Vísir - 22.05.1957, Blaðsíða 6

Vísir - 22.05.1957, Blaðsíða 6
VÍSIR Miðvikudaginn 22. niaí 1957 DAGBLAÐ Vísir kemur út 300 daga á ári, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson. Skrifstofur blaðsins eru í Ingólfsstræti 3. Rttstjórnarskrifstöfur blaðsins eru opnar írá kl. 8,00—18,00. Aðrar skrifstofur frá kl. 9,00—18.00. Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kl. 9,00—19,00. Sími: 1660 (fimm línur). Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Vísir kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuði, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprentsmiðjan h.f. ÁEíf þjcðarinnar. Núverandi ríkisstjórn hefir jafnan látið í veðri vaka, að hún vilji góða sambúð við og samstöðu með lýðræðis- þjóðum þeim, er aðhyllast svipuð eða sömu sjónarmið og við í helztu málum. Hefir utanríkisráðherra meira að segja gengið svo langt í þessu, að hann hafir fengið ákúrur hjá einu aðalblaði kommúnista í því landi, er heldur lífinu í ríkisstjórn- inni með löngum samningi um fiskkaup héðan. En þeg- ar borin eru saman fögru orðin og gerðirnar, þá dettur manni í hug, að erfitt geti reynzt fyrir suma að gera upp við sig, hvort þeir eigi heldur að trúa augum sínum inga meðal þeirra þjóða, sem stjórnin segir þó, að hún vilji hafa samvinnu við í öllum helztu málum, þar á meðal Hvað er þér leyft eða bannað? Islenzkir sjómenn erfiða á sjón- um meðan dimmust er nótt, veður eru sem allra verst og sjaldnast gefur á sjó. En þegar nótt er orðinn björt, veður eru orðin eins blíð og þau geta blíðust orðið, oð mestu hugsanleg aflauppgrip eru fram- undan á íslenzku miðunum við Grænland, þá eru íslenzku sjó- mennirnir reknir í land af skip- unum, hvort sem aflahlutur þeirra er orðinn mikill eða lítill. Þetta er óhrekjandi staðreynd. Hvað veldur? arsömustu. Þessum rangindum verður isl. þjóðin að hrinda af sér, og það áður en sjóðir hennar eru orðnir galtómir og ísl. krónan al- veg verðlaus. Þetta verður hún að gera, vilji hún eiga líf fyrir höndum. — Islenzka þjóðin verður nú þegar að krefjast þess af þingmönnum sínum, að Alþingi fyrirskipi þeg- ar í stað sókn í Grænlandsmál- inu og sjái um, að því verði fylgt eftir með fullri einurð og festu, og málinu verði stefnt í „Borgari skrifar: „Fyrir nokkrum dögum var birtur i dálki Bergmáls smápist- ill frá mér, þar sem ég vék að- þeirri nauðsyn, að bæta að- keyrsluskilyrði að Landssíma- húsinu. Þar sem K. S. drepur á,, i bréfi Vísis, á það litala, sem ég: hafði til málanna að leggja, langar mig til að biðja um annan pistil til, ef það mætti verða til I þess, að umræðum yrði haldið áfrám um þessi vandamál. Erlend þjóð situr löglaust yfir alþjóðadóm, nái það ekki fram TU bóta óðalsjörð vorri, Grænlandi, svo Islendingar eru þar réttlaus- ari en nokkur önnur þjóð. En þetta er ekki allt. Þeir gera íslendinga meira en réttlausa, þvi eljan-þjóðum vorum, Fær- eyingum og Norðmönnum, gefa • þeir fullan, eða því sem næst varnamálum. Nei, Islending-!fullan rétt innborinna manna, ar voru þá þegar búnir að svo þeir geti gert eitt af tvennu: fá hðhlaupanafnið, og fátt Sparkað oss ut af mörkuðunum vekur meiri fyrirlitningu en ' eða neytt oss m að eyðileggja sú nafngift, og það þarf peningai fjármái og þvi næst meira en nokkrar hjartnæm- allt atvinnuiif Islands með ar ræður til að uppræta tor- j styrkjapólitík. Því allir hljóta að tyggnina, er liðhlaup sáir í ^ sjái að það er funkominn hugum allra hreinskilinna ' ómöguleiki, að islenzka útgerðin og heiðvirðra manna. Meðan ! geti með einni vertið keppt við á íslandi situr stjórn með utgerð Færeyinga, Norðmanna fulltrúum Moskvu-valdsins munu íslendingar hvarvetna verða taldir mögulegir lið- hlaupar og þess vegna verð- ur þeim ekki treyst eins og öðrum heiðarlegum mönnum. eða eyrum, þegar um lýð- En ríkisstjórn íslands fannst ræðisást stjórnarinnar er að ræða. Sljórnarflokkarnir þykjast vilja auka veg og virðingu fslend- inga meðal annarra þjóða, en þó voru þeir ekki einu sinni búnir að mynda stjórn, þegar þeir tóku að grafa undan hvoru tveggja. Það var gert með þeim hætti, aS kratar og framsókn tóku sér samstöðu mcð kommúnist- um í utanríkis- og varna- málum. Hverjum dettur í hug, að hægt sé að auka álit og virðingu íslendinga með- al annarra þjóða með því að gefa kommúnistum úrslita- valdið í mikilvægustu mál- um? Engum heilvita manni. Næsta skref var stigið, þegar gengið var til stjórnarsam- vinnu við kommúnista. Krat- ar og framsóknarmenn höfðu og Nýfundnalandsmanna, er fá 2 eða 3 uppgripavertíðir á árinu, meðan Islendingar fá aðeins eina og það þá erfiðustu og kostnað- hætti. að ganga með öðrum Þetta mál þolir ekki neina bið. Það er og heiðri Islands al Eg tók það skýrt fram í grein. ii'M.iMir minni, að mer Veeri vel ljóst hvert vandamál skortur bíla- stæða væri í bænum, en það er gerlega ósamboðið að láta Dani um skort þeirra, einkanlega í sitja þannig yfir rétti vorum, eftir að vér höfum náð jafn- réttisaðstöðu við Danmörku og stað hins alþjóðlega dómsvalds til að koma máli voru fram. Jón Ðúason. ekki nóg að auglýsa innræti sitt hieð þessu. Næst var það, að kommúnisti var fenginn til að verða einn af fulltrú- um' hennar á þingi Sþ. Það er vart hægt að hugsa sér að- ferð til að tilkynna breytt viðhorf íslendinga með nýrri stjórn en að senda slíkan mann sem fulltrúa á alþjóða Námskeið í sölutækni. Sett var í Háskólanum í gær þriðja námskeiðið, sem félagið Sölutækni efnir til. Formaður félagsins, Sigurð- ur Magnússon, flutti ávarp við þetta tækifæri, en ' Gylfi Þ. þing af þessu tagi. Munu I Gíslason, iðnaðarmálaráðherra, líka margir segja, að það kynnti Þekktan Norðmann, sem hafi ekki verið einkennilegt, |hingað er kominn til að halda þótt Molotov kæmist svo aðlfvrirlestra á námskeiðinu. orði fyrir rúmu ári, að Heitir hann Leif Holbæk- kommúnistar í Rússlandi ,Hansen °S er vafaformaður ættu sér góða vini meðal ís- |Sölutækni á Norðurlöndum. Er lendinga. Menn hafa varlá hann einniS Þekktur fyrirlesari. miðbænum, sem grein K. S. f jall- ar, en það mál var ég ekki að ræða í heild, þótt ég dræpi á það, heldur var það um erfið- leikanna í tveimur tilteknum götum, Vallarstræti og Thorvald- sonsstræti, sem eg aðallega ræddi, og taldi tillögur, sem fram hafa komið um breyttan einstefnuakstur ekki mundir bæta þar úr. Það má vera, að>' tillaga min um að banna bif- reiðastöður í Vallarstræti á morgnana, og takmarka þær f Thorvaldsensstræti, komi ekkí að fullu gagni, en ég hygg þór þótt K. S. sé á öðru máli, að þær mundu til nokkurra bóta, Fréttamenn í París segja, að Þar sem fyrir Það yrði girt, að franskir stjórnmálamenn íiafi sömu bifreiðarnar stæðu þar nú til athugunar bréf það sem klukkustundum saman, eða jafn- -__ ^ , í. • * vei allan aðalvinnutima dagsins. í gær varð kunnugt um, að ¦-..-.. . . ... x . .. , „ .. . . , „•'¦„ i Hitt er svo harrett, að f ull lausn bulganm hefur sent Mollett. f . , , . . ^ „, . ! fæst ekki a vandræðunum þarna Er það svipað að efni og ; frekar en annarsstaðar í mið- bréfin til forsætisráðherra bænum og víðar, nema þessi mál Noregs og Danmerkur. Bréfið verði tekin! öðrum tökum en er 23 vélritaðar blaðsíður. í því verið hefur. er varað við að leyfa stöðvar Bréf án beinna hctana frá Bulgaiiiii iil Mollet. verið í miklum vafa um rétt- mæti þessara orða, þegar þeir höfíu fengið að kynn- ast hinum nýja fulltrúa íslands hjá Sameinuðu þjóð- unum. að sjálfsögðu unnið dýra eiða Það er því harla lítið eftir af og fullyrt, að aldrei skyldi áliti íslands á stjórnmála- mynduð stjórn með komm- únistum. Það varð þó og gekk þrautalítið. Varla hefir það aukið virðingu íslend- sviðinu, og nú er fyrir dyr- um sókn á nýjum vígstöðv- um, því að betur má, ef duga skal. Mun hann flytja hér fyrirlestra um markaðsrannsóknir. Stendur námskeiðið í fimm 'daga og eru þátttakendur um fjörutíu. Ný málverkasýn- í Regnboganum. Kommúnistar Bankafrumvarpfi. Margir kunna að halda aS skip- En hér er markvisst að unnið un bankamála fslendinga sé algert einkamál okkar að því leyti, að álit okkar út á við stjórnist ekki a'í neinu leyti af þvi, hvernig við hög- um þessum málum. Því fcr þó mjög fjarri, því að eriend- is er fylgzt með því, sem gerist i efnahagsmálum okk- , ar og það segir fljótlega ti.l sín, ef við erum með eitt- hvert brölt í stjórn banka- málanna. Afleiðingin verð- ur sú, að lánstraust þjó'íar- innar og álit á því, að hún kunni fótum sínum forráð, þverr og varla mun það bæía efnahaginn. I sýningardeild Regnbogans í Bahkastræti hefur Jón B. Jóns- son opnað málverkasýningu. Er þetta fyrsta sjálfstæða sýn- ingin, sem Jón heldur, en hánn hafa árum ^ hefir áður tekið þátt í samsýn- saman krafizt aðgerða gegn ingum t.d. með myndlistarfélagi bönkunum með það fyrst og áhugamanna i Reykjavík í Dan- fremst í huga, að lélegt láns-' mörku og Noregi. 1 hitteð fyrra traust þjóðarinnar fari nú átti hann myndir á samsýningu endanlega forgörðum. Nú Félags íslenzkra myndlistar- virðist þeim ætla að takast manna í Reykjavik. að ná þessu langþráða| Jón hefur fengist við að mála marki, og það er valda- og frá æsku, og málaði þá í natur- bitlingagræðgi krata og aliskum stíl, en hefur nú horfið íramsóknar, sem villir þeim frá þeirri stefnu og málverkin svo sýn, aff þeir gera sér sem á sýningunni eru, hefur ekki grein fyrir hinum raun- hann málað abstrakt. I Mynd- verulega og endanlega til- listarskólanum hefur Jón notið gangi. Þeir munu sannarlega tilsagnar Harðar Ágústssonar vakna við vondan draum, og Þoi-valdar Skúlasonar. þegar þar að kemur, en þá Sýningin stendur í 10 daga. Mál- verður of seint að vola. í verkin á sýningunni eru tii sölu. fyrir fjarstýrð skeyti og aðrar kjarnorkustöðvar o. s. frv. og stungið upp á viðræðum milli Frakka og Rússa um vanda- málin. I Parísarfrcgnum segir, að ekki felist neinar beinar hótanir í bréfi Búlganins eins og í bréfunum til for- sætisráðlierra smáþjóðanna! Hefur það komið í ljós fyrr, að af hálfu einræðisríkjanna sé talað í garð smáþjóðanna í annari tóntegund en við hinar stærri. Japanir mótmæla Orð í beljr. Vissulega er það gott, að borg- ararnir leggi orð í belg um þessi mál, þótt þá skorti þekkingu skipulagsfræðinganna. K. S. di-epur á ýmislegt athyglisvert í bréfi sínu, en vafalaust verður um sumt af því deilt, og mér þykir ekki óliklegt, að ein til- laga hans a.m.k. muni sæta all- almennum mótmælum, en það er tillagan um að gera Austur- völl að bifreiðastæði. Austurvöllur. 1 fyrsta lagi hefur Austurvöll- ur allt af verið bæjarbúum kær, enda til mikils fegurðarauka, og á seinni árum hefur honum verið sá sómi sýndur með smekklegri ræktun blóma og góðri hirðu, að hann er dálítill gimsteinn orðinn í hjarta bæjar- ins. Hversu margir munu þeir. sprengmgum. Sendiherra Japans í London hefur afhent nýja mótmælaorð- sendingu út af kjarnorkuspreng ' sem kjósa þar nokkra tugi bíla ingum Breta, j dag hvern i stað þeirrar fegurð- Japanskir stúdentar hafa gert ar, sem völlurinn nú býr yfir? „mótmælaverkfall" vegna þess Mer skilst, að þetta sjónarmið að Bretar gugnuðu ekki og'.muni litið l augum K. S., og hættu við vetnissprengjupróf- anirnar. Verkfallið framkvæma þeir með því að sækja ekki kennslu- stundir, efna til mótmælafunda og nokkrir hafa gert „tveggja sólarhringa hungurverkfall" fyr ir framan brezka sendiráðið. Varpað hefur verið- niður flugmiðum til stúdentanna með vegis Vjg, að "pessi hugmynd áskorunum til þeirra um að myndi skjóta upp kollinum. Ég hætta öllu þessu og setjast aftur , var að hugsa um að minnast á á skólabekki. j Það i fyrri pistli mínum, að Austui-völl niætti aJdrei skerða, en sleppti því, þar sem ég vildi ekki verða til þess, að farið yrði að ræða um þetta sem lausn málsins. — Að lokum vil ég segja það, að forráðamenn bæj- hann kann að eiga sína fylgis- menn, en ég vona að þeir séu fáir — að því er þessa lausn varðar. Það verður og ekki séð, að hún leysi vandann að veru- legu leyti. — Þar þarf annað og meira til. — Lokaorð. Sannast að segja bjóst ég hálf- S. ÞORMAK l^^SI Kaupi ísl. I^'-T^ frímerkí. fc j j^'Jfe Sími 81761. I.H-^^1 arfélagsins og skipulagningar-

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.