Vísir - 22.05.1957, Blaðsíða 7

Vísir - 22.05.1957, Blaðsíða 7
Miðvikudaginn 22. maí 1957 VÍSIR • * ot st jornar> emunnar. Emil og Eysteinii ótts&t nú háðir gemgisBa&kkuEi?. Fb'bÍ BBBB»B'€H*ðlt-BBB BtBBt slÓB'BiBfJjBtBt- síwttÉBBBBB t Ítp'B'mtieBfg. víðtækara. Nú væri tekið af þeim, sem halda uppi atvinnu- lifinu. og það er eklil sízt hér í höfuðstaðnum. Jafnvel þó þessum skatti yrði sleppt ætti hv. ríkisstjórn að geta verið ánægð, því hún væri þegar búin a'ð slá öll met á þessu sviði og ganga of langt. Sífellt væri verið að taka hend- ur frá framleiðslunni til nei- kvæðra eftirlits- og skrifstofu- starfa fyrir ríkið, og kvaðst Áki ekki hafa trú á því, að það ætti ,,að láta ríkið vera með nefið ofan í hvers manns koppi". Þfiðja umræða um stór- eignaskattsfrumyarp stjórnar- innarJaófst í ncðri deild kl. hálf tvö í fyrradag. Gerðdst það markverðast á íundinum, eins og sagt var frá í Vísi í gær, að einn af þing- mönnum Alþýðuflokksins, Áki Jakobsson lýsti yfir því, að gengislækkun yrði óhjákvæmi- leg, sérstaklega eftir aðgerðir Alþingis í efnahagsmálum í vetur. Var hið sama að skilja af ræðum fleiri stjórnarsinna, er síðar töluðu, þó enginn þeirra . játaði skipbrot stjórnarinnar eins berum orðum og Áki. Um- ræðunni var haldið áfram i gærkvöldi og lauk ekki fyrr en ' á fjórða tímanum í gærmorgun, skömmu fyrir sólarupprás. Skatturinn bitnar á almenningi. Á fundinum í gærdag rakti Jóhann Hafstein breytingartil- lögur sjálfstæðismanna við frumvarpið. Stefna þær allar í, Færeyingarnir fengju laun í þá átt, að koma eftir föngum erlendum gjaldeyri. Það- s'æi í veg fyrir, að skattlagningin því hver maður, að gengis- hafi lamandi áhrif á atvinnu- lækkun yrði óhjákvæmileg, þróunina í iandinu. Taldi Jó-{sérsíaklega eftir aðgerðir Al- hann, að skatturinn mundi ekki þirígis í efnahagsmálum í vetur. bitna verst á þeim, sem hann er Stóreignaskatturinn væri nýtt á lagður, heldur á öllum al- bráðabirgðaúrræði, sem engan um rökum. Dró hann" fram í dagsljósið ýmsar staðreyndir, sem mjög mæla gegn skattin- um, og sýndi fram á, að hann mundi vería til óþurftar einn- ar. Emil Jónsson kvað Áka ekki (túlka skoðanir flokksins. Hann komst hins vegar svo að orði, j að spurningin væri sú, hvort rikisstjórninni mundi takast að halda verðlagi og kaupgjaldi í skefjum. Hvort það tækist i vissi enginn. En ef það mistæk- ist yrði ekki komizt hjá geng- islækkun. Alþýðuf lokkurinn vildi þó í lengstu lög sporna igegn henni. Eysteinn orðinn .. vonlítill. E. J. kvað flokksmenn sína fylgjandi skattinum, vegna þess Áki Jakobsson varpaði síðan að þeir teldu það vera í ósam- fram þeirri spurningu, hvort ræmi við afstöðu flokksins til ríkisstjórnin kæmi raunveru- aðgerðarina fyrir áramótin, ef lega ekki auga á neitt annað en þeir gerðu það ekki. nýja skatta? Hvort hún ætlaðil Eysteinn Jónsson kvað' allar um næstu áramót að leggja á aðgerðir ríkisstjórnarinnar mið- 2—300 millj. kr. nýja skatta?. ast við það, að komast hjá Færeyingum væru nú greidd gengislækkún, en hinsvegar 50—70% hærri laun en ís- lenzkum sjómönnum af því að gengið væri vitlaust skráð og menningi í landinu, því öll • framleiðslan ætti við rekstrar- fjárskort að búa, sem aukast mundi óbærilega, ef frumvarp- , ið næði óbreytt fram að ganga. Síðan kvaddi Áki Jakobsson sér hljóðs og kvaðst ver'a and- vígur frumvarpinu í heild, enda mundi skattlagningin ekki • koma a;r- því gagni, sem ætlazt væri til. Afleiðing hennar yrði vanda leysti. Gengisfelling me& haustinu. Bjarni Benediktsson tók síð- an til máls og kvað þann orð- róm hafa heyrzt víffa um land, að ríkisstjórnin léti það nú ber- ast til gæðinga sinna, að geng- ið yrði fellt með haustinu. Sagðist hann vilja nota tæki- , sú, að menn myndu bera minna færið til þess að spyrjast fyrir traust til hins opinbera, telja sig ófrjálsa að eignum sínum, sem þeir þó hefðu greitt tekju- [ skatt af. og í vaxandi mæJi . freistast til þess að svíkja und- an skatti. Aðeins bráðabirgða- ' ráðstöfun. — Við höfum leyst okkar - efnahagsvandamál með bráða- " birgðaráostöfunum og engu var auðheyrt , á málflutningi hans, að hann efast mjög um, að það mundi takast. Jón Pálmason komst svo að orði, að með skattlagningunni væri verið að kippa fótunum undan heilbrigðum atvinnu- rekstri. Frá sínu sjóriarmiði hefði allt starf núverandi rík- isstjórnar miðað að þvi að gera líkurríar fyrir gengislækkun eða öllu heldur gengishruni enn alvarlegri. ,..... ekki nærri neinum gengið". Skúli Guðmundsson leitaðist við að færa rök fyrir því, að stóreignaskatturinn gæti verið liður í aðgerðum til ] þess að draga úr verðbólgunni, en því hafa s.iálfstæðismenrí, ásamt Áka Jakobssyni, andmælt mjög eindregið með gildum rökstuðn- ingi. um þa'f, hvort þeir ráðherrar Lúðvík Jósefsson og Eysteinn Jónsson væru Áka Jakobssyni sammála um að að þessu ræki, og enn fremur fá svar við því, hvort stjórnarvöldin hygðist dæmum, að sá hluti misbeita valdi sínu til þess að eignaskattinum, sem gera einstökum gæðingum sín- um aðvart. Dýrtíðin hefði ald- rei verið meiri en einmitt nú, sa.s'ði Bjarni. Er fundur hófst kl. 20.30 í nema bráðabivgðaráðstöfunum. fyrrakvöld hélt Bjarni Bene sagði Áki. Með skattheimtu, sem síðan hefir verið varið til Ingólfur Jónsson sýndi m. a. fram á það með raunhæfum af stór- bændur ættu að njóta góðs af, væri of smár til þess að skipta neinu verulegu máli varðandi lausn lánsfjárvandamála þeirra. Lúðvík Jósefsson ræddi um skattinn: „Nei, hér er sannar- lega ekki nærri neinum geng- ið". Gengislækkun kvað hann uppbótagreiðslna. alltaf vinsælt aí hinna ríku og fá íátæku, en málið Það væri taka eignir þær hinum væri miklu menn eiga hér við' mjög erfitt - vandamál að glíma, og það veit ég, að K. S. og fleiri góðir menn, diktsson áfram ræðu sinni og rakti það m. a., hvernig rik- isst.iórnin sjálf hefði átt af- ekki hafa borið á góma í ríkis- dri^aríkan hlut að þeim kaup- stjórninni. hækkunum, sem orðið hefðu að Bjarni Benediktsson talaði undanförnu og hún ásakaði svo næst-síðastur. Furðaði js.iá^ístæðisflokkinn fyrir áð hann sig á því, að sjávarútvegs hafa hrundið af stað. málaráðherra skyldi ætla að láta trúa því, að ríkisstjórnin væri svo fyrirhyggjulaus, að sem áhugasamir eru í þessum i Jafnvel þó allar breytingar- ! hún gerði sér ekki grein fyrir Óréttlætanlegt cignarán. - eínum, skilja mæta vel. Ef til - vill er eina lausnin bygging stór- - hýsis til bílageymslu í mið- ; bænum eða i grennd við hann, en allar stórframkvæmdir til að ieysa vandann kosta mikið fé. - — Ég vil að síðustu þakka K. - S. -bréf hans, þótt ég sé honum - osammála um sumt, og vona að j hann og fleiri ræCSi þessi mál Jrekara. Borgari." till. sjálfstæðismanna við frumvarpið yrðu samþykktar, væri rangt að lögleiða það. Engar þær ástæður væru fyrir hendi í okkar fjármálalífi, sem réttlættu, að slík eignaupptaka coa öllu heldur eignarán ætti sér stað. Pétur Ottesen tók þa til máls REYPLAST-EINANGRUN Einangrun búin til úr plastefnum hefur nú rutt sér mjög til rúms sökum ótvíræðra kosta fram yfir Önnur einangr- unarefni. REYPLAST hefur mun meira einangrunargildi en flest önnur einangrunarefni, sem hingað til hafa verið notuð. REYPLAST tekur nálega ekkert vatn í sig og heldur ein- angrunargildi sínu þó svo að raki eða vatn komist að því. REYPLAST REYPLAST REYPLAST REYPLAST REYPLAST fúnar ekki né tærist, og inniheldur enga nær- ingu fyrir skordýr eða bakteríugióður. er léttast einangrunarefna og hefur mestan styrkleika miðað við þyngd sína. er hreinlegt, auðvelt og ódýrt í uppsetningu. Það má líma á steinveggi með steinsteypu og múrhúðast án þess að nota vírnet. er venjulega til í mörgum þykktum og hægt er að framleiða það af mismunandi styrkleika eftir óska kaupenda. hefur það mikið einangrunargildi fram yfir önnur einangrunarefni, að -þar sem þörf er fyrir mjög mikla einangrun, svo sem í frysti- húsum, kæliklefum og víðar, má komast af með verulega þynnri einangrun og vinnst þannig aukið rúm. REYPLAST-EINANGRUNARPLÖTUR eru framleiddar af REYPLAST Söluumboð J. Þorláksson & Norlmann h.f. ¦. . Bankastræti 11. — Skúlagötu 30. þær lægju, svo unnt mætti reynast að lækná þær. — Ætli sá ákafi, sem í stjórn- arsinnum er til þess að koma orsökum kauphækkananna yfir á sjálfstæðismenn sé ekki af því sprottinn, að þeir horfi fram á gengislækkun —¦ sagði Bjarni Benediktsson. Umræðunni lauk siðan með ræðu Jóhanns Hafsteins, sem hrakti nokkur ummæli and- stæðinganna, en vék að lokum að breytingartillögum sjálf- stæðismanna. Kvað hann vilja leggja sérstaka áherzlu á það, að sú þeirra, sem snertir flug- vélar landsmanna, yrði sam- þykkt, til þess að ekki yrði götu þeirrar hvað við tæki við hrun þess j lagður steinn í hrófatildurs, sem hún nú stæði starfsemi. að. Sýna þarf fram á meinsemdina. Það væri nauðsynlegt draga meinsemdir efnahags lífsins fram í dagsljósið og gera Stóreignaskatturinn. Atkvæðagreiðslua fór fram i gær og voru allar breytingar- að.'tillögur sjálfstæðismanna felld- ar. Nokkrar tillögur frá meiri hluta fjárhagsnefndar voru svo búnu vísað til efri deildair og deildi á stjórnina með skýr-' almenningi grein fyrir í hverju j samþykktar og frumvarpinu aðlmeð 19 atkvœðum gegn 8. ASgöngumiiar að Iþréttarevíunni Forsala á aðgöngumiðum að fþrðtlarcvyunni, sem blaðamenn og- leikarar efna til á sunnudag- inn kemur á íþróttavellinuin byrjar á Lækjartorgi kl. 5 í dag- og stendur til kl. 7. Ráðlegt er að tryggja sér miöa í tima, því eftirspurn eftir mið- um hefur verið mikil siðan til- kynnt var um íþróttarevíuna. Bæði liðin æfa af kappi og er erfitt er um það að spá, hvort fari með sigur af hólmi. Blaða- menn sigruðu síðast þegar þeir kepptu við leikara, en eftir öll- um sólarmerkjum að clæma hugsa leikarar sér að jafna metin.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.