 11. Sámi 2926. - (00C _______------------------____;____ BAKNAV.^GNAR, barna- kerrur^ mikið úrvaL Bnrna- rúm, rúmdýnur og 4eik- grindur. Fáfnir BergsstaSa- I stræti 19. Sími 2631, ílfll j . ¦ ' - i SVAMPHÚSGÖGN, s.v«-frssóíar. dívsnar. rúm- j dynur. ¦Kúsgágnavei-ksmiðj- .an. ¦ Bergþórugötu 11. Sími. 81830__________ ' f«5fc KAUPUM ftöskum. — j Sækjurn. SLnvt 80818. (841! PEDIGREE barnakerra' me'ð skermi og kerrupoki til i sölu. Verð 700 kr. — Uppl. á , Bergsstaðastræti'3 (bakdyr)H milli kl. 6 og 8 i kvöld. (763 [ 2 LJÓSAKRÓNUR og vegglampar til sölu. Ódýrt. Freyjugötu 40. (765 FELAGSPRENTSMIÐJAN kaupir hreinar léreftstuskur. Kaupum eir og kopar, —; Járnsteypan h.f. Ánanáust- tim. Sími 6570. (000 DÍVANAR, arnistólar. ¦--. Laugavcgi Æ8, Iitla bakhúsið. SVEFNSÖFAK — kr. 2400 — kr. 2900 — nýit, gullfall- egir. Grettisg. 69. Opið 2—9- "- (681 VEIDIMENN. .Ánamaðkur til sölu að Grandayegi-3t> . (niðri). Simi 81116. ..(713 RAUTT sófasett:¦til-'-sölu; eihhig sófaborð. Sólvalla- gata 54. (Gengið ¦ inn úr . undirgangi). : . (704 ÁNAMAÐKAR. — Laxa-' og silungamaðkur til'sölu í ;.Tún.got.u..22. Simi/1817, (743 TIL SÖLU rrv'r fataskáp- ur úr ljósu :birki. — UppL Höfðabprg 10 eftir kl. 5. •^ .. . ¦ : (741 DÖMUR,'athiigið!vTil sölu á Tungttvegi 28 (Sogamýri) upphlutur mé? öllu tilheyr- nndi og ihöttull á háa og .frekar granna dömu. (738 MODELDRAGT, Ijós,:.ser-" staklega vönduð og .karl- mannsföt \'erður selt með sérstöku tækifærisverði . á Öldugötu 29. (736 TVÍinX \KVMIÍ:\ " óska^t" til kaups. Uppl. isíma-80754. (7351 VEL með farið barnai-e'ið- hjól til sölu. — Úppl. í súna 6870. — ________(734 ¦ RAFiíA eldavél til sölú. — Uppl. í-'sima-80986. (730 GOÐUR bai'navagn til sölu á Brávallagötu 50. — Sími. 4903.. — (728. HREINGERNINGAR. —' Vanir menn. Fljót afgreíðsla.; Simj.4727; .- ... . -. .:(-769] •HREINGERNINGAR. — Unnið fljótt og vel. Smiðum og setjurnniðpr snúfustaura. Simi 81799.. (000 HREINGEBNINGAR. — Vönduð vinna. Simi 80.442. Pantanir teknar til k.l. 6. j ________________ (744 HREINGERNLNGAR — Vanir menn. Fljótt¦ og vel unnið. Sími 82561. (474! UNGUR -maður óskar eít-' ir herbergi, helzt í vestur-1 bætium. Tilboð sendist Vísi, merkt; „1. júní — 313." (737 ÁNAMADKAR til sölu. — Þjórságötu 11. Simi 80310.l (766 HUSEIGENDUR. Smíða og M'i up» snúrustauta. Fasti ve*ð. Uppl. ísíma 81372 eftir kl. 6 á kvöldin. G«ymi$ aug- I lýsinguna. . («311 TIL LEIGU 2 samliggj-; andi stofur í Sogamýri. Lít-' ilsháttar eldhúsaðgangur hugsanlegur. Fyrirf ram- -greiðsla eftir samkomulagi.' Uppl. í sima 81526 kl. 6—S í kvöld! (739 ---------------------,------------,----------( VANTAR 1 hcrbergi og eldhús sírax. Uppl. í síma '82632 milli 6—8________(750 STOFA 'og' eldhús eð'a tvö herbergi óskasí fyrir reglu- sama'kpnu. — Uppl. í -síma 9825. — (747 ÓINNRÉTTUÐ rishæð til i^igugegi-x innréttingn. UppL-' ísíma5114. (752 \ NÝUPPGERT reiðhjól .me-.gírum til sölu. Þverholti 18 F kl. 6—9. (768 VEL meí farujn barna- vagn óskast. Uppl. í sírna 1261. (775 KUSGOGN: Svefnsófar, divanar og stofuskápar. ^- Ásbrún, sími 82108. Grett- isgötu 54. .' NYLEGUR Silver Cross' barnavagn til sölu. .Skeggja- götu 7. Sími 2306. (777, _-----.------,------------------------------, DIVANAR . fyrirliggjandi I Bóktruð húsgögn tekjn til-_ klæðningar.. Gott úrval' af áklæðuni. Húsgagnabólstr^ unin, Miðstræti 5. Sími 5581.1 TIL SOLU.'nokkur stófu- borð og kommóöa. — Uppl. i síma 80522,- kl. 5—7. (726 . -TELPUKÁPA, Htið notóð. á 10 ára, til söiu. Vérð 265 kr. Samtún 10, kj. ¦ (74? . .GUrrAR,..dívan, barnarúm. barnayagh, . og , handsnúin. saumavél til sölu á Braga- götu27!'•¦'.¦- ¦';.. '-'.¦''„¦¦' ¦ VÖNDUD bamagriud með skrufuðum.'botnitil-sölu. — -Verzl, - Verðandi. . . (758 MÓTATIMBUR Ú\ sölu. Góðar lehgdir, 15 fet. - og lengra, samtals -uin .1000 fet. Uppl.- í-síma•¦. 2-889; :.'í. kvöld ítl. 6—8 og,kl. .12—1 á niorg--; ,un.. (757 ¦¦f ¦¦¦¦—¦! I Ij III I III ' II ¦ llll lll ¦l-IIF^—-¦'¦ . I M - SKÚR til sölu. 3X3 m. — UppLÍ sima 7-53, eftir kl..7 i áaí(._______ (756' HJÁLPARMÓTORHJÓL ti-1 sýnis og ..sölu í. Síld og Fisk, Bergstaðastræti ,37 á. föstudag ..frá. 3—8 .e. h. á Jaugardag frá:12—2 e.h. — _________\_________;________(753 -Ka,UP.I :frimc-rki 'Og frí- merkjasöfn. •'; ~~ Sigmundur Ágústs.son. Grettisgöti) 39. SELSKABSPicEAG AUK- ¦ UR .og -búr: t-ii ,söln;.'. Up.pl,": í sima 1261. '¦.. ¦ ('771

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.